Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • Шановні працівники органів місцевого самоврядування Вінниччини!

    7 грудня в Україні державне свято - День місцевого самоврядування. Його відзначення є підтвердженням самоврядних традицій багатьох поколінь українців, реалізації їхнього права брати відповідальність за вирішення нагальних проблем на місцевому рівні. Це традиція вільних громадян, котрі визнають лише виборних людей, яким довіряють і яких над ....

  • Система голосування «РАДА-IV» Київської міської ради унеможливлює «кнопкодавство»

    В рамках обміну досвідом виконавчий апарат Вінницької обласної Ради відвідав Київську міську раду. На чолі з заступником голови обласної Ради Ігорем Хмілем та керуючим справами Тетяною Яременко працівники взяли участь у виїзному навчальному семінарі «Інституційно-правове забезпечення реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади в ....

  • Постійна комісія розглянула нові обласні програми та внесення змін до діючих

    29 листопада відбулось чергове засідання постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм під головуванням Геннадія Мазура. На розгляд комісії внесено 17 питань, з яких три – нові обласні програми, два – внесення змін до обласних програм, одне – внесення змін до обласного бюджету, вісім питань стосуют ....

Рішення про обласний бюджет на 2017 рік Роздрукувати

(Завантажити рішення "Про обласний бюджет на 2017 рік")

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА  РАДА

РІШЕННЯ № 221

            20 грудня 2016 року                                         13 сесія 7 скликання

Про обласний бюджет на 2017 рік

         Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації і висновки постійної комісії обласної Ради питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2017 рік у сумі 7.932.399,900 тис.грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 7.721.928,200 тис.грн, доходи спеціального фонду бюджету у сумі 210.471,700 тис.грн, з них бюджет розвитку у сумі 50,000 тис.грн. (згідно із додатком 1 до рішення).

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2017 рік у сумі 7.922.671,700 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 7.570.439,957 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 352.231,743 тис.грн, з них бюджет розвитку у сумі 141.815,643 тис.грн. за головними розпорядниками коштів (згідно із додатком 3 до рішення).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 100,000 тис.грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються із загального фонду обласного бюджету до місцевих бюджетів області у 2017 році (згідно із додатком 5 до рішення):

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідам І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 2.194.742,000 тис.грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 2.827.719,800 тис.грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 327.757,200 тис.грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 38.460,200 тис.грн;

- субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 571,860 тис.грн;

- субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2.169,750 тис.грн;

- субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам за придбання бензину, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 576,396 тис.грн;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 4.000,000 тис.грн.

5. Затвердити на 2017 рік:

- обсяги повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 5.898,446 тис.грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду у сумі 5.898,446 тис.грн, з них до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 4.177,400 тис.грн;

- обсяги надання кредитів з обласного бюджету у сумі 15.626,646 тис.грн, у тому числі надання кредитів за рахунок коштів загального фонду 13.900,000 тис.грн, спеціального фонду у сумі 5,600 тис.грн, за рахунок повернення кредитів у сумі 1.721,646 тис.грн (згідно із додатком 4 до рішення).

6. Установити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2017 рік у сумі 5.000,000 тис.грн.

 7. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2017 рік:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- трансферти населенню;

- трансферти місцевим бюджетам;

- підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні

розробки;

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

8. Розпорядникам коштів обласного бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами на заходи з енергозбереження в обсязі не менше 1% загального обсягу фінансування відповідної галузі;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ.

- проаналізувати діючі порядки використання коштів на надання фінансової підтримки з обласного бюджету;

- у разі необхідності та доцільності у двотижневий термін розробити нові порядки (та/або внести зміни до діючих порядків) використання коштів на надання фінансової підтримки з обласного бюджету відповідно до чинного законодавства та подати їх на затвердження обласній раді.

9. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних програм (згідно із додатком 5 до рішення).

10. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

- до закінчення першого кварталу 2017 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

- на усіх стадіях вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів;

- в бюджетних закладах яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовується насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

- видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

- провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань та заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими, неефективними, недоцільними та неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з обласного бюджету;

- на підставі проведеного аналізу надати пропозиції обласній Раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.

 11. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2017 рік:

 до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України;

 джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо обласного бюджету;

 джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтями 66 Бюджетного кодексу України.

 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

 14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

15. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, а саме передача коштів до обласного бюджету здійснюється шляхом підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих програм, які в обов’язковому порядку узгоджуються з структурними підрозділами обласної державної адміністрації за галузевим профілем та Департаментом фінансів обласної державної адміністрації.

 16. Рекомендувати міським, районним, селищним, сільським радам (об’єднаним територіальним громадам) при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків. Привести показники по мережі, мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.

17. Дозволити обласній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.

18. Рекомендувати розпорядникам коштів обласного бюджету здійснювати технічний нагляд за проведенням робіт з енергозбереження,  тепло-, водопостачання, водовідведення та інших, пов’язаних з комунальною інфраструктурою, будівельних робіт, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, що здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету, через Вінницьку обласну комунальну установу «Служба технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства» або через Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації.

19. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 з урахуванням змін, на підставі укладених протоколів надати право обласній державній адміністрації здійснювати централізовані розрахунки за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот та компенсацій на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

20. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, надати право обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, з наступним затвердженням рішенням сесії обласної Ради, здійснювати у міжсесійний період:

- зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних зміни до обласного бюджету;

- перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджету між головними розпорядниками коштів обласного.

21. Установити, що в 2017 році орендна плата бюджетних установ за оренду майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад Вінницької області, спрямовується:

- 50% - до загального фонду обласного бюджету;

- 50% - до спеціального фонду обласного бюджету (балансоутримувачу).

Встановити, що в 2017 році орендна плата за майно спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, що знаходиться на балансі Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, зараховується в розмірі 100 відсотків балансоутримувачу.

22. На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу України щодо запровадження програмно-цільового методу з січня 2017 року обласний бюджет на 2017 рік приймається з врахуванням норм програмно-цільового методу бюджетування.

23. Відповідно до пунктів 3, 4 «Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 (із змінами і доповненнями) встановити, що головним розпорядником коштів обласного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення є Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації, а Департамент фінансів обласної державної адміністрації визначити головним розпорядником коштів в частині міжбюджетних трансфертів (згідно із додатком 5 до рішення).

  24. Встановити у 2017 році відшкодування вартості обслуговування службового автотранспорту обласному комунальному підприємству «Автобаза обласної Ради» відповідно до калькуляції, затвердженої головами обласної Ради та обласної державної адміністрації:

- відшкодування одного кілометра пробігу легкового автомобіля – 13%;

- відшкодування однієї години користування (експлуатації) легкового автомобіля – 9%.

25. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» надати право Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм розміщувати на конкурсній основі тимчасово вільні кошти спеціального фонду обласного бюджету на депозитних рахунках державних та комерційних банків.

26. Затвердити обсяг видатків на фінансове забезпечення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад на 2017 рік в сумі 15.000,000 тис.грн. При цьому визначити джерела формування фонду Конкурсу в сумі 7.500,000 тис.грн за рахунок загального фонду обласного бюджету та 7.500,000 тис.грн за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища спеціального фонду обласного бюджету, сформованого за рахунок надходження екологічного податку. При підготовці положення про обласний конкурс територіальних громад розробити пріоритетні напрямки спрямування коштів з урахуванням особливостей реалізації природоохоронних заходів.

27. Обласній державній адміністрації врахувати при розподілі вільного залишку коштів обласного бюджету, який складеться станом на 01 січня 2017 року видатки на виконання заходів окремих програм, що реалізуються шляхом спрямування субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, зокрема Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області, регіональної Програми інформатизації «Електронна Вінниччина», комплексної програми розвитку архівної справи у Вінницькій області, комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад», програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, супроводження бюджетного процесу спрямовуватимуться з урахуванням норм статті 85 Бюджетного кодексу України.

28. Відповідно до підпункту 20 пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» звільнити управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області від сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році.        

29. Доручити обласній державній адміністрації проводити (здійснювати) розподіл обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за головними розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та природоохоронними заходами відповідно до затвердженого обласною державною адміністрацією порядку та за погодженням з постійними комісіями обласної Ради з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр та з питань бюджету, фінансів та обласних програм.

30. Доручити Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації:

- у січні-березні 2017 року здійснювати централізовані закупівлі медичних препаратів для забезпечення хворих області на цукровий та нецукровий діабет через обласний високоспеціалізований центр;

- до 1 лютого 2017 року здійснити перерозподіл цільових видатків на квітень-грудень 2017 року для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць області;

- у співпраці з районними державними адміністраціями, районними радами та міськими радами міст обласного значення забезпечити координацію та контроль своєчасного здійснення тендерних процедур із закупівлі медичних препаратів для безперебійного забезпечення хворих відповідних адміністративно-територіальних одиниць області на цукровий та нецукровий діабет у квітні-грудні 2017 року.

         31. На виконання пункту 16 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду обласного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до обласної комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році (згідно з додатком 8 до рішення).

     Доповнення від депутатського корпусу пункт 32

32. Збільшити обсяг видатків головному розпоряднику коштів обласного бюджету Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації за КПКВК 1315033 «Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства» на 685,434 тис.грн за рахунок зменшення видатків, що плануються головному розпоряднику коштів Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВК 4716310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» на відповідну суму.

33. Затвердити зміни до рішення 3 сесії обласної Ради 6 скликання від 16 грудня 2015 року № 22 «Про обласний бюджет на 2016 рік» (зі змінами), внесені розпорядженнями голови обласної державної адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, а саме:

- від 06 жовтня 2016 року № 751 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік»;

- від 17 жовтня 2016 року № 769 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік»;

 - від 03 листопада 2016 року № 823 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік та затвердження Методики розподілу стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення та районів області»;

- від 10 листопада 2016 року № 854 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік»;

- від 17 листопада 2016 року № 860 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік»;

- від 17 листопада 2016 року № 861 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік»;

- від 23 листопада 2016 року № 877 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік».

34. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Копачевський М.А.) здійснити оприлюднення на сайті Департаменту; Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації (Василюк С.М.) здійснити оприлюднення цього рішення в комунальних засобах масової інформації.

35. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

36. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

 Голова обласної Ради                                                                         А.ОЛІЙНИК

Створено: 22 грудня 2015 року, 14:47
Оновлено: 27 грудня 2016 року, 15:15
Переглядів: 4858

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація