Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Розпорядження Роздрукувати

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.02.2018 №56

Про п’ятнадцятий обласний конкурс проектів розвитку

 територіальних громад (зі змінами, внесеними розпорядженнями голови обласної Ради від 02 квітня 2018 року №80; від 18 квітня 2018 року № 87)

 

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальних громад сіл, селищ і міст області:

 

 1. Затвердити Положення про п’ятнадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад (далі – Конкурс) згідно з додатком 1.
 2. Затвердити склад Конкурсної ради з проведення п’ятнадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад (далі - Конкурсна рада) згідно з додатком 2.
 3. Конкурсній раді забезпечити виконання заходів з підготовки та проведення зазначеного Конкурсу відповідно до вимог Положення про п’ятнадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад.
 4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови обласної Ради від 11 січня 2017 року №11 “Про чотирнадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад” (зі змінами та доповненнями).
 5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної Ради                                                                       А.ОЛІЙНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови обласної Ради

від _______________ № __

 

ПОЛОЖЕННЯ

про п’ятнадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад

 

1. Загальні положення

 1. Це Положення регулює процедуру проведення п’ятнадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад (далі - Конкурс).
 2. Метою Конкурсу є відбір проектів розвитку територіальних громад (далі - Проекти), які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, а також інших джерел, незаборонених законодавством, і спрямовані на вирішення актуальних проблем розвитку територіальних громад, в тому числі об’єднаних територіальних громад, та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.
 3. У Конкурсі беруть участь проекти, розроблені та подані сільськими, селищними, міськими радами, в тому числі органами місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районними радами Вінницької області, а також проекти, розроблені та подані спільно кількома органами місцевого самоврядування на основі договору про спільну діяльність (проекти міжмуніципального співробітництва, а також органами місцевого самоврядування спільно з громадськими організаціями і приватними структурами в разі наявності договору про спільну діяльність (далі – учасники). Проекти, подані учасниками, приймаються до розгляду Конкурсної ради тільки після їх реєстрації в установленому порядку.

Для участі у Конкурсі приймаються:

 • не більше 6-ти проектів від кожної з міських рад міст обласного значення та органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, з яких переможцями можуть бути визнані не більше 2-х проектів;
 • не більше 2-х проектів від кожної з сільських, селищних, міських, міст районного значення рад, районних рад.

Усі подані на Конкурс проекти повинні відповідати цілям та завданням Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року затвердженої рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання від  24 червня 2015 року  № 893.

 1. Основні завдання Конкурсу:
 • забезпечення реалізації стратегічних цілей та завдань Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до           2020 року;
 • забезпечення сталого, збалансованого розвитку територіальних громад Вінницької області та їх об'єднань із застосуванням сучасних технологій, інноваційних рішень та оптимізації управлінських схем;
 • розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності та громадських організацій.

 

 1. Основні напрями, за якими розробляються проекти

 

Основними напрямами, за якими розробляються проекти, є:

 1. Підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями.
 2. Збереження історико-культурної та духовної спадщини.
 3. розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених пунктів.
 4. Заходи екологічного спрямування, підготовлені відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”, які отримали позитивний екологічний висновок Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації.
 5. Впровадження енергозберігаючих та ресурсоефективних технологій в закладах бюджетної сфери.
 6. Проведення енергетичних обстежень будівель комунальної власності з підготовкою відповідного звіту з енергоаудиту та формуванням енергопаспорту будівлі; закупівля спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації щоденного моніторингу споживання енергоресурсів комунальними установами; співфінансування розробки ,,Плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату” з метою підтримки ініціатив місцевих рад області щодо приєднання до Європейської ініціативи ,,Угода мерів”, які отримали позитивний висновок Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації.
 7. Модернізація мереж вуличного освітлення.

 

ІІІ. Організаційне забезпечення Конкурсу

 

 1. Для організації та проведення Конкурсу утворюється Конкурсна рада.

Конкурсна рада є вищим органом, який здійснює загальне керівництво з організації та проведення Конкурсу, а також визначає переможців.

2. Персональний склад Конкурсної ради затверджується розпорядженням голови обласної Ради.

Головою Конкурсної ради є голова обласної Ради, заступниками голови Конкурсної ради – заступники голови обласної Ради і перший заступник голови облдержадміністрації, секретарем Конкурсної ради – заступник директора Департаменту – начальник управління регіонального розвитку та інвестицій Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

3. До персонального складу Конкурсної ради можуть входити голови постійних комісій обласної Ради, представники структурних підрозділів облдержадміністрації, Агенції регіонального розвитку Вінницької області, Голова Громадської ради при обласній Раді, незалежні експерти та науковці (за згодою).

4. Голова Конкурсної ради, заступники голови та члени Конкурсної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

 

 1. Конкурсна рада:
 1. затверджує план виконання необхідних організаційно-технічних заходів для проведення Конкурсу;
 2. приймає рішення про оголошення Конкурсу;
 3. затверджує обсяги фінансування заходів у рамках організації та проведення Конкурсу у межах коштів, передбачених у обласному бюджеті, а також з інших джерел, незаборонених законодавством, погоджує кошториси відповідних витрат;
 4. розглядає і затверджує документи, підготовлені дирекцією Конкурсу і Виконавчим адміністратором Конкурсу;
 5. визначає переможців Конкурсу, приймає рішення про фінансування проектів;
 6. надає консультативну та організаційну підтримку дирекції Конкурсу і виконавчому адміністратору Конкурсу з питань проведення Конкурсу.
 1. Засідання Конкурсної ради є повноважним за умови участі у ньому не менше половини від загального складу Конкурсної ради.
 2. Рішення Конкурсної ради приймаються простою більшістю голосів її членів і оформляються протоколом. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти” вирішальним є голос голови Конкурсної ради.
 3. Дирекція Конкурсу є виконавчим органом Конкурсної ради. Функції Дирекції Конкурсу виконуються Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації. Дирекцію Конкурсу очолює директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації. Для здійснення своїх повноважень Дирекція Конкурсу може залучати представників структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та їх об'єднань, громадських організацій, незалежних експертів, науковців.
 4. Дирекція Конкурсу:
 1. забезпечує підготовку і проведення Конкурсу;
 2. розпоряджається коштами фонду Конкурсу, передбаченими для виконання заходів з організації Конкурсу;
 3. затверджує порядок реєстрації проектів, вимоги до них та порядок їх оцінки;
 4. проводить реєстрацію заяв та інших необхідних документів, здійснює перевірку проектів на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію його учасників;
 5. здійснює координацію діяльності Виконавчого адміністратора Конкурсу;
 6. укладає угоду між Дирекцією Конкурсу та органом місцевого самоврядування-переможцем Конкурсу щодо реалізації проекту.
 1. Виконавчий адміністратор Конкурсу здійснює організаційну та методичну допомогу, координацію виконання проектів учасниками Конкурсу на усіх етапах реалізації Конкурсу. Функції Виконавчого адміністратора Конкурсу виконує Секретаріат Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.
 2. Виконавчий адміністратор Конкурсу:
 1. забезпечує поширення інформації про Конкурс, зразків форм заяв на участь у Конкурсі, вимог до розроблення проектів, додаткових коментарів, тощо;
 2. організовує та проводить навчально-методичні семінари з питань участі у Конкурсі;
 3. надає консультації з написання проектів на обласний Конкурс;
 4. забезпечує організаційно-технічну та інформаційну підтримку Конкурсу;
 5. проводить експертизу проектів;
 6. готує висновки щодо проектів і здійснює їх оцінку в порядку, затвердженому Конкурсною радою;
 7. бере участь у відборі проектів Конкурсу;
 8. надає консультації переможцям Конкурсу щодо реалізації проектів;
 9. здійснює щомісячний моніторинг реалізації проектів та звітує перед Дирекцією Конкурсу;
 10. готує висновки щодо проектів учасників Конкурсу та подає їх на розгляд Конкурсної ради;
 11. поширює електронну або друковану інформацію про досвід реалізації проектів переможців Конкурсу серед територіальних громад;
 12. аналізує соціально-економічні наслідки реалізації проектів та за результатами інформує Конкурсну раду в кінці бюджетного року;
 13. забезпечує експертів статистичною інформацією щодо участі учасників конкурсу у попередніх конкурсах та їх звітування, у випадку якщо ті були переможцями.
 1. Витрати на виконання повноважень Виконавчого адміністратора конкурсу  визначаються рішенням Конкурсної ради та не можуть перевищувати 5% від загального фонду Конкурсу, передбаченого по загальному фонду обласного бюджету. В межах загального обсягу витрат на виконання повноважень Виконавчого адміністратора конкурсу передбачаються витрати на забезпечення зовнішнього незалежного аудиту за процесом фінансування проектів-переможців Конкурсу.
 2. З метою забезпечення зовнішнього незалежного аудиту процесу фінансування проектів-переможців Конкурсу залучаються аудиторські фірми або фізичні особи-підприємці, що мають ліцензію на надання аудиторських послуг.
 3. Договір про проведення зовнішнього незалежного аудиту процесу фінансування проектів-переможців Конкурсу із аудиторською фірмою або фізичною особою-підприємцем, що має ліцензію на надання аудиторських послуг укладає Виконавчий адміністратор Конкурсу на підставі рішення Конкурсної ради про обсяг коштів, передбачений на проведення аудиту та кількість проектів-переможців, що підлягатимуть аудиту.
 4. У ході проведення експертизи проектів, Виконавчий адміністратор Конкурсу враховує:
 1. відповідність, поданих на участь у Конкурсі проектів, цілям та завданням Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року;
 2. інноваційний потенціал проектів та наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності;
 3. їх технологічну обґрунтованість;
 4. наявність чіткого плану і механізмів розв’язання існуючих проблем та досвід органів місцевого самоврядування або суб’єктів господарювання щодо їх розв’язання;
 5. наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відповідного проекту, фінансово-економічних показників, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованого претендентом проекту;
 6. обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту, порівняння з аналогічними проектами інших учасників конкурсу.

 

 1. Фонд Конкурсу

 

Фонд Конкурсу формується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з проведення конкурсів і реалізацію проектів у відповідному бюджетному періоді, та за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

Кошторис видатків на реалізацію проекту з фонду Конкурсу (окрім 6-го основного напряму, за яким розробляються проекти) може передбачати кошти виключно на закупівлю необхідних матеріалів і обладнання. Співфінансування проекту з боку учасника конкурсу та/або організацій партнерів може передбачати кошти для:

 • отримання кваліфікованої експертної допомоги зі спеціалізованих питань (юридичних, майнових, фінансових, спеціальних, технічних, тощо);
 • розробки проектної та технічної документації;
 • здійснення організаційно-технічних заходів (придбання оргтехніки, випуск газет та презентаційних матеріалів) та придбання технічного устаткування, тощо.

 

V. Процедура проведення Конкурсу

 

1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Конкурсної ради. Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються на офіційних сайтах Вінницької обласної Ради та Вінницької обласної державної адміністрації.

2. У процесі підготовки проектів, їх розробники мають право звертатися, у разі потреби, до Дирекції Конкурсу та Виконавчого адміністратора Конкурсу для одержання додаткової інформації. Відповідь надається протягом п'яти робочих днів після одержання запиту.

За необхідності, Виконавчий адміністратор Конкурсу може організувати навчальний семінар з питань розроблення проектів місцевого розвитку.

3. Реєстрація проектів, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється Дирекцією Конкурсу. Обов’язковою є онлайн-реєстрація проектів, яка здійснюється за посиланням, яке буде розміщено в оголошенні про конкурс.

4. Дирекція Конкурсу розпочинає прийом заяв на участь у Конкурсі з дня оприлюднення повідомлення на офіційних сайтах Вінницької обласної Ради та Вінницької обласної державної адміністрації.

Подання проектів на Конкурс здійснюється протягом терміну визначеного Конкурсною радою.

5. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі Дирекцією Конкурсу протягом 10 днів розглядаються заяви і подані документи на участь у Конкурсі. Дирекцією Конкурсу приймається рішення про відповідність документів умовам участі у Конкурсі та щодо реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, або щодо відмови у реєстрації, якщо документи не відповідають вимогам Конкурсу.

6. Підставою для відмови у реєстрації претендента, як учасника   Конкурсу, є:

 1. невідповідність претендента вимогам пункту 3 розділу І цього Положення;
 2. невідповідність змісту проекту основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення;
 3. недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;
 4. наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення про Конкурс.

7. На другому етапі Конкурсу Конкурсною радою розглядаються пропозиції Виконавчого адміністратора Конкурсу і визначаються його переможці.

8. Виконавчий адміністратор Конкурсу протягом 30 днів з моменту передачі йому проектів Дирекцією Конкурсу, проводить експертизу проектів згідно з листом експертного оцінювання п’ятнадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад, який затверджується рішенням Конкурсної ради (за шкалою від 0 до 100 балів).

9. Після завершення оцінювання Виконавчий адміністратор Конкурсу передає зведену таблицю експертної оцінки проектів, із зазначенням бальної оцінки по кожному з проектів, до Дирекції Конкурсу для ознайомлення та до конкурсної ради для прийняття рішення щодо визначення переможців Конкурсу та їх фінансування. На розгляд Конкурсної ради передаються лише ті проекти, які набрали 60 і більше балів, відповідно до листа експертного оцінювання.

10. Конкурсна рада протягом 10 днів з моменту офіційної передачі експертної оцінки проектів проводить ознайомлення з ними та за необхідності може звернутись до Виконавчого адміністратора Конкурсу щодо надання розгорнутої оцінки по окремих проектах.

11. По завершенню ознайомлення з результатами оцінювання Конкурсна рада проводить засідання, на якому приймає рішення щодо переліку проектів-переможців та обсягу їх фінансування.

12. Рішення Конкурсної ради оформлюється протоколом та оприлюднюється на офіційних сайтах Вінницької обласної Ради, Вінницької обласної державної адміністрації.

13. Протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення Конкурсною радою Виконавчий адміністратор Конкурсу надсилає усім його учасникам повідомлення про результати Конкурсу.

14. Переможцеві Конкурсу надсилається типова угода між ним та Дирекцією Конкурсу з реалізації проекту, яка підписується відповідними сторонами. Термін укладання угоди не повинен перевищувати 15 днів з дати оголошення результатів Конкурсу. Фінансування заходів з реалізації проектів, а також звітування органів місцевого самоврядування-переможців Конкурсу здійснюється відповідно до укладених угод.

 

 

Заступник голови обласної Ради                                                    І.ХМІЛЬ

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови обласної Ради

від _________2018 року № __

 

 

 

СКЛАД

Конкурсної ради з проведення п’ятнадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад

 

 

ОЛІЙНИК

Анатолій Дмитрович

 

 • голова обласної Ради, голова Конкурсної ради

ГИЖКО

Андрій Петрович

 

 • перший заступник голови облдержадміністрації, заступник голови Конкурсної ради (за згодою)

КРЕМЕНЮК

Михайло Володимирович

 

 • заступник голови обласної Ради, заступник голови Конкурсної ради.

ХМІЛЬ

Ігор Вікторович

 

-       заступник голови обласної Ради, заступник голови Конкурсної ради.

РАТУШНЯК

Інесса Анатоліївна

 • заступник директора Департаменту – начальник управління регіонального розвитку та інвестицій Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації, секретар Конкурсної ради (за згодою)

 

 

Члени Конкурсної ради

 

 

КРУЧЕНЮК

Олександр Васильович

 

 • заступник голови облдержадміністрації (за згодою)

БІЛОЗІР

Лариса Миколаївна

 

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва

 

 

 

 

ВОЛКОВ

Сергій Адієвич

 • директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації (за згодою)

ГИЖКО

Наталія Валентинівна

 

 • директор Агенції регіонального розвитку Вінницької області (за згодою)

ЗУБАНЬ          Ірина Василівна

 

 

 

 • заступник директора Департаменту – начальник управління фінансів виробничої сфери та супроводження субвенцій облдержадміністрації           (за згодою)

КОВАЛЬОВ

Андрій Євгенович

 

 •  голова    постійної    комісії    обласної    Ради  з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження

 

ЛЕВЧЕНКО

Олег Васильович

 

 • директор Вінницького відокремленого підрозділу Установи «Центр Розвитку Місцевого Самоврядування» (за згодою)

 

МАЗУР

Геннадій Федорович

 

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм

 

МАСЛЕННІКОВ

Олександр Георгійович

 

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації

МЕЛЬНИК

Андрій Юрійович

 

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку

 

МОРОЗОВА

Наталія Іванівна

 

 • голова Громадської ради при Вінницькій обласній Раді (за згодою)

РЕДЬКО

Тетяна Василівна

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань  свободи слова, інформаційного простору та реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

 

СТАНІСЛАВЕНКО

Людмила Анатоліївна

 

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини

 

 

 

 

 

ХРЕБТІЙ

Ярослав Віталійович

 

 • голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення

 

ГОРБАТЕНКО Оксана Борисівна

- начальник відділу дозвільної діяльності та природоохоронних програм управління дозвільної діяльності, природоохоронних програм, моніторингу та зв’язків з громадськістю Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації з правом ухвального голосу при розгляді проектів за напрямом «Заходи екологічного спрямування, які підготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (за згодою).

 

Заступник голови обласної Ради                                                              І.ХМІЛЬ

Створено: 27 лютого 2018 року, 09:35

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація