Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • До завершення карантину обмежується допуск до приміщень обласної Ради та переноситься проведення чергової сесії

    Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», з урахуванням рішення Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуац ....

  • Уряд продовжив на всій території України дію адаптивного карантину до 22 червня

    З 22 травня в Україні стартує другий етап виходу з карантину. Обмежувальні заходи будуть скасовуватися за принципом адаптивності (тобто у кожному регіоні окремо), в залежності від ситуації на місці. Це дозволить тримати ситуацію з розповсюдженням вірусу під контролем. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на щоденному бри ....

  • Карантин в Україні продовжено до 22 травня

    Кабінет Міністрів України продовжив карантин в Україні до 22 травня, але вже 11 травня буде скасована частина обмежувальних заходів. У кожному регіоні відбудуться різні послаблення, в залежності від епідеміологічної ситуації. Відповідне рішення було прийняте сьогодні 4 травня на позачерговому засіданні Уряду. – Пом’якшення, які ми за ....

Перший у районі «Народний дім» відкрито в Заозерному Роздрукувати

Покращення умов для роботи і ві­д­починку наповнюють наше життя тим якісним змістом, який дуже необхідний сьогодні для оптимального функці­онува­ння життє­ді­я­ль­но­сті громади. Коли такі вкрай важливі речі відбуваються постійно, і ти сам стаєш їхнім учасником, можна впевнено вести мову про успішність терито­рі­а­ль­ної громади. Таким зразком є громада села Заозерного Тульчинського району.

Ще одним доказом цього стало відкриття в селі онов­ле­ного "Народного дому". А отри­мав нове життя осередок культури Заозерного, завдяки участі сільської ради у 15 Обласному конкурсі проектів розвитку територіальних гро­мад. Конкурсна рада оцінила ідею створення в селі Наро­д­ного дому та надала кошти на його реалізацію в сумі 90 тис. грн. До реалізації проекту було залучено також кошти з бюджету Заозерне­н­ської сільської ради в сумі 25 тис. грн та 10 тис. грн ви­ді­лила громадська орга­ні­за­ція "Життя та роз­ви­ток гро­мад”, яку очолює де­пу­тат  обласної Ра­ди Ла­ри­са Білозір. Головною орга­ні­за­цією-партнером вис­ту­­пила ВП “Птахофабрика “Ві­нни­цький бройлер” ПрАТ МХП, де директором є депутат обласної Ради  Ігор Леще­н­ко.

В приміщенні Будинку ку­ль­­тури зробили капітальний ремонт, вста­но­вили ене­рго­з­бе­рігаючі вікна та двері, побу­ду­вали внутрішні вбиральні і знайшли місце для не­ве­­личкої кухні. А най­голо­вні­шим для відві­ду­ва­чів Наро­д­но­го дому є те, що в будівлі не лише затишно і зручно, а й тепло. Це стало можливим завдяки рекон­с­трукції системи опалення  і встановлення твердо­па­ли­в­но­го котла.

Розширився і спектр функцій оновленого примі­ще­ння. Якщо раніше це була лише концертна зала і при­мі­щення для занять гуртків, то тепер будівля Народного дому матиме для жителів За­о­зерного статус сімейної – тут можна буде відзначати на­йрізноманітніші урочисті по­дії: весілля, дні наро­д­же­ння, родини тощо. Варто також до­дати, що незабаром спо­ру­да закладу культури в Заозе­р­ному святкуватиме півсто­лі­тній ювілей.

Привітати заозерненців з такою подією в житті села завітали депутат  обласної Ради, голова ГО «Жи­ття та розвиток гро­мад» Ла­ри­са Білозір, дире­к­тор ДТЕК Ладижинська ТЕС Олександр Бобрик, заступник директора із соціальної ро­бо­ти ВП «Пта­хо­фабрика «Вінни­ць­кий брой­лер» ПрАТ МХП Пе­тро Анд­рі­єць, заступник го­ло­ви райо­н­ної ради Надія Гри­горьєва, виконувач обов‘язків начальника ві­д­ділу куль­ту­­ри райдерж­а­д­мі­ністрації Наталя Справник, депутати районної ради Ана­то­лій Фа­ла­­штинський, Василь Марци­нюк, Альона Швець та Олек­са­ндр Тимчик.

Сільський голова Заозе­р­ного Ірина Басараб висло­ви­ла щирі слова подяки усім, хто доклав зусиль, аби втілити цей проект в життя.

– Цей дім справді народ­ний, – звернулася до односе­ль­чан Ірина Басараб. - Адже ство­рю­вали його ми всі разом. До­рогі мої люди, ви вклали сюди всю свою любов і душу, то­му ми й отримали такий га­рний результат. Я вдячна всім, хто долучився до такої важ­ли­вої справи.

Подія, яку відзначали зао­зерненці, справді значуща та ма­сштабна не лише для села, а й для всього району. Адже не так часто в сьогоднішніх умо­­вах ми ма­є­мо нагоду бу­дувати щось но­ве.

Депутат обла­с­ної Ради Ігор Лещенко вважає, що осе­ре­док культури на селі –це де­р­жава в мініатюрі. На думку Ігоря Васильовича, сільський заклад культури – це точка опо­ри, на якій буду­єть­ся про­с­тір всього куль­ту­р­ного жи­т­тя. А це є над­з­ви­ча­йно важ­ли­вим чинником у посту­па­ль­но­му розвитку на­шої де­р­жа­ви. Тому підп­ри­є­м­ство, очо­лю­ване Ігорем Лещенком, бере на себе обо­в'я­зки па­р­­тнера і виступає спі­вфіна­нси­стом численних грантових проектів не лише у еконо­мі­ч­ній та соціальній сферах, а й у галузі культури. Було це, зок­ре­­ма, і минулого року, коли в центрі Зао­зе­р­но­го відкрили парк-виставку «Чотири сто­лі­т­тя просто не­ба» з парковою зоною відпо­чи­нку, фонтаном та  дитячим ігро­вим ма­йда­н­чи­ком. Підприємство вклало в про­е­­кт кошти в сумі 330 тис. грн.

        

 

Повернутись Створено: 9 листопада 2018 року, 13:22
Оновлено: 9 листопада 2018 року, 13:32
Переглядів: 881

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація