Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

  • Депутати обрали представників громадськості до складу двох поліцейських комісій

    29 вересня на черговій 44 сесії обласної Ради депутати обрали представників громадськості до складу поліцейських комісій Управління поліції охорони у Вінницькій області Національної поліції України та Управління патрульної поліції у Вінницькій області департаменту патрульної поліції Національної поліції України. До складу поліцейської комісії У ....

  • Депутати погодили звільнення заступника голови Вінницької обласної Ради Дмитра Чаленка

    На черговій 44 сесії обласної Ради депутати розглянули заяву заступника голови обласної Ради Дмитра Чаленка про звільнення. – Переходжу працювати у промисловий сектор економіки, але продовжую свою діяльність, як депутат обласної Ради фракції «Української Стратегії Гройсмана» та координатор Міжрегіонального координаційного гуман ....

  • Відбулася 44 чергова сесія Вінницької обласної Ради

    29 вересня Вячеслав Соколовий провів чергову сесію Вінницької обласної Ради. На порядок денний було внесено 25 питань. Депутати заслухали та взяли до відома інформацію про результати діяльності органів обласної прокуратури у першому півріччі 2023 року. Рішенням сесії депутат Петро Струсевич увійшов до постійної комісії з питань будівництва, к ....

Управління з питань майнових та орендних відносин, будівництва, інфраструктури, ЖКГ Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань майнових та орендних відносин, будівництва, інфраструктури, ЖКГ виконавчого апарату обласної Ради

1. Управління здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної Ради, депутатів обласної Ради з питань майнових та орендних відносин, галузі будівництва, житлово-комунального господарства області, розвитку транспорту та іншої інфраструктури області в рамках супроводу обласних програм.
2. Управління здійснює наглядові та координаційні функції щодо належного виконання структурними підрозділами облдержадміністрації реалізації цільових програм з питань віднесених до відання управління. Крім того, управління супроводжує питання ефективного використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання об'єктів, доріг місцевого значення і доріг комунальної власності у населених пунктах, які фінансуються та співфінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. 
3. В межах своєї компетенції надає допомогу депутатам та постійним комісіям обласної Ради у здійсненні ними своїх повноважень. Готує депутатам обласної Ради довідково - інформаційні та інші матеріали з питань, віднесених до компетенції управління.
4. Готує пропозиції, висновки, рекомендації, проєкти рішень обласної Ради та відповідних комісій, проєкти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які стосуються компетенції управління. Розробляє проєкти нормативно-правових актів (рішень та розпоряджень голови обласної Ради). 
5. Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради з питань майнових та орендних відносин, сфери будівництва, житлово-комунального господарства області, розвитку транспорту та іншої інфраструктури області в рамках супроводу обласних програм. 
6. Здійснює підготовку пропозицій та проєктів розпорядчих документів щодо майнових та орендних відносин.
7. Здійснює за дорученням голови обласної Ради інших повноважень, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, що належать до сфери управління обласної Ради.
    8. Здійснює моніторинг та аналізує стан виконання заходів обласних програм, які стосуються компетенції управління, з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.
9. Здійснює реєстр об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
10. Надає методичну допомогу підприємствам, установам, закладам, організаціям, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області з питань віднесених до компетенції управління.
11. Спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та обласної державної адміністрації готує пропозиції про зміну діючих або скасування таких, що фактично втратили чинність, рішень обласної Ради, обласних програм, розпоряджень голови обласної Ради.
12. Перевіряє на відповідність вимогам законодавства проєкти рішень обласної Ради, розпорядження голови обласної Ради та інші документи, що відносяться до компетенції управління і вносяться на розгляд обласної Ради, його виконавчого апарату, а також візує їх.
13. Бере участь у засіданнях комісій обласної Ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться за участю обласної Ради з питань, які відносяться до компетенції управління.
14. За дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад з питань, які відносяться до компетенції управління.
15. Супроводжує роботу постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.
16. Здійснює попередній аналіз проєктів рішень обласної Ради, які відносяться до відання управління та передає їх з відповідним висновком на розгляд постійної комісії обласної Ради. 
17. Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали з питань, що відносяться до компетенції управління.
    18. Надає методичну допомогу в організації роботи відділів районних, міських рад, органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення з питань, що стосуються компетенції управління.
19. Одержує, аналізує та використовує в роботі інформацію, що надходить від обласної державної адміністрації, окремих обласних управлінь, департаментів, структурних підрозділів обласної Ради, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств (незалежно від форм власності та господарювання) з питань майнових та орендних відносин, сфери будівництва, житлово-комунального господарства області, розвитку транспорту та іншої інфраструктури області в рамках супроводу обласних програм.
20. Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради забезпечує підготовку сесій обласної Ради, а також засідань постійних комісій обласної Ради, нарад та інших заходів.
21. За погодженням із керівництвом обласної Ради управління залучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради до підготовки проєктів документів.
22. Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції управління.
23. Готує (в межах повноважень управління) інформаційні матеріали, які відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації.
24. Відпрацьовує (у межах повноважень управління) питання, пов’язані із запитами на інформацію, яка відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесена до публічної інформації.
25. Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.
26. Здійснює інформаційне наповнення офіційного вебсайту обласної Ради матеріалами, які відносяться до компетенції управління.
27. Організовує заходи з охорони праці в обласній Раді.

Управління має право:
28. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб, структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних установ та організацій, органів місцевого самоврядування області документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, з питань, що відносяться до компетенції управління, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
29. Інформувати голову обласної Ради, у разі покладення на управління виконання завдань та функцій, що не належать чи виходять за межі компетенції управління, а також у випадках ненадання інформації, необхідної для вирішення порушених питань.
30. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до вирішення питань щодо підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків.
31. Брати участь у засіданнях сесій обласної Ради, постійних комісій, інших дорадчих і колегіальних органів Ради, нарадах, які проводяться в обласній Раді з питань, які відносяться до компетенції управління.
32. Одержувати для виконання своїх обов’язків необхідні матеріально-технічні засоби, обладнання, сучасну офісну техніку та засоби зв’язку, доступ до мережі Інтернет.


____________________
 

Створено: 30 березня 2021 року, 09:43

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація