Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Про тринадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад 2016 Роздрукувати

Завантажити Розпорядження та вимоги0.06 MB, 16.02.2016

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

_15.02.2016_ № 32

 

Про тринадцятий обласний конкурс проектів розвитку

 територіальних громад

 

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальних громад сіл, селищ і міст області:

 

 1. Затвердити Положення про тринадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад (додаток 1).
 2. Затвердити склад Конкурсної ради з проведення тринадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад (далі - Конкурсна рада) (додаток 2).
 3. Конкурсній раді забезпечити виконання заходів з підготовки та проведення зазначеного конкурсу відповідно до вимог Положення про тринадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад.
 4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження від 28 січня 2015 року № 15 “Про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад”.
 5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради                                                                               А.ОЛІЙНИК

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови обласної Ради

від 15.02. 2016 року №32

ПОЛОЖЕННЯ

про тринадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад

1. Загальні положення

 1. Це Положення регулює процедуру проведення тринадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад (далі - Конкурс).
 2. Метою Конкурсу є відбір проектів розвитку територіальних громад (далі - Проекти), які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, а також інших джерел, незаборонених законодавством, і спрямовані на вирішення актуальних проблем розвитку територіальних громад та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.
 3. У Конкурсі беруть участь проекти, розроблені та подані сільськими, селищними, міськими, районними радами Вінницької області, об’єднаними територіальними громадами Вінницької області, проекти, розроблені та подані спільно кількома територіальними громадами, а також проекти, розроблені та подані територіальними громадами Вінницької області спільно з громадськими організаціями і приватними структурами в разі наявності договору про спільну діяльність. Проекти, подані учасниками, приймаються до розгляду Конкурсної ради тільки після їх реєстрації в установленому порядку. У конкурсі беруть участь, не більше 3-х проектів від одного подавача. Проекти приймаються за умови відповідності цілям та завданням Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від  24.06.2015 року  № 893).
 4. Основні завдання Конкурсу:
 • забезпечення реалізації стратегічних цілей та завдань Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року;
 • забезпечення сталого, гармонійного розвитку територіальних громад Вінницької області та їх об'єднань із застосуванням сучасних технологій, інноваційних рішень та оптимізації управлінських схем;
 • розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності та громадських організацій.
 1. Основні напрями, за якими розробляються проекти

Основними напрямами, за якими розробляються проекти, є:

 1. покращення системи житлово-комунального господарства та модернізація існуючої інженерної інфраструктури і комунікацій (окрім проектів, спрямованих на роботи з водогонами та водовідведенням, фінансування яких передбачено окремими програмами);
 2. розробка та реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження;
 3. запобігання виникненню природних та техногенних катастроф, підвищення безпеки життя мешканців громади, вирішення екологічних проблем;
 4. вдосконалення об’єктів системи охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення;
 5. розвиток туристичної діяльності та курортної справи;
 6. патріотичне виховання суспільства та підтримка заходів з територіальної цілісності області.

 

 

 

 

ІІІ. Організаційне забезпечення Конкурсу

 1. Для організації Конкурсу затверджується склад Конкурсної ради.
 2. Конкурсна рада є вищим органом, який здійснює загальне керівництво з організації та проведення Конкурсу, а також визначає переможця.

Персональний склад Конкурсної ради затверджується розпорядженням голови обласної Ради.

Головою Конкурсної ради є голова обласної Ради, заступниками голови Конкурсної ради є перший заступник голови обласної Ради і перший заступник голови облдержадміністрації, секретарем Конкурсної ради - директор Департаменту регіонального економічного розвитку облдержадміністрації.

 1. До складу Конкурсної ради можуть входити голови постійних комісій обласної Ради, представники структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, незалежні експерти та науковці (за згодою).
 2. Голова Конкурсної ради, заступники голови та члени Конкурсної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
 3. Конкурсна рада :
 1. затверджує        план виконання необхідних організаційно-технічних заходів;
 2. приймає рішення про оголошення Конкурсу;
 3. затверджує обсяги фінансування заходів у рамках організації та проведення Конкурсу у межах коштів, передбачених у обласному бюджеті, а також з інших джерел, незаборонених законодавством, погоджує кошториси відповідних витрат;
 4. розглядає і затверджує документи, підготовлені дирекцією Конкурсу;
 5. визначає переможців Конкурсу, приймає рішення про фінансування проектів та програм;
 6. надає консультативну та організаційну підтримку дирекції Конкурсу і виконавчому адміністратору Конкурсу з питань проведення Конкурсу.
 1. Рішення Конкурсної ради приймаються простою більшістю голосів її членів і оформляються протоколом. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти” вирішальним є голос голови Конкурсної ради.
 2. Дирекція Конкурсу є виконавчим органом Конкурсної ради. Функції Дирекції Конкурсу виконуються Департаментом регіонального економічного розвитку облдержадміністрації. Очолює Дирекцію Конкурсу директор Департаменту регіонального економічного розвитку облдержадміністрації. Для здійснення своїх повноважень Дирекція Конкурсу може залучати представників структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та їх об'єднань, громадських організацій, незалежних експертів, науковців.
 3. Дирекція Конкурсу:
 1. забезпечує підготовку і проведення конкурсу;
 2. розпоряджається коштами фонду Конкурсу, передбаченими для виконання заходів з організації Конкурсу;
 3. забезпечує поширення інформації про Конкурс, зразків форм заяв на участь у Конкурсі, вимог до розроблення проектів;
 4. затверджує порядок реєстрації проектів, вимоги до них та порядок їх оцінки;
 5. проводить реєстрацію заяв та інших необхідних документів, здійснює перевірку проектів на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію його учасників;
 6. здійснює координацію діяльності Виконавчого адміністратора Конкурсу;
 7. укладає угоду між Дирекцією Конкурсу та органом місцевого самоврядування-переможцем Конкурсу щодо реалізації проекту;
 8. узагальнює висновки Виконавчого адміністратора Конкурсу щодо проектів і програм учасників Конкурсу та подає їх на розгляд Конкурсної ради;
 9. поширює електронну або друковану інформацію про досвід реалізації проектів переможців Конкурсу серед територіальних громад;
 10. аналізує соціально-економічні наслідки реалізації проектів та інформує Конкурсну раду в кінці бюджетного року.
 1. Забезпечення методичної допомоги, координацію виконання проектів, а також організаційну допомогу органам місцевого самоврядування на усіх етапах реалізації Конкурсу здійснює Виконавчий адміністратор Конкурсу. Функції Виконавчого адміністратора Конкурсу виконує Секретаріат Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.
 2. Виконавчий адміністратор Конкурсу:
 1. здійснює методичну та організаційну допомогу на усіх етапах реалізації Конкурсу;
 2. забезпечує поширення інформації про Конкурс, зразків форм заяв на участь у Конкурсі, вимог до розроблення проектів, додаткових коментарів, тощо;
 3. організовує та проводить семінари за темою, яка розкриває шляхи участі територіальних громад у розвитку територій;
 4. надає консультації з написання проектів на обласний конкурс;
 5. забезпечує організаційно-технічну та інформаційну підтримку;
 6. проводить експертизу проектів;
 7. готує висновки щодо проектів і здійснює їх оцінку в порядку, затвердженому Конкурсною радою;
 8. бере участь у відборі кращих проектів;
 9. надає консультації переможцям обласного конкурсу щодо реалізації цих проектів;
 10. здійснює моніторинг реалізації проектів та звітує перед Дирекцією Конкурсу.
 1. У ході проведення експертизи проектів, Виконавчий адміністратор Конкурсу враховує:
 1. відповідність поданого на участь у Конкурсі проекту цілям та завданням Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року;
 2. інноваційний потенціал проекту та наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності;
 3. їх технологічну обґрунтованість;
 4. наявність чіткого плану і механізмів розв’язання існуючих проблем та досвід органів місцевого самоврядування або суб’єктів господарювання щодо їх розв’язання;
 5. наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відповідного проекту, фінансово-економічних показників, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованого претендентом проекту;
 6. обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту, порівняння з аналогічними проектами інших учасників конкурсу.

 

 1. Фонд Конкурсу

Фонд Конкурсу формується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з проведення конкурсів і реалізацію проектів у відповідному бюджетному періоді, та за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

 

 

 

 

 

V. Процедура проведення Конкурсу

            1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Конкурсної ради. Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються в офіційних засобах масової інформації, а також на веб-сторінках Вінницької обласної державної адміністрації, обласної Ради із зазначенням кінцевого терміну подання заяв на участь у ньому.

            2. У процесі підготовки проектів, їх розробники мають право звертатися, у разі потреби, до Дирекції Конкурсу та Виконавчого адміністратора Конкурсу для одержання додаткової інформації.

Відповідь надається протягом п'яти робочих днів після одержання запиту.

За необхідності, Виконавчий адміністратор Конкурсу може організувати навчальний семінар з питань розроблення проектів місцевого розвитку.

            3. Реєстрація проектів, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється Дирекцією Конкурсу.

            4. Дирекція Конкурсу розпочинає прийом заяв на участь у Конкурсі з дня опублікування офіційного повідомлення.

Подання проектів на Конкурс здійснюється протягом терміну визначеного Конкурсною радою.

            5. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі розглядаються заяви на участь у Конкурсі. Дирекцією Конкурсу приймається рішення про відповідність документів, поданих претендентом, умовам участі у Конкурсі та щодо реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, або щодо відмови у реєстрації, якщо документи не відповідають вимогам Конкурсу.

            6. Підставою для відмови у реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, є:

 1. невідповідність претендента вимогам пункту 3 розділу І цього Положення;
 2. невідповідність змісту проекту основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення;
 3. недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;
 4. наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення про Конкурс.

            7. На другому етапі Конкурсу Конкурсною радою розглядаються безпосередньо пропозиції Дирекції Конкурсу і визначаються його переможці.

            8. Виконавчий адміністратор Конкурсу проводить експертизу проектів протягом 21 дня.

            9. Після завершення оцінювання Виконавчий адміністратор Конкурсу передає зведену таблицю з зазначенням бальної оцінки по кожному з проектів до Дирекції Конкурсу для ознайомлення та конкурсної ради для винесення рішення по фінансуванню проектів-переможців.

            10. Конкурсна рада протягом 7 днів з моменту офіційної передачі експертної оцінки заяв проводить ознайомлення з ними та за необхідності може звернутись до Виконавчого адміністратора Конкурсу щодо надання розгорнутої оцінки по окремим проектам.

            11. По завершенню ознайомлення з результатами оцінювання Конкурсна рада проводить засідання, на якому визначається перелік проектів-переможців та обсяг їх фінансування.

            12. Рішення Конкурсної ради оформлюється протоколом, який передається до Дирекції Конкурсу та Виконавчому адміністратору Конкурсу та є підставою для оголошення результатів.

            13. Протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення Конкурсною радою Виконавчий адміністратор Конкурсу надсилає усім його учасникам повідомлення про результати Конкурсу.

            14. Повідомлення про результати Конкурсу публікується в офіційних засобах масової інформації та/або на веб-сторінках Вінницької обласної Ради та Вінницької обласної державної адміністрації.

            15. Переможцеві Конкурсу надсилається типова угода між ним та Дирекцією Конкурсу з реалізації проекту.

Угода підписується відповідними сторонами. Термін укладання угоди не повинен перевищувати 15 днів з дати оголошення результатів Конкурсу. Фінансування заходів з реалізації проектів, а також звітування органів місцевого самоврядування-переможців Конкурсу здійснюється відповідно до укладених угод.

 

Заступник керівника виконавчого

          апарату обласної Ради                                                                               І. ХМІЛЬ

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови обласної Ради

від 15.02.2016 року №32

СКЛАД

Конкурсної ради з проведення тринадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад

ОЛІЙНИК

Анатолій Дмитрович

 

 • голова обласної Ради, голова Конкурсної ради

ЩЕРБАКІВСЬКА

Людмила Михайлівна

 

 • перший заступник голови обласної Ради, заступник голови Конкурсної ради

ГИЖКО

Андрій Петрович

 

 • перший заступник голови облдержадміністрації, заступник голови Конкурсної ради (за згодою)

РЕПЕЙ

Володимир Іванович

 • в.о. директора Департаменту регіонального економічного розвитку облдержадміністрації, секретар Конкурсної ради (за згодою)

Члени Конкурсної ради

 

КАЧУР 

Олександр Вікторович

 

 • заступник голови обласної Ради

 

 

ХМІЛЬ

Ігор Вікторович

 

-  заступник керівника виконавчого апарату обласної Ради

БРОВАРНИК

Василь Михайлович

 

 • заступник голови облдержадміністрації

   (за згодою)

ВОЛКОВ

Сергій Адієвич

 • директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації (за згодою)

БІЛОЗІР

Лариса Миколаївна

 

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва

 

КОВАЛЬОВ

Андрій Євгенович

 

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження

 

КОПАЧЕВСЬКИЙ

Микола Анатолійович

 

 • директор Департаменту фінансів облдержадміністрації (за згодою)

КРИСЬКО

Володимир Григорович

 

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр

 

МАЗУР

Геннадій Федорович

 

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм

 

МАСЛЕННІКОВ

Олександр Георгійович

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації

МЕЛЬНИК

Андрій Юрійович

 

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку

 

МОРОЗОВА

Наталія Іванівна

 

 • голова громадської ради при Вінницькій обласній Раді (за згодою)

СТАНІСЛАВЕНКО

Людмила Анатоліївна

 

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини

ХРЕБТІЙ

Ярослав Віталійович

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення.

 

Заступник керівника виконавчого

          апарату обласної Ради                                                                            

 

Затверджені

рішенням Конкурсної ради

від « » ________ 2016 року

 

ВИМОГИ

до заяв щодо проектів, поданих на тринадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад

 

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

 

У Конкурсі беруть участь проекти, які розроблені та подані сільськими, селищними, міськими, районними радами Вінницької області, об’єднаними територіальними громадами Вінницької області; проекти, розроблені та подані спільно кількома територіальними громадами, а також проекти, розроблені та подані територіальними громадами Вінницької області спільно з громадськими організаціями і приватними структурами в разі наявності договору про спільну діяльність.

Заяви щодо проектів, поданих учасниками, приймаються до розгляду Конкурсної ради тільки у випадку їх реєстрації в установленому порядку. Заяви щодо проектів, які не відповідають вимогам по оформленню, які не містять повний комплект документів і додатків або інші порушення чинних вимог, залишаються без розгляду.

 

КАТЕГОРІЇ ПРОЕКТІВ-УЧАСНИКІВ

ТА МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ГРАНТУ

 

1-а категорія. Проекти органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного та обласного значення, районних рад.

Максимальний розмір гранту – до 70 000 грн.

 

2-а категорія. Проекти органів місцевого самоврядування, що розроблені об’єднаними територіальними громадами та подані спільно двома і більше територіальними громадами.

Максимальний розмір гранту – до 100 000 грн.

 

Пріоритети тринадцятого обласного конкурсу проектів територіальних громад У 2016 році:

 

 

1.            покращення системи житлово-комунального господарства та модернізація існуючої інженерної інфраструктури і комунікацій (окрім проектів, спрямованих на роботи з водогонами та водовідведенням, фінансування яких передбачено окремими програмами);

2.     розробка та реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження;

3.     Запобігання виникненню природних та техногенних катастроф, підвищення безпеки життя мешканців громади, вирішення екологічних проблем;

4.     вдосконалення об’єктів системи охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення;

5.     розвиток туристичної діяльності та курортної справи.

6.     Патріотичне виховання суспільства та підтримка заходів з територіальної цілісності області.

 

Вимоги до змісту проектів

 

Проект має передбачати:

 • розробку нових підходів до вирішення питань місцевого значення на території відповідного села (селища), міста, району та області;
 • реалізацію пріоритетних цілей та завдань Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року;
 • здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких має суттєво вплинути на поліпшення життєдіяльності певної територіальної громади або сукупності територіальних громад;
 • підвищення рівня безпосередньої участі мешканців громади, громадських організацій та інших зацікавлених сторін у здійсненні місцевого самоврядування;
 • використання сучасних управлінських технологій;
 • створення стійких механізмів співпраці влада-громадськість-бізнес;
 • бюджет проекту має передбачати фінансування з місцевого бюджету, обласного бюджету (фонду Конкурсу) та організаціями-партнерами.

Обсяг фінансування заходів проекту з фонду Конкурсу не повинен перевищувати 75 % загального бюджету.

 

ПЛАНУВАННЯ КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ

 

Кошторис видатків на реалізацію проекту, окрім безпосереднього виконання робіт та закупівлі необхідних матеріалів та обладнання, може передбачати кошти, необхідні для:

 • отримання кваліфікованої експертної допомоги зі спеціалізованих питань (юридичних, майнових, фінансових, спеціальних, технічних, тощо);
 • розробки проектної та технічної документації;
 • здійснення організаційно-технічних заходів (придбання оргтехніки, випуск газет та презентаційних матеріалів);
 • придбання технічного устаткування, тощо.

 

аплікаЦІЙНА формА

підготовки проекту для участі в обласному конкурсі

проектів розвитку місцевого самоврядування

 

Аплікаційна форма визначає структуру та послідовність викладу змістовної частини проекту, формулює вимоги до нього. Заяви, у яких не дотримані стандартні вимоги, не реєструються і не допускаються до участі у Конкурсі. Змінювати форму аплікаційної заяви та додатків забороняється.

 

Мета аплікаційної форми проекту — стандартизувати форму заяви, що дозволить Виконавчому адміністратору Конкурсу ефективно проводити експертну оцінку проектів. Основним завданням аплікаційної форми є вміння розробника заяви відобразити ті складові його змісту, які у своїй сукупності обґрунтовують актуальність проблеми, її відповідність напрямам діяльності, які передбачені обласним конкурсом проектів розвитку місцевого самоврядування.

Аплікаційна форма розроблена з врахуванням Положення про обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

 

Заява для участі в конкурсі має містити такий комплект документів: 

1)              Заява.

2)              Реєстраційна картка проекту (програми).

 1. Зміст з зазначенням сторінок.
 2. Аплікаційна форма проекту.
 3. Додаток 1 – Загальний бюджет проекту. До Бюджету додаються документи, що підтверджують обґрунтування статей видатків.
 4. Додаток 2 – Очікувані джерела фінансування.
 5. Додаток 3 – Протокол про наміри спільної реалізації проекту. Протоколів може бути кілька – відповідно до кількості партнерів або один спільний.
 6. Додаток 4 – Інформація про організацію – партнера. Інформацій може бути кілька – відповідно до кількості партнерів.
 7. Додаток 5 – Резюме учасника проекту чи резюме представника організації–партнера. Резюме може бути кілька – відповідно до кількості партнерів.
 8. Інші додатки в разі необхідності.

 

Вимоги до оформлення заяви

 • усі документи мають бути надані в двох примірниках та електронному варіанті ;
 • Заява та додатки надруковані українською мовою, шрифт Times New Roman, шрифт розмір 14, поля – ліве 2 см, верх, низ і праве – 1,5 см, відступ на абзац – 1 см, міжрядковий інтервал одинарний. Нумерація проекту повинна бути наскрізна;
 • Заява надрукована на стандартних листах офісного паперу білого кольору формату А4 з одностороннім друком.
 • Заява підшита або в папку-швидкозшивач, або сегрегатор.
 • Заява та всі додатки оформлені у відповідності до зразків та містять інформацію щодо всіх поставлених питань;
 • У заяві під назвою проекту вказати коротко напрям використання коштів та повну назву об’єкту, на якому будуть виконуватись роботи;
 • у бюджеті обсяг фінансування із фонду Конкурсу не перевищує 75% від сукупних витрат проекту;
 • Наявність документів, що підтверджують обґрунтування статей бюджету - проектно-кошторисна документація (за наявності), комерційні пропозиції, прайси і т.і., які надаються як додаток до бюджету.
 • Наявність обов’язкових додатків №1 - №6, оформлених відповідно до зразків та рекомендацій, затверджених у встановленому порядку.
 • В разі необхідності надати додаткові матеріали до заяви – рекомендаційні листи, фото, та таке інше, вони оформлюються як додатки в кінці заяви.
 • Обов’язкова наявність електронної пошти у заявника та керівника проекту для ефективної комунікації з Виконавчим адміністратором Конкурсу та надання звітності.

 

Основними критеріями конкурсного відбору проектів-переможців є:

1) інноваційний потенціал проекту та наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності, в тому числі залучення громадськості до реалізації проекту;

2) Відповідність пріоритетним цілям та завданням Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року;

3) технологічну та фінансова обґрунтованість;

4) наявність чіткого плану і механізмів розв’язання існуючих проблем та досвід органів місцевого самоврядування або суб’єктів господарювання щодо їх розв'язання;

5) наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відповідного проекту, фінансово-економічних показників, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованого претендентом проекту;

6) Досвід попередньої участі в цьому та інших конкурсах, досвід реалізації грантових проектів.

Примітка. Проекти територіальних громад, які мають негативний досвід реалізації попередніх проектів обласного конкурсу територіальних громад та оформлення звітності, можуть бути відхилені від фінансування відповідно до рішення конкурсної комісії.

 

УВАГА!

 • Підготовлені заяви подаються до 16 години 16 березня 2016 року до Дирекції Конкурсу (Департамент регіонального економічного розвитку Вінницької ОДА) за адресою 21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, каб. 825 (заяви, відправлені по пошті, будуть реєструватись в разі наявності поштового штемпеля включно до вказаної дати прийому).
 • Заяви, які надійшли до Дирекції Конкурсу після встановленого терміну, не розглядатимуться (це не стосується заяв, які надійшли пізніше по пошті з поштовою відміткою до 16 березня 2016 року).
 •  У конкурсі можуть брати участь не більше 3-х проектів від однієї організації-подавача.
 • Усі подані до Дирекції Конкурсу матеріали, незалежно від результатів розгляду, заявникам не повертаються.
 • Протягом 7 робочих днів Дирекція Конкурсу проводить аналіз поданих заяв на відповідність технічним вимогам та комплектність. Коли вимоги щодо комплектності та оформлення заяв дотримані, вона передається для проведення експертної оцінки Виконавчому адміністратору Конкурсу.
 • Протягом 21 дня з моменту передачі заяв на експертну оцінку Виконавчий адміністратор Конкурсу проводить оцінювання кожної заяви з зазначення бальної оцінки відповідно до форми Листа оцінювання проекту (додається для ознайомлення та врахування під час підготовки заяви).
 • Після завершення оцінювання Виконавчий адміністратор Конкурсу передає зведену таблицю з зазначенням бальної оцінки по кожному з проектів до Дирекції Конкурсу для ознайомлення та конкурсної ради для винесення рішення по фінансуванню проектів-переможців.
 • Конкурсна рада протягом 7 днів з моменту офіційної передачі експертної оцінки заяв проводить ознайомлення з ними та за необхідності може звернутись до Виконавчого адміністратора Конкурсу  щодо надання розгорнутої оцінки по окремим проектам.
 • По завершенню ознайомлення з результатами оцінювання Конкурсна рада проводить засідання, на якому визначається перелік проектів-переможців та обсяг їх фінансування.
 • Конкурсна рада розглядає подані проекти окремо по кожному району та місту обласного значення Вінницької області та визначає кількість проектів-переможців пропорційно до кількості поданих заяв та співвідношення загального фонду конкурсу з сумою всіх поданих проектів.
 • Рішення Конкурсної ради оформлюється протоколом, який передається до Дирекції Конкурсу та Виконавчому адміністратору Конкурсу та є підставою для оголошення результатів.
 • Про результати Конкурсу його учасників Виконавчий адміністратор повідомляє електронним листом на вказану в заяві електронну пошту протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення. До цієї інформації додається Лист експертної оцінки проекту з зазначенням отриманих балів по основним розділам та коментарів експертів.
 • Повідомлення про результати Конкурсу публікується в офіційних засобах масової інформації та/або на веб-сторінках Вінницької обласної Ради та Вінницької обласної державної адміністрації.
 • Переможцеві Конкурсу надсилається типова угода між ним та Дирекцією Конкурсу з реалізації проекту. Угода підписується відповідними сторонами. Термін укладання угоди не повинен перевищувати 15 днів з дати оголошення результатів Конкурсу.
 • Після підписання Угоди з Дирекцією Конкурсу заявник приступає до реалізації проекту у відповідності з поданою заявою та бюджетом.
 • Всі зміни, необхідність внесення яких виникає під час реалізації проекту, мають бути письмово погоджені з Дирекцією Конкурсу не пізніше як за 5 робочих днів до їх впровадження.
 • Подавач зобов’язується до вчасного оформлення та надання Виконавчому адміністратору Конкурсу щомісячного та підсумкового фінансового звіту (до 31 січня 2017 р.) з зазначенням виконаних робіт та заходів і сум запланованого, виділеного та освоєного фінансування.
 • У випадку необґрунтованого невиконання робіт і заходів проекту та ненадання звітності протягом більше ніж 3 місяців Дирекція Конкурсу може прийняти рішення про припинення фінансування цього проекту та відкликання виділених коштів до обласного бюджету.

 

 

Лист експертного оцінювання

тринадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Вінницької області в 2016 році

 

Реєстраційний номер

Організація, що подає проект

Керівник проекту

Назва проекту

                                                                                                                                                                                                                                                  

Основними критеріями конкурсного відбору проектів-переможців є: двоетапне оцінювання:

1) індикативний - критерії оцінки розбиті на розділи та підрозділи кожному з яких відповідає шкала від 1 до 5 балів згідно з наступними рівнями: 1-дуже погано; 2-погано; 3-достатньо; 4-добре; 5-дуже добре. Максимальна кількість балів - 100;

2) якісний - розгорнутому висновку експерта 5-8 реченнями обґрунтувати доцільність фінансування. 

Розділ

Максимум балів

1. Анотація проекту

5

1.1. Дизайн проекту

2

1.2. Інноваційність проекту

3

2. Докладний опис, мета та завдання проекту

10

2.1. Наскільки значущою є вирішення проблеми громади для її мешканців?

5

2.2.Відповідність проекту цілям та завданням Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року

5

3. Технологія досягнення цілей

10

3.1. Детальність опису технології досягнення цілей

5

3.2. Детальний опис плану реалізації проекту.

5

4. Сталість та очікувані результати проекту

15

4.1. Відповідність результатів проекту меті та завданням проекту

3

4.2. Конкретність і чіткість очікуваних результатів (їх вимірювальність)

2

4.3. Чи є очікувані результати запропонованого проекту сталими:

-фінансово (з яких джерел фінансуватиметься подальша діяльність після завершення проекту);

-інституційно (чи функціонуватимуть структури, що дозволять продовжувати діяльність, після завершення проекту);

-політично (чи приведе він до поліпшення ситуації у селі, селищі місті)

10

5. Бюджет та економічна ефективність

50

5.1. Обґрунтованість статей бюджету (наявність проектно-кошторисної документації)

5

5.2. Збалансованість бюджету та плану виконання проекту

5

5.3. Кількість додатково залучених ресурсів у виконанні проекту

(25% - 4 бал; 26 - 30% - 8 балів, 30 - 35% - 12 балів, 36 - 40% - 16 балів, 41 - 45% - 20 балів, 46 - 50% - 24 балів, 51 - 55% - 28 балів, 56 - 60% - 32 балів, 61 – 65% - 36 балів, > 65% - 40 балів)

40

6. Фінансовий та робочий потенціал

10

6.1. Чи мають заявник і партнери достатньо ефективне управління (зокрема персонал, обладнання та здатність керувати бюджетом проекту) та досвід реалізації проектів?

5

6.2. Чи є задовільним рівень залучення та участі партнерів у проекті?

Якщо немає партнерів – 1 бал (0-1б; 1-2б; 2-3б; 3-4б, > 4-5б)

5

Всього:

100

 

 

 

Дирекції Конкурсу проектів

розвитку територіальних громад

 

 

 

Заява

 

Просимо прийняти  проект ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (назва проекту)

до участі у тринадцятому обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад

 

Обов’язкові додатки:

 

 1. Проект обсягом ___________стор. (2 примірники)
 2. Електронний варіант проекту.
 3. Рішення відповідної місцевої ради (копія).

 

 

 

Керівник органу місцевого самоврядування, що подає проект

Керівник проекту

в особі_________________________

 

Адреса:_______________________________________________________

Контактний тел./факс:____________

 

E-mail:___________________________

 

(підпис)

“_______”__________________2016 р.

 

 

М.П.

 

 

в особі___________________________

 

Адреса:___________________________________________________________

Контактний тел./факс:______________

 

E-mail:___________________________

 

(підпис)

“_______”__________________2016 р.

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

конкурсна  РАДА ТРИНАДЦЯТОГО ОБЛАСНОГО конкурсу проектів розвитку ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 

Дирекція конкурсу ОБЛАСНОГО конкурсу проектів розвитку ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 

 

       
   
 

Категорія конкурсного відбору                        Реєстраційний номер    Заповнюється дирекцією Конкурсу                  Заповнюється дирекцією Конкурсу

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

 

Назва проекту

 

Напрям використання коштів та назва об’єкту, на якому будуть виконуватись роботи

 

Назва цілі та завдання Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року

 

Загальний бюджет проекту (грн.)

 

Очікуваний обсяг фінансування проекту (грн.)

 

Адреса організації

 

Телефон

Факс

E-mail

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника  організації

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту

 

Місце роботи, посада, звання  керівника проекту

 

Адреса для листування з керівником проекту

 

Контактні телефони керівника проекту, факс,

E-mail

 

 

Підпис керівника організації _____________  Дата ________________ М.П.

 

Підпис керівника проекту  ____________  Дата ________________ М.П.

 

ЗМІСТ ЗАЯВИ

Заява

ст.

Реєстраційна картка проекту

ст.

Зміст проекту

ст.

Аплікаційна форма проекту

ст.

1. Анотація проекту

ст.

2. Докладний опис проекту

ст.

2.1. Опис проблематики проекту

ст.

2.2. Мета та завдання проекту

ст.

2.3. Технологія досягнення цілей

ст.

2.4. Тривалість та план реалізації заходів проекту

ст.

2.5. Очікувані результати проекту

ст.

2.6. План життєздатності проекту

 

Бюджет проекту

ст.

Додатки

ст.

Додаток 1: Загальний бюджет проекту

ст.

Додаток: 1.2: Документи, що підтверджують обґрунтування статей видатків (за наявністю)

ст.

Додаток 2: Очікувані джерела фінансування (зразок)

ст.

Додаток 3: Протокол про наміри спільної реалізації проекту (відповідно до кількості протоколів і партнерів)

ст.

Додаток 4: Інформація про партнерські організації (відповідно до кількості партнерів)

ст.

Додаток 5: Резюме виконавців проекту (відповідно до кількості партнерів)

ст.

Додаток 6: Інші додатки (за наявності).

ст.

 

 

 

Аплікаційна форма проекту

 

Примітка: Порушувати структуру аплікаційної форми проекту забороняється (видалення тексту розділів, підрозділів, таблиць аплікаційної форми).  Може бути видалений лише текст виділений курсивом, який містить виключно довідкову функцію з метою покращення якості заповнення аплікаційної форми.

 

 1. Анотація проекту (не більше 1 сторінки на окремому аркуші).

У розділі надати наступну стислу інформацію:

 • Назва проекту;
 • Терміни виконання проекту;
 • Актуальність проекту;
 • Мета проекту;
 • Завдання проекту;
 • Очікувані результати виконання проекту;
 • Організації-партнери, співвиконавці проекту;
 • Бюджет проекту: зазначте загальну вартість бюджету проекту та частки внесків (у сумі та відсотках).

Примітка. Анотація не вважається окремою частиною змісту проекту, а натомість є стислим викладенням проекту у цілому. При складенні анотації бажано у найбільш лаконічний спосіб викласти його суть й головний зміст за запропонованою вище схемою. Враховуючи наведене, вважається за доцільне рекомендувати розробникам проектів складати анотацію після завершення написання проекту та заповнення відповідних додатків.

 

 1. Докладний опис проекту.

 

2.1. Опис проблематики проекту (не більше 2 стор.).

У розділі надати наступну інформацію:

 • стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю (в тому числі кількість населення);
 • опис конкретної проблеми, що склалася у громаді до початку проекту та стала причиною його написання (рекомендовано використовувати аналіз кількісних даних);
 • інформація про цільову групу проекту (верств населення, категорій людей, працівників, на які спрямовані безпосередні результати проекту в короткотривалій перспективі);
 • інформація про кінцевих бенефіціарів проекту (верств населення, категорій людей, працівників, які в довготривалій перспективі можуть отримати вигоду від реалізації проекту);
 • вказати якому напряму (напрямам) Конкурсу відповідає проект;
 • вказати, чи є проект продовженням інших програм та проектів;
 • вказати яким цілям та завданням Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року відповідає даний проект.

 

 

 

 1.  Мета та завдання проекту (не більше 1 стор.).

Мета проекту (узагальнене твердження, у якому потрібно вказати предмет (об’єкт) результатів проекту та шлях, за допомогою якого це буде досягнуто. В описі мети проекту головна увага приділяється не констатації проблеми, а цілі, на яку спрямовано реалізацію проекту.)

 

Завдання проекту (вкажіть завдання проекту, які деталізують вказану вище мету проекту. Завдання зазвичай мають більш конкретний та вузький характер, ніж мета проекту).

 

 1.  Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту) (не більше 2 стор.).

У розділі надати наступну інформацію:

 • перелік заходів проекту та їх детальний опис (із зазначенням, хто, де, коли, для чого і яким чином реалізовуватиме заходи для досягнення завдань та мети проекту, з врахуванням усіх підготовчих, впроваджувальних та завершальних заходів);
 • яким чином проект буде базуватися на попередніх досягненнях у подібних сферах;
 • методи реалізації проекту (зазначити, за допомогою яких фінансових, економічних, майнових, правових, управлінських або інших механізмів він реалізовуватиметься);
 • розподіл функцій між організаціями-партнерами;
 • короткий опис грантової історії Подавача та партнерів: рік, назва проекту, грантова програма, бюджет проекту.

 

 1.  Тривалість і план реалізації заходів проекту

 

Проект має бути закінчено (включаючи підсумкову звітність) до кінця календарного року.

План виконання проекту представте у вигляді Таблиці 1 (додайте до таблиці скільки стрічок, скільки необхідно).

У відповідній таблиці вказати наступну інформацію:

 • заходи/роботи, які будуть виконані в рамках кожного завдання;
 • терміни виконання кожного заходу/роботи;
 • організації-виконавці, відповідальні особи, які нестимуть відповідальність за виконання заходів/робіт;
 • документи, які будуть свідчити про успішне виконання кожного заходу/роботи;

 

Примітка:

 1. зазначте план заходів орієнтовано, без прив’язки до календарних дат. Необхідно зазначати “місяць 1”, “місяць 2” тощо. План заходів не передбачає детального опису заходів, а лише їх назви.
 2. При формуванні Плану реалізації проекту рекомендовано врахувати до підготовчого і завершального етапів проекту наступні заходи:
 • Створення робочої групи проекту, до якої окрім представників заявника за необхідністю включити представників партнерів, громадських організацій, громадськості, батьківських комітетів, підприємств та установ, задіяних в проекті та т.ін.
 • Проведення презентації проекту для членів територіальної громади.
 • виготовлення та встановлення інформаційної таблички встановленого зразка із зазначенням назви проекту, Конкурсу та зазначенням що фінансування виділено з обласного бюджету (Зразок таблички буде надано переможцям конкурсу після оголошення результатів).
 • Здійснення моніторингу виконання проекту.
 • Висвітлення інформації про результати проекту у місцевих та регіональних ЗМІ.
 • Формування щомісячної та підсумкової звітності проекту.

 

 

 

 

 

План реалізації проекту

Таблиця 1

 

Заходи/роботи в рамках завдання

Термін виконання

Організація-виконавець, відповідальний

Документи та інші джерела, що засвідчують виконання заходу

 1.  

Місяць 1

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Місяць 2

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Очікувані результати проекту (не більше 1 стор.).

 

У розділі надати наступну інформацію:

 1. короткотривалі кількісні наслідки реалізації проекту:
 2. Очікувані соціальні та якісні результати:

Під час опису результатів проекту слід вказати:

 • Чи може бути створена асоціація користувачів/орган самоорганізації населення/громадська організація?
 • Чи існує співпраця з місцевими органами влади/самоврядування?
 • Чи існує у громади здатність самостійно вирішувати власні проблеми?

Інше (вказати, що саме):

 • Чи буде поліпшена якість послуг? (вказати, яких саме і як):
 • Як впровадження проекту  вплине на членів громади (чи матиме впровадження проекту позитивний вплив на громаду/бенефіціарів)?

 

 1. План життєздатності проекту

 

Зазначте, як буде забезпечено життєздатність проекту щодо:

 •  встановлення прав власності об’єкту та/або комунікацій;
 •  утримання та обслуговування створених/покращених (збудованих, реконструйованих, відремонтованих тощо) об`єктів проекту?

Заповніть наступну таблицю:

Хто буде власником об’єкту / комунікацій

Хто утримуватиме (обслуговуватиме) об’єкт / комунікації та надаватиме послуги споживачам?

Роль організації-виконавця проекту у подальшому функціонуванні об’єкту або наданні послуги

 

 

 

Зазначте, як Ви будете продовжувати діяльність розпочату в рамках Вашого проекту після того, як  термін виконання та фінансування по проекту завершаться  (наприклад, перехід на самофінансування, розвиток діяльності через існуючі стабільні інституції, місцеве фінансування, інше) (не більше 1/3 сторінки)

 

 1. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

Наведіть бюджет проекту відповідно до форм складання бюджету                    (Додаток 1), де наведені приклади статей витрат.

Учасник проекту самостійно визначає статті витрат за проектом відповідно до завдань та заходів проекту (КЕКВ).

Рекомендовано додати до Бюджету проекту підтверджувальні документи розрахунку вартості витрат, наприклад, Проектно-кошторисну документацію проекту (ПКД) – за наявності. У випадку відсутності ПКД для обґрунтування вартості робіт або закупівлі товару може бути здійснено аналіз ринку з додаванням відповідних комерційних пропозицій або прайсів по кожному типу витрат.

 

 

 

Додаток № 1 (Зразок)

 

Загальний бюджет проекту

 

 

Найменування завдань та заходів, що здійснюються за проектом, перелік та найменування видатків

КЕКВ

Загальна вартість

(тис. грн.)

Джерела фінансування

Фонд Конкурсу

(обласний бюджет)

Учасник Конкурсу

Організації - партнери

грн.

%

грн.

%

грн.

%

Захід 1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки 1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки 1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки 2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки 2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис керівника організації-учасника

 

Підпис керівника проекту

 

М.П.

 

 

Додаток 2 (Зразок)

 

 

Очікувані джерела фінансування

 

 

 

 

Джерела фінансування

 

 

Сума   (грн.)

Частка в % від

всієї  суми

Фінансування  з боку учасника Конкурсу (місцевого бюджету)

 

 

Фінансування з фонду Конкурсу (обласного бюджету)

 

 

Фінансування з боку організацій-партнерів

 

 

СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ

 

100%

 

Підпис керівника організації-учасника

 

Підпис керівника проекту

 

М.П.

 

 

 

Протокол можливо оформити на різну кількість організацій-партнерів, додавши інформацію про них де необхідно.

 

Додаток № 3         (Зразок)

 

Протокол про наміри спільної реалізації проекту

 

від „_____” _________________ 2016 р.

 

… (назва органу місцевого самоврядування-учасника Конкурсу), що надалі називається “Учасник Конкурсу” в особі … —   з одного боку, 

та … (назва організації-партнера 1) в особі …, який діє на підставі …………(зазначити документ, на підставі якого здійснюється діяльність цієї організації) - з іншого боку, дійшли до згоди і вирішили:

 

1. Об'єднати свої організаційні, наукові можливості для підготовки та реалізації проекту (назва проекту)

 

2. Розподілити обов'язки таким чином:

 

2.1. Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов'язання:

(вказати функції та завдання, які виконуватиме учасник Конкурсу при підготовці та реалізації проекту).

2.2. …  (назва організації-партнера 1) бере на себе такі зобов'язання:

(вказати функції та завдання, які виконуватиме ця організація при підготовці та реалізації проекту та суму фінансування, яку планує надати в якості співфінансування).

2.3. …  (назва організації-партнера 2) бере на себе такі зобов'язання:

(вказати функції та  завдання, які виконуватиме ця організація при підготовці та реалізації проекту та суму фінансування, яку планує надати в якості співфінансування).

 

3. Подальшу діяльність здійснювати на основі додатково складеної і підписаної угоди, що є складовою частиною до дійсного протоколу.

 

Керівник

організації-учасника Конкурсу   

                                     

(Підпис та печатка)                               (Ініціали та прізвище)

 

Керівник організації-партнера 1                                     

 

(Підпис та печатка)                                 (Ініціали та прізвище)

Керівник організації-партнера 2                                     

 

(Підпис та печатка)                                 (Ініціали та прізвище)

 

Ця форма має бути заповнена для кожної з організацій-партнерів. Ви можете скопіювати цю таблицю для включення до неї більшого числа партнерів. Обов’язково заповніть всі строчки форми, в т.ч. електронну пошту.

 
Додаток № 4 (Зразок)

 

Інформація про організацію-партнера

 

 

 

 

Партнер

Повна офіційна назва організації-партнера

 

 

Місце розташування

 

 

Юридичний статус

 

 

Офіційна адреса

 

 

Контактна особа

 

 

Телефон

(з кодом населеного пункту)

 

Факс

(з кодом населеного пункту)

 

Адреса електронної пошти

 

 

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

 

 

Функції та завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту

 

 

 

 

 

Підпис керівника організації-учасника

 

Підпис керівника проекту

 

 

М.П.

 

 

Резюме заповнюється на кожного учасника проекту та має бути завіреним відповідною організацією-учасником Конкурсу).

 

Додаток № 5 (Зразок)

 

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКА ПРОЕКТУ

чи РЕЗЮМЕ ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ-ПАРТНЕРА

 

 

(прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, почесні нагороди)

Освіта            

(повна назва ВНЗ, спеціальність, рік закінчення)

 

Досвід професійної діяльності

(посада, місце роботи – протягом останніх п’яти років)

 

Досвід реалізації подібних проектів

(назва, донорська організація, вартість проекту, рік/роки реалізації)

 

Вміння та навички

(які стосуються проблематики проекту)

 

Публікації

(за останні два роки – якщо є)

 

Функції та завдання

(які покладені в рамках реалізації проекту)

 

Контактний номер телефону

(з кодом населеного пункту)

e-mail

 

 

 

 

Дата

 

 

Підпис учасника проекту

 

 

 

 

Контрольний ЛИСТ перевірки правильності

оформлення заяви на участь у конкурсі

 

Увага! Перед тим, як відправити свій проект, будь ласка, перевірте правильність заповнення заяви  та наявність необхідних документів:

 

Критерії

+/-

1

усі документи оформлені в двох примірниках та електронному варіанті

 

2

Заява та додатки надруковані українською мовою, шрифт Times New Roman, шрифт розмір 14, Поля – ліве 2 см., верх, низ і праве – 1,5 см., відступ на абзац – 1 см., міжстрочний інтервал одинарний. Нумерація проекту наскрізна.

 

3

Заява надрукована на стандартних листах офісного паперу білого кольору формату А4 з одностороннім друком.

 

4

бюджет наданий у відповідності з Додатком 1

 

5

Наявні документи, що підтверджують обґрунтування статей бюджету - проектно-кошторисна документація (за наявності), комерційні пропозиції, прайси і т.і., які надаються як додаток до бюджету

 

6

у бюджеті обсяг фінансування із фонду Конкурсу не перевищує 75% від сукупних витрат проекту.

 

7

Суми співфінансування подавача, партнерів та очікуване фінансування з бюджету Конкурсу відповідають зазначеним в таблиці Очікувані джерела фінансування (Додаток 2)

 

8

протокол про наміри спільної реалізації проекту та надання співфінансування підписаний керівниками організації-учасника Конкурсу і організацій-партнерів – з оригінальними підписами та печатками (Додаток 3)

 

9

наявна інформація про партнерські організації               (Додаток 4)

 

10

наведені резюме керівника проекту та представників партнерів проекту (Додаток 5)

 

11

В разі необхідності надано додаткові матеріали до проекту – рекомендаційні листи, фото, та таке інше, що  оформлюються як додатки виключно в кінці проекту

 

 

Створено: 16 лютого 2016 року, 17:02

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація