Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • До завершення карантину обмежується допуск до приміщень обласної Ради та переноситься проведення чергової сесії

    Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», з урахуванням рішення Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуац ....

  • Уряд продовжив на всій території України дію адаптивного карантину до 22 червня

    З 22 травня в Україні стартує другий етап виходу з карантину. Обмежувальні заходи будуть скасовуватися за принципом адаптивності (тобто у кожному регіоні окремо), в залежності від ситуації на місці. Це дозволить тримати ситуацію з розповсюдженням вірусу під контролем. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на щоденному бри ....

  • Карантин в Україні продовжено до 22 травня

    Кабінет Міністрів України продовжив карантин в Україні до 22 травня, але вже 11 травня буде скасована частина обмежувальних заходів. У кожному регіоні відбудуться різні послаблення, в залежності від епідеміологічної ситуації. Відповідне рішення було прийняте сьогодні 4 травня на позачерговому засіданні Уряду. – Пом’якшення, які ми за ....

Про основні напрями реформування системи охорони здоров’я в області Роздрукувати

Про основні напрями реформування системи охорони здоров’я в області

 

Про основні напрями реформування системи охорони здоров’я в області та завдання органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення ефективного медичного обслуговування громадян

Існуюча система охорони здоров’я не здатна задовольнити потреби населення області у медичній допомозі. Незважаючи на проголошені Конституцією України принципи, система охорони здоров’я не забезпечує рівного безкоштовного доступу населення до якісних медичних послуг.
Про це свідчить :
1. Скорочення очікуваної тривалості життя населення України (68,2 роки);
2. Високі показники загальної смертності населення (16,3 на 1000 населення), які вдвічі перевищують показники країн Європейського Союзу .
3. Один з найнижчих серед країн Європи рівень природного приросту населення (- 4,2 на 1000 населення), що призводить до депопуляції населення швидкими темпами;
4. Надмірні особисті витрати населення на оплату медичних послуг (40% від загального обсягу фінансування);
5. Існування неформальних (тіньових) платежів населення за медичні послуги (10% від загального обсягу фінансування).
Погіршення стану здоров’я населення призводить до об’єктивного зростання потреб у медичній допомозі, які існуюча система охорони здоров’я задовольнити не може, що негативно позначається на трудоресурсному потенціалі України.
Причинами виникнення зазначених проблем є: відсутність зв’язку між якістю медичних послуг й видатками на їх фінансування, а також відсутність мотивації медичних кадрів до якісної праці; низький рівень доступності медичних послуг, насамперед у сільській місцевості; деформованість структури медичних послуг, переваги у бік спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги при відсутності впливу первинної медико-санітарної допомоги на медичний маршрут пацієнта; неефективне використання бюджетних коштів, виділених на охорону здоров’я; дублювання медичних послуг на різних рівнях надання медичної допомоги, відсутність механізму управління потоками пацієнтів на різних рівнях надання медичних послуг; відсутність чіткого розмежування рівнів надання медичної допомоги; низька самостійність медичних закладів при використанні фінансових ресурсів; надмірна децентралізація та фрагментація фінансових потоків;
Враховуючи зазначені проблеми, до Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, розробленої на виконання завдання Президента України Комітетом з економічних реформ при Президентові України, внесено розділ „Підвищення стандартів життя. Реформа медичного обслуговування”, в якому визначені необхідні кроки, спрямовані на покращення здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.
Для досягнення цього поставлені такі завдання:
• Підвищити якість медичних послуг;
• Підвищити доступність медичних послуг;
• Покращити ефективність державного фінансування;
• Створити стимули для здорового способу життя населення й здорових умов праці.
В Програмі економічних реформ України визначені основні етапи реформи медичного обслуговування, які деталізовані в наказі Міністерства охорони здоров’я України № 735 від 30 серпня 2010 року :
Перший етап (до 01 січня 2011 р.) :
- оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, у тому числі відомчого підпорядкування; централізація коштів територіальних громад району на рівні районного бюджету; об’єднання коштів на надання первинної медико-санітарної допомоги - на рівні району або міста, на надання вторинної (спеціалізованої) і швидкої медичної допомоги - на обласному рівні, для надання третинної (високоспеціалізованої, високотехнологічної) медичної допомоги – на обласному й державному рівнях; перерозподіл фінансування на користь первинної медичної допомоги й профілактичної медицини; формування Центрів первинної медико-санітарної допомоги.
Другий етап (2011-2012 рр.) :
- створення органів управління охороною здоров’я – відділів (управлінь) охорони здоров’я районних державних адміністрацій (міських рад) як замовників медичних послуг та розпорядників бюджетних коштів на відповідній території; створення юридично самостійних центрів первинної медико-санітарної допомоги;
- продовження формування оптимальної мережі закладів первинного наближення швидкої медичної допомоги у сільській місцевості за принципом 20 хвилин з часу виклику, у місті -10 хвилин з часу виклику;
- поступове формування оптимальної мережі закладів вторинного рівня надання медичної допомоги з урахуванням інтенсивності надання медичих послуг на засадах єдиного медичного простору;
- поступове створення «госпітальних» округів, що об’єднують заклади декількох районів або міст і районів залежно від щільності та характеру розселення населення, з урахуванням стану транспортних комунікацій, матеріально-технічного та кадрового потенціалу стаціонарів, профілю їх діяльності та структури медичних послуг.
Третій етап (2013-2014 рр.)
- створення єдиного медичного простору; створення агенції з експертизи якості медичної допомоги; створення раціонального медичного маршруту пацієнта; переведення усіх медичних закладів на систему контрактних відносин між замовником і постачальником медичних послуг; запровадження єдиної методики розрахунків вартості медичних послуг, що оплачується державою; підготовка до запровадження обов’язкового медичного страхування.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010р. № 208: „Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я” та необхідності впровадження етапів реформування, визначених у розділі „Реформа медичного обслуговування” Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки, Вінницька обласна державна адміністрація розробила, затвердила та погодила з Міністерством охорони здоров’я України відповідний План – графік реформування галузі охорони здоров’я Вінницької області на 2010- 2015 роки. Крім того, керівництвом держави Вінницька область визнана одним з пілотних регіонів з реформування системи охорони здоров’я.
На сьогоднішній день Вінницька область виконує План заходів відповідно до затверджених строків, а також бере активну участь у розробці проекту Закону України „Про проведення у Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров’я”.
З метою координації заходів з реформування системи охорони здоров’я, що запроваджуються в області, регулярно проводяться обговорення питань з актуальних проблем галузі в робочих групах, створених при обласній державній адміністрації, на засіданнях громадських рад. Проводиться активне висвітлення заходів в засобах масової інформації області.
Станом на 28 січня 2011року в області створено 15 районних медичних Центрів первинної медико-санітарної допомоги як самостійних юридичних структур; сесіями районних рад прийнято рішення про створення ще 7-ми районних Центрів, які на сьогоднішній день не пройшли державної реєстрації; в 2-х районах області – в Немирівському та Шаргородському районах – Центри створені у вигляді структурних підрозділів ЦРЛ. В Піщанському та Літинському районах робота по створенню Центрів не проводилась.
Очікувані результати реформи – індикатори успіху:
ДЛЯ ПАЦІЄНТА:Покращення стану здоров’я населення, зменшення витрат на медичну допомогу
ДЛЯ ЛІКАРЯ:Достойна зарплата, покращення умов праці, підвищення соціального статусу
ДЛЯ ДЕРЖАВИ:Підвищення ефективності використання державних коштів, розвиток людського потенціалу.


Начальник управління
охорони здоровۥя
і курортів облдержадміністрації                                                                                               Л.О.Діденко

Створено: 10 лютого 2011 року, 17:46 Переглядів: 5249

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація