Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • Вінницька обласна Рада першою в Україні провела сесійне засідання з дотриманням усіх санітарних норм

    Вінницька обласна Рада 23 липня першою в Україні провела сесійне засідання з дотриманнях усіх санітарних норм, соціальної дистанції та застосуванням засобів індивідуального захисту. До того ж обласна Рада була першою в Україні, яка провела позачергову 43 сесію в період посиленого карантину у відеорежимі 16 квітня. – На сьогоднішню сесію вп ....

  • Адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 серпня

    Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня 2020 року. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 22 липня. – У залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях – районах, встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небе ....

  • Продовжено карантинні обмеження допуску до приміщення обласної Ради

    Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на тери ....

Обговорюємо зміни до Конституції в частині «Місцеве самоврядування» Роздрукувати

28 січня 2014 року офіційним веб-сайтом Конституційної Асамблеї був опублікований, з метою широкого громадського обговорення, проект Концепції внесення змін до Конституції України. До вашої уваги витяг з проекту Концепції у частині «Місцеве самоврядування» (ознайомитись з повним текстом проекту Концепції можна за посиланням: http://cau.in.ua/ua/news/id/dlja-shirokog…).

Проект

Концепція внесення змін до Конституції України

Розділ XI

Місцеве самоврядування

Мета розділу — зміцнення конституційно-правових засад місцевого самоврядування, підвищення ефективності функціонування системи місцевого самоврядування, здатної забезпечити оптимальні умови для реалізації прав і свобод людини на рівні громади, району та регіону, сприяння подальшому розвитку форм безпосередньої демократії та децентралізації влади.

Необхідно привести конституційно-правові засади місцевого самоврядування у відповідність з положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування та протоколів до неї, визначити конституційно-правові умови реалізації невід’ємного права членів територіальних громад на участь у здійсненні місцевого самоврядування, посилити гарантії правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування має визначатися не лише як право, але й як спроможність територіальної громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб здійснювати регулювання і управління суспільними справами місцевого значення в межах, визначених Конституцією і законами України.

Місцеве самоврядування має здійснюватися на рівні громади, району, регіону.

У цьому розділі необхідно закріпити принципи субсидіарності та спільної відповідальності, повноти повноважень місцевого самоврядування.

Доцільно встановити також засади муніципального дуалізму, що передбачає можливість територіальної громади, органів місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, а також передбачити участь органів місцевого самоврядування у вирішенні державних справ шляхом виконання делегованих повноважень, уточнивши чинне конституційне визначення.

Підлягає перегляду конституційно визначений обсяг повноважень територіальних громад у напрямі розширення предмета їх відання для забезпечення задоволення важливих потреб життєдіяльності територіальних громад.

Доцільно, щоб статус територіальної громади визначався статутом, прийнятим територіальною громадою у порядку, встановленому законом.

Необхідно закріпити базовий перелік форм безпосередньої місцевої демократії, зазначивши при цьому, що цей перелік не є вичерпним і має включати у тому числі, проведення консультацій з органами місцевого самоврядування під час прийняття органами державної влади рішень, які безпосередньо стосуються питань, віднесених до повноважень місцевого самоврядування.

Потребує розширення конституційно-правове регулювання статусу органів самоорганізації населення, зокрема, визначення органів самоорганізації населення як однієї з форм участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення та складової системи місцевого самоврядування, закріплення можливості створення одноосібної форми самоорганізації населення в поселеннях, які входять до складу територіальних громад; гарантування обов’язковості передачі органам самоорганізації населення фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення повноважень; закріплення механізму контролю за виконанням органами самоорганізації населення переданих їм повноважень.

Важливо встановити на конституційному рівні право органів місцевого самоврядування на співробітництво (партнерство), а також об’єднання з метою ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.

Необхідно передбачити право на добровільне об’єднання не лише сільських, а й інших територіальних громад. Добровільне об’єднання територіальних громад має здійснюватися в порядку, визначеному законом.

Доцільно створити конституційну основу для створення обласними та районними радами власних виконавчих органів.

Слід закріпити за місцевими радами право самостійно визначати систему, структуру власних виконавчих органів, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів, обсяг видатків на їх утримання в межах коштів місцевого бюджету; відображення принципу підконтрольності та підзвітності виконавчих органів місцевого самоврядування відповідним радам.

Необхідно надати повноваження міським радам вирішувати питання не лише організації управління районами у місті, але й утворення, реорганізації та ліквідації таких районів.

Слід закріпити вимогу щодо відповідності фінансових ресурсів функціям та повноваженням місцевого самоврядування, що має стосуватися як власних, так і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування, кожні з яких повинні забезпечуватися за рахунок відповідних бюджетних коштів.

Необхідно уточнити основні повноваження районних і обласних рад щодо управління комунальною власністю територіальних громад; передбачити, що районні, обласні ради вирішують відповідно до закону питання щодо використання природних ресурсів місцевого значення, які перебувають у комунальній власності територіальних громад; гарантувати самостійну бюджетно-фінансову основу органів місцевого самоврядування районного та обласного рівнів.

Слід передбачити право органів місцевого самоврядування відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету утворювати органи охорони правопорядку, визначати їх склад, призначати і звільняти керівників цих органів.

Має бути підтверджено, що особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Києві, Севастополі визначаються окремими законами.

 

Повернутись Створено: 3 лютого 2014 року, 12:19 Переглядів: 918

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація