Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • У Вінниці обговорили цілі та завдання нової Стратегії розвитку Вінниччини до 2027 року

    Минулого тижня у форматі фокусгруп відбувалось обговорення цілей та завдань нової стратегії регіону до 2027 року. Це вже друга зустріч з цих питань, кажуть в Агенції регіонального розвитку Вінницької області, але цей процес є динамічним: надходять нові пропозиції, уточнення від низки структурних підрозділів і виникає потреба для їхнього узгоджен ....

  • 46 депутатів підтримали звернення до Президента України щодо неприпустимості прийняття «формули Штайнмайера»

    Вінницька обласна Рада стала дев’ятою в Україні, яка прийняла позитивне рішення щодо звернення депутатів до Президента України Володимира Зеленського із закликом відмовитися від реалізації, так званої, «формули Штайнмайера», згідно з якою українська влада повинна відвести свої війська на Донбасі й дати провести вибори на окуповани ....

  • Вінниччина налагоджує співпрацю з Пакистаном

    17 жовтня відбулася офіційна зустріч голови обласної Ради Анатолія Олійника та голови облдержадміністрації Владислава Скальського із Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Пакистан в Україні, Генерал-Майором у відставці Західом Мубаширом Шейхом та його заступником Зеб Алам Ханом. Також на зустрічі були присутні заступник Вінниць ....

Положення Роздрукувати

Положення

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційно-консультативну раду органів студентського самоврядування при голові обласної Ради

1. Координаційно-консультативна рада органів студентського самоврядування при голові обласної Ради (далі – Координаційна рада) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України та цим Положенням.
2. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові обласної Ради на громадських засадах.
До складу Координаційної ради входять керівники органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Вінницької області та голова студентського парламенту Вінниччини.
Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням голови обласної Ради.

3. Голова Координаційної ради обирається на піврічний термін на засіданні Координаційної ради відкритим голосуванням за результатами анкетування та презентації своєї кандидатури.
3.1. Голова Координаційної ради вносить пропозиції щодо кандидатур на посади заступників голови Координаційної ради , які обираються на засіданні Координаційної ради відкритим голосуванням.
4. Координаційна рада утворює президію, яка є дорадчим органом, що попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд засідань. Президія може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
До складу президії входять голова Координаційної ради, заступники голови, голови постійних комісій.
5. Координаційної рада обирає постійні комісії на термін її повноважень.

Координаційна рада утворює такі постійні комісії:

- інформаційна (висвітлення роботи в ЗМІ, аналіз соціологічних, експертних досліджень громадської думки, взаємодія з громадськими організаціями, об'єднаннями, друкованими та електронними засобами масової інформації, сприяння розвитку інформаційного простору області);
- грантова ( аналіз грантових програм, фондів та донесення інформації щодо них до робочих груп, створених Координаційною радою );
- планова (координація діяльності постійних комісій, робочих груп, створених Координаційною радою, розробка плану роботи та моніторинг його дотримання, контроль за вчасним виконанням поставлених завдань).
6. Координаційна рада формує секретаріат, який є постійно діючим виконавчим органом та здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради.

7. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися як за пропозицією голови обласної Ради, так і за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної ради.
Засідання Координаційної ради є повноважним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
Час і місце проведення наступного засідання Координаційної ради та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, Координаційна рада визначає перед закриттям поточного засідання. Про можливі зміни і доповнення до запланованих заходів члени Координаційної ради повідомляються в робочому порядку.
8. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова Координаційної ради, а в разі його відсутності - обраний Координаційною радою головуючий.
9. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування. При необхідності, проводяться спільні засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради і Координаційної ради органів студентського самоврядування при голові обласної Ради.
10. Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.
Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним. Рішення Координаційної ради оформляються протоколом, який підписує головуючий засідання.

- 11. Координаційна рада:
- організовує конструктивну взаємодію між органами місцевої влади і студентськими організаціями, органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів області під час визначення регіональної політики у сфері освіти, соціального становлення та розвитку молоді;
- сприяє Вінницькій обласній Раді у вирішенні питань регіональної підтримки місцевого самоврядування;
- бере участь у підготовці стратегій розвитку територіальних громад Вінницької області на період до 2020 року;
- здійснює пошук новаторських методів, нових ідей і пропозицій щодо розвитку місцевого самоврядування;
- надає методичну допомогу територіальним громадам, органам місцевого самоврядування в написанні та реалізації спільних програм та проектів для участі у вітчизняних та міжнародних конкурсах, з метою залучення, крім державних коштів, інших джерел фінансування;
- бере участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на розв'язання соціально-економічних, правових, культурних та інших проблем студентської молоді;
- допомагає в підготовці регіональних програм з найважливіших питань суспільного становища, правового й соціального захисту студентської молоді,
- готує пропозиції по вдосконаленню чинних законів, які регулюють діяльність органів студентського самоврядування;
- вивчає, узагальнює та поширює досвід з питань розвитку ініціативи та самодіяльності територіальних громад і їх органів в соціально-економічному розвитку територій тощо;
- аналізує практику застосування законодавства й прогнозування суспільних процесів у сферах освіти, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді, визначає та вносить за результатами такого аналізу відповідні пропозиції голові обласної Ради

12. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право:
12.1. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали та інформацію.
12.2. Утворювати, в разі потреби, робочі групи, залучати до їх роботи працівників підприємств, установ і організацій, учених, фахівців, представників об'єднань громадян (за згодою їхніх керівників).
12.3. Проводити наукові конференції, семінари, наради з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.
13. Виконавчий апарат обласної Ради сприяє організаційно-технічному забезпеченню діяльності Координаційної ради
14. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням голови обласної Ради на підставі пропозицій членів Координаційної ради.

 

Створено: 14 вересня 2012 року, 16:45 Переглядів: 1183

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація