Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

Схвалено Заяву Всеукраїнського форуму представників обласних рад і Верховної Ради Автономної Республіки Крим Роздрукувати

12 лютого в Лівадії (м. Ялта) за підсумками роботи прийнято Заяву Всеукраїнського форуму представників обласних рад і Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

За пропозицією Голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова текст Заяви доповнений пунктом про щомісячне проведення Регіонального Форуму України .

Також текст доповнений пунктом про те, що у разі неможливості виходу з політичної кризи правовим конституційним шляхом і погіршення ситуації в країні, Регіональний Форум виступить з ініціативою про проведення Всеукраїнського з'їзду депутатів рад усіх рівнів. Відзначено, що органи місцевого самоврядування мають стати суб'єктами переговорного процесу щодо виходу з глибокої політичної кризи в Україні. Крім того, учасники Всеукраїнського форуму представників обласних рад та ВР АРК ініціюють зустріч з керівництвом Верховної Ради України та керівниками парламентських фракцій, щоб донести основні пропозиції регіонів.

Над підсумковим варіантом документа працює редакційна комісія.

 

Проект

Заява

Всеукраїнського форуму представників обласних рад

і Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 

Ми, представники обласних рад і Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що представляють різні регіони і політичні течії нашої держави, зібралися разом з єдиною метою - викласти наше бачення головних причин нинішнього стану суспільства і сформулювати спільні пропозиції щодо виходу з нього.

Ми переконані, що які б не були початкові мотиви державної влади і політичної опозиції, що призвели в листопаді минулого року до їх гострої конфронтації, а потім і до масштабного протистояння в суспільстві, жоден з насильницьких способів вирішення цього соціально - політичного конфлікту не прийнятний для цивілізованої держави. Масове насильство, хто б не виступав його ініціатором, рано чи пізно неминуче призводить до загибелі людей.

Наша загальна думка: вихід з процесу громадянського розколу, що виник у ці кілька місяців і поглиблюється з кожним днем, вимагає як миттєвих конкретних дій, так і негайного формування стратегії суспільної перебудови в Україні .

Першочергові кроки, на наше переконання, повинні полягати в наступному:

1. Прийняття усіма сторонами конфлікту в центрі і на місцях взаємного добровільного зобов'язання про відмову від будь-яких насильницьких дій.

2. Залучення до переговорного процесу центральної влади та опозиційних сил, представлених у Верховній Раді України, законно обраних представників територіальних громад.

3 . Відмова від різного роду ультиматумів при проведенні переговорів, переведення їх із статусу позиційних (тобто з позиції сили) в статус принципових (тобто, метою яких є досягнення головного завдання дня - припинення суспільного протистояння та відновлення громадянського миру).

4. Безумовне виконання угод з врегулювання конфліктної ситуації в Україні, досягнутих на цей момент і оформлених в законодавчому порядку.

Добра воля - ось те, що повинно бути притаманне кожному  відповідальному політику і громадянину нашої країни.

Запобігання повторенню подібних ексцесів у майбутньому, повернення України на шлях впевненого соціально-політичного та економічного розвитку наполегливо вимагають проведення системних змін в організації народовладдя в Україні та діяльності всіх відповідальних політичних і громадських сил.

До їх числа ми відносимо насамперед:

1. Послідовну децентралізацію влади в нашій державі, тобто перерозподіл владних повноважень між державними органами управління і представницькими органами територіальних громад із головною і першочерговою метою - всебічного забезпечення безпеки життя громадян України, а так само відповідно до цієї мети перегляд податкової та бюджетної політики держави .

2. Законодавче забезпечення безпосереднього народовладдя в Україні, тобто прийняття дієвого Закону про місцеві та державні референдуми.

3 . Формування законодавства про вибори до органів державної влади та місцевого самоврядування, що забезпечує належний професійний і моральний рівень депутатського корпусу і пряму відповідальність депутатів у разі невиконання ними своїх безпосередніх обов'язків.

Ці та інші, не менш значимі аспекти внутрішньої і міжнародної політики України, включаючи принципи і характер економічних взаємовідносин, повинні знайти своє повноцінне відображення в новій Конституції України .

Ми вважаємо , що Основний Закон держави не може бути засобом нав'язування переконань і устремлінь тієї чи іншої групи політиків. Це документ, що вимагає особливо відповідального і вдумливого підходу, оскільки в ньому декларуються основні права і обов'язки кожного громадянина України. І тому розроблятися і прийматися він повинен у встановленому Законом порядку.

Ми впевнені, що проблеми державного будівництва в сучасній Україні не можуть бути ефективно вирішені без системної та активної участі регіонів України в особі їх повноважних представників. У першу чергу це стосується розробки нової Конституції України, яка повинна встановити розумний баланс повноважень державної влади та представницьких органів територіальних громад .

Ефективним механізмом прийняття збалансованих законодавчих актів міг би стати двопалатний парламент, одна з палат якого ( державна палата) формувалася б політичними партіями на пропорційній основі, а друга ( палата регіонів) - за мажоритарним принципом з рівним представництвом від кожного регіону України. Така структура Верховної Ради України з визначеними Конституцією України повноваженнями кожної з палат найбільш ефективно, на наш погляд, вирішувала б проблеми розвитку України як цілісної держави з урахуванням історичних особливостей та сучасних проблем кожного регіону.

Україні необхідна єдність. Єдність у різноманітті. Суттю об'єднавчої ідеї для українського суспільства має стати безумовне визнання всіма його членами абсолютної цінності кожного людського життя. Лише тоді наше суспільство стане дійсно гуманним, а держава - демократичною.

Схвалено учасниками

Всеукраїнського форуму представників

обласних рад і Верховної Ради

Автономної Республіки Крим

м. Ялта ,

12 лютого 2014

Повернутись Створено: 12 лютого 2014 року, 18:31 Переглядів: 786

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація