Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Реєстрація Роздрукувати

Реєстрація

Підсумки: ЗА: 57  ПРОТИ: 0  УТРИМАЛИСЯ: 0  НЕ ГОЛОСУВАЛИ: 6  ВСЬОГО: 63

Загальний склад Вінницької обласної Ради: 84

1

Август В.А.

За

2

Бабчук О.В.

За

3

Бень В.В.

За

4

Ваколюк Л.Є.

За

5

Василишен Ю.В.

За

6

Вельган В.М.

За

7

Гатауллін І.Ф.

За

8

Гижко А.П.

За

9

Гнатишен В.М.

За

10

Гондарук В.Я.

За

11

Грубеляс І.П.

За

12

Гуменчук І.В.

За

13

Гуцол С.В.

За

14

Івасюк І.Д.

За

15

Донець В.Г.

За

16

Заболотна Н.М.

За

17

Замкова Н.Л.

За

18

Івасюк І.О.

За

19

Кавун О.Ф.

Не голосував

20

Каменщук Т.Д.

За

21

Кістіон В.Є.

За

22

Ковальов А.Є.

За

23

Коник Д.В.

За

24

Корнійчук А.В.

Не голосував

25

Костюк В.Г.

За

26

Кривешко С.С.

За

27

Крижанівський А.І.

За

28

Мазур Г.Ф.

За

29

Мазуренко В.В.

За

30

Масленніков О.Г.

За

31

Мілієнко О.А.

За

32

Мороз П.А.

За

33

Нарожна М.О.

За

34

Олійник С.О.

За

35

Підгорняк О.О.

Не голосував

36

Побережна Т.І.

За

37

Подолян В.В.

За

38

Пойда П.П.

За

39

Прідолоба В.М.

За

40

Радогощина Ю.В.

За

41

Родінкова В.В.

За

42

Сандул Н.М.

Не голосував

43

Скальський В.В.

За

44

Соколовий В.П.

Не голосував

45

Спориш І.Д.

За

46

Станіславенко Л.А.

За

47

Стукан О.С.

За

48

Ткач А.О.

За

49

Ткачук Г.В.

Не голосував

50

Урдзік В.В.

За

51

Хміль І.В.

За

52

Хом’як О.М.

За

53

Хребтій Я.В.

За

54

Цимбал І.В.

За

55

Чаленко Д.А.

За

56

Чернега Я.А.

За

57

Шаповалов Є.О.

За

58

Шевченко І.О.

За

59

Шевчук О.П.

За

60

Щербаківська Л.М.

За

61

Якубович Г.А.

За

62

Якубовський С.О.

За

63

Яцина І.І.

За

 

Реєстрація

Підсумки: ЗА: 60  ПРОТИ: 0  УТРИМАЛИСЯ: 0  НЕ ГОЛОСУВАЛИ: 5  ВСЬОГО: 65

Загальний склад Вінницької обласної Ради: 84

1

Август В.А.

За

2

Бабчук О.В.

За

3

Бень В.В.

За

4

Ваколюк Л.Є.

За

5

Василишен Ю.В.

За

6

Вельган В.М.

За

7

Гатауллін І.Ф.

За

8

Гижко А.П.

За

9

Гнатишен В.М.

За

10

Гондарук В.Я.

За

11

Грубеляс І.П.

За

12

Гуменчук І.В.

За

13

Гуцол С.В.

За

14

Івасюк І.Д.

За

15

Донець В.Г.

За

16

Заболотна Н.М.

За

17

Замкова Н.Л.

За

18

Івасюк І.О.

За

19

Кавун О.Ф.

За

20

Каменщук Т.Д.

За

21

Кістіон В.Є.

За

22

Ковальов А.Є.

За

23

Коник Д.В.

За

24

Корнійчук А.В.

За

25

Костюк В.Г.

За

26

Кривешко С.С.

За

27

Крижанівський А.І.

За

28

Мазур Г.Ф.

За

29

Мазуренко В.В.

За

30

Мазуренко Д.А.

Не голосував

31

Масленніков О.Г.

За

32

Мілієнко О.А.

За

33

Мороз П.А.

За

34

Нарожна М.О.

Не голосував

35

Олійник С.О.

За

36

Підгорняк О.О.

За

37

Побережна Т.І.

За

38

Подолян В.В.

За

39

Пойда П.П.

За

40

Прідолоба В.М.

За

41

Радогощина Ю.В.

За

42

Родінкова В.В.

Не голосував

43

Сандул Н.М.

За

44

Скальський В.В.

За

45

Соколовий В.П.

Не голосував

46

Спориш І.Д.

За

47

Станіславенко Л.А.

За

48

Стукан О.С.

За

49

Ткач А.О.

За

50

Ткачук Г.В.

За

51

Урдзік В.В.

За

52

Хміль І.В.

За

53

Хом’як О.М.

За

54

Хребтій Я.В.

За

55

Цимбал І.В.

За

56

Чаленко Д.А.

За

57

Чернега Я.А.

За

58

Шаповалов Є.О.

За

59

Шевченко І.О.

За

60

Шевченко О.А.

Не голосував

61

Шевчук О.П.

За

62

Щербаківська Л.М.

За

63

Якубович Г.А.

За

64

Якубовський С.О.

За

65

Яцина І.І.

За

 

Створено: 24 грудня 2020 року, 11:49

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація