Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

Стратегія розвитку територіальних громад Роздрукувати

Другий тур обласного конкурсу для учнів та студентської молоді

З метою налагодження між владою та громадою двостороннього зв’язку та співпраці у визначенні стратегічних напрямів планування розвитку територіальних громад, залучення дітей та учнівської молоді до процесу управління місцевим розвитком, пошуку новаторських методів, нових ідей і пропозицій щодо розвитку місцевого самоврядування та з нагоди відзначення 80-ї річниці утворення Вінницької області, обласна Рада оголошує другий тур конкурсу на кращу творчу роботу щодо стратегії розвитку територіальної громади на період до 2020 року серед учнів та студентської молоді, що навчаються в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області.
Завданнями Конкурсу є сприяння становленню активної громадянської позиції учнів та студентської молоді, виховання їх в дусі патріотизму та демократичних цінностей; виявлення та підтримка обдарованих дітей та молоді, залучення інтелектуально та творчо обдарованої молоді до обговорення стратегічних напрямів розвитку територіальних громад на період до 2020 року.
Конкурс проводиться з 15 лютого по 4 червня 2012 року. Положення про другий тур обласного конкурсу та склад обласної конкурсної комісії, затверджений згідно розпорядженням голови обласної Ради Татусяка С.П. від 6 лютого 2012 року №16 „Про другий тур Обласного конкурсу на кращу творчу роботу щодо стратегії розвитку територіальної громади на період до 2020 року серед учнів та студентської молоді, що навчаються в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області” додаються.

 

Розпорядження
голови обласної Ради
від 6 лютого 2012 року № 16


ПОЛОЖЕННЯ

про другий тур Обласного конкурсу на кращу творчу роботу щодо стратегії розвитку територіальної громади на період до 2020 року серед учнів та студентської молоді, що навчаються в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області

1.Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації і проведення другого туру Обласного конкурсу на кращу творчу роботу щодо стратегії розвитку територіальної громади на період до 2020 року серед учнів та студентської молоді, що навчаються в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області (далі – Конкурс).

2. Метою Конкурсу є налагодження двостороннього зв’язку та співпраці між владою та громадою у визначенні стратегічних напрямів планування розвитку територіальних громад, творчого, інтелектуального розвитку учнів та студентської молоді, їх залучення до процесу управління місцевим розвитком.

3. Завданнями Конкурсу є:
- сприяння становленню активної громадянської позиції учнів та студентської молоді, виховання їх в дусі патріотизму та демократичних цінностей;
- виявлення та підтримка обдарованих дітей та молоді, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської та студентської молоді до обговорення стратегічних напрямів розвитку територіальних громад на період до 2020 року;
- узагальнення новаторських ідей, пропозицій, методів для врахування при розробці стратегій розвитку територіальних громад та стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року.

II. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться з 15 лютого по 4 червня 2012 року.

2. Учасники Конкурсу: учні та студентська молодь, що навчаються в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області віком від 14 років.

3.Для організації та проведення Конкурсу сільські, селищні, міські, районні, обласна ради утворюють відповідні сільські, селищні, міські, районні, обласну конкурсні комісії, до складу яких входять представники органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, органів управління освітою на місцях, керівники загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів області, громадських та молодіжних організацій, органів учнівського та студентського самоврядування (за їх згодою).

4. Конкурсні творчі роботи оцінюються за такими критеріями:

• відповідність Положенню про Конкурс;
• актуальність, теоретичне і практичне значення творчої роботи, для розвитку територіальної громади;
• наявність новаторських ідей, цікавих пропозицій щодо стратегічного плану розвитку територіальної громади на період до 2020 року та шляхів їх реалізації;
• наявність чіткого плану виконання стратегії;
• реальність у досягненні поставлених цілей і завдань розвитку територіальної громади;
• використання інформаційних матеріалів, описової та статистичної
інформації;
• пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів та потенціалу громади: економічного, людського, природного ін.;
• аргументованість висновків, їх відповідність поставленим завданням;
• логічність, послідовність, грамотність викладення матеріалу.

5. Конкурс проводиться:

- за трьома категоріями навчальних закладів:

I категорія – загальноосвітні навчальні заклади;
II категорія - професійно-технічні навчальні заклади;
III категорія - вищі навчальні заклади.

- в три етапи;

Перший етап - з 15 лютого по 2 квітня 2012 року

- вибірковий на рівні села, селища, міста районного значення. Організовують і проводять сільські, селищні, міські міст районного значення конкурсні комісії спільно з керівниками загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які визначають переможців першого етапу Конкурсу та вносять пропозиції в районні конкурсні комісії по одному претенденту в кожній категорії навчальних закладів для участі у другому етапі Конкурсу.

- вибірковий на рівні міста обласного значення. Організовують і проводять міські міст обласного значення комісії спільно з керівниками органів управління освітою на місцях, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які визначають переможців першого етапу Конкурсу та вносять пропозиції Обласній конкурсній комісії по одному претенденту в кожній категорії навчальних закладів від міста обласного значення для участі у третьому етапі Конкурсу.

Другий етап – з 3 квітня по 3 травня 2012 року - на рівні району. Організовують і проводять районні конкурсні комісії спільно з керівниками органів управління освітою на місцях, які визначають переможців другого етапу Конкурсу та вносять пропозиції Обласній конкурсній комісії по одному претенденту від району в кожній категорії навчальних закладів для участі у третьому етапі Конкурсу.

Третій етап – з 3 травня по 4 червня 2012 року – обласний, організовує і проводить Обласна конкурсна комісія. Для участі в третьому обласному етапі Конкурсу районні та міські міст обласного значення конкурсні комісії до 4 червня 2012 року подають Обласній конкурсній комісії такі документи:

- заява від районної, міської міста обласного значення конкурсної комісії на участь у третьому етапі конкурсу;


- творча робота щодо стратегії розвитку територіальної громади на період до 2020 року, підписана автором та завірена керівником навчального закладу( підписом і печаткою) в друкованому вигляді та на електронних носіях – CD, DVD, текст формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 р. з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля) – 20 мм. Обсяг творчої роботи не повинен перевищувати 5 друкованих сторінок;
- інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, вік, назва навчального закладу, домашня адреса, контактні телефони, фото автора;
- ілюстровані матеріали, фотографії (за наявності).

Матеріали для участі в третьому етапі Конкурсу подаються за адресою: 21100, м.Вінниця вул. Козицького, буд. 33, Управління освіти і науки облдержадміністрації, кабінет №7. Контактні телефони: (0432) 35-03-73, 35-07-34,61-15-86, 61-44-46

Матеріали подані пізніше від установленого строку або оформлені неправильно та не в повному обсязі, до розгляду не приймаються.


III Підбиття підсумків та визначення переможців Конкурсу

1. Обласна конкурсна комісія узагальнює отримані матеріали та визначає переможців Конкурсу згідно з встановленими цим положенням критеріями.
2. Рішення Обласної конкурсної комісії приймається на засіданні у присутності не менше, ніж дві третини її складу, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі однакової кількості голосів, голос головуючого на засіданні Обласної конкурсної комісії є вирішальним. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсної комісії.
3.Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами обласної Ради та обласної державної адміністрації.
4. Інформація про перебіг Конкурсу та його підсумки висвітлюється в місцевих друкованих та електронних засобах масової інформації.

 


____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови обласної Ради
від 6 лютого_2012 року №16__

 

СКЛАД

конкурсної комісії з визначення переможців
другого туру Обласного конкурсу на кращу творчу роботу щодо стратегії розвитку територіальної громади на період до 2020 року серед учнів та студентської молоді, що навчаються в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області

МЕДВЕДЄВ

Юрій Вікторович

заступник голови обласної Ради, голова  комісії

   

ІВАСЮК

Ігор Дмитрович

 начальник управління освіти і науки облдержадміністрації,  заступник голови комісії (за згодою)

   

ШУГАЄВА

Катерина Миколаївна

завідувач сектору по роботі з депутатами відділу організаційного забезпечення діяльності Ради та зв’язків з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної Ради, секретар комісії 

Члени Конкурсної комісії

БАХУР

Олександр

голова обласної громадської організації учнівського самоврядування „Союз старшокласників „Лідер” (за згодою)

   

БАЧИНСЬКИЙ

Валерій Григорович

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації (за згодою)

   

ГАВРИЛОВ

Олексій Валерійович

голова постійної комісії обласної Ради з питань євро інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку

   

ГИЖКО

Андрій Петрович

начальник управління економіки облдержадміністрації (за згодою)

   

ДОБРИНСЬКА

Любов Аполлінаріїна

головний редактор обласного комунального підприємства „Редакція газети обласної Ради  „Вінниччина”

   

ДРОВОЗЮК

Степан Іванович

директор Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (за згодою)

   

КЛАПОУЩАК

Андрій Юрійович

головний спеціаліст з питань вищої школи, науки та інтелектуальної власності відділу професійно-технічної освіти та координації вищих навчальних закладів управління освіти і науки облдержадміністрації (за згодою)  

   

КОРОВІЙ

Валерій Вікторович

голова постійної комісії обласної Ради з питань адміністративно-територіального устрою та взаємодії з органами місцевого самоврядування

   

СЛОБОДЯНЮК

Дмитро Павлович

голова Студентського Парламенту Вінниччини (за згодою)

   

ЛІСОГУРСЬКА

Тетяна Іванівна

начальник відділу позашкільної освіти, виховання та шкіл-інтернатів управління освіти і науки облдержадміністрації(за згодою)

   

ПРУДИУС

Пилип Григорович

голова Громадської ради при голові обласної Ради

СТОЯЛОВА

Олена Володимирівна

начальник управління у справах сім”ї та молоді облдержадміністрації (за згодою)

   

ЦИМБАЛ

Інна Володимирівна

 голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти і науки

   
     
Повернутись Створено: 15 лютого 2012 року, 00:00 Переглядів: 1512

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація