Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Рішення про обласний бюджет на 2015 Роздрукувати

Завантажити (Рішення №669)0.13 MB, 19.01.2015

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА  РАДА

РІШЕННЯ №805

 16 січня 2015 року                                                               31 сесія 6 скликання

 Про обласний бюджет на 2015 рік

          Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації і висновки постійної комісії обласної Ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, обласна Рада ВИРІШИЛА:

                 1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2015 рік у сумі 3.940.833,535 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 3.829.993,500 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 110.840,035 тис.грн., з них бюджет розвитку у сумі 6.269,500 тис.грн. (згідно із додатком 1 до рішення).

          2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2015 рік у сумі 3.934.833,535 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 3.810.924,300 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 123.908,835 тис.грн. за головними розпорядниками коштів (згідно із додатком 3 до рішення).

                 3. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 13.068,800 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (згідно із додатком 2 до рішення).

                 4. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 13.068,800 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (згідно із додатком 2 до рішення).

 5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 100,000 тис.грн.

          6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються із загального фонду обласного бюджету до місцевих бюджетів області у 2015 році (згідно із додатком 4 до рішення):

                 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідам І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 1.661.125,200 тис.грн.;

 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 362.549,000 тис.грн.;

 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 66.241,400 тис.грн.;

 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 62.633,100 тис.грн.;

 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 23.828,500 тис.грн.;

 - субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 529,500 тис.грн.;

 - субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1.972,500 тис.грн.;

 - субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам за придбання бензину, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп –533,700 тис.грн.;

          - субвенція з обласного бюджету Вінницькому міському бюджету для комунального закладу «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» в сумі 2 000,000 тис.грн. на профілактику, діагностику та лікування серцево-судинної патології населенню області, співфінансування  заходів з  виконання  спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» у Вінницькій області.

         Використання субвенції здійснювати за окремим Порядком, затвердженим Департаментом охорони здоров’я та курортів обласної державної адміністрації.

 7. Затвердити на 2015 рік:

 - обсяги повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 2.160,000 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду у сумі 260,000 тис.грн. та спеціального фонду у сумі 1.900,000 тис.грн.;

 - обсяги надання кредитів з обласного бюджету у сумі 8.160,000 тис.грн., у тому числі надання кредитів за рахунок коштів загального фонду у сумі 6.000,000 тис.грн., за рахунок повернення кредитів у сумі 2.160,000 тис.грн. (згідно із додатком 5 до рішення).

           8. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (згідно із додатком 6 до рішення).

 9. Установити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2015 рік у сумі 11.800,000 тис.грн.

          10. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2015 рік:

 - оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- трансферти населенню;

- трансферти місцевим бюджетам;

- підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

 11. Надати право Департаменту фінансів обласної державної адміністрації на конкурсній основі розміщувати тимчасово вільні кошти спеціального фонду обласного бюджету на депозитних рахунках державних та комерційних банків за погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 12. Розпорядникам коштів обласного бюджету:

-  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами на заходи з енергозбереження в обсязі не менше 1% загального обсягу фінансування відповідної галузі;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ.

          13. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних програм (згідно із додатком 7 до рішення).

         14. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету до закінчення першого кварталу 2015 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

 15. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2015 рік:

 до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України;

 джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо обласного бюджету;

 джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтями 66  Бюджетного кодексу України.

  16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

 17. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

 18. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

 

19. Головам районних державних адміністрацій та міським головам міст обласного значення передбачити в районних бюджетах (бюджетах міст обласного значення) субвенцію обласному бюджету на фінансування закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги, які знаходяться у спільній комунальній власності територіальних громад Вінницької області.

     20. Рекомендувати міським та районним радам при затвердженні відповідних бюджетів передбачити в районних та міських бюджетах субвенцію обласному бюджету на забезпечення хворих цукровим діабетом препаратами інсулінів та придбання медичних виробів для обстеження хворих з ендокринною патологією в умовах Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру.

 21. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, а саме передача коштів до обласного бюджету здійснюється шляхом підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих програм, які в обов’язковому порядку узгоджуються з структурними підрозділами обласної державної адміністрації за галузевим профілем та Департаментом фінансів обласної державної адміністрації.

 22. Рекомендувати міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків. Привести показники по мережі, мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.

 23. Відповідно до пункту 7 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та враховуючи вимоги пункту 26 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» установити, що норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 4, ст. 18 із наступними змінами) тощо застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів.

Враховуючи вищезазначене, встановити, що в першому кварталі 2015 року відшкодування з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсаційні виплати інвалідам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам I і II груп; відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни здійснити в 100 відсотковому обсязі з обласного бюджету. В наступних кварталах поточного року відшкодування здійснити в розмірі 50 відсотків з обласного бюджету та 50 відсотків з інших місцевих бюджетів.

 24. Дозволити обласній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.

 25. Рекомендувати розпорядникам коштів обласного бюджету здійснювати технічний нагляд за проведенням робіт з енергозбереження,  тепло-, водопостачання, водовідведення та інших, пов’язаних з комунальною інфраструктурою, будівельних робіт, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, що здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету, через Вінницьку обласну комунальну установу «Служба технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства» або через Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 26. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 з урахуванням змін, на підставі укладених протоколів надати право обласній державній адміністрації здійснювати централізовані розрахунки за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот та компенсацій на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

 27. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, надати право обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, з наступним затвердженням рішенням сесії обласної Ради, здійснювати у міжсесійний період зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до обласного бюджету.

           28. Установити, що в 2015 році орендна плата бюджетних установ за оренду майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад Вінницької області, спрямовується:

 - 50% - до загального фонду обласного бюджету;

- 50% - до спеціального фонду обласного бюджету (балансоутримувачу).

 Встановити, що в 2015 році орендна плата за майно спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, що знаходиться на балансі Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, зараховується в розмірі 100 відсотків балансоутримувачу.

 29. На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу України щодо призупинення запровадження програмно-цільового методу до січня 2017 року обласний бюджет на 2015 рік приймається без врахування норм програмно-цільового методу бюджетування.

 30. Доручити обласній державній адміністрації після законодавчого врегулювання питання щодо погашення заборгованості за середньостроковою позичкою отриманою у 2013 році з державного бюджету, яка знаходиться на обліку в Головному управлінні державної казначейської служби у Вінницькій області вишукати джерела її покриття.

 31. Відповідно до пунктів 3, 4 «Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 (із змінами і доповненнями) встановити, що головним розпорядником коштів обласного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення є Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, а Департамент фінансів обласної державної адміністрації визначити головним розпорядником коштів в частині міжбюджетних трансфертів (згідно із додатком 4 до рішення).

  32. Встановити у 2015 році відшкодування вартості обслуговування службового автотранспорту обласному комунальному підприємству «Автобаза обласної Ради» відповідно до калькуляції, затвердженої головами обласної Ради та обласної державної адміністрації:

- відшкодування одного кілометра пробігу легкового автомобіля – 13%;

- відшкодування однієї години користування (експлуатації) легкового автомобіля – 9%.

          33. Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» звільнити управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області від сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році.  

 34. На виконання пункту 16 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду обласного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до обласної комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності в 2015 році (згідно з додатком 8 до рішення).

 35. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Копачевський М.А.) здійснити оприлюднення на сайті Департаменту фінансів; Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації (Василюк С.М.) здійснити оприлюднення цього рішення в комунальних засобах масової інформації.

          36. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 37. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної Ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Вернигор І.В.).

 

 Голова обласної Ради                                                                         С.СВИТКО 

 

Створено: 21 квітня 2015 року, 18:23 Переглядів: 5404

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація