Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • 10 лютого стартував 17 обласний конкурс

    Конкурсна рада обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад О Г О Л О Ш У Є 17 обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад Згідно з розпорядженням голови обласної Ради від 06 лютого 2020 року № 40 «Про сімнадцятий обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад» та рішенням Конкурс ....

  • Підтримали Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області до 2027 року

    На позачерговій 42 сесії обласної Ради депутати розглянули Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року та план заходів на 2021-2023 роки. Стратегія розроблялась на основі чинного законодавства із використанням кращого європейського та українського досвіду робочою групою із розробки Стратегії збалансо ....

  • Цьогорічні проєкти розвитку територіальних громад подаватимуться також до міжнародних програм

    Про особливості проведення та оформлення проєктних заявок для 17 обласного Конкурсу проєктів розвитку територіальних громад сьогодні, 13 лютого, обговорили з громадами Вінницької області. Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування за дорученням обласної Ради, спільно з облдержадміністрацією та експертами Асоціації провели онлайн-с ....

Обласний конкурс для дітей та учнівської молоді Роздрукувати

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

11 листопада 2011 року №163

 

Обласний конкурс для дітей та учнівської молоді

З метою налагодження між владою та громадою двостороннього зв’язку та співпраці у визначенні стратегічних напрямів планування розвитку територіальних громад, залучення дітей та учнівської молоді до процесу управління місцевим розвитком, пошуку новаторських методів, нових ідей і пропозицій щодо розвитку місцевого самоврядування, обласна Рада оголошує конкурс на кращу творчу роботу щодо стратегії розвитку територіальної громади на період до 2020 року серед дітей та учнівської молоді, що навчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах області. Завданням Конкурсу є сприяння становленню активної громадянської позиції дітей та учнівської молоді, виховання їх в дусі патріотизму та демократичних цінностей; виявлення та підтримка обдарованих дітей та молоді, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до обговорення стратегічних напрямів розвитку територіальних громад на період до 2020 року. Конкурс проводиться з 18 листопада по 28 грудня 2011 року.
Положення про конкурс та склад конкурсної комісії, затверджений згідно розпорядженням голови обласної Ради Татусяка С.П. від 11 листопада 2011 року №163 „Про Обласний конкурс на кращу творчу роботу щодо стратегії розвитку територіальної громади на період до 2020 року серед дітей та учнівської молоді, що навчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах області”( додається).

  Про Обласний конкурс на кращу творчу роботу щодо стратегії розвитку
територіальної громади на період до 2020 року серед дітей та учнівської молоді, що навчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах області

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, на виконання рішення 6 сесії обласної Ради 6 скликання від 15 липня 2011 року №147 „Про звернення до органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, місцевих осередків політичних партій та громадських організацій, жителів Вінницької області”, рекомендацій круглого столу „Стратегія регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року та шляхи її реалізації”, що відбувся 6 вересня 2011року, з метою налагодження між владою та громадою двостороннього зв’язку та співпраці у визначенні стратегічних напрямів планування розвитку територіальних громад, залучення дітей та учнівської молоді до процесу управління місцевим розвитком, пошуку новаторських методів, нових ідей і пропозицій щодо розвитку місцевого самоврядування:

1. Провести в листопаді - грудні 2011 року Обласний конкурс на кращу творчу роботу щодо стратегії розвитку територіальної громади на період до 2020 року серед дітей та учнівської молоді, що навчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах області (далі – Конкурс).

2. Рекомендувати головам районних рад, сільським, селищним, міським головам, начальнику управління освіти і науки облдержадміністрації (Івасюк І.Д.) спільно з керівниками органів управління освітою на місцях забезпечити організацію та проведення Конкурсу.

3. Затвердити Положення про Конкурс та склад Обласної конкурсної комісії з визначення переможців Конкурсу, що додаються.

4. Оприлюднити Положення про Конкурс в газеті „Вінниччина” та на веб-сайті обласної Ради.

5. Це розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії обласної Ради.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної Ради Медведєва Ю.В.


Голова обласної Ради                                               С.ТАТУСЯК

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови обласної Ради
від 11 листопада 2011 року №163


ПОЛОЖЕННЯ

про Обласний конкурс на кращу творчу роботу щодо стратегії розвитку
територіальної громади на період до 2020 року серед дітей та учнівської молоді, що навчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах області

1.Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації і проведення конкурсу на кращу творчу роботу щодо стратегії розвитку територіальної громади на період до 2020 року серед дітей та учнівської молоді, що навчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах області (далі – Конкурс).

2. Метою Конкурсу є налагодження між владою та громадою двостороннього зв’язку та співпраці у визначенні стратегічних напрямів планування розвитку територіальних громад, творчого, інтелектуального розвитку дітей та учнівської молоді, їх залучення до процесу управління місцевим розвитком.

3. Завданням Конкурсу є:
- сприяння становленню активної громадянської позиції дітей та учнівської молоді, виховання їх в дусі патріотизму та демократичних цінностей;
- виявлення та підтримка обдарованих дітей та молоді, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до обговорення стратегічних напрямів розвитку територіальних громад на період до 2020 року;
- узагальнення новаторських ідей, пропозицій, методів для врахування при розробці стратегій розвитку територіальних громад та стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року.

II. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться з 18 листопада по 28 грудня 2011 року.

2. Учасники Конкурсу - діти та учнівська молодь, що навчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах області віком від 14 до 18 років.

3.Для організації та проведення Конкурсу утворюється Обласна конкурсна комісія, до складу якої входять представники органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, громадських та молодіжних організацій(за їх згодою).

4. Конкурсні творчі роботи оцінюються за такими критеріями:

• відповідність Положенню про Конкурс;
• актуальність, теоретичне і практичне значення творчої роботи, для розвитку територіальної громади;
• наявність новаторських ідей, цікавих пропозицій щодо стратегічного розвитку територіальної громади на період до 2020 року та шляхів їх реалізації;
• реальність у досягненні поставлених цілей і завдань розвитку територіальної громади;
• використання інформаційних матеріалів, описової та статистичної
інформації;
• пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів та потенціалу громади:
економічного, людського, природного ін.;
• аргументованість висновків, їх відповідність поставленим завданням;
• логічність, послідовність, грамотність викладення матеріалу.

5. Конкурс проводиться в три етапи.

Перший етап - з 18 по 28 листопада 2011 року - вибірковий на рівні села, селища, міста районного значення. Організовують і проводять сільські, селищні, міські міст районного значення голови спільно керівниками загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів області, які визначають переможців першого етапу Конкурсу та вносять пропозиції в районні ради по одному претенденту від села, селища, міста районного значення для участі у другому етапі Конкурсу.

Другий етап – з 2 по 12 грудня 2011 року - на рівні району, міста обласного значення. Організовують і проводять голови районних рад, міські голови міст обласного значення спільно з керівниками органів управління освітою на місцях, які визначають переможців другого етапу Конкурсу та вносять пропозиції Обласній конкурсній комісії по одному претенденту від району, міста обласного значення для участі у третьому етапі Конкурсу.

Третій етап – з 16 по 26 грудня 2011 року – обласний, організовує і проводить Обласна конкурсна комісія. Для участі в третьому обласному етапі Конкурсу голови районних рад, міські голови міст обласного значення до 16 грудня 2011 року подають Обласній конкурсній комісії такі документи:

- заява від районної, міської міста обласного значення ради на участь у третьому етапі конкурсу;
- творча робота щодо стратегії розвитку територіальної громади на період до 2020 року, підписана автором та завірена керівником навчального закладу( підписом і печаткою) в друкованому вигляді та на електронних носіях – CD, DVD, текст формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 р. з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля) – 20 мм. Обсяг творчої роботи не повинен перевищувати 5 друкованих сторінок;
- інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, вік, назва навчального закладу, домашня адреса, контактні телефони, фото автора;
- ілюстровані матеріали, фотографії, що додаються до творчої роботи(за наявності).

Матеріали для участі в третьому етапі Конкурсу подаються за адресою: 21100, м.Вінниця вул. Козицького, буд. 33, Управління освіти і науки облдержадміністрації, кабінет №7. Контактні телефони: (0432) 35-03-73 begin_of_the_skype_highlighting              (0432) 35-03-73      end_of_the_skype_highlighting, 61-15-86.

Матеріали подані пізніше від установленого строку або оформлені неправильно та не в повному обсязі, до розгляду не приймаються.

 

III Підбиття підсумків та визначення переможців Конкурсу

1. Обласна конкурсна комісія узагальнює отримані матеріали та визначає переможців третього етапу Конкурсу згідно з встановленими цим положенням критеріями.

2. Рішення Обласної конкурсної комісії приймається на засіданні у присутності не менше, ніж дві третини її складу, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі однакової кількості голосів, голос головуючого на засіданні Обласної конкурсної комісії є вирішальним. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсної комісії.

3.Переможці третього етапу Конкурсу нагороджуються дипломами обласної Ради та обласної державної адміністрації, подарунками та поїздкою до Республіки Польща з метою ознайомлення з системою місцевого самоврядування та практикою роботи територіальних громад щодо стратегічного планування розвитку територій.

4. Інформація про перебіг Конкурсу та його підсумки висвітлюється в місцевих друкованих та електронних засобах масової інформації.

 

Заступник голови обласної Ради -
Заступник керівника виконавчого апарату
(керуючий справами)                                                                                                            С.НЕШИК

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
голови обласної Ради
від_11 листопада2011 року №_163______

 

СКЛАД
Обласної конкурсної комісії з визначення переможців
конкурсу на кращу творчу роботу щодо стратегії розвитку
територіальної громади на період до 2020 року серед дітей та учнівської молоді, що навчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах області

 

МЕДВЕДЄВ

Юрій Вікторович

- заступник голови обласної Ради, голова  комісії

   

ІВАСЮК

Ігор Дмитрович

 - начальник управління освіти і науки облдержадміністрації,  заступник голови комісії    (за згодою)

   

ШУГАЄВА

Катерина Миколаївна

- консультант відділу організаційного забезпечення діяльності Ради та зв’язків з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної Ради, секретар комісії 

Члени Конкурсної комісії

АНДРУСИШИН

Микола Олександрович

- голова постійної комісії обласної Ради з питань містобудівної діяльності, розвитку населених пунктів та благоустрою територій

БАХУР

Олександр

- голова обласної громадської організації учнівського самоврядування„Союз старшокласників „Лідер” (за згодою)

   

ГАВРИЛОВ

Олексій Валерійович

- голова постійної комісії обласної Ради з питань євроінтеграції міжнародного співробітництва та регіонального розвитку

   

ГИЖКО

Андрій Петрович

- начальник головного управління економіки облдержадміністрації (за згодою)

   

ДОБРИНСЬКА

Любов Аполлінаріїна

- головний редактор обласного комунального підприємства „Редакція газети обласної Ради  „Вінниччина”

   

ДРОВОЗЮК

Степан Іванович

- ректор Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників         (за згодою)

КОРОВІЙ

Валерій Вікторович

- голова постійної комісії обласної Ради з питань адміністративно-територіального устрою та взаємодії з органами місцевого самоврядування

   

ЛІСОГУРСЬКА

Тетяна Іванівна

- начальник відділу позашкільної освіти, виховання та шкіл-інтернатів управління освіти і науки облдержадміністрації(за згодою)

   

ПРУДИУС

Пилип Григорович

- голова Громадської ради при голові обласної Ради

   

ЦИМБАЛ

Інна Володимирівна

 - голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти і науки

   

Заступник голови обласної Ради -
заступник керівника виконавчого апарату
(керуючий справами)                                                                                                     С.НЕШИК

 

Повернутись Створено: 15 листопада 2011 року, 00:00 Переглядів: 932

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація