Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

66 депутатів схвалили Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік Роздрукувати

Як поінформував під час сесії директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко, основною метою Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік є підвищення якості життя та добробуту населення на основі реалізації обґрунтованих структурних реформ, зростання конкурентоспроможності економіки області, впровадження інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку на сучасній технологічній основі, комплексного економічного і соціального розвитку міст, районів, селищ і сіл області, розвитку громадянського суспільства, підтримання стабільного та задовільного стану навколишнього природного середовища.

Завданнями Програми є створення в середньостроковій перспективі підґрунтя для: підвищення безпеки населення та заходи з обороноздатності області; розвитку промислового комплексу області з метою насичення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами; створення умов для зростання обсягів іноземних інвестицій; максимальне сприяння реалізації комплексних інвестиційних проектів; розвиток міжнародного та міжнаціонального співробітництва Вінницької області; проведення інвестиційного форуму та ярмарків; створення умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору та підвищення його конкурентоспроможності; стимулювання створення і підтримка діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших об’єднань виробників; забезпечення зайнятості сільського населення; стимулювання розвитку сільськогосподарського дорадництва, навчання, поширення інноваційних розробок; стимулювання розвитку малих і середніх виробників, а також господарств населення до товарного сільськогосподарського виробництва; здійснення заходів по ефективному використанню водних ресурсів області; запровадження нових технологій з поліпшеними техніко-економічними показниками, зменшеною енерго- і ресурсоємністю виробництва; стимулювання енергоощадної та енергоефективної активності суб'єктів господарювання, в тому числі й на ринку житлово-комунальних послуг; модернізації інфраструктури області, зокрема транспортної та житлово-комунальної; організації ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг; посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків; реалізації державної політики у сфері протидії корупції; запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх наслідків; децентралізації влади, добровільного об`єднання територіальних громад; створення, оновлення  та популяризація центрів культури, просвіти, розвитку особистості, відпочинку для населення в селах, селищах та містах; реалізація комплексу заходів із збереження пам'яток культурної спадщини: збереження, поповнення та дослідження музейних колекцій; удосконалення освітньої галузі регіону, покращення умов навчання та виховання; покращення якості надання соціальних послуг та соціального забезпечення осіб з інвалідністю; підтримка національного усиновлення, розвитку інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, батьки яких загинули в зоні проведення АТО та тих, що переселені з тимчасово окупованих територій; покращання умов надання медичних послуг та матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області шляхом залучення різних джерел фінансування; покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем; здійснення заходів, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом спортивних споруд різних типів, в районах і містах області.

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись через реалізацію пріоритетів у визначених цілях, а саме: забезпечення територіальної цілісності та зміцнення обороноздатності держави, збереження миру та спокою на території області; соціально-гуманітарна; економічна; природокористування та безпека життєдіяльності людини, а також розвиток громадянського суспільства.

У реалізації державної політики в оборонній та правоохоронній дільності визначено такі пріоритети:

1. Здійснення визначених чинним законодавством повноважень в галузі оборонної роботи

2. Здійснення визначених чинним законодавством повноважень в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

Для реалізації захисту населення області від наслідків надзвичайних ситуацій та забезпечення функціонування регіональної підсистеми державної системи цивільного захисту пріоритетом є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій області від можливих надзвичайних ситуацій.

Третьою ціллю програми є зростання конкурентоспроможності економіки області та забезпечення умов сталого економічного розвитку. Пріоритетними завданнями є:

1. Розвиток промислового комплексу області, активізація інноваційних процесів та створення сприятливих умов для посилення інвестиційної діяльності в області.

2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу шляхом ефективного використання природних та людських ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних технологій у виробництво, переробку та інфраструктуру зберігання продукції.

3. Стимулювання розвитку малих форм господарювання та кооперації на селі.

4. Стимулювання розвитку сільськогосподарського дорадництва, навчання, поширення інноваційних розробок.

5. Здійснення заходів з ефективного використанню водних ресурсів області.

6. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.

7. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу області. Популяризація інвестиційного порталу Вінниччини через соціальні мережі та офіційні веб-портали європейських партнерів.

8. Підвищення якості обслуговування в сфері торгівлі та послуг.

9. Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу.

10. Розвиток транспортної інфраструктури в області.

11. Подальший розвиток міжрегіонального, міжнародного та транскордонного співробітництва.

12. Підвищення рівня доходів населення, посилення боротьби з тіньовою зайнятістю.

Для реалізації розвитку людського капіталу та підвищення стандартів життя населення визначено наступні пріоритети:

1. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки.

2. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних видах палива та виведення їх з підвальних приміщень у загальноосвітніх навчальних закладах.

3. Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

4. Підвищення якості та ефективності високоспеціалізованої і високотехнологічної медичної допомоги (ІІІ рівень).

5. Зниження смертності хворих області від серцево-судинної патології шляхом реалізації субпроекту Світового банку «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією».

6. Організація повноцінної системи допомоги паліативним пацієнтам та покрокове упорядкування діяльності стаціонарного сектору у Вінницькій області.

7. Соціальний захист окремих категорій громадян.

8. Соціальна підтримка учасників АТО та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО, а також сімей героїв Небесної Сотні з Вінниччини.

9. Забезпечення земельними ділянками військово-службовців, які беруть учать у антитерористичній операції на Сході України.

10. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп.

11. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

12. Розвиток ринку праці.

13. Покращення ефективності системи соціального забезпечення, обслуговування та надання соціальних послуг населенню.

14. Реалізація програм доступного житла в області

15. Забезпечення всіх категорій споживачів питною водою, приведеною до стандартів якості.

16. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері соціальної та молодіжної політики.

17. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.

18. Збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва. Створення належних умов для збереження та розширення доступу громадян до документів Національного архівного фонду.

19. Розвиток туристичної галузі.

20. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та розповсюдження, популяризації читання.

21. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди в області.

П’ятим напрямом програми є екологічна безпека навколишнього середовища, яка спрямована на забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу області та реалізацію державної політики у сфері безпеки виробництва та охорони праці.

Для реалізації розвитку громадянського суспільства визначено сім пріоритетів:

1. Забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки.

2. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина

3. Зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення конституційних прав та інтересів громадян. Посилення заходів щодо запобігання корупції.

4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних коштів в ході виконання обласних програм.

5. Залучення територіальних громад до розробки програм (заходів) з комплексного розвитку територій.

6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних громад та їхніх  об’єднань.

7. Впровадження технологій е-урядування та е-демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону.

За результатами обговорення було внесено доповнення Геннадія Мазура такого змісту: з метою забезпечення стабільного та безперебійного надання обласним комунальним підприємством суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області з автоперевезень, в разі встановлення ціни на відповідні послуги в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, передбачити відшкодування різниці  між такими розмірами на зазначені послуги за рахунок коштів обласного бюджету.

Депутат Ярослав Хребтій запропонував внести доповнення щодо надання або купівлі житла для медпрацівників у сільській місцевості.

Депутат Владислав Рой вніс пропозицію щодо забезпечення пільгового кредитування учасників АТО для започаткування своєї справи.

Також депутати підтримали доповнення Володимира Барцьося щодо сприяння збереження історико-культурної спадщини в селі Четвертинівка Тростянецького району місць, пов’язаних з битвою під Батогом.

Повернутись Створено: 20 грудня 2017 року, 11:54 Переглядів: 666

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація