22 травня о 9.30 у приміщенні обласної Ради відбудеться засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування. 22 травня о 12.00 у приміщенні обласної Ради відбудеться засідання Конкурсної ради з проведення 16 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад. 22 травня о 14.00 у приміщенні обласної Ради відбудеться засідання постійної комісії з питань свободи слова, інформаціного простору. 22 травня о 14.30 у приміщенні обласної Ради відбудеться засідання постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї та молоді.

Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • У Вінниці відкрили першу «вуличну бібліотеку»

    23 квітня, у Всесвітній день книги, депутат обласної Ради Дмитро Чаленко разом із депутатом Вінницької міської ради Аллою Власюк на вулиці Волошковій у Вінниці відкрили «вуличну бібліотеку». Про це депутати написали на сторінці у соціальній мережі Facebook. – Тут можна взяти книгу і почитати сидячи на затишній алеї, або ж взяти ....

  • Нову редакцію проекту Перспективного плану формування територій Вінниччини затвердили зі змінами

    Понад годину у сесійній залі депутати розглядали питання щодо нової редакції проекту перспективного плану формування територій громад Вінницької області. 10 із 27 районів до нього не увійшли. В цілому за нову редакцію зі змінами проголосували 46 депутатів. Згідно з рішенням про Перспективний план вилучаються для подальшого обговорення такі район ....

  • На Вінниччині стартував міжнародний проект з підтримки молодіжного підприємництва на селі JoUrney

    На Вінниччині стартував міжнародний проект з підтримки молодіжного підприємництва на селі «Спільні зусилля з об’єднання мереж підприємницької молоді із сільської місцевості» – JoUrney (Joint Organization to Unite Rural Netvorks of Entrepreneurial Youth), який фінансується програмою європейського Союзу ERASMUS+. 4 березн ....

Управління з питань комунальної власності Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань комунальної власності

виконавчого апарату обласної Ради

 

1.Загальні положення

1.1 Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради (надалі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою здійснення обліку та управління майном, що перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад області.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі: начальника управління, заступника начальника управління; начальника відділу орендних відносин та приватизації, завідувача сектору орендних відносин та головного спеціаліста сектору; начальника відділу обліку та ефективного використання комунального майна, завідувача сектору обліку комунального майна та головного спеціаліста сектору; начальника відділу по роботі з комунальними підприємствами, установами, організаціями, заступника начальника відділу та головного спеціаліста відділу.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.11 Управління підпорядковується голові обласної Ради, заступнику голови обласної Ради відповідно до розподілу обов’язків, керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.12 Управління, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

2.1. Основними завданнями управління є:

- здійснення, згідно чинного законодавства та в межах повноважень, визначених обласною Радою, функцій по управлінню майном спільної комунальної власності територіальних громад області;

- ведення реєстру об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- надання методичної допомоги об’єктам спільної комунальної власності територіальних громад області;

- розроблення за дорученням голови обласної Ради проектів  рішень, розпоряджень голови обласної Ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради та її виконавчого апарату;

- розроблення спільно з галузевими управліннями (департаментами) обласної державної адміністрації проектів статутів (положень) підприємств, установ, закладів і організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та змін до них;

- узагальнення матеріалів та підготовка проектів рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради, відповідно до подання обласної державної адміністрації, щодо призначення і звільнення керівників комунальних підприємств, установ, закладів та організацій об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- ведення реєстру трудових договорів (контрактів): в межах своїх повноважень здійснення контролю за виконанням керівниками підприємств, установ, закладів та організацій об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області умов трудових договорів (контрактів);

-  підготовка проектів розпоряджень голови обласної Ради про відпустки керівників підприємств, установ, закладів та організацій об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- узагальнення матеріалів для організації та проведення щорічної оцінки діяльності керівників підприємств, установ, закладів та організацій об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- підготовка пропозицій щодо вжиття заходів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

- вирішення питань щодо використання нерухомого майна, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад області;

- підготовка проектів рішень обласної Ради про відчуження, продаж, передачу в оренду, або під заставу майна об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, а також придбання таких об’єктів та набуття права власності іншим способом;

- підготовка пропозицій щодо застави майна, яке належить до спільної комунальної власності територіальних громад області;

- підготовка пропозицій щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва та об’єктів, що потребують залучення інвестицій;

- підготовка пропозицій щодо розміщення органів виконавчої влади в адміністративних будинках, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

- здійснення обліку та контролю за використанням нерухомого майна підприємствами, установами та організаціями, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

- підготовка проектів договорів оренди майна;

- організовує проведення конкурсів осіб, які звернулися з заявою про надання їм в оренду майна спільної власності територіальних громад області;

- підготовка пропозицій та проектів договорів застави, концесії майна, та інших угод щодо майна, що є спільною власністю територіальних громад області;

- підготовка пропозицій про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку та порядку використання орендної плати за користування майном спільної комунальної власності територіальних громад області;

- підготовка пропозицій щодо створення підприємств та господарських товариств, до статутних капіталів яких передається майно спільної комунальної власності територіальних громад області;

- підготовка пропозицій з приватизації майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області, у розробці планів його приватизації;

- підготовка пропозицій щодо продажу частки майна та акцій господарських товариств, створених за наявністю частки майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

- здійснення аналізу діяльності підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіальних громад області на предмет ефективності їх роботи та використання майна;

- підготовка пропозицій щодо встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіальних громад області;

- здійснення контролю за використанням та збереженням об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- підготовка пропозицій щодо проведення списання основних засобів об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- організація та участь у проведенні інвентаризацій об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- підготовка пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм;

- підготовка матеріалів щодо приймання-передачі майна будь-яких форм власності у спільну власність територіальних громад області, забезпечення виконання рішень обласної Ради з цих питань;

- підготовка пропозицій щодо майна об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- забезпечення оформлення в установленому порядку права власності на об’єкти нерухомого майна, контроль за виконанням аналогічних функцій підприємствами, установами, організаціями, що є спільною власністю територіальних громад області;

- підготовка пропозицій щодо вилучення та передачі в користування та володіння майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

- підготовка матеріалів щодо заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіальних громад області з питань збереження та ефективного використання майна;

- здійснення за дорученням голови обласної Ради інших повноважень, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради.

2.2 Управління має право:

- взаємодіяти з постійними комісіями обласної Ради з питань удосконалення управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад області, з іншими підрозділами обласної Ради, органами місцевого самоврядування, галузевими управліннями, департаментами обласної державної адміністрації, а також підприємствами та об’єднаннями громадян;

- одержувати безоплатно від органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання передбачених даним Положенням завдань і функцій;

- надавати пропозиції та готувати проекти рішень на розгляд обласної Ради з питань управління майном об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- проводити правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, іншими зацікавленими особами;

- брати участь у проведенні семінарів, інших занять з питань спільної комунальної власності територіальних громад області;

- за дорученням голови обласної Ради представляти її інтереси в судових органах;

- здійснювати інші повноваження, необхідні для вирішення покладених на управління завдань.

3.  Начальник управління

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

3.2 Планує роботу управління і забезпечує його виконання.

3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками управління, аналізує результати їх роботи і  вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності управління. Сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників управління.

3.4 Вносить на розгляд керівництва обласної Ради подання про приймання, переведення і звільнення працівників управління, заохочення і накладання стягнень.

3.5 Забезпечує виконання працівниками управління розпоряджень, доручень голови обласної Ради.

3.6 Аналізує результати роботи управління, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

3.7 Організовує роботу працівників управління з надання методичної та практичної допомоги постійним комісіям, депутатам обласної Ради, працівникам виконавчого апарату обласної Ради, органам місцевого самоврядування з юридичних питань.

3.8 За дорученням голови обласної Ради бере участь у роботі комісій, консультативних рад, робочих груп під головуванням голови обласної Ради.

3.9 За дорученням голови обласної Ради, безпосередньо розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів.

3.10 Забезпечує взаємодію управління з іншими структурними підрозділами обласної Ради та її виконавчого апарату, управлінь, департаментів, відділів, іншими підрозділами облдержадміністрації

3.11 Бере участь у підготовці проектів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, розробляє проекти нормативних-правових актів та проводить експертизу проектів таких актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції обласної Ради, готує разом з відповідними структурними підрозділами проекти письмових висновків чи зауважень до них.

3.12 Візує всі проекти рішень сесій обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради у разі відповідності їх діючому законодавству за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів виконавчого апарату Ради або осіб, що їх заміщають та ініціаторів проектів. У випадку, коли зауваження і пропозиції про приведення проектів документів у відповідність з діючим законодавством не враховані, начальник управління, завізувавши проект, надає голові обласної Ради пропозиції щодо правомірного вирішення питання.

3.13 За дорученням голови обласної Ради представляє в установленому законодавством порядку інтереси обласної Ради в судах.

3.14 Вносить голові обласної Ради пропозиції з питань удосконалення роботи управління.

3.15 Надає методичну допомогу та сприяє в роботі юридичних служб та виконавчих апаратів місцевих рад.

3.16 Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ управління, в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для зберігання та передачі до державного архіву.

3.17 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.18 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.19 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.20 На період тимчасової відсутності начальника управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника управління.

4. Заступник  начальника  управління

- бере за дорученням начальника управління участь у роботі комісій обласної Ради, консультативних рад, робочих груп під головуванням голови обласної Ради;

- розробляє безпосередньо проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів;

- взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної Ради та її виконавчого апарату, управлінь, департаментів, відділів, іншими підрозділами облдержадміністрації;

- бере участь у підготовці проектів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, розробляє проекти нормативних-правових актів та проводить експертизу проектів таких актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції обласної Ради, готує разом з відповідними структурними підрозділами проекти письмових висновків чи зауважень до них;

- представляє в установленому законодавством порядку інтереси обласної Ради в судах;

- вносить пропозиції з питань удосконалення роботи управління;

- надає методичну допомогу місцевим радам з питань комунальної власності;

- забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ управління, в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для зберігання та передачі до державного архіву;

- узагальнює результати розгляду судових справ, готують інформаційні матеріали з даних питань;

- додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради;

- дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради;

- виконує інші завдання  за дорученням начальника управління.

5. Начальник відділу орендних відносин та приватизації

- організовує роботу щодо надання методичної допомоги об’єктам спільної комунальної власності територіальних громад області з питань орендних відносин та примватизації;

- розробляє за дорученням голови обласної Ради проекти  рішень, розпоряджень голови обласної Ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради та її виконавчого апарату;

- готує пропозиції щодо вжиття заходів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

- готує пропозиції щодо вирішення питань щодо використання нерухомого майна, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад області;

- готує проекти рішень обласної Ради про відчуження, продаж, передачу в оренду, або під заставу майна об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, а також придбання таких об’єктів та набуття права власності іншим способом;

- готує пропозиції щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва;

- здійснює облік та контроль за використанням нерухомого майна підприємствами, установами та організаціями, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

- готує проекти договорів оренди майна;

- організовує проведення конкурсів осіб, які звернулися з заявою про надання їм в оренду майна спільної власності територіальних громад області;

- готує пропозиції про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку та порядку використання орендної плати за користування майном спільної комунальної власності територіальних громад області;

- готує пропозиції щодо створення підприємств та господарських товариств, до статутних фондів яких передається майно спільної комунальної власності територіальних громад області;

- готує пропозиції з приватизації майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області, у розробці планів його приватизації;

- готує пропозиції щодо продажу частки майна та акцій господарських товариств, створених за наявністю частки майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

- готує пропозиції щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм;

- готує матеріали щодо приймання-передачі майна будь-яких форм власності у спільну власність територіальних громад області, забезпечення виконання рішень обласної Ради з цих питань;

- готує пропозиції щодо майна об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- здійснює контроль за оформленням в установленому порядку права власності на об’єкти нерухомого майна, контроль за виконанням аналогічних функцій підприємствами, установами, організаціями, що є спільною власністю територіальних громад області;

- здійснює за дорученням голови обласної Ради інших повноважень, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради;

- дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради;

- дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради;

- виконує інші завдання  за дорученням начальника управління.

  6. Завідувач сектору орендних відносин

- надає методичну допомогу об’єктам спільної комунальної власності територіальних громад області;

- розробляє за дорученням голови обласної Ради проектів  рішень, розпоряджень голови обласної Ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради та її виконавчого апарату;

- готує пропозиції щодо вирішення питань щодо використання нерухомого майна, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад області;

- готує проекти рішень обласної Ради про відчуження, продаж, передачу в оренду, або під заставу майна об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, а також придбання таких об’єктів та набуття права власності іншим способом;

- здійснює облік та контроль за використанням нерухомого майна підприємствами, установами та організаціями, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

- готує проекти договорів оренди майна;

- організовує проведення конкурсів осіб, які звернулися з заявою про надання їм в оренду майна спільної власності територіальних громад області;

- готує пропозиції про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку та порядку використання орендної плати за користування майном спільної комунальної власності територіальних громад області;

- готує пропозиції щодо майна об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- здійснює за дорученням голови обласної Ради інших повноважень, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради;

- дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради;

- дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради;

- виконує інші завдання  за дорученням начальника управління.

7.  Начальник відділу обліку та

ефективного використання комунального майна

- організовує роботу щодо ведення реєстр об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- надає методичну допомогу об’єктам спільної комунальної власності територіальних громад області;

- розробляє за дорученням голови обласної Ради проекти  рішень, розпоряджень голови обласної Ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради;

- готує пропозиції щодо вжиття заходів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

- готує пропозиції щодо використання нерухомого майна, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад області;

- готує проекти рішень обласної Ради про відчуження, продаж, передачу в оренду, або під заставу майна об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, а також придбання таких об’єктів та набуття права власності іншим способом;

- здійснює облік та контроль за використанням нерухомого майна підприємствами, установами та організаціями, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

- готує пропозиції та проекти договорів застави, концесії майна, та інших угод щодо майна, що є спільною власністю територіальних громад області;

- готує пропозиції щодо створення підприємств та господарських товариств, до статутних капіталів яких передається майно спільної комунальної власності територіальних громад області;

- здійснює аналіз діяльності підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіальних громад області на предмет ефективності їх роботи та використання майна;

- готує пропозиції щодо встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіальних громад області;

- здійснює контроль за використанням та збереженням об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- готує пропозиції щодо проведення списання основних засобів об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- бере участь у проведенні інвентаризацій об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- готує пропозиції щодо порядку та умов відчуження комунального майна;

- готує матеріали щодо приймання-передачі майна будь-яких форм власності у спільну власність територіальних громад області, забезпечення виконання рішень обласної Ради з цих питань;

- готує пропозиції щодо майна об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- готує пропозиції щодо вилучення та передачі в користування  майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

- готує матеріали щодо заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіальних громад області з питань збереження та ефективного використання майна;

- здійснює за дорученням голови обласної Ради інші повноваження, пов'язані з управлінням майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради;

- дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради;

- дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради;

- виконує інші завдання  за дорученням начальника управління.

8. Завідувач сектору обліку комунального майна

- веде реєстр об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- надає методичну допомогу об’єктам спільної комунальної власності територіальних громад області;

- розробляє за дорученням голови обласної Ради проекти  рішень, розпоряджень голови обласної Ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради;

- готує пропозиції щодо використання нерухомого майна, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад області;

- готує проекти рішень обласної Ради про відчуження, продаж, передачу в оренду, або під заставу майна об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, а також придбання таких об’єктів та набуття права власності іншим способом;

- здійснює облік та контроль за використанням нерухомого майна підприємствами, установами та організаціями, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

- здійснює аналіз діяльності підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіальних громад області на предмет ефективності їх роботи та використання майна;

- готує пропозиції щодо встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіальних громад області;

- здійснює контроль за використанням та збереженням об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- готує пропозиції щодо проведення списання основних засобів об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- бере участь у проведенні інвентаризацій об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- готує пропозиції щодо порядку та умов відчуження комунального майна;

- готує матеріали щодо приймання-передачі майна будь-яких форм власності у спільну власність територіальних громад області, забезпечення виконання рішень обласної Ради з цих питань;

- готує пропозиції щодо майна об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

- готує пропозиції щодо вилучення та передачі в користування  майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

- готує матеріали щодо заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіальних громад області з питань збереження та ефективного використання майна;

- здійснює за дорученням голови обласної Ради інші повноваження, пов'язані з управлінням майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради;

- дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради;

- дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради;

- виконує інші завдання  за дорученням начальника управління.

9.  Начальник відділу по роботі

з комунальними підприємствами, установами, організаціями

- організовує роботу щодо надання методичної допомоги об’єктам спільної комунальної власності територіальних громад області;

- розробляє за дорученням голови обласної Ради проекти  рішень, розпоряджень голови обласної Ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради;

- розробляє спільно з галузевими управліннями (департаментами) обласної державної адміністрації проекти статутів (положень) підприємств, установ, закладів і організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та зміни до них;

- узагальнює матеріали та підготовка проектів рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради, відповідно до подання обласної державної адміністрації, щодо призначення і звільнення керівників комунальних підприємств, установ, закладів та організацій об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- веде реєстр трудових договорів (контрактів): в межах своїх повноважень здійснення контролю за виконанням керівниками підприємств, установ, закладів та організацій об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області умов трудових договорів (контрактів);

-  готує проекти розпоряджень голови обласної Ради про відпустки керівників підприємств, установ, закладів та організацій об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- узагальнює матеріали для організації та проведення щорічної оцінки діяльності керівників підприємств, установ, закладів та організацій об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- готує пропозиції щодо вжиття заходів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

- готує пропозиції щодо створення підприємств та господарських товариств, до статутних фондів яких передається майно спільної комунальної власності територіальних громад області;

- бере участь у проведенні семінарів, інших занять з питань спільної комунальної власності територіальних громад області;

- представляє, за дорученням голови обласної Ради, інтереси обласної Ради в судових органах з питань комунальної власності;

- здійснює за дорученням голови обласної Ради інші повноваження, пов'язані з управлінням майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради;

 - дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради;

- дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради;

- виконує інші завдання  за дорученням начальника управління.

Створено: 9 січня 2019 року, 11:12 Переглядів: 206

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація