Фото без опису

Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління соціально-гуманітарної політики Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ
про управління соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради

Управління здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної Ради, депутатів обласної Ради з питань аналізу та реалізації обласних програм, проєктів місцевого розвитку у сфері гуманітарної та освітньої політики, а також надає консультативно-методичну допомогу місцевим радам з цих питань.
Здійснює наглядові та координаційні функції щодо належного виконання структурними підрозділами облдержадміністрації реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з питань, віднесених до відання управління. Розробляє проєкти розпорядчих актів (рішення та розпорядження голови обласної Ради), в тому числі нормативного характеру. 
В межах своєї компетенції надає допомогу депутатам та постійним комісіям обласної Ради у здійсненні ними своїх повноважень. Готує депутатам обласної Ради довідково - інформаційні та інші матеріали з питань, віднесених до компетенції управління.
Бере безпосередню участь у формуванні бюджетів у галузях, що віднесені до компетенції управління, здійснює супровід, моніторинг та аналіз стану виконання заходів обласних програм, які фінансуються та співфінансуються за рахунок коштів обласного бюджету з метою забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів. 
Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради з питань аналізу та реалізації обласних програм, в тому числі в галузях гуманітарної та освітньої політики, охорони здоров’я, соціальної політики та ветеранів, проєктів місцевого розвитку та міжнародного співробітництва, стратегічного розвитку, інвестицій.
Готує пропозиції, висновки, рекомендації, проєкти рішень обласної Ради та відповідних комісій, проєкти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які стосуються компетенції управління. 
2.7 Готує пропозиції спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та обласної державної адміністрації про зміну діючих або скасування таких, що фактично втратили чинність, рішень обласної Ради, обласних програм, розпоряджень голови обласної Ради.
 Перевіряє на відповідність вимогам законодавства проєкти рішень, розпоряджень голови обласної Ради та інших документів, що відносяться до компетенції управління і вносяться на розгляд обласної Ради, його виконавчого апарату, а також візує їх.
Бере участь у засіданнях комісій обласної Ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться за участю обласної Ради з питань, які відносяться до компетенції управління.
За дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної Ради з питань, які відносяться до компетенції управління.
Забезпечує супровід постійних комісій обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів, з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту. 
Проводить попередній аналіз проєктів рішень та передає їх з відповідним висновком на розгляд постійної комісії обласної ради, контроль за їх прийняттям та виконанням.
Здійснює контроль за обов’язковим наданням обласними комунальними підприємствами, що відносяться до відання управління та входять до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до обласної Ради на затвердження річних фінансових планів.
Здійснює моніторинг та контролює щоквартальне звітування обласними комунальними підприємствами, що відносяться до відання управління та входять до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області щодо виконання показників фінансових планів.
Надає пропозиції щодо затвердження зазначених фінансових планів голові обласної Ради, голові постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету.
Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали з питань, що відносяться до компетенції управління.
Одержує, аналізує та використовує в роботі інформацію, що надходить від обласної державної адміністрації, окремих обласних управлінь, департаментів, структурних підрозділів обласної Ради, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств (незалежно від форм власності та господарювання) з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів, освіти, культури, молоді та спорту.
Здійснює спільно супровід, організацію та проведення конкурсів на керівників комунальних підприємств, закладів, (установ, організацій) у сфері гуманітарної та освітньої політики, охорони здоров’я, соціальної сфери та ветеранів.
Співпрацює з Агенцією регіонального розвитку та Вінницькою обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування з метою ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування області щодо сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку.
Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради забезпечує підготовку сесій обласної Ради, а також засідань постійних комісій обласної Ради, нарад та інших заходів
За погодженням із керівництвом обласної Ради управління залучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради до підготовки проєктів документів
Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції управління.
Готує (в межах повноважень управління) інформаційні матеріали, які відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації.
Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.
Управління має право:
Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб, структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування області документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, з питань, що відносяться до компетенції управління, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
Інформувати голову обласної Ради, у разі покладення на управління виконання завдань та функцій, що не належать чи виходять за межі компетенції управління, а також у випадках ненадання інформації, необхідної для вирішення порушених питань.
Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до вирішення питань щодо підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, проєктів на залучення грантів, позабюджетних коштів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків.
Брати участь у засіданнях сесій обласної Ради, колегій, постійних комісій, інших дорадчих і колегіальних органів Ради, нарадах, які проводяться в обласній Раді з питань, які відносяться до компетенції управління.
Одержувати для виконання своїх обов’язків необхідні матеріально-технічні засоби, обладнання, сучасну офісну техніку та засоби зв’язку, доступ до мережі Інтернет.
 

________________

Створено: 30 березня 2021 року, 10:00

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація