Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Положення про управління з питань запобігання та виявлення корупції Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань запобігання та виявлення корупції

виконавчого апарату обласної Ради

 

Основними завданнями відділу є:

 

1.  Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідального суб’єкта, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення голові обласної Ради відповідних пропозицій;

3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

4.  Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови обласної Ради та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

5. Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку.

6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі підприємствах, установах та організаціях – об’єктів спільної власності територіальних громад області.

7. Здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону.

8. Інформування голови обласної Ради, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

9. Розробляє план заходів щодо запобігання корупції та здійснює контроль за їх виконанням.

10. Проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

11. Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.

12. Надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства працівникам виконавчого апарату,  депутатам обласної Ради та керівникам підприємств, установ та організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад області.

13. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, постійними комісіями, органами місцевого самоврядування, департаментами, управліннями, відділами органів виконавчої влади з питань, що відносяться до компетенції управління.

14. Бере участь у роботі сесій обласної Ради, засіданнях постійних комісій обласної Ради, робочих групах, дорадчих органах, нарадах та інших заходах, з питань, що відносяться до компетенції управління.

 

Працівники відділу мають право:

 

- користуватися правами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України.

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

- на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоюється, досвіду та стажу роботи.

- на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи.

- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

- на соціальний і правовий захист.

- на отримання в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків.

- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватись з іншими документами, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення.

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних  звинувачень або підозри щодо них.

- захищати свої законні права та інтереси в органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.


_________________________
 

Створено: 26 квітня 2021 року, 09:21

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація