Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

 • Про чергову 41 сесію обласної Ради 7 скликання

  УКРАЇНА ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ 05.12.2019 № 240 Про чергову 41 сесію обласної Ради 7 скликання Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 1. Провести пленарне засідання чергової 41 сесії обласної Ради 7 скликання 17 грудня 2019 року о 10.00 годині в приміще ....

 • Триває громадське обговорення проєкту рішення «Про обласний бюджет на 2020 рік»

  На виконання ст.17 Закону України «Про доступу до публічної інформації» та ст.15 Регламенту обласної Ради 7 скликання проводиться громадське обговорення проєкту рішення «Про обласний бюджет на 2020 рік» Пропозиції надавати до 16 грудня 2019 року до відділу аналізу обласних програм за телефоном (0432) 611384 або на ел.пошту ....

 • Розпочато громадське обговорення Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік

  На виконання ст.17 Закону України «Про доступу до публічної інформації» та ст.15 Регламенту обласної Ради 7 скликання проводиться громадське обговорення проєкту рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік». Пропозиції надавати до відділу аналізу обласних програм за телефоном (0 ....

Прийнято Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2017 рік Роздрукувати

На черговій сесії депутати одноголосно затвердити Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2017 рік. Метою Програми є створення умов для сталого функціонування підприємств реального сектору економіки, закладів і установ соціальної сфери на основі проведення реформ у різних галузях і сферах діяльності, розвитку міжнародної співпраці та міжрегіонального співробітництва для поліпшення умов життєдіяльності населення та підвищення його добробуту.

На основі аналізу економічного і соціального розвитку області у 2016 році визначено основні завдання і заходи на 2017 рік, які спрямовані на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери області:

 • Забезпечення стабільного функціонування та розвитку промислового комплексу області.
 • Насичення споживчого ринку високоякісними продуктами харчування власного виробництва. Сприяння збільшенню експортних можливостей підприємств харчової та переробної промисловості, зокрема на ринки Європейського Союзу.
 • Сприяння залученню інвестицій в економіку області.
 • Створення умов для розвитку аграрного сектору області та підвищення його конкурентоспроможності.
 • Здійснення заходів з підвищення енергоефективності. Заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива.
 • Поліпшення якості надання автотранспортних послуг населенню області.
 • Розвиток природно-ресурсного потенціалу, формування національної екологічної мережі.
 • Забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
 • Попередження процесів затоплення та підтоплення на території області.
 • Забезпечення маркетингового просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках.
 • Формування ефективної мережі підприємств торгівлі в сільській місцевості за рахунок відкриття нових об’єктів та відновлення діяльності непрацюючих закладів, створення сприятливих умов для освоєння суб’єктами підприємницької діяльності економічно малоефективних зон.
 • Представлення досягнень, потенціалу, перспектив розвитку економіки, науки, соціальних і культурних сфер області на міжнародних, національних, загальнодержавних, міжрегіональних виставках, ярмарках.
 • Реалізація експортних можливостей, популяризація економічного та інвестиційного потенціалу області.
 • абезпечення підтримки системного діалогу з представниками бізнесу області.
 • Організація комплексної роботи з питань євроінтеграції.
 • Збільшення кількості робочих місць в області, зокрема участь суб’єктів господарювання регіону у реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів, для отримання додаткових фінансових ресурсів, які дозволять створити нові робочі місця з належними умовами праці.
 • Посилення мотивації щодо детінізації трудових відносин та доходів.
 • Зниження рівня безробіття.
 • Забезпечення державних гарантій щодо оплати праці та зайнятості, зокрема здійснення державного контролю (нагляду) за дотримуванням вимог законодавства про працю та зайнятість.
 • Проведення роботи, спрямованої на погашення наявної заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах області.
 • оліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених верств населення, ветеранів та учасників АТО.
 • Забезпечення покращення рівня надання адміністративних послуг населенню та роботи центрів надання адміністративних послуг.
 • Поліпшення якості та доступності надання медичної, лікувально-профілактичної допомоги населенню області, в тому числі учасникам АТО.
 • Покращення якості надання освітянських послуг. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
 • Збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору області .
 • Забезпечення широкого інформування населення з питань розвитку громадянського суспільства та налагодження соціального партнерства.
 • Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді.
 • Здійснення контролю за станом збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах, знаходяться під опікою, піклуванням, у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.
 • Забезпечення пропаганди здорового способу життя та популяризації фізичної культури і спорту.
 • Підвищення ефективності використання інформаційних та комунікаційних технологій.

            Завданнями Програми є створення підґрунтя для:

 • розвитку промислового комплексу області з метою насичення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами;
 • створення умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору та підвищення його конкурентоспроможності;
 • стимулювання створення та підтримка діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших об’єднань виробників;
 • реалізації державної політики у сфері протидії корупції;
 • запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх наслідків;
 • децентралізації влади, добровільного об`єднання територіальних громад;
 • створення умов для зростання обсягів іноземних інвестицій;
 • стимулювання розвитку сільськогосподарського дорадництва, навчання, поширення інноваційних розробок;
 • стимулювання розвитку малих і середніх виробників, а також господарств населення до товарного сільськогосподарського виробництва;
 • здійснення заходів по ефективному використанню водних ресурсів області;
 • запровадження нових технологій з поліпшеними техніко-економічними показниками, зменшеною енерго- і ресурсоємністю виробництва;
 • стимулювання енергоощадної та енергоефективної активності суб'єктів господарювання, в тому числі й на ринку житлово-комунальних послуг;
 • модернізації інфраструктури області, зокрема транспортної та житлово-комунальної;
 • організації ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;
 • посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • створення, оновленнята популяризація центрів культури, просвіти, розвитку особистості, відпочинку для населення в селах, селищах та містах;
 • реалізація комплексу заходів із збереження пам'яток культурної спадщини: збереження, поповнення та дослідження музейних колекцій;
 • удосконалення освітньої галузі регіону, покращення умов навчання та виховання;
 • підтримка національного усиновлення, розвитку інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
 • покращення якості надання соціальних послуг та соціального забезпечення осіб з інвалідністю;
 • дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, батьки яких загинули в зоні проведення АТО та тих, що переселені з тимчасово окупованих територій;
 • покращання умов надання медичних послуг та матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області шляхом залучення різних джерел фінансування;
 • розвиток міжнародного та міжнаціонального співробітництва Вінницької області;
 • проведення інвестиційного форуму та ярмарків;
 • забезпечення зайнятості сільського населення;
 • максимальне сприяння реалізації комплексних інвестиційних проектів;
 • покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем;
 • здійснення заходів пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом спортивних споруд різних типів, в районах і містах області.

Можливі ризики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці області:

Серед найбільших зовнішніх загроз можна визначити:

 • нестабільність суспільно-політичної ситуації на Сході України;
 • недостатнє фінансування з державного бюджету;
 • виділення коштів субвенцій з бюджетів усіх рівнів наприкінці календарного року, що практично унеможливить повне їх використання в цьому році;
 • згортання інвестиційних процесів, посилення девальваційних очікувань національної валюти, відтоку депозитних коштів через втрату довіри населення до банківських установ;
 • нестабільність кон’юнктури на світових ринках та зниження світових цін на продукцію основних статей вітчизняного експорту;
 • несприятливі погодні умови, і як наслідок скорочення прогнозованих обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та зменшення її надходження на переробні підприємства.

До внутрішніх чинників, які можуть призвести до загроз у розвитку економіки слід віднести:

 • не запровадження програмно-цільового підходу при використанні місцевих бюджетів;
 • зростання податкового боргу через недостатність обігових коштів у платників;
 • отримання збитків від господарської діяльності бюджетоформуючими платниками, зменшення прибутковості підприємств;
 • втрати податкових надходжень через значну кількість збиткових підприємств та “нульовиків”, зростання податкового боргу, що призведе до незабезпечення фінансовими ресурсами надходжень до бюджету та скорочення фінансування окремих програм;
 • зниження ефективності роботи бюджетоформуючих підприємств;
 • несприятливу цінову ситуацію на ринку сільгосппродукції, пально-мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів;
 • низький рівень купівельної спроможності населення;
 • обмеженість фінансових ресурсів (відсутність дешевих кредитів);
 • низька інвестиційна привабливість та можливість розширення масштабів залучення іноземного капіталу;
 • зменшення можливості інвестування галузей економіки за рахунок внутрішніх ресурсів;
 • відсутність механізмів спрямування експортних прибутків на оновлення виробництва, низька продуктивність праці;
 • недосягнення запланованих темпів росту обсягів виробництва та реалізації продукції;
 • зниження рівня розрахунків за спожиті енергоносії в зв’язку із підвищенням їх вартості та зниженням платоспроможності споживачів.
Повернутись Створено: 20 грудня 2016 року, 11:43 Переглядів: 1198

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація