03 червня о 10.00 в приміщенні обласної Ради (сесійна зала, 2-й поверх) відбудеться онлайн-засідання постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінанасів та обласних програм

Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

Проблеми функціонування технікумів та коледжів порушили депутати обласної Ради Роздрукувати

Під час пленарного засідання 10-ї чергової сесії Вінницької обласної Ради депутати підтримали «Звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до депутатів Верховної Ради України 8 скликання щодо функціонування технікумів і коледжів в системі професійної освіти», яке було ініційоване постійною комісією з питань освіти, культури, сім’ та молоді, спорту і трузму, духовності та історичної спадщини (голова - Людмила Станіславенко).

«Економічні та соціальні зміни в суспільстві гостро cтавлять проблему адаптації знань до ринку праці. Відповіддю на виклики часу в Україні стало прийняття Закону «Про вищу освіту», підготовка Законів «Про освіту» та «Про професійну освіту».

Перед навчальними закладами постало завдання не лише вести підготовку науковців-аналітиків, а й надавати молоді перед початком продуктивної діяльності максимально високого і доступного для кожного її представника рівня загальної і професійної компетентності.

Розвинені країни для задоволення потреб своїх економік та виробництва розширяють професійно орієнтовану освіту через заснування нових вищих професійних шкіл чи шляхом модернізації роботи коледжів. Сформувавсь цілісний освітньо-науковий комплекс, навчальна частина якого представлена університетськими і неуніверситетськими закладами.

У багатьох країнах світу післясередню і професійну підготовку отримують майже всі бажаючі. Змінюється зміст та орієнтація освітніх програм, у межах яких підсилюється технічна та технологічна сторона, удосконалюється організація практик та стажувань на підприємствах. Розмивається кордон між світом праці і практико орієнтованими навчальними закладами. Науково-педагогічний потенціал забезпечують не лише викладачі - володарі глибоких фундаментальних теоретичних знань, а й фахівці - професіонали з виробництва, які створюють технічний і соціальний контексти.

У країнах зарубіжжя інтенсивно відбувається професіоналізація закладів післясередньої освіти. Розбудовується неуніверситетський сектор вищої професійної освіти. Міцнішають зв'язки навчальних закладів з виробництвом, з ринком праці.

З урахуванням кон'юнктури ринку все більш затребуваними стають фахівці середньої ланки різних напрямів. У листопаді 2008 року у Франції на черговій нараді держав - учасниць Копенгагенського процесу експерти надали матеріали, згідно з якими в 2020 році сфера зайнятості Європи буде мати потребу в працівниках з університетською освітою на 31%, у кадрах з середнім професійним рівнем - на 50%; робочі місця, що вимагають невисокої кваліфікації, не будуть перевищувати 19%.

У той же час, з прийняттям у 2014 році Закону України «Про вишу освіту», технікуми та коледжі поставлені перед вибором: або залишатися у вищій освіті та дублювати університети й готувати бакалаврів, або перейти у професійно-технічну освіту, що фактично ліквідовує освітній рівень, який забезпечує підготовку практико-орієнтованих фахівців середньої ланки.

З метою збереження окремої освітньої ланки для функціонування технікумів і коледжів, збереження підготовки практико-орієнтованих фахівців та недопущення соціальної напруги в країні, учасники Всеукраїнської робочої наради представників технікумів та коледжів України ухвалили текст Звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, в якому викладені основні вимоги, а саме:

- рівень підготовки фахівців в технікумах та коледжах залишити на 5 рівні Національної рамки кваліфікацій, що відповідає 5 рівню Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО 2011). Передбачити можливість здобуття повної загальної середньої освіти за професійними напрямами та вищої професійної освіти в межах однієї освітньої установи, що не суперечить МСКО 2011 (пункт,215, розділ 16);

- внести в п.1, ст. 8 проекту Закону «Про освіту» № 3491 від 19.11.2015 р. (доопрацьований 28.12.2015р.) окремий складник системи освіти - «вища професійна освіта», що регулюється спеціальним законом та передбачає окрему статтю;

- розробити спеціальний Закон «Про вищу професійну освіту», яким передбачити порядок, умови, форми та особливості здобуття вищої професійної освіти та встановити правові, організаційні, фінансові засади функціонування технікумів та коледжів;

- внести зміни до Прикінцевих положень Закону «Про вищу освіту», в якому передбачити функціонування технікумів і коледжів у системі вищої освіти до прийняття Закону «Про вищу професійну освіту»;

- фінансування навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців вищої професійної освіти, здійснювати за рахунок державного бюджету (в тому числі, державна субвенція для повної загальної середньої освіти). Встановити оплату за комунальні послуги навчальним закладам, які фінансуються з державного/місцевого бюджетів на рівні тарифів для населення.

Дане Звернення підтримали учасники Всеукраїнської робочої наради представників технікумів та коледжів у кількості 127 осіб, а на адресу оргкомітету наради надійшло понад 272 тисячі оригіналів підписів від представників технікумів і коледжів України.

Крім цього, 03.12.2015 р. на сайті Президента України представниками технікумів та коледжів була розміщена електронна петиція №22�181-еп «Місце технікумів та коледжів в системі освіти України», яка набрала 26179 голосів та отримала підтримку Президента України. Вимоги щодо створення окремого складника освіти «Вища професійна освіта» з напрацюванням відповідних законодавчих актів були підтримані комітетом з питань науки та освіти Верховної Ради України на розширеному засіданні 30 березня 2016 року.

Освіта, яку надають в наших технікумах і коледжах, має аналоги в усіх країнах світу. Вона надає можливість одержати кваліфікації різноманітного спектра: технік, майстер, спеціаліст середнього рівня (Німеччина), спеціаліст, менеджер середнього рівня (Нідерланди), вищий (старший) технік (Франція), молодший спеціаліст, старший технік (СІЛА), інженер-технік (Фінляндія). Освіта, яку одержують студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, може прирівнюватися до освіти в молодших технічних коледжах Японії, коледжах системи подальшої освіти і політехніки Великої Британії, спеціальних училищах та школах техніків у Німеччині, секціях старших техніків у Франції, дворічних коледжах США.

Перехід України до інформаційно-технологічного суспільства, демократичні зміни в соціально-економічному розвитку держави, процеси інтеграції національної освіти в європейський освітній простір вимагають створення принципово нової ланки у загальній системі освіти - вищої професійної освіти, до якої слід віднести технікуми та коледжі (вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації).

Виходячи з вищезазначеного, Вінницька обласна Рада звертається до депутатів Верховної Ради України з проханням підтримати позицію громадськості, працівників і студентів технікумів і коледжів та Рекомендації Парламентських слухань на тему: «Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення», а саме:

- забезпечити розгляд та прийняття Закону України «Про освіту», в якому передбачити для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації окремий складник освіти - «вища професійна освіта», що регулюється спеціальним Законом «Про вищу професійну освіту» та передбачає окрему статтю;

- внести зміни до Прикінцевих положень Закону «Про вищу освіту», в якому передбачити функціонування технікумів і коледжів в системі вищої освіти до прийняття Закону «Про вищу професійну освіту».

 

Повернутись Створено: 3 жовтня 2016 року, 13:52 Переглядів: 854

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація