Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

Конгрес місцевого самоврядування затвердив пропозиції до Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік Роздрукувати

Рада Національного конгресу місцевого самоврядування України на своєму засіданні 22 січня затвердила пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік.
У рішенні йдеться: відповідно до ч.1 ст.20 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» пропонуємо при підготовці проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік передбачити такі положення:

1. Визначення питомої ваги місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України на 2015 рік не нижче 55%. Передбачити збільшення частки власних доходів у загальному фонді місцевих бюджетів на 10% до кінця 2015 року.

2. Повне забезпечення місцевих бюджетів коштами для здійснення видатків на виконання делегованих повноважень. Для цього внести зміни до бюджетного законодавства, якими:

1) закріпити оптимізовані за наслідками діяльності робочих груп при галузевих міністерствах фінансових нормативів за галузями освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтв, соціального захисту та забезпечення, фізкультури та спорту;

2) затвердити у натуральному та вартісному виразі соціальні стандарти та нормативи надання суспільних послуг закладами бюджетної сфери, штатних нормативів і типових штатів та нормативів забезпечення населення закладами соціально-культурної сфери;

3) передбачити здійснення розрахунку видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на підставі державних соціальних стандартів та нормативів, що корелюються з галузевими стандартами надання суспільних послуг та оптимізованими фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості;

4) передбачити обов’язковість врахування Міністерством фінансів України при визначенні показників для розрахунку міжбюджетних трансфертів обсягів фактичних видатків проведених на відповідні делеговані повноваження за 2014 рік;

5) передбачити закріплення норм про те, що плановане Міністерством фінансів України зростання доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів не може перевищувати 70% запланованого зростання ВВП країни на відповідний бюджетний рік;

6) удосконалити формульні розрахунки доходів та видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів:

а) для населених пунктів, які мають стале щорічне зростання доходів, замінити метод екстраполяції на метод середньої геометричної прогресії;

б) проводити корегування доходів у базових роках на суми одноразових надходжень до місцевих бюджетів;

в) оновити корегуючі коефіцієнти видатків по галузям бюджетної сфери;

ґ) враховувати наявну мережу бюджетних установ.

3. Підвищення фінансової спроможності місцевого самоврядування шляхом внесення змін до бюджетного та податкового законодавства, якими:

а) передбачити оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки всього майна, розташованого на території відповідних місцевих рад шляхом розширення бази та об’єктів оподаткування, запровадження соціально прийнятних ставок;

б) віднести плату за землю до місцевих податків;

в) надати право органам місцевого самоврядування регулювати ставки місцевих податків і зборів, а також встановлювати пільги;

г) передбачити автоматичне внесення змін до договорів оренди землі в частині встановлення орендної плати за землю у разі зміни нормативної грошової оцінки земель населеного пункту після затвердження її місцевою радою в установленому порядку;

ґ) запровадити плату за землю на рівні орендної плати для землекористувачів – власників розташованого на земельних ділянках нерухомого майна, що не мають належно оформленого права на землю, а також для землекористувачів, які мають земельні ділянки в постійному користуванні, та використовують їх для провадження господарської діяльності;

д) включити до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів частини податку на прибуток підприємств (крім державної та комунальної власності) в обсязі не менше 10%;

ж) спрямувати до місцевих бюджетів надходження від судового збору за місцем розгляду справ, а також звільнити від сплати судового збору органи місцевого самоврядування;

з) розширити коло податкових агентів по екологічному податку та запровадити місцеві екологічні збори.

4. Забезпечення повного фінансування з Державного бюджету державних цільових програм, виконання яких покладається на органи місцевого самоврядування. Передбачити повне погашення у 2015 році кредиторської заборгованості органів місцевого самоврядування за здійсненими видатками, які мали фінансуватися за рахунок державних програм. Пріоритетними Державними цільовими програмами на 2015 рік визначити Державну цільову програму підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки (Постанова КМУ від 29.11.2010 р. №1090), Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки (Закон України від 03.03.2005 р. № 2455-IV), Державну цільову програму розвитку українського села на період до 2015 року (Постанова КМУ від 19.09.2007 р. №1158).

5. Спрощення процедур здійснення запозичень до місцевих бюджетів шляхом зняття обмежень по кількості населення для здійснення органами місцевого самоврядування запозичень до бюджетів розвитку та встановлення вичерпного переліку підстав для відмови Міністерством фінансів України органу місцевого самоврядування в здійсненні запозичення. Удосконалення вимог щодо надання місцевих гарантій, зокрема збільшення розміру обмеження обсягу місцевого та гарантованого боргу.

6. Послідовне підвищення рівня оплати праці працівників органів місцевого самоврядування шляхом встановлення посадового окладу спеціаліста найнижчої категорії на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати із збереженням співвідношень у посадових окладах спеціалістів більш високої категорії та керівників.

7. Поетапне списання заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими в минулих роках. З метою недопущення зростання у майбутньому такої заборгованості та удосконалення механізму планування Міністерством фінансів України доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внести зміни до Бюджетного кодексу України, якими вилучити поняття середньострокова позика і передбачити надання з державного бюджету додаткової дотації на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний  бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

8. Вжиття заходів щодо повної ліквідації податкової заборгованості державних підприємств перед місцевими бюджетами, зокрема шляхом надання цільової фінансової підтримки з державного бюджету цим підприємствам.

9. Забезпечення компенсації втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок надання державою податкових пільг, зокрема зі сплати земельного податку.

10. Забезпечення прямого зв’язку між соціальними пільгами та джерелами і механізмом відшкодування їх вартості надавачам, посилення адресності надання всіх видів пільгових послуг з упорядкуванням переліку їх отримувачів і встановленням економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання відповідних послуг, визначення методики розрахунку потреби в бюджетних коштах для компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 

 

 

Повернутись Створено: 24 січня 2014 року, 09:32 Переглядів: 1736

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація