Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної Ради 7 скликання Роздрукувати

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  1 сесії обласної Ради 7 скликання

                                                                               від 4 грудня 2015 року № 12   

 

 

 ( Зі  змінами, внесеними згідно з рішенням 24  сесії обласної Ради

7 скликання від 28 вересня  2017 року № 477)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Вінницької обласної Ради 7 скликання

 

1.  Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної Ради 7 скликання (далі – Координаційна рада) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими нормативно-правовими актами у сфері місцевого самоврядування, Рішеннями Координаційної ради  та цим Положенням.

 

2.   Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом, що діє на громадських засадах.

 

До складу Координаційної ради входять:

 - голова обласної Ради – голова Координаційної ради;

- перший заступник голови обласної Ради, заступники голови обласної Ради;

- заступник керівника виконавчого апарату обласної Ради;

- керуючий справами виконавчого апарату обласної Ради;

- голови районних рад (за  згодою);

- міські голови міст обласного значення (за згодою).

Секретар Координаційної ради – керуючий справами виконавчого апарату обласної Ради.

 

3.  Основною   формою   роботи   Координаційної  ради   є   засідання,   які проводяться   в   міру  необхідності,   але   не   рідше  одного   разу  на  квартал.

 

Засідання Координаційної ради  є повноважним, якщо у ньому бере  участь не менше половини від її складу.

 

Засідання можуть скликатися як за пропозицією голови обласної Ради-голови Координаційної ради, так і за пропозицією однієї третини від загального складу Координаційної ради.

 

 

4. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова обласної Ради-голова Координаційної ради, а в разі його відсутності - обраний Координаційною радою головуючий.

 

5. Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер і підписуються головуючим на засіданні.

 

Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів членів  Координаційної ради, які беруть участь у її засіданні.

 

6 Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з президією, постійними комісіями обласної Ради, виконавчим апаратом обласної Ради, органами місцевого самоврядування інших рівнів, місцевими органами виконавчої влади області, громадськістю.

 

7. У разі необхідності можуть проводитися розширені та виїзні засідання Координаційної ради, а також спільні засідання Координаційної ради і колегії облдержадміністрації.

 

8. Координаційна рада:

 

- сприяє  районним, міським, селищним, сільським радам області у  вирішенні питань місцевого самоврядування;

 

 •  здійснює аналіз актуальних питань розвитку місцевого самоврядування в області;

 

        - готує пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері місцевого самоврядування,  з питань  адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади в Україні;

 

 •  сприяє реалізації принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування, рекомендацій Ради Європи та її органів з питань місцевого самоврядування, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду;

 

        - бере участь в організації обговорення в органах місцевого  самоврядування, депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів нормативно-правових актів  у сфері місцевого самоврядування, а  також проектів рішень, що вносяться на розгляд обласної Ради;

 

 •  обговорює стан економічного і соціального розвитку області, територіальних громад, в які об’єднані жителі сіл, селищ, міст, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями;

 

 •   аналізує практичну діяльність органів  місцевого  самоврядування   щодо затвердження і реалізації регіональних, комплексних програм з питань соціально-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм, розробляє практичні рекомендації з цих питань;

 

 •   вивчає діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження   і   виконання  місцевих  бюджетів,  готує  пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

 

 •  розглядає питання щодо підвищення ефективності управління комунальною власністю, розв'язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, розвитку соціальної сфери територіальних громад;

 

 

 

 

- проводить аналіз стану організаційної роботи органів місцевого самоврядування у здійсненні ними наданих законом повноважень, підвищенні ефективності роботи постійних комісій, виконавчих органів місцевих рад, зміцненні і вдосконаленні зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

 

 •  сприяє налагодженню ефективної взаємодії та конструктивних взаємозв'язків органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у вирішення питань місцевого значення;

 

 •  забезпечує вивчення, узагальнення і поширення досвіду та кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування області;

 

 •  підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування;

 

 •   готує пропозиції щодо вдосконалення організації підготовки,   перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад в   Національній академії державного управління при Президентові України, в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Вінницької області, вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення планів і тематики їх навчання;

 

 •  сприяє в організації стажування у виконавчому  апараті обласної Ради посадових осіб, які працюють в  органах місцевого самоврядування області;

 

 •  сприяє в проведенні семінарів, круглих столів, тематичних зустрічей, в тому числі виїзних, з актуальних питань розвитку місцевого самоврядування за участю посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад  області.

 

9. Організаційно-технічне та інформаційне  забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат обласної Ради.

Створено: 22 грудня 2015 року, 20:38

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація