Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • Про позачергову 40 сесію обласної Ради 7 скликання

    УКРАЇНА ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ 15.10.2019 № 208 Про позачергову 40 сесію обласної Ради 7 скликання Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію депутатів обласної Ради 7 скликання: 1. Провести пленарне засідання позачергової 40 сесії о ....

  • Голови фракцій прийняли рішення провести позачергову сесію обласної Ради щодо питання «формули Штайнмайера»

    11 жовтня відбулося засідання керівників фракцій Вінницької обласної Ради під головуванням очільника обласної Ради Анатолія Олійника. У роботі взяли участь керівники фракцій обласної Ради Олександр Крученюк (БПП «Солідарність»), Владислав Рой (ВО «Батьківщина»), Тарас Кобець (Радикальна партія Олега Ляшка), Олександр Корній ....

  • Модернізовано систему голосування у сесійній залі обласної Ради

    59 депутатів затвердили зміни та доповнення до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 31 «Про Регламент Вінницької обласної Ради 7 скликання». Згідно із ними у сесійній залі запрацюють сенсорні кнопки для голосування, а паперові матеріали замінятимуть планшети. – Наразі в сесійній залі усі монтажні ....

Програму «Молодь Вінниччини» продовжили до 2020 року Роздрукувати

Депутати внесли змін та продовжили терміну дії Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» до 2020 року.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталя Заболотна поінформувала присутніх, що одним із пріоритетів Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року визначено розвиток людського ресурсу. Основою для формування та накопичення такого ресурсу є молодь: кожний третій житель області – це молода людина віком від 14 до 35 років, молодь – найбільш активна, креативна та мобільна частина населення області спроможна зробити розвиток області стабільним.

На Вінниччині мешкає 468 тисячі молодих людини, що становить 29,6% від загальної кількості населення області. У сільській місцевості проживає 46% молодих людей. Протягом останніх трьох років кількість населення області віком від 14 до 35 років скоротилася на 23 452 чоловік. Співвідношення чоловіків та жінок за різними віковими групами молоді коливається від 49 до 52%.

Молодь залишається однією з найбільш соціально вразливих груп населення області. На цю категорію припадає найбільша кількість ризиків. Через зростання нарко- та алкозалежності, тютюнопаління стан здоров'я молоді Вінниччини, як і в цілому по Україні, має стійку тенденцію до погіршення. За результатами щорічних профілактичних оглядів у кожного четвертого підлітка регіону виявляються відхилення від норми.

Економічний добробут молоді базується на якості отриманої освіти, професійній реалізації та зайнятості. В області функціонує 35 державних професійно-технічних навчальних закладах, де навчаються 15,6 тис. учнів. Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється з понад 150 професій. До системи професійно-технічної освіти області входять також центри професійно-технічної освіти, курсові комбінати, що здійснюють підготовку з понад 50 професій.

В області працюють 46 вищих навчальних закладів, у тому числі 28 технікумів і коледжів, 12 інститутів та філій університетів, як їх структурні підрозділи, та 6 університетів. Контингент студентів складає 58,7 тис. осіб.

Слід зазначити, що хоч є тенденція до збільшення відсотку випускників шкіл, які обирають робітничі професії, все ж зберігається дисбаланс між обсягами підготовки кадрів з вищою освітою, кваліфікованих робітників та потребами ринку праці.

З метою сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді в області створено комунальне підприємство «Вінницький обласний молодіжний центр праці».

Удосконалення методів, способів та механізмів взаємодії органів виконавчої влади з молодіжними громадськими організаціями, особливо в умовах економічної кризи, дозволять підвищити рівень реалізації молодіжної політики як на обласному, так і на загальнодержавному рівнях, наблизити її до запитів і потреб молоді, а також покращити ефективність використання матеріальних та людських ресурсів у цій галузі.

Проблемами, які потребують розв’язання, є:

– несистемний характер формування у молодих людей громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;

– відсутність у молоді мотивів та навичок до самостійного отримання знань;

– низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією та практичних вмінь і навичок молодих фахівців;

– складність та тривалість переходу молоді від навчання до стабільної та задовільної роботи;

– повільні темпи розвитку підприємництва серед молоді;

– недостатнє використання інноваційного потенціалу молоді;

– недостатнє набуття молодими людьми знань, умінь та навичок поза системою освіти з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці;

– низький рівень професійної орієнтації молоді;

– високий рівень захворюваності та смертності молоді, слабка мотивація до дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу життя, недостатній рівень знань та навичок молоді у галузі безпеки життєдіяльності;

– відсутність сталої тенденції до зниження рівня злочинності у молодіжному середовищі, насильства та системної роботи у сфері їх профілактики;

– низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля;

– слабка інтегрованість української молоді у європейське та світове молодіжне співтовариство.

Причинами виникнення зазначених проблем є:

– нерозвиненість інститутів громадянського суспільства, відсутність механізму залучення молоді і творчого запозичення позитивного зарубіжного досвіду;

– незадовільний рівень дотримання суспільством законодавства внаслідок низької політичної та правової культури;

– слабка координація і взаємодія органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та роботодавців, профспілок, міжнародних організацій у галузі реалізації регіональної державної молодіжної політики;

– відсутність налагодженого зв’язку між управлінськими структурами і молодіжним середовищем;

– низький рівень поінформованості молоді про регіональну державну політику в молодіжній сфері.

Прийняття Програми необхідно задля акумулювання зусиль усіх суб’єктів регіональної державної молодіжної політки і спрямування їх на підтримку молоді Вінниччини, розвиток її навичок та здібностей, подолання негативних тенденцій у молодіжному середовищі, залучення молодих людей до прийняття рішень, що впливають на їх життя.

Досягнення поставленої мети можливе лише шляхом здійснення системного та комплексного підходу до вирішення проблем молоді із налагодженням конструктивної взаємодії між інституціями регіональної державної молодіжної політики та залученням додаткових людських та матеріальних ресурсів.

Виконання Програми дасть змогу:

– удосконалити методи, форми та механізми взаємодії суб’єктів регіональної державної молодіжної політики;

– підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді;

– залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

– підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

– створити сприятливі умови для популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

– забезпечити надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;

– збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності громадських організацій;

– забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів та інших передбачених законом джерел.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 33 млн 116 тис.грн, з них коштів обласного бюджету –  13 млн 36 тис. грн.

 

 

Повернутись Створено: 4 грудня 2018 року, 12:38 Переглядів: 365

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація