Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління з питань економіки, фінансів та бюджету Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради


1. Управління здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної Ради, постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету та депутатів обласної Ради з питань бюджету, фінансів та економіки,  аналізу ефективності обласних програм,  фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств,  результатів їх виконання, а також надає консультативно- методичну допомогу місцевим радам з цих питань.
2. Бере участь у підготовці пропозицій до проєкту програми соціально-економічного розвитку області.
3. Вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету.
4. В межах своєї компетенції надає допомогу депутатам та постійним комісіям обласної Ради у здійсненні ними своїх повноважень. Готує депутатам обласної Ради довідково-інформаційні та інші матеріали з питань, віднесених до компетенції управління.
5. Готує пропозиції, висновки, рекомендації, проєкти рішень обласної Ради та відповідної постійної комісії, проєкти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які стосуються компетенції управління. Розробляє проєкти нормативно-правових актів (рішень та розпоряджень голови обласної Ради), проводить експертизу таких актів.
6. Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради, обласних програм та розпоряджень голови обласної Ради з питань фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку області, фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств.
7. Здійснює моніторинг та аналіз стану виконання заходів обласних програм, з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.
8. Організовує роботу щодо передачі субвенцій між місцевими бюджетами. 
9. Спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та обласної державної адміністрації готує пропозиції про зміну діючих або скасування таких, що фактично втратили чинність, рішень обласної Ради, обласних програм, розпоряджень голови обласної Ради.
10. Перевіряє на відповідність вимогам законодавства проєкти рішень, розпоряджень голови обласної Ради та інших документів, що відносяться до компетенції управління і вносяться на розгляд обласної Ради, його виконавчого апарату, готує експертні висновки до проєктів, а також візує їх.
11. Проводить аналіз проєктів рішень, розпоряджень та інших документів з питань, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання та передає їх з відповідним висновком на розгляд постійної комісії обласної Ради.
12. Бере участь у засіданнях постійних комісій обласної Ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться за участю обласної Ради з питань, які відносяться до компетенції управління.
13. За дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради та керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад з питань, які відносяться до компетенції управління.
14. Забезпечує супровід постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету.
15. Проводить попередній аналіз поданих проєктів рішень і передає їх з відповідним висновком на розгляд постійної комісії.
16. Здійснює фінансово-економічний аналіз та контроль за виконанням обласних програм, затверджених обласною Радою.
17. Вивчає проблематику з питань бюджету та фінансів, готує пропозиції щодо вдосконалення бюджетного законодавства.
18. Вивчає, узагальнює та впроваджує позитивний досвід роботи органів місцевого самоврядування щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного, цільового і раціонального витрачання бюджетних коштів.
19. Здійснює контроль за обов’язковим наданням обласними комунальними підприємствами та комунальними некомерційними підприємствами, що входять до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, до обласної Ради на затвердження річних фінансових планів.
20. Надає пропозиції щодо затвердження зазначених фінансових планів  голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради, голові постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету.
21. Моніторить та контролює щоквартальне звітування обласними комунальними підприємствами та комунальними некомерційними підприємствами, що входять до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області щодо виконання показників фінансових планів.
22. Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали з питань, що відносяться до компетенції управління.
23. Надає методичну допомогу районним, міським, сільським, селищним радам з питань, що стосуються компетенції управління.
24. Одержує, аналізує та використовує в роботі інформацію, що надходить від обласної державної адміністрації, окремих обласних управлінь, структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств (незалежно від форм власності та господарювання) з питань економіки, фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку області.
25. Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради забезпечує підготовку сесій обласної Ради, а також засідань постійних комісій обласної Ради, нарад та інших заходів.
26. За погодженням із керівництвом обласної Ради управління залучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради до підготовки проєктів документів.
27. Організовує систематичний облік і зберігання нормативних документів, що належать до компетенції управління.
28. Забезпечує розгляд листів, скарг, звернень громадян з питань, віднесених до компетенції управління та готує відповідні пропозиції. 
 Управління має право:
29. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб, структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування документи, довідки, розрахунки, інші матеріали,  з питань, що відносяться  до компетенції управління, необхідних  для виконання покладених на нього завдань.
30. Інформувати голову обласної Ради, у разі покладення на управління виконання завдань та функцій, що не належать чи виходять за межі компетенції управління, а також у випадках ненадання інформації, необхідної для вирішення порушених питань.


______________________
 

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація