Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

Рішення позачергової 3 сесії обласної Ради 7 скликання від 16 грудня 2015 року № 24 „Про затвердження Положення Вінницької обласної Ради про порядок розгляду електронної петиції” Роздрукувати

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ   №24

16 грудня 2015 р.                                                                        3  сесія 7 скликання

Про затвердження Положення Вінницької обласної Ради

про порядок розгляду електронної петиції

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції”, з метою забезпечення участі громадян у місцевому самоврядуванні,  враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення Вінницької обласної Ради про порядок розгляду електронної петиції згідно з додатком.

2. Оприлюднити це рішення в газеті Вінницької обласної Ради „Вінниччина”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності (Вигонюк А.В.).

 

Голова обласної Ради                                                                          А.ОЛІЙНИК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  3 сесії обласної Ради 7 скликання

від 16 грудня 2015 року № 24

Положення Вінницької обласної Ради

про порядок розгляду електронної петиції

1. Це Положення відповідно до  статті 23¹ Закону України „Про звернення громадян” визначає порядок розгляду електронної петиції, адресованої Вінницькій обласній Раді (далі - електронна петиція).

2. Громадяни можуть звернутися до обласної Ради з електронними петиціями через офіційний веб-сайт обласної Ради.

Організаційно-технічне забезпечення роботи з електронними петиціями здійснює відділ аналітично-інформаційної роботи виконавчого апарату обласної Ради.

В електронній петиції має бути викладено суть звернення (ініціативи/пропозиції/проекту рішення Вінницької обласної Ради), зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти ( контактний номер телефону – за бажанням).

На веб-сайті обласної Ради обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

3. Електронна петиція повинна стосуватися питань, які відносяться до повноважень та компетенції Вінницької обласної Ради.

Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

4. Для створення електронної петиції її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті обласної Ради та розміщує текст електронної петиції.

Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної Ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті обласної Ради є датою початку збору підписів на її підтримку.

5. Обласна Рада під час збору підписів на підтримку електронної петиції забезпечує:

- безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

- електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

6. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням обласній Раді із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

7. Електронна петиція, адресована обласній Раді, розглядається у порядку, встановленому цим Положенням, за умови збору на її підтримку не менш ніж 1000 підписів громадян протягом не більше як трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

8. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”.

9. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної Ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

10. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення таких слухань.

11. Про підтримку або непідтримку електронної петиції, за результатами розгляду в установленому порядку, публічно оголошується на офіційному веб-сайті обласної Ради головою обласної Ради, а у випадку його відсутності першим заступником голови чи заступником голови обласної Ради.

12. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної Ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції.

13. У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися обласною Радою, шляхом прийняття з питань, віднесених до компетенції обласної Ради, відповідного рішення в порядку,  встановленому Регламентом обласної Ради.

14. У разі отримання обласною Радою електронної петиції відповідно до Закону України „Про звернення громадян” та цього Положення, голова обласної Ради, а у випадку його відсутності перший заступник голови чи заступник голови обласної Ради, не пізніше ніж через три робочі дні після отримання електронної петиції направляє її на розгляд постійної комісії обласної Ради, яка відповідно до предмета відання визначається головною з підготовки і попереднього розгляду електронної петиції.

15. Головна постійна комісія обласної Ради розглядає електронну петицію на своєму засіданні та за результатами розгляду питань, що порушуються в електронній петиції, приймає висновки і рекомендації, а також у разі необхідності готує відповідний проект рішення, який виноситься на розгляд пленарного засідання сесії обласної Ради в порядку, встановленому Регламентом обласної Ради..

16. На засідання головної постійної комісії обласної Ради запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, а в разі необхідності - представники обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших державних органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.

17. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається протягом не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

 

___________________________________

Створено: 22 грудня 2015 року, 17:24 Переглядів: 2355

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація