Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

Про основні напрями реформування системи охорони здоров’я в області Роздрукувати

Про основні напрями реформування системи охорони здоров’я в області

 

Про основні напрями реформування системи охорони здоров’я в області та завдання органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення ефективного медичного обслуговування громадян

Існуюча система охорони здоров’я не здатна задовольнити потреби населення області у медичній допомозі. Незважаючи на проголошені Конституцією України принципи, система охорони здоров’я не забезпечує рівного безкоштовного доступу населення до якісних медичних послуг.
Про це свідчить :
1. Скорочення очікуваної тривалості життя населення України (68,2 роки);
2. Високі показники загальної смертності населення (16,3 на 1000 населення), які вдвічі перевищують показники країн Європейського Союзу .
3. Один з найнижчих серед країн Європи рівень природного приросту населення (- 4,2 на 1000 населення), що призводить до депопуляції населення швидкими темпами;
4. Надмірні особисті витрати населення на оплату медичних послуг (40% від загального обсягу фінансування);
5. Існування неформальних (тіньових) платежів населення за медичні послуги (10% від загального обсягу фінансування).
Погіршення стану здоров’я населення призводить до об’єктивного зростання потреб у медичній допомозі, які існуюча система охорони здоров’я задовольнити не може, що негативно позначається на трудоресурсному потенціалі України.
Причинами виникнення зазначених проблем є: відсутність зв’язку між якістю медичних послуг й видатками на їх фінансування, а також відсутність мотивації медичних кадрів до якісної праці; низький рівень доступності медичних послуг, насамперед у сільській місцевості; деформованість структури медичних послуг, переваги у бік спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги при відсутності впливу первинної медико-санітарної допомоги на медичний маршрут пацієнта; неефективне використання бюджетних коштів, виділених на охорону здоров’я; дублювання медичних послуг на різних рівнях надання медичної допомоги, відсутність механізму управління потоками пацієнтів на різних рівнях надання медичних послуг; відсутність чіткого розмежування рівнів надання медичної допомоги; низька самостійність медичних закладів при використанні фінансових ресурсів; надмірна децентралізація та фрагментація фінансових потоків;
Враховуючи зазначені проблеми, до Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, розробленої на виконання завдання Президента України Комітетом з економічних реформ при Президентові України, внесено розділ „Підвищення стандартів життя. Реформа медичного обслуговування”, в якому визначені необхідні кроки, спрямовані на покращення здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.
Для досягнення цього поставлені такі завдання:
• Підвищити якість медичних послуг;
• Підвищити доступність медичних послуг;
• Покращити ефективність державного фінансування;
• Створити стимули для здорового способу життя населення й здорових умов праці.
В Програмі економічних реформ України визначені основні етапи реформи медичного обслуговування, які деталізовані в наказі Міністерства охорони здоров’я України № 735 від 30 серпня 2010 року :
Перший етап (до 01 січня 2011 р.) :
- оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, у тому числі відомчого підпорядкування; централізація коштів територіальних громад району на рівні районного бюджету; об’єднання коштів на надання первинної медико-санітарної допомоги - на рівні району або міста, на надання вторинної (спеціалізованої) і швидкої медичної допомоги - на обласному рівні, для надання третинної (високоспеціалізованої, високотехнологічної) медичної допомоги – на обласному й державному рівнях; перерозподіл фінансування на користь первинної медичної допомоги й профілактичної медицини; формування Центрів первинної медико-санітарної допомоги.
Другий етап (2011-2012 рр.) :
- створення органів управління охороною здоров’я – відділів (управлінь) охорони здоров’я районних державних адміністрацій (міських рад) як замовників медичних послуг та розпорядників бюджетних коштів на відповідній території; створення юридично самостійних центрів первинної медико-санітарної допомоги;
- продовження формування оптимальної мережі закладів первинного наближення швидкої медичної допомоги у сільській місцевості за принципом 20 хвилин з часу виклику, у місті -10 хвилин з часу виклику;
- поступове формування оптимальної мережі закладів вторинного рівня надання медичної допомоги з урахуванням інтенсивності надання медичих послуг на засадах єдиного медичного простору;
- поступове створення «госпітальних» округів, що об’єднують заклади декількох районів або міст і районів залежно від щільності та характеру розселення населення, з урахуванням стану транспортних комунікацій, матеріально-технічного та кадрового потенціалу стаціонарів, профілю їх діяльності та структури медичних послуг.
Третій етап (2013-2014 рр.)
- створення єдиного медичного простору; створення агенції з експертизи якості медичної допомоги; створення раціонального медичного маршруту пацієнта; переведення усіх медичних закладів на систему контрактних відносин між замовником і постачальником медичних послуг; запровадження єдиної методики розрахунків вартості медичних послуг, що оплачується державою; підготовка до запровадження обов’язкового медичного страхування.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010р. № 208: „Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я” та необхідності впровадження етапів реформування, визначених у розділі „Реформа медичного обслуговування” Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки, Вінницька обласна державна адміністрація розробила, затвердила та погодила з Міністерством охорони здоров’я України відповідний План – графік реформування галузі охорони здоров’я Вінницької області на 2010- 2015 роки. Крім того, керівництвом держави Вінницька область визнана одним з пілотних регіонів з реформування системи охорони здоров’я.
На сьогоднішній день Вінницька область виконує План заходів відповідно до затверджених строків, а також бере активну участь у розробці проекту Закону України „Про проведення у Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров’я”.
З метою координації заходів з реформування системи охорони здоров’я, що запроваджуються в області, регулярно проводяться обговорення питань з актуальних проблем галузі в робочих групах, створених при обласній державній адміністрації, на засіданнях громадських рад. Проводиться активне висвітлення заходів в засобах масової інформації області.
Станом на 28 січня 2011року в області створено 15 районних медичних Центрів первинної медико-санітарної допомоги як самостійних юридичних структур; сесіями районних рад прийнято рішення про створення ще 7-ми районних Центрів, які на сьогоднішній день не пройшли державної реєстрації; в 2-х районах області – в Немирівському та Шаргородському районах – Центри створені у вигляді структурних підрозділів ЦРЛ. В Піщанському та Літинському районах робота по створенню Центрів не проводилась.
Очікувані результати реформи – індикатори успіху:
ДЛЯ ПАЦІЄНТА:Покращення стану здоров’я населення, зменшення витрат на медичну допомогу
ДЛЯ ЛІКАРЯ:Достойна зарплата, покращення умов праці, підвищення соціального статусу
ДЛЯ ДЕРЖАВИ:Підвищення ефективності використання державних коштів, розвиток людського потенціалу.


Начальник управління
охорони здоровۥя
і курортів облдержадміністрації                                                                                               Л.О.Діденко

Створено: 10 лютого 2011 року, 17:46 Переглядів: 5010

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація