21 вересня о 9.00 у приміщенні обласної Ради (каб. 301) відбудеться засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм.   21 вересня об 11.00 у сесійній залі обласної Ради відбудеться засідання президії обласної Ради

Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • Уряд подовжив адаптивний карантин до 31 жовтня

    Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив 26 серпня. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що документ передбачає посилення низки обмежувальних заходів. – Карантин в Україні подовжується до 31 жовтня 2020 року. Також посилюються обмежувальні заходи на території регіонів. Це пов’язано з різким зростанням кількості випа ....

  • Вінницька обласна Рада першою в Україні провела сесійне засідання з дотриманням усіх санітарних норм

    Вінницька обласна Рада 23 липня першою в Україні провела сесійне засідання з дотриманнях усіх санітарних норм, соціальної дистанції та застосуванням засобів індивідуального захисту. До того ж обласна Рада була першою в Україні, яка провела позачергову 43 сесію в період посиленого карантину у відеорежимі 16 квітня. – На сьогоднішню сесію вп ....

  • Продовжено карантинні обмеження допуску до приміщення обласної Ради

    Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на тери ....

Положення про виконавчий апарат обласної Ради Роздрукувати

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  1 сесії обласної Ради 7 скликання

                                                                      від 4 грудня 2015 року № 11   

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат Вінницької обласної Ради 7 скликання

 

І. Загальні положення

    

1.1 Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради 7 скликання (далі – Виконавчий апарат) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативно-правовими актами у сфері місцевого самоврядування, Регламентом Вінницької обласної Ради 7 скликання, рішеннями обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради  та цим Положенням.

1.2 Виконавчий апарат обласної Ради, відповідно до статті 58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної Ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню обласною Радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та виконавчої влади.

1.3 Виконавчий апарат утворюється обласною Радою відповідно до статей 43,  58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.4 Виконавчий апарат за посадою очолює голова обласної Ради.

1.5 Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання затверджуються обласною Радою за пропозицією голови обласної Ради.

 

ІІ. Організаційне забезпечення діяльності обласної Ради

 

  У сфері організаційного забезпечення на  виконавчий апарат обласної Ради   покладаються   такі   завдання:

2.1 Організаційне забезпечення реалізації обласною Радою визначених чинним законодавством України  повноважень.

2.2 Узагальнення пропозицій депутатів обласної Ради, постійних комісій, депутатських фракцій обласної Ради, обласної державної адміністрації до проектів перспективного та поточного планів роботи обласної Ради.

2.3 Розроблення проектів планів підготовки сесій обласної Ради, повідомлення депутатів і доведення до відома населення про час і місце проведення сесій обласної Ради, а також про питання, які вносяться на розгляд сесій обласної Ради.

2.4 Організація підготовки та проведення пленарних засідань обласної Ради з використанням електронної системи „Рада”, засідань президії обласної Ради, постійних комісій обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, інших консультативно-дорадчих органів.

2.5 Надання консультативно-організаційної допомоги депутатам обласної Ради.

2.6 Розробка  або  участь  в  розробці,  за  дорученням  керівництва обласної Ради,  проектів  рішень обласної  Ради,  розпоряджень  голови  обласної  Ради.

2.7 Візування проектів рішень, що вносяться на розгляд обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради.

2.8 Узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях, або переданих ними в письмовій формі головуючому на сесіях, розроблення проектів заходів щодо їх реалізації та направлення виконавцям, здійснення контролю за їх виконанням.

2.9 Координація діяльності та взаємодії постійних комісій обласної Ради, надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проектів рішень обласної Ради. Сприяння залученню спеціалістів до підготовки відповідних проектів рішень, висновків і пропозицій.

2.10 Організація  контролю за реалізацією рішень обласної Ради, висновків і рекомендацій постійних комісій обласної Ради,  додержанням термінів розгляду запитів депутатів обласної Ради, а також встановлених термінів виконання протокольних доручень, даних головою обласної Ради.

2.11 Підготовка документів і матеріалів, пов’язаних з вирішенням питань адміністративно-територіального устрою області, ведення бази даних з цих питань. Організація обліку даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого самоврядування області.

2.12 Забезпечення виконання повноважень обласної Ради щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.13 Організація підготовки і проведення в обласній Раді нарад, зустрічей, засідань „круглих столів”, прес-конференцій, інших заходів.

2.14 Організація  навчання депутатів  обласної Ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування області.

2.15 Організація роботи з розгляду звернень громадян, електронних петицій, проведення прийому громадян. Вивчення і узагальнення питань, які порушуються у зверненнях громадян, електронних петиціях, внесення пропозицій щодо їх вирішення.

2.16  Організація міжнародних контактів з питань місцевого самоврядування.

 

ІІІ. Правове забезпечення діяльності обласної Ради

 

У сфері правового забезпечення на виконавчий апарат обласної Ради покладаються такі завдання:

3.1 Правове забезпечення діяльності обласної Ради, спрямоване на правильне застосування та неухильне дотримання вимог чинного законодавства України, нормативних документів обласної Ради.

3.2 Експертиза проектів рішень  обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради та внесення пропозицій щодо їх відповідності чинному законодавству України.

3.3 Підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій з правових питань керівництву обласної Ради, постійним комісіям, депутатам обласної Ради.

3.4 Забезпечення, за дорученням голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради, представництва обласної Ради в судових органах при розгляді судових справ.

3.5 Роз’яснення,  за зверненнями депутатів обласної Ради, органів місцевого  самоврядування, положень чинного законодавства України, які належать до компетенції органів місцевого самоврядування.

3.6 Підготовка зауважень і пропозицій щодо проектів законів України, інших проектів нормативно-правових актів, які надходять від Президента України,  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,  інших центральних органів влади.

 

ІV. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної Ради

 

У сфері інформаційно-аналітичного забезпечення на виконавчий апарат обласної Ради  покладаються такі завдання:

4.1 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної Ради,  президії, постійних комісій обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради.

4.2 Забезпечення  гласності в роботі обласної Ради та її органів.

4.3 Оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради проектів рішень обласної Ради, рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, інших документів і матеріалів, передбачених Законом України „Про доступ до публічної інформації” .

4.4  Підготовка і поширення інформаційних матеріалів про діяльність обласної Ради на офіційному веб-сайті обласної Ради.

4.5 Взаємодія із засобами масової інформації. Організація висвітлення діяльності обласної Ради, постійних комісій та депутатів обласної Ради, президії обласної Ради та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради в друкованих та електронних засобах масової інформації.

4.6 Акредитація  кореспондентів  засобів    масової    інформації, організація  і  проведення прес-конференцій, зустрічей, інтерв’ю, інших заходів.

4.7 Інформаційно-технічне  забезпечення  роботи  пленарних засідань  обласної Ради.

4.8       Забезпечення   зв’язку   і  обміну  інформацією в  режимі  „електронної пошти” з районними  і міськими міст обласного значення  радами.

4.9 Підготовка методичних рекомендацій, посібників з питань діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

 

V. Документальне забезпечення діяльності обласної Ради

 

 У сфері документального забезпечення на виконавчий апарат обласної Ради покладаються такі завдання:

5.1 Документальне обслуговування обласної Ради, президії, постійних комісій обласної Ради,  Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради.

5.2 Оформлення рішень,  прийнятих  обласною   Радою,  передача їх на підпис голові обласної  Ради.  Розсилка,   в  установленому порядку,  прийнятих   обласною  Радою  рішень.

5.3 Складання  протоколів  пленарних засідань обласної   Ради.

5.4 Своєчасне доведення рішень обласної Ради до виконавців.

5.5 Підготовка матеріалів до засідань президії обласної Ради,  Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради та оформлення протоколів  цих засідань.

5.6 Оформлення,   за   дорученням   керівництва обласної   Ради,  матеріалів  нарад,  засідань, прес- конференцій,  інших заходів.

5.7 Організація ведення діловодства у виконавчому апараті обласної Ради.  Оформлення в    установленому    порядку  та   забезпечення своєчасного  проходження  документів.  Приймання,  експедиційна обробка документів, їх  аналіз та  опрацювання.

5.8 Друкування, тиражування документів і матеріалів, пов'язаних з діяльністю обласної Ради.

5.9 Облік, зберігання  документів обласної Ради, постійних комісій обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради. Комплектування  архіву,  підготовка  документів та архівних справ для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання в Державний архів області.

 

VІ. Фінансове  та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної Ради

 

У сфері фінансового та матеріально-технічного забезпечення на виконавчий апарат обласної Ради  покладаються такі завдання:

6.1 Підготовка  пропозицій щодо витрат на утримання обласної Ради та її виконавчого апарату.

6.2 Фінансування діяльності обласної Ради  та її  виконавчого апарату відповідно до затверджених видатків.

6.3 Бухгалтерське і господарське обслуговування обласної Ради.

6.4 Матеріально-технічне забезпечення, в межах наявних коштів, діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату.

6.5       Управління майном, що забезпечує діяльність обласної Ради у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

  6.6 Забезпечення діяльності обласної Ради необхідними засобами комп'ютерної техніки, зв’язку та оргтехніки, організація їх технічного обслуговування.

 

VІІ. Сприяння здійсненню обласною Радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування,  місцевими органами виконавчої влади

 

 У сфері здійснення обласної Радою взаємодії  і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування,  місцевими органами виконавчої влади на виконавчий апарат обласної Ради  покладаються такі завдання:

7.1 Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування області та  надання  їм методичної, консультативної і практичної допомоги з питань, віднесених до їх компетенції.

7.2 Підготовка   відповідних   аналітичних  та  інформаційно-довідкових  матеріалів з питань діяльності органів місцевого самоврядування області.

7.3 Методичне забезпечення роботи органів місцевого самоврядування з питань стратегічного планування та створення програм розвитку територіальних громад.

7.4 Аналіз кількісного і якісного складу органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб,  розробка відповідних аналітичних даних і рекомендацій.

7.5   Підтримка постійного  зв’язку  з  районними  і    міськими  міст  обласного

значення радами, місцевими органами виконавчої влади. Збір та узагальнення щотижневої інформації щодо основних заходів, які проводяться у містах і районах області.

 7.6 Вивчення і  узагальнення  практики роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, постійних комісій, депутатів. Поширення  досвіду організаційної і управлінської діяльності органів місцевого самоврядування.

 

_______________________________

Створено: 29 квітня 2015 року, 17:51
Оновлено: 22 грудня 2015 року, 20:24
Переглядів: 14477

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація