Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

навчань Роздрукувати

Перелік матеріалів

 

МАТЕРІАЛИ
до виїзного навчання депутатів обласної Ради 4 скликання
(с. Селище Тиврівського району)
16 травня 2002 року

“Місцеве самоврядування в Україні”
Закон України “ Про статус депутатів місцевих рад”
“Про створення фонду депутата обласної Ради”
З практики роботи постійних комісій обласної Ради 3 скликання
Список народних депутатів України 4 скликання від Вінницької області
Список депутатів Вінницької обласної Ради 4 скликання

МАТЕРІАЛИ
до засідання Координаційної ради
з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради
(Козятинська районна рада)
30 травня 2002 року

Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради
“Про основні напрями подальшого розвитку місцевого самоврядування області на сучасному етапі”
(Матеріали до рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної:
- Указ Президента України “Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні”;
- Рішення міжвідомчої комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України “Проблемні питання формування самодостатніх сільських територіальних громад та шляхи їх розв’язання ”;
- Про створення обласної громадської організації “Фундація місцевих та регіональних влад Вінницької області”;
- Законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні)

“Підсобні господарства: проблеми та шляхи їх вирішення”
( з практики організації контролю за виконанням рішення 12 сесії обласної Ради 3 скликання від 08.02.00 “ Про програму розвитку особистих підсобних господарств громадян області”)

МАТЕРІАЛИ
на допомогу посадовим особам органів місцевого самоврядування
(до навчання секретарів сільських, селищних,
міських рад області в с. Селище Тиврівського району)
липень 2002 року

“ Місцеве самоврядування на сучасному етапі”
“Законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні”
З практики роботи постійних комісій обласної Ради 3 скликання
З практики роботи секретаря Дзигівської сільської ради Минаш Броніслави Людвігівни
Про обласну громадську організацію “Фундація місцевих та регіональних влад Вінницької області”
(Статут обласної громадської організації “Фундація місцевих та регіональних влад Вінницької області”; про створення обласної громадської організації “Фундація місцевих та регіональних влад Вінницької області”, протокол установчих зборів)
Довгострокові програми, прийняті на сесіях обласної Ради 3 скликання
Перелік методичних рекомендацій, брошур “Про практику роботи органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, депутатів місцевих рад області ” та видань, які підготовлені виконавчим апаратом Вінницької обласної Ради протягом 3 скликання

МАТЕРІАЛИ
на допомогу посадовим особам органів місцевого самоврядування
(до навчання голів районних рад, їх заступників, сільських, селищних, міських голів області в с. Селище Тиврівського району)
серпень – вересень 2002 року

“Місцевому самоврядуванню – державна підтримка
(Інформаційно-довідковий матеріал щодо подальшого розвитку місцевого самоврядування)
“Міцне місцеве самоврядування - міцна держава”
(З практики роботи органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, депутатів місцевих рад всіх рівнів)
“Наповненню бюджету – велику увагу і активні дії”
(Інформаційно-довідковий матеріал)
“Об’єктам комунальної власності – ефективне використання”
(Інформаційно-довідковий матеріал з питань управління об’єктами комунальної власності)
“Про здійснення контролю за ефективністю використання комунального майна, його збереження, рух, відчуження ”
(Рішення 3 сесії обласної Ради від 26.07.02”Про Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Віноблагроліс”)
“Формуванню і впровадженню місцевих екологічних планів – громадську підтримку”
( З практики роботи місцевих рад, їх органів, територіальних громад по виконанню обласної Комплексної програми охорони довкілля області)
Звернення Президента України до народу з нагоди 11-ї річниці незалежності України
Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”
Закон України ”Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”
Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів
( Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001р.)
“Запитуєте – відповідаємо”
(Відповіді на запитання посадових осіб органів місцевого самоврядування)

МАТЕРІАЛИ
до засідання круглого столу на тему
“ Становлення місцевого самоврядування ”
( 2 грудня 2002 року)


“Розвиток місцевого самоврядування в Україні: стан, проблеми, перспективи”
“ Ресурси розвитку. Адміністративна реформа в Україні”
( Матеріали Всеукраїнського семінару та координаційної наради “Ресурсне забезпечення місцевого і регіонального розвитку ”, Київ, 10 листопада 2001 року, та науково-методологічного семінару “Адміністративна реформа: проблеми і перспективи реформування діяльності органів центральної виконавчої влади”, Київ, 27 листопада 2001 року)
“Програма сприяння парламенту України”
( Листівка)
“ Фундація місцевих та регіональних влад Вінницької області”
( Листівка)

Статут обласної громадської організації “Фундація місцевих та регіональних влад Вінницької області”

МАТЕРІАЛИ
до засідання Координаційної ради з питань
місцевого самоврядування при голові обласної Ради
(Шаргородська районна рада
25 грудня 2002 року
“Про проблемні питання соціально-економічного стану територіальних громад сільських населених пунктів області та шляхи їх вирішення”
(Рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради від 25.12.02)
“Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села”
( Указ Президента України, 15 липня 2002 року)
Паспорт соціального розвитку села
Програма розвитку територіальної громади ( проект)
Рекомендації з питань розробки проекту програми економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць на 2003 рік
Рекомендації з питань розвитку малого і середнього бізнесу, особливо в сільській місцевості
Перелік послуг, які надаються органами місцевого самоврядування Вінницької області фізичним і юридичним особам
Про об’єднання територіальних громад
(Проект Закону України)
Пояснювальна записка до Закону України “Про об’єднання територіальних громад”
Про заходи на підвищення ефективності діяльності системи Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства “ Віноблагроліс”
(Проект рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради від 25.12.02)

МАТЕРІАЛИ
до семінару-навчання селищних, міських голів області
за участю членів президії обласної Ради 4 скликання на тему:
“ Про програму розвитку територіальної громади”
(Стрижавська селищна рада Вінницького району)
14 травня 2003року
Програма розвитку територіальної громади селища Стрижавка Вінницького району Вінницької області
Статут сільської територіальної громади
Програма економічного і соціального розвитку Вінницького району на 2003 рік
Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку

Бібліотека сільського голови:
“ Трудовий потенціал села”
“Доходи та витрати домогосподарств в сільській місцевості”
“ Економічна робота в аграрних підприємствах”
“Нормативно-правові акти, наукова література, словничок основних термінів щодо розвитку сільських територіальних громад”

Відповіді та роз’яснення на запитання органів місцевого самоврядування
Концепція програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування
Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії
( Закон України)
Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів
Перелік літератури “ Місцевому самоврядуванню-подальший розвиток”

МАТЕРІАЛИ
на допомогу посадовим особам органів місцевого самоврядування
(до навчання голів районних рад, їх заступників, сільських, селищних, міських голів області в с. Селище Тиврівського району)
вересень 2003року

“Місцеве самоврядування. Досвід помножений на копітку працю”
“До самодостатності територіальної громади-через реалізацію програми її розвитку”
(Інформаційно-довідкові матеріали, методичні рекомендації щодо розробки та реалізації програми розвитку територіальної громади)
“Бюджетна реформа – в дії”
(Інформаційно-довідкові матеріали, методичні рекомендації з питань виконання місцевих бюджетів)
“ Велика роль малого бізнесу”
(Методичні матеріали з питань розвитку малого підприємництва, захисту місцевого товаровиробника і регуляторної політики)
“Реформування земельних відносин. Земля – основний засіб самодостатності територіальних громад”
(Інформаційно-довідковий матеріал щодо регулювання земельних відносин)
“Комунальним лісам і водним об’єктам області – організаційно-правову основу та ефективне використання”
(Інформаційно-довідковий матеріал щодо ефективного використання лісового фонду)
“ Об’єктам комунальної власності-ефективне використання”
(Інформаційно-довідковий матеріал щодо ефективного використання об”єктів комунальної власності)
“Створення кредитних спілок - шлях до формування самодостатності територіальних громад”
(Інформаційно-довідкові матеріали, методичні рекомендації щодо створення кредитних спілок)
“Територіальним громадам – місцеві екологічні плани дій”
(Інформаційно-довідкові матеріали, методичні рекомендації щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів)
“Інформатизацію органів місцевого самоврядування - на рівень сучасних вимог”
(Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерної техніки)
“Служба зайнятості інформує”
(Збірник методичних і практичних матеріалів)
“Діловодство в сільській раді та її виконавчому комітеті”
( Методичні рекомендації щодо ведення діловодства)
“ Запитуйте – відповідаємо”
(Консультації з правових питань)

Бібліотека сільського голови:
“Кредитні спілки”
“Соціальна інфраструктура села”
“Транспортне забезпечення розвитку сільських територій”
“Регулювання земельних відносин на території сільської територіальної громади”
“Кооперація в аграрній сфері виробництва”
“Розвиток галузей соціально-побутового призначення в сільській місцевості”
“Розвиток галузей соціально-культурного призначення в сільській місцевості”

МАТЕРІАЛИ
засідання Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при голові обласної Ради
(Тростянецька районна рада)
16 березня 2004 року
“Проблеми села та шляхи їх вирішення”
( Рекомендації громадських (депутатських) слухань )
Програма розвитку Гордіївської територіальної громади Тростянецького району Вінницької області

МАТЕРІАЛИ
виїзного спільного засідання президії обласної Ради та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради
Томашпільська, Ямпільська районні ради)
23 квітня 2004 року

Про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад
( Розпорядження голови обласної Ради від 12.03.04 № 38)
Нормативно-правові документи, які регламентують пам’яткоохоронну діяльність територіальних громад

МАТЕРІАЛИ
наради з головами районних рад, міськими голова міст обласного значення
( Вінницька обласна Рада)
27 травня 2004 року
“Про реалізацію в області технічної політики з питань енергозбереження, раціонального використання енергоресурсів”
( Рекомендації громадських (депутатських) слухань )
Методичні рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій в питаннях теплопостачання бюджетних закладів
- Роз’яснення члена Центральної виборчої комісії щодо порядку складання загального списку виборців по виборах Президента України 31.10.04 року

МАТЕРІАЛИ
обласної наради сільських, селищних, міських голів , органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування
“ Про поліпшення спільної роботи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у розв’язанні соціально-економічних проблем сіл, селищ і міст”
(м. Вінниця облмуздрамтеатр ім. Садовського)
27 липня 2004 року

“Суспільно-політичний розвиток країни. Формування основних засад громадянського суспільства”
(Тези з Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році)
“Основні показники економічного та соціального розвитку України”
Інформаційно-статистичний матеріал до наради-семінару щодо поліпшення спільної роботи місцевих державних адміністрацій та місцевих рад у розв’язанні соціально-економічних проблем сіл, селищ і міст та про результати роботи господарського комплексу області у першому півріччі 2004 року
Аналітична довідка щодо економічного розвитку Вінницької області за січень-червень 2004 року
Про вибори Президента України (Закон України)
Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 31 жовтня 2004 року
Звернення учасників наради сільських, селищних, міських голів Вінницької області до Президента України, голови Верховної України, Прем’єр-міністра

МАТЕРІАЛИ
наради з керівниками обласних та районних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних громад сіл, селищ та міст
“ Про концептуальні напрямки соціально-економічного розвитку Вінниччини на 2005 рік та підсумки ІІІ- етапу конкурсу між територіальними громадами
сіл, селищ та міст області”
м. Вінниця облмуздрамтеатр ім. Садовського)
( 2 лютого 2005 року

До самодостатності територіальної громади-через реалізацію програми її розвитку (інформаційно-довідкові матеріали, методичні рекомендації щодо участі територіальних громад у Всеукраїнському та обласному конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування);
Місцеве самоврядування. Досвід помножений на копітку працю (матеріали на допомогу посадовим особам органів місцевого самоврядування);
Об’єктам комунальної власності – ефективне використання (інформаційно-довідковий матеріал щодо ефективного використання об”єктів комунальної власності);
Комунальним лісам і водним об’єктам області - організаційно-правову основу та ефективне використання (інформаційно-довідковий матеріал щодо ефективного використання лісового фонду)
Органи самоорганізації населення-в дії (матеріали на допомогу посадовим особам органів місцевого самоврядування)
Закон України “ Про внесення змін до Конституції України”
Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
Закон України “ Про захист конституційних прав громадян на землю”
Резолюція наради з керівниками обласних та районних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування територіальних громад сіл, селищ та міст;
Основні показники соціально-економічного розвитку Вінницької області за 2004 рік
Розвиток місцевого самоврядування (бібліографічний список статей з періодичних видань, що надійшли до Вінницької обласної бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва в 2004 році)
Пам’ятаєш, Земле, 45-й ?Земле, 41-й не забудь! (Сценарій проведення урочистостей, реквіємів, зборів присвячених 60-річчю – Перемоги)

МАТЕРІАЛИ
на допомогу органам місцевого самоврядування
( до семінару керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, секретарів міських ( міст обласного значення ) рад області на базі Тростянецького та Бершадського районів)
( 19-20 травня 2005 року)

Відповіді та роз’яснення на запитання місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (управління з питань взаємодії з місцевими органами влади)
Діємо відповідно до букви Закону
Якість підготовки – запорука конструктивного розгляду питань на сесіях
В пошуках нових підходів
Сприяємо проведенню загальних зборів громадян за місцем проживання
Органи самоорганізації населення, громадськість – в дії
Влада і громадські організації – грані співпраці
Прагнемо підвищити відповідальність і професійність працівників виконавчих апаратів рад
Матеріали Бершадської районної ради
Про досвід роботи Тростянецької районної ради з питань захисту прав споживачів
З практики підготовки та проведення районного конкурсу на кращу сільську, селищну раду
З практики підготовки та проведення нарад-семінарів з посадовими особами місцевого самоврядування
З практики підготовки та проведення сходів (зборів) громадян за місцем проживання
Про спільну роботу Тростянецької селищної ради та територіальної ради ветеранів війни та праці селища з питань соціального захисту населення

МАТЕРІАЛИ
на допомогу посадовим особам органів місцевого самоврядування
( до навчання завідувачів організаційних відділів виконавчих апаратів районних рад, виконкомів міських ( міст обласного значення) рад області)
( травень 2005 року)
Актуальність, проблемність і перспективність адміністративно-територіальної реформи в Україні
Діємо відповідно до букви Закону
Якість підготовки – запорука конструктивного розгляду питань на сесіях
В пошуках нових підходів
Сприяємо проведенню загальних зборів громадян за місцем проживання
Органи самоорганізації населення, громадськість – в дії
Влада і громадські організації – грані співпраці
Прагнемо підвищити відповідальність і професійність працівників виконавчих апаратів рад
Щодо повноважень у сфері захисту прав споживачів (Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України)

МАТЕРІАЛИ
на допомогу посадовим особам органів місцевого самоврядування
( до навчання секретарів сільських, селищних, міських рад області)
( червень 2005 року)
Актуальність, проблемність і перспективність адміністративно-територіальної реформи в Україні
Діємо відповідно до букви Закону
Органи самоорганізації населення, громадськість – в дії

МАТЕРІАЛИ
обласного навчального семінару на тему: “Комплексний розвиток сільських територіальних громад і сільської місцевості та роль у цьому сільськогосподарської дорадчої діяльності”
( 16- 17 червеня 2005 року)

Проблеми й перспективи розвитку сільськогосподарського дорадництва (інтерв’ю президента Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України)
Закон України “ Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”
Розвиток фермерських господарств Вінницької області (таблиця)
Розвиток особистих селянських господарств Вінницької області ( таблиця)

МАТЕРІАЛИ
до виїзного засідання Координаційної ради
з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради
(Літинський, Хмельницький райони)
(16 серпня 2005 року)
Про підготовку закладів освіти області до нового 2005-2006 навчального року (довідковий матеріал)
Про хід оздоровлення дітей та підлітків області влітку 2005 року (довідковий матеріал)
Про спільну роботу органів місцевого самоврядування та виконавчої влади з питань реалізації в області програми розвитку особистих селянських господарств, прийнятої 22 сесією обласної Ради 4 скликання 21.07.05 (довідковий матеріал)
Здобуття державного суверенітету та незалежності України ( матеріали до єдиного дня інформування)
Про завдання органів місцевого самоврядування і виконавчої влади з підготовки списків виборців до виборів народних депутатів України і виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів (довідковий матеріал до питання)

Інформаційно-довідкові матеріали з питань підготовки і проведення виборів 2006 року направлені районним, міським (міст обласного значення) радам та обласній виборчій комісії
по виборах депутатів Вінницької обласної Ради 5 скликання

МАТЕРІАЛИ
до виїзного засідання Координаційної ради з питань
місцевого самоврядування при голові обласної Ради
(Літинська районна рада)
16 серпня 2005 року
Про завдання органів місцевого самоврядування і виконавчої влади з підготовки списків виборців до виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року

(Рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної Ради)


Довідковий матеріал: Про порядок складання загальних списків виборців для підготовки проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
(Постанова ЦВК від 06.09.05 №118)
Витяг із Закону України „Про вибори народних депутатів України” в частині складання загальних списків виборців
19 жовтня 2005 року

Про встановлення форми загального списку виборців для підготовки та проведення виборів депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року
(Постанова ЦВК від 05.10.05 №128)
Про форми загального списку виборців для підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року
(Лист Вінницької обласної Ради №207-06-680)
20 грудня 2005 року

Про виконання норми чинного законодавства з питань відведення органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування місць для розташування та обладнання стендів, дошок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборчої агітації

(Лист Вінницької обласної Ради №207-06-875)

МАТЕРІАЛИ
до засідання Координаційної ради з питань
місцевого самоврядування при голові обласної Ради
(Вінницька обласна Рада)
22 грудня 2005 року


Про завдання органів місцевого самоврядування з питань підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
(Рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної Ради)
Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
Витяг із Закону України „Про вибори народних депутатів України” щодо повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
Витяг із Закону України „Про вибори депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” щодо повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад п’ятого скликання та сільських, селищних, міських голів у 2006 році
(Постанова ВРУ від 29.11.05 №3122- IV)
Про порядок надання ефірного часу та друкованих площ для проведення передвиборної агітації політичними партіями (виборчими блоками політичних партій) – суб’єктами виборчого процесу за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
(Постанова ЦВК від 14.12.05 №205)
Про відведення місць та обладнання стендів, дощок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації
(Лист ЦВК №21-38-4217 від 15.12.05 голові Вінницької обласної Ради)
Про проведення жеребкування
(Лист ЦВК№21-38-4276 від 17.12.05 голові Вінницької обласної Ради)
Про початок виборчого процесу чергових виборів депутатів Вінницької обласної Ради 5 скликання 26 березня 2006 року
(Постанова обласної виборчої комісії по виборах депутатів Вінницької обласної Ради 4 скликання від 19.12.05)
Список оприлюднених виборчих блоків станом на 20.12.05
Про відведення органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування місць для розташування та обладнання стендів, дощок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборчої агітації
(Лист Вінницької обласної Ради від 20.12.05 №207-06-875 головам районних та міських (міст обласного значення) радам)
Календар виборів народних депутатів України та виборів депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року.

МАТЕРІАЛИ

до засідання обласної виборчої комісії по виборах депутатів
Вінницької обласної ради 5 скликання
10 січня 2006 року


Про обласну виборчу комісію по виборах депутатів Вінницької обласної Ради 5 скликання

(Рішення обласної Ради №1017 від 09.01.06)
Витяг із Закону України „Про вибори депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” в частині повноважень територіальних комісій
Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року (м.Київ)
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Календар виборів народних депутатів України та виборів депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року.

МАТЕРІАЛИ
направлені районним, міським (міст обласного значення) радам
1-а декада січня 2006 року


Закону України „Про вибори народних депутатів України”
Закону України „Про вибори депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”
Про форми посвідчень суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року
(Постанова ЦВК від 26.12.05 №267)
Про форми виборчих списків та підписних листів на підтримку кандидатів у депутати ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року
(Постанова ЦВК від 26.12.05 №268)
Про порядок складання фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі
(Постанова ЦВК від 29.12.05 №323)
Про скасування постанови ЦВК від 9 листопада 2005 року №140 „Про положення про середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу в ЗМІ для проведення передвиборчої агітації під час виборів депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року”
(Постанова ЦВК від 04.01.06 №48)
Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати ВР АРК, місцевих рад на посаду сільського, селищного, міського голови
(Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.05 №935)
Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати ВР АРК, місцевих рад на посаду сільського, селищного, міського голови
(Лист ЦВК від 05.01.06 №21-38-109 голові Вінницької обласної Ради)
Про затвердження середніх норм видатків територіальних виборчих комісій для підготовки та проведення виборів депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року
(Постанова ЦВК від 06.01.06 №91)
Про використання печаток територіальних виборчих комісій з підготовки та проведення виборів депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року
(Постанова ЦВК від 09.01.06 №110)
Про Роз’яснення щодо порядку реєстрації та статусу офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах народних депутатів України 26 березня 2006 року
(Постанова ЦВК від 09.01.06 №108)


Відомості щодо виборчих блоків політичних партій, утворених для участі у виборах народних депутатів України 26 березня 2006 року, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані ЦВК, та щодо поширення їх повноважень на місцеві вибори.

(Лист ЦВК від 06.01.06 №21-38-140 голові Вінницької обласної Ради)

5 скликання

МАТЕРІАЛИ
на допомогу посадовим особам органів місцевого самоврядування
(до навчання новообраних голів сільських, селищних, міських, районних рад в с. Селище Тиврівського району)
травень-червень2006 року

Закон України „ Про звернення громадян”
Закон України „ Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування”
Закон України „ Про внесення змін до статей 26 та 50 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”
Закон України „ Про внесення змін до Закону України „ Про статус депутатів місцевих рад”
Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.
( Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268)
Рішення 23 сесії обласної Ради 3 скликання від 12.10.01 „ Про внесення змін до рішення 19 сесії обласної Ради 3 скликання від 19 січня 2001 року „ Про порядок надання в користування водних об’єктів місцевого значення ”
Рішення 4 сесії обласної Ради 4 скликання від 07.11.02 „ Про Тимчасовий порядок надання в користування водних об’єктів (ставків) з земельними ділянками водного фонду на території Вінницької області”

МАТЕРІАЛИ
до виїзного засідання Координаційної ради з питань
місцевого самоврядування при голові обласної Ради
(Тульчинський район)
2 червня 2006 року
Указ Президента України „ Про проведення в Україні у 2006 році Року захисту прав дитини”
„Про Рекомендації парламентських слухань „Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування”
( Постанова Верховної Ради України від 15.12.05)
Про результати інвентаризації місцевих бюджетних програм ( Інформація Контрольно-ревізійного управління у Вінницькій області)
Перелік програм, затверджених на сесіях обласної Ради 3 і 4 скликання

МАТЕРІАЛИ
на допомогу посадовим особам органів місцевого самоврядування
(до навчання заступників голів районних рад)
22 червня 2006 року

Закон України „ Про звернення громадян”
Звернення громадян у запитаннях і відповідях
„ Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”
( Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348)
Положення про проведення обласного конкурсу на звання „ Людини року”


Створено: 18 жовтня 2006 року, 09:10 Переглядів: 1660

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація