4 червня, об 11.00, в режимі відеоконференції з трансляцією на сайті обласної Ради відбудеться зустріч депутатів обласної Ради з керівництвом Управління патрульної поліції у Вінницької області та зустріч з кандидатами – представниками від громадськості до складу поліцейської комісії Управління патрульної поліції у Вінницькій області та Управління поліції охорони у Вінницькій області 
 

Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

Прийнято Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2017 рік Роздрукувати

На черговій сесії депутати одноголосно затвердити Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2017 рік. Метою Програми є створення умов для сталого функціонування підприємств реального сектору економіки, закладів і установ соціальної сфери на основі проведення реформ у різних галузях і сферах діяльності, розвитку міжнародної співпраці та міжрегіонального співробітництва для поліпшення умов життєдіяльності населення та підвищення його добробуту.

На основі аналізу економічного і соціального розвитку області у 2016 році визначено основні завдання і заходи на 2017 рік, які спрямовані на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери області:

 • Забезпечення стабільного функціонування та розвитку промислового комплексу області.
 • Насичення споживчого ринку високоякісними продуктами харчування власного виробництва. Сприяння збільшенню експортних можливостей підприємств харчової та переробної промисловості, зокрема на ринки Європейського Союзу.
 • Сприяння залученню інвестицій в економіку області.
 • Створення умов для розвитку аграрного сектору області та підвищення його конкурентоспроможності.
 • Здійснення заходів з підвищення енергоефективності. Заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива.
 • Поліпшення якості надання автотранспортних послуг населенню області.
 • Розвиток природно-ресурсного потенціалу, формування національної екологічної мережі.
 • Забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
 • Попередження процесів затоплення та підтоплення на території області.
 • Забезпечення маркетингового просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках.
 • Формування ефективної мережі підприємств торгівлі в сільській місцевості за рахунок відкриття нових об’єктів та відновлення діяльності непрацюючих закладів, створення сприятливих умов для освоєння суб’єктами підприємницької діяльності економічно малоефективних зон.
 • Представлення досягнень, потенціалу, перспектив розвитку економіки, науки, соціальних і культурних сфер області на міжнародних, національних, загальнодержавних, міжрегіональних виставках, ярмарках.
 • Реалізація експортних можливостей, популяризація економічного та інвестиційного потенціалу області.
 • абезпечення підтримки системного діалогу з представниками бізнесу області.
 • Організація комплексної роботи з питань євроінтеграції.
 • Збільшення кількості робочих місць в області, зокрема участь суб’єктів господарювання регіону у реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів, для отримання додаткових фінансових ресурсів, які дозволять створити нові робочі місця з належними умовами праці.
 • Посилення мотивації щодо детінізації трудових відносин та доходів.
 • Зниження рівня безробіття.
 • Забезпечення державних гарантій щодо оплати праці та зайнятості, зокрема здійснення державного контролю (нагляду) за дотримуванням вимог законодавства про працю та зайнятість.
 • Проведення роботи, спрямованої на погашення наявної заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах області.
 • оліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених верств населення, ветеранів та учасників АТО.
 • Забезпечення покращення рівня надання адміністративних послуг населенню та роботи центрів надання адміністративних послуг.
 • Поліпшення якості та доступності надання медичної, лікувально-профілактичної допомоги населенню області, в тому числі учасникам АТО.
 • Покращення якості надання освітянських послуг. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
 • Збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору області .
 • Забезпечення широкого інформування населення з питань розвитку громадянського суспільства та налагодження соціального партнерства.
 • Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді.
 • Здійснення контролю за станом збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах, знаходяться під опікою, піклуванням, у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.
 • Забезпечення пропаганди здорового способу життя та популяризації фізичної культури і спорту.
 • Підвищення ефективності використання інформаційних та комунікаційних технологій.

            Завданнями Програми є створення підґрунтя для:

 • розвитку промислового комплексу області з метою насичення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами;
 • створення умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору та підвищення його конкурентоспроможності;
 • стимулювання створення та підтримка діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших об’єднань виробників;
 • реалізації державної політики у сфері протидії корупції;
 • запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх наслідків;
 • децентралізації влади, добровільного об`єднання територіальних громад;
 • створення умов для зростання обсягів іноземних інвестицій;
 • стимулювання розвитку сільськогосподарського дорадництва, навчання, поширення інноваційних розробок;
 • стимулювання розвитку малих і середніх виробників, а також господарств населення до товарного сільськогосподарського виробництва;
 • здійснення заходів по ефективному використанню водних ресурсів області;
 • запровадження нових технологій з поліпшеними техніко-економічними показниками, зменшеною енерго- і ресурсоємністю виробництва;
 • стимулювання енергоощадної та енергоефективної активності суб'єктів господарювання, в тому числі й на ринку житлово-комунальних послуг;
 • модернізації інфраструктури області, зокрема транспортної та житлово-комунальної;
 • організації ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;
 • посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • створення, оновленнята популяризація центрів культури, просвіти, розвитку особистості, відпочинку для населення в селах, селищах та містах;
 • реалізація комплексу заходів із збереження пам'яток культурної спадщини: збереження, поповнення та дослідження музейних колекцій;
 • удосконалення освітньої галузі регіону, покращення умов навчання та виховання;
 • підтримка національного усиновлення, розвитку інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
 • покращення якості надання соціальних послуг та соціального забезпечення осіб з інвалідністю;
 • дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, батьки яких загинули в зоні проведення АТО та тих, що переселені з тимчасово окупованих територій;
 • покращання умов надання медичних послуг та матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області шляхом залучення різних джерел фінансування;
 • розвиток міжнародного та міжнаціонального співробітництва Вінницької області;
 • проведення інвестиційного форуму та ярмарків;
 • забезпечення зайнятості сільського населення;
 • максимальне сприяння реалізації комплексних інвестиційних проектів;
 • покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем;
 • здійснення заходів пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом спортивних споруд різних типів, в районах і містах області.

Можливі ризики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці області:

Серед найбільших зовнішніх загроз можна визначити:

 • нестабільність суспільно-політичної ситуації на Сході України;
 • недостатнє фінансування з державного бюджету;
 • виділення коштів субвенцій з бюджетів усіх рівнів наприкінці календарного року, що практично унеможливить повне їх використання в цьому році;
 • згортання інвестиційних процесів, посилення девальваційних очікувань національної валюти, відтоку депозитних коштів через втрату довіри населення до банківських установ;
 • нестабільність кон’юнктури на світових ринках та зниження світових цін на продукцію основних статей вітчизняного експорту;
 • несприятливі погодні умови, і як наслідок скорочення прогнозованих обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та зменшення її надходження на переробні підприємства.

До внутрішніх чинників, які можуть призвести до загроз у розвитку економіки слід віднести:

 • не запровадження програмно-цільового підходу при використанні місцевих бюджетів;
 • зростання податкового боргу через недостатність обігових коштів у платників;
 • отримання збитків від господарської діяльності бюджетоформуючими платниками, зменшення прибутковості підприємств;
 • втрати податкових надходжень через значну кількість збиткових підприємств та “нульовиків”, зростання податкового боргу, що призведе до незабезпечення фінансовими ресурсами надходжень до бюджету та скорочення фінансування окремих програм;
 • зниження ефективності роботи бюджетоформуючих підприємств;
 • несприятливу цінову ситуацію на ринку сільгосппродукції, пально-мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів;
 • низький рівень купівельної спроможності населення;
 • обмеженість фінансових ресурсів (відсутність дешевих кредитів);
 • низька інвестиційна привабливість та можливість розширення масштабів залучення іноземного капіталу;
 • зменшення можливості інвестування галузей економіки за рахунок внутрішніх ресурсів;
 • відсутність механізмів спрямування експортних прибутків на оновлення виробництва, низька продуктивність праці;
 • недосягнення запланованих темпів росту обсягів виробництва та реалізації продукції;
 • зниження рівня розрахунків за спожиті енергоносії в зв’язку із підвищенням їх вартості та зниженням платоспроможності споживачів.
Повернутись Створено: 20 грудня 2016 року, 11:43 Переглядів: 1287

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація