Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

  • Вінницька обласна Рада оголосила конкурс  «Комфортні громади»

    Сьогодні, 20 січня, обласна Рада дала старт конкурсу «Комфортні громади». Конкурс відбиратиме проєкти розвитку територіальних громад Вінниччини, і в подальшому реалізація прєктів-переможців фінансуватиметься за кошти обласного бюджету, бюджетів громад та з інших залучених джерел. – На завершальному етапі децентралізації на ....

  • Міст Ямпіль-Косеуць будуватимуть

    Питання будівництва мосту «Ямпіль-Косеуць» підняли, зокрема, на зустрічі Президента України Володимира Зеленського і новообраної Президентки Молдови Майї Санду, яка відбулася 12 січня. Будівництво цього мосту є надзвичайно важливим для Вінницької області, яка межує з Молдовою. Для України і Молдови – це стратегічний інфраструктурн ....

  • Вячеслав Соколовий: «Кожен житель навіть найвіддаленішого населеного пункту має отримувати якісні адміністративні, медичні та освітні послуги»

    Розпочалось засідання першої Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради 8 скликання. Обговорюють сьогодні питання організації та діяльності новообраних органів місцевого самоврядування територіальних громад і районів області. Роботу Координаційної ради розпочав голова обласної Ради Вячеслав Соколовий. Він при ....

Управління з питань комунальної власності Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань комунальної власності
виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

1.1 Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради (надалі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, кодексами законів України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління здійснює організаційне, методичне, правове забезпечення діяльності обласної Ради при реалізації повноважень з  управління об’єктами спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі: начальника управління, заступника начальника управління; начальника відділу орендних відносин та приватизації, завідувача сектору орендних відносин; начальника відділу обліку та ефективного використання комунального майна, завідувача сектору обліку комунального майна та головного спеціаліста сектору обліку комунального майна; начальника відділу по роботі з комунальними підприємствами, установами, організаціями, заступника начальника відділу та головного спеціаліста відділу.

  1. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.11 Управління підпорядковується голові обласної Ради, заступнику голови обласної Ради відповідно до розподілу обов’язків, керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

 

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

 

2.1  Основними завданнями управління є:

 

- забезпечення здійснення обласною Радою повноважень по управлінню об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- ведення реєстру об’єктів права спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- надання методичної допомоги підприємствам, установам, закладам, організаціям, що є об’єктами права спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- розроблення за дорученням голови обласної Ради, заступника голови обласної Ради відповідно до розподілу обов’язків проектів  рішень, проектів розпоряджень голови обласної Ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, які належать до сфери управління обласної Ради, а також проектів рішень щодо набуття права власності на майно;

- розроблення спільно з галузевими департаментами (управліннями) обласної державної адміністрації, проектів статутів (положень) підприємств, установ, закладів і організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- узагальнення матеріалів та розроблення проектів рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради, в тому числі згідно з поданням голови  обласної державної адміністрації, щодо призначення і звільнення керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- забезпечення здійснення обласною Радою повноважень власника з питань трудових відносин із керівниками підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, відповідно до чинного законодавства, забезпечення підготовки проектів контрактів із зазначеними керівниками;

- формування і ведення особових справ керівників об’єктів права спільної комунальної власності територіальних громад, з якими укладені контракти;

- здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок керівників об’єктів права спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області;

- розроблення проектів розпоряджень голови обласної Ради про відпустки керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є  об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- узагальнення матеріалів для організації та проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- забезпечення організації проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- за дорученням голови обласної Ради, заступника голови обласної Ради відповідно до повноважень, підготовка пропозицій щодо вжиття заходів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» щодо керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- надання пропозицій щодо використання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- підготовка пропозицій щодо застави майна, яке належить до спільної  власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- підготовка пропозицій щодо розміщення органів виконавчої влади в адміністративних будинках, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням майна підприємствами, установами, закладами та організаціями, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, в тому числі майна переданого в оренду;

- проведення перевірок підприємств, установ, організацій та закладів, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, відповідно до розпоряджень голови обласної Ради;

- підготовка пропозицій щодо створення (реорганізації, ліквідації) підприємств та господарських товариств, до статутних капіталів яких передається (передано) майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- підготовка пропозицій щодо приватизації майна, що є об’єктами спільної  власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, розроблення проектів рішень щодо приватизації майна та проектів Програм приватизації майна та проектів Програми приватизації майна, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- підготовка пропозицій та проектів розпорядчих документів щодо списання майна, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- участь у проведенні інвентаризацій майна підприємств, установ, закладів, організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- підготовка матеріалів щодо приймання-передачі майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, або із  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області відповідно до прийнятих рішень;

- забезпечення оформлення у встановленому порядку права власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на об’єкти нерухомого майна підприємствами, установами, закладами, організаціями, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- здійснення за дорученням голови обласної Ради інших повноважень, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, що належать до сфери управління обласної Ради;

- здійснення на умовах самопредставництва представлення в установленому законодавством порядку інтересів обласної Ради в судах з питань, віднесених до повноважень управління.

 

2.2 Управління має право:

 

- взаємодіяти з питань, які віднесені до компетенції управління, з постійними комісіями обласної Ради, з іншими підрозділами обласної Ради, органами місцевого самоврядування, галузевими департаментами (управліннями) обласної державної адміністрації, а також підприємствами та об’єднаннями громадян;

- одержувати безоплатно від органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання передбачених даним Положенням завдань і функцій;

- надавати пропозиції та готувати проекти рішень на розгляд обласної Ради і проекти розпоряджень  голови обласної Ради з питань управління об’єктами спільної комунальної власності територіальних громад області;

- проводити правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, іншими зацікавленими особами, відповідно до повноважень управління;

- брати участь у проведенні семінарів, інших занять з питань спільної власності територіальних громад області;

- за дорученням голови обласної Ради представляти інтереси обласної Ради у судах з питань управління майном спільної власності територіальних громад області.

 

3.  Начальник управління

 

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання управлінських завдань визначених у п.2.1 цього Положення і несе персональну відповідальність за їх виконання.

3.2  Планує роботу управління і організовує його роботу.

3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками управління, аналізує результати їх роботи і  вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності управління, сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників управління.

3.4 Вносить на розгляд керівництва обласної Ради подання про приймання, переведення і звільнення працівників управління, заохочення і накладання стягнень.

3.5 Забезпечує виконання працівниками управління розпоряджень, доручень голови обласної Ради.

3.6 Аналізує результати роботи управління, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

3.7 Організовує роботу працівників управління з надання методичної та практичної допомоги постійним комісіям, депутатам обласної Ради, працівникам виконавчого апарату обласної Ради, органам місцевого самоврядування з питань віднесених до компетенції управління.

3.8 За дорученням голови обласної Ради, заступника голови обласної Ради відповідно до розподілу обов’язків, бере участь у роботі комісій, консультативних рад, робочих груп під головуванням голови обласної Ради.

3.9 За дорученням голови обласної Ради, заступника голови обласної Ради відповідно до розподілу обов’язків, безпосередньо розробляє проекти рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради, а також проекти нормативно-правових актів, проводить їх експертизу.

3.10 Забезпечує взаємодію управління з іншими структурними підрозділами обласної Ради та її виконавчого апарату, управліннями, департаментами, відділами, іншими підрозділами облдержадміністрації.

3.11 Бере участь у підготовці проектів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, розробляє проекти нормативних-правових актів та проводить експертизу проектів таких актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції обласної Ради, готує разом з відповідними структурними підрозділами проекти письмових висновків чи зауважень до них.

3.12 Візує проекти рішень сесій обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради  з питань комунальної власності у разі відповідності їх діючому законодавству за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради або осіб, що їх заміщають та ініціаторів проектів. У випадку, коли зауваження і пропозиції про приведення проектів документів у відповідність з діючим законодавством не враховані, начальник управління, завізувавши проект, надає голові обласної Ради пропозиції щодо правомірного вирішення питання.

3.13 За дорученням голови обласної Ради забезпечує представлення інтересів обласної Ради у судах  з питань віднесених до компетенції управління.

3.14 Забезпечує виконання в управлінні  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку  згідно з порядком, затвердженим   відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в  системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.15 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної  Ради та її виконавчого апарату з питань віднесених до повноважень управління.

3.16  Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.17 Вносить голові обласної Ради пропозиції з питань удосконалення роботи управління.

3.18 Надає методичну допомогу та сприяє в роботі юридичних служб та виконавчих апаратів місцевих рад з питань віднесених до повноважень управління.

3.19 Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ управління, в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для зберігання та передачі до державного архіву.

3.20 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.21 Додержується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.22 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

 

4. Заступник  начальника  управління

 

4.1 За дорученням начальника управління бере участь у роботі постійних комісій обласної Ради, консультативних рад, робочих груп під головуванням голови обласної Ради, заступника голови обласної Ради відповідно до розподілу обов’язків.

4.2 Взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної Ради та її виконавчого апарату, управліннями, департаментами, відділами, іншими підрозділами облдержадміністрації з питань, що віднесені до повноважень управління.

4.3 Бере участь у підготовці проектів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, проектів нормативно-правових актів та проводить експертизу проектів таких актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції управління, готує разом з відповідними структурними підрозділами управління проекти письмових висновків чи зауважень до них.

4.4  Вносить пропозиції з питань удосконалення роботи управління.

4.5 Організовує надання управлінням методичної та практичної  допомоги постійним комісіям, депутатам обласної Ради, працівникам виконавчого апарат обласної Ради, органам  місцевого самоврядування з питань віднесених до повноважень управління.

4.6 Надає методичну допомогу місцевим радам з питань комунальної власності.

4.7 За дорученням начальника управління готує пропозиції про вжиття заходів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» щодо керівників підприємств, установ, закладів та організацій, які є об’єкти права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

4.8 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату з питань віднесених до повноважень управління.

4.9 Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ управління, в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для передачі на зберігання до державного архіву області.

4.10 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.11 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.12 Виконує інші завдання  за дорученням начальника управління.

4.13 На період тимчасової відсутності начальника управління виконує його обов’язки.

 

5. Начальник відділу орендних відносин та приватизації

 

5.1 Здійснює надання методичної допомоги об’єктам спільної комунальної власності територіальних громад області з питань орендних відносин та приватизації.

5.2 За дорученням начальника управління розробляє проекти рішень щодо передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, а також проекти нормативно-правових актів із цих питань.

5.3 За дорученням начальника управління розробляє проекти рішень щодо приватизації майна та проекти Програм приватизації майна, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

5.4 Організовує роботу з ведення реєстру укладених договорів оренди майна, а також об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, переданих в оренду.

5.5 Здійснює розгляд та підготовку проектів відповідей на звернення з питань приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

5.6 Забезпечує співпрацю з іншими підрозділами виконавчого апарату обласної Ради з питань моніторингу надходжень орендної плати до бюджету.

5.7 Здійснює організацію, розгляд та підготовку проектів відповідей на звернення з питань оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

5.8 Розглядає та опрацьовує проекти рішень обласної Ради щодо надання дозволів на здійснення невід'ємних поліпшень об'єктів оренди.

5.9 Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради щодо надання дозволів на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

5.10 Надає пропозиції щодо вжиття заходів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» щодо керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

 5.11 Забезпечує виконання у відділі  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради, публічної інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації та наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

5.12 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату з питань віднесених до повноважень управління.

5.13 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених у виконавчому апараті обласної Ради.

5.14 Додержується вимог правил охороні праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.15 Виконує інші завдання за дорученням начальника управління.

                                                      

6. Завідувач сектору орендних відносин

 

6.1 Здійснює роботу сектору щодо надання методичної допомоги об’єктам спільної комунальної власності територіальних громад області з питань орендних відносин.

6.2 Розробляє проекти рішень обласної Ради та проекти розпоряджень голови обласної Ради щодо передачі в оренду (суборенду) майна, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області.

6.3 Розглядає та опрацьовує матеріалами щодо передачі в оренду (суборенду) майна, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області.

6.4 Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради з питань оренди (суборенди) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

6.5 Розглядає звернення та готує проекти відповідей щодо питань оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

6.6 В межах повноважень здійснює контроль за виконанням умов укладених договорів оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

6.7 Здійснює облік переданого в оренду майна та укладених договорів оренди майна, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області з веденням відповідного реєстру (в тому числі електронного).

6.8 Здійснює аналіз та підготовку інформації щодо переданого в оренду майна, укладених договорів оренди та об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, що не використовуються балансоутримувачами за призначенням.

6.9 Здійснює моніторинг, аналіз та підготовку інформації щодо виконання умов договорів оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

6.10 Готує набори даних та паспорти наборів даних які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних щодо укладених договорів оренди та об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, переданих в оренду.

6.11 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату з питань віднесених до повноважень управління.

6.12 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених у виконавчому апараті обласної Ради.

6.13 Додержується вимог правил охороні праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

6.14 Виконує інші завдання за дорученням начальника управління та начальника відділу.

 

7. Начальник відділу обліку та ефективного використання

комунального майна

 

7.1 Організовує роботу щодо ведення реєстру об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

7.2 Надає методичну допомогу підприємствам, установам, закладам, організаціям, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, з питань управління майном спільної власності територіальних громад області.

7.3 Розробляє за дорученням начальника управління проекти рішень, розпоряджень голови обласної Ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад області.

7.4 Надає пропозиції щодо використання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

7.5 Готує пропозиції щодо вилучення та передачі в користування майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

7.6 Готує пропозиції щодо розміщення органів виконавчої влади в адміністративних будинках, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

7.7 Здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням майна підприємствами, установами, закладами та організаціями, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

7.8 Організовує роботу по здійсненню перевірок використання та збереження майна, що є спільною власністю територіальних громад області, ведення бухгалтерського обліку майна та фінансової звітності, розробленню пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх виникненню у подальшому.

7.9 Готує пропозиції щодо створення (реорганізації, ліквідації) підприємств та господарських товариств, до статутних капіталів яких передається (передано) майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

7.10 Готує пропозиції та проекти розпорядчих документів щодо списання майна, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

7.11 Організовує роботу щодо проведення інвентаризацій майна підприємств, установ, закладів, організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

7.12 Готує матеріали щодо приймання-передачі майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, або із  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області відповідно до прийнятих рішень.

7.13 Організовує роботу по оформленню у встановленому порядку права власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на об’єкти нерухомого майна підприємствами, установами, закладами, організаціями, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

7.14 Надає пропозиції щодо вжиття заходів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» щодо керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

7.15 Організовує роботу по здійсненню контролю та підготовці відповідних матеріалів для зняття з контролю рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, з питань, віднесених до повноважень управління.

7.16 Забезпечує виконання у відділі  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради, публічної інформації для її реєстрації в  системі обліку публічної інформації та  наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

7.17 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату з питань віднесених до повноважень управління.

7.18 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

7.19 Додержується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

7.20 Виконує інші завдання за дорученням начальника управління.

 

8. Завідувач сектору обліку комунального майна

8.1 Здійснює ведення реєстру об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

8.2 Надає методичну допомогу підприємствам, установам, закладам, організаціям, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, з питань управління майном спільної власності територіальних громад області.

8.3 Розробляє проекти рішень, розпоряджень голови обласної Ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад області.

8.4 Надає пропозиції щодо використання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

8.5 Готує пропозиції щодо вилучення та передачі в користування майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

8.6 Готує пропозиції щодо розміщення органів виконавчої влади в адміністративних будинках, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

8.7 Здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням майна підприємствами, установами, закладами та організаціями, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

8.8 Здійснює перевірки використання та збереження майна, що є спільною власністю територіальних громад області, ведення бухгалтерського обліку майна та фінансової звітності, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень.

8.9 Готує пропозиції щодо створення (реорганізації, ліквідації) підприємств та господарських товариств, до статутних капіталів яких передається (передано) майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

8.10 Готує пропозиції та проекти розпорядчих документів щодо списання майна, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

8.11 Бере участь у проведенні інвентаризацій майна підприємств, установ, закладів, організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

9.12 Готує матеріали щодо приймання-передачі майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, або із  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області відповідно до прийнятих рішень.

8.13 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату з питань віднесених до повноважень управління.

8.14 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

8.15 Додержується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

8.16 Виконує інші завдання за дорученням начальника управління, начальника відділу.

 

9. Головний спеціаліст сектору обліку комунального майна

 

9.1 Здійснює ведення реєстру об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

9.2 Надає методичну допомогу підприємствам, установам, закладам, організаціям, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, з питань управління майном спільної власності територіальних громад області.

9.3 Розробляє проекти рішень, розпоряджень голови обласної Ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад області.

9.4 Надає пропозиції щодо використання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

9.5 Готує пропозиції щодо вилучення та передачі в користування майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

9.6 Бере участь у здійсненні перевірок використання та збереження майна, що є спільною власністю територіальних громад області, ведення бухгалтерського обліку майна та фінансової звітності, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень.

9.7 Надає пропозиції щодо створення (реорганізації, ліквідації) підприємств та господарських товариств, до статутних капіталів яких передається (передано) майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

9.8 Надає пропозиції та готує проекти розпорядчих документів щодо списання майна, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

9.9 Бере участь у проведенні інвентаризацій майна підприємств, установ, закладів, організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

9.10 Готує матеріали щодо приймання-передачі майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, або із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області відповідно до прийнятих рішень.

9.11 Забезпечує оформлення у встановленому порядку права власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на об’єкти нерухомого майна підприємствами, установами, закладами, організаціями, що є об’єктами права спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

9.12 Здійснює контроль та готує відповідні матеріали для зняття з контролю  рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, з питань,

віднесених до компетенції управління. 

9.13 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату з питань віднесених до повноважень управління.

9.14 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

9.15 Додержується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

9.16 Виконує інші завдання за дорученням начальника управління, начальника відділу.

 

10. Начальник відділу по роботі з комунальними підприємствами, установами, організаціями

 

10.1 Організовує роботу з надання методичної допомоги підприємствам, установам, закладам, організаціям, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, з питань віднесених до повноважень відділу.

10.2 Бере участь у розробленні проектів рішень, проектів розпоряджень голови обласної Ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області,  а також проектів рішень щодо набуття права власності на майно, забезпечує здійснення правового аналізу розроблених проектів рішень та проектів розпоряджень із цих питань.

10.3 Здійснює розроблення, спільно з галузевими департаментами (управліннями)  обласної державної адміністрації, проектів статутів (положень) підприємств, установ, закладів і організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

10.4 Організовує роботу по розробленню проектів рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради, в тому числі згідно з поданням голови обласної державної адміністрації, щодо призначення і звільнення керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, забезпечує здійснення правового аналізу розроблених проектів рішень та проектів розпоряджень із цих питань.

10.5 Організовує роботу по розробленню проектів розпоряджень голови обласної Ради про відпустки керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є  об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

10.6 Організовує роботу по забезпеченню проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

10.7 Організовує роботу по забезпеченню проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

10.8 Надає пропозиції щодо вжиття заходів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» щодо керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

10.9 За дорученням начальника управління готує пропозиції щодо створення (реорганізації, ліквідації) підприємств та господарських товариств, до статутних капіталів яких передається (передано) майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

10.10 Готує пропозиції при розробленні проектів Програм приватизації майна, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

10.11 За дорученням начальника управління забезпечує представлення інтересів обласної Ради у судах з питань віднесених до повноважень управління.

10.12 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату з питань віднесених до повноважень управління.

10.13 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

10.14 Додержується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

10.15 На період тимчасової відсутності заступника начальника управління виконує його обов’язки.

 

11. Заступник начальника відділу по роботі з комунальними підприємствами, установами, організаціями

 

11.1 Надає методичну допомогу підприємствам, установам, закладам, організаціям, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, з питань віднесених до повноважень відділу.

11.2 Здійснює розроблення проектів рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради, в тому числі згідно з поданням голови обласної державної адміністрації, щодо призначення і звільнення керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

11.3 Забезпечує здійснення обласною Радою повноважень власника з питань трудових відносин із керівниками підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, відповідно до чинного законодавства, забезпечує підготовку проектів контрактів із зазначеними керівниками.

11.4 Формує і веде особові справи керівників об’єктів права спільної комунальної власності територіальних громад, з якими укладені контракти.

11.5 Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок керівників об’єктів права спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

11.6 Здійснює розроблення проектів розпоряджень голови обласної Ради про відпустки керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є  об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

11.7 Готує та узагальнює матеріали для організації та проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

11.8 Забезпечує представлення в установленому законодавством порядку інтересів обласної Ради у судах з питань віднесених до повноважень управління.

11.9 Забезпечує організацію конкурсів на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

11.10 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату з питань віднесених до повноважень управління.

11.11 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

11.12 Додержується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

11.13 Виконує інші завдання за дорученням начальника управління, начальника відділу.

11.14 На період тимчасової відсутності начальника відділу по роботі з комунальними підприємствами, установами, організаціями управління виконує його обов’язки.

 

12. Головний спеціаліст відділу по роботі з комунальними

підприємствами, установами, організаціями

 

12.1 Здійснює на умовах самопредставництва представлення в установленому законодавством порядку інтересів обласної Ради у судах з питань, віднесених до повноважень управління.

12.2 Бере участь у роботі по забезпеченню здійснення обласною Радою повноважень з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

12.3 Здійснює ведення обліку судових справ, за дорученням начальника управління готує аналітичні довідки, звіти, узагальнення судових розглядів справ з питань управління майном спільної власності територіальних громад Вінницької області.

12.4 За дорученням начальника управління здійснює пред’явлення і розгляд претензій з питань віднесених до компетенції управління.

12.5 Здійснює організаційне та методичне забезпечення виконання судових рішень, представляє інтереси обласної Ради у органах державної виконавчої служби.

12.6 Розглядає за дорученням начальника управління письмові звернення з питань віднесених до повноважень управління та готує проекти відповідей на звернення.

12.7 Бере участь у розробленні проектів рішень, розпоряджень голови обласної Ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад області, а також у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління.

12.8 Бере участь у розробленні проектів статутів (положень) підприємств, установ закладів і організацій, що є об’єктами права спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

12.9 Узагальнює практику застосування законодавства з питань управління майном, надає пропозиції щодо внесення змін до рішень обласної Ради та нормативно-правових актів затверджених обласною Радою.

12.10 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату з питань віднесених до повноважень управління.

12.11 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

12.12 Додержується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

12.13 Виконує інші завдання за дорученням начальника управління, начальника відділу.

13. Відповідальність

 

Управління несе відповідальність за:

 

13.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

13.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

13.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 9 січня 2019 року, 11:12 Переглядів: 467

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація