29 січня о 10.00 у сесійній залі обласної Ради відбудеться пленарне засідання чергової 4 сесії обласної Ради. 29 січня о 13.00 в приміщенні обласної Ради (сесійна зала, 2-й поверх) відбудеться засідання постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин  

Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

  • Вінницька обласна Рада оголосила конкурс  «Комфортні громади»

    Сьогодні, 20 січня, обласна Рада дала старт конкурсу «Комфортні громади». Конкурс відбиратиме проєкти розвитку територіальних громад Вінниччини, і в подальшому реалізація прєктів-переможців фінансуватиметься за кошти обласного бюджету, бюджетів громад та з інших залучених джерел. – На завершальному етапі децентралізації на ....

  • Міст Ямпіль-Косеуць будуватимуть

    Питання будівництва мосту «Ямпіль-Косеуць» підняли, зокрема, на зустрічі Президента України Володимира Зеленського і новообраної Президентки Молдови Майї Санду, яка відбулася 12 січня. Будівництво цього мосту є надзвичайно важливим для Вінницької області, яка межує з Молдовою. Для України і Молдови – це стратегічний інфраструктурн ....

  • Вячеслав Соколовий: «Кожен житель навіть найвіддаленішого населеного пункту має отримувати якісні адміністративні, медичні та освітні послуги»

    Розпочалось засідання першої Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради 8 скликання. Обговорюють сьогодні питання організації та діяльності новообраних органів місцевого самоврядування територіальних громад і районів області. Роботу Координаційної ради розпочав голова обласної Ради Вячеслав Соколовий. Він при ....

Управління аналізу обласних програм та координації роботи з учасниками АТО/ООС і членами їх сімей Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління аналізу обласних програм

та координації роботи з учасниками АТО/ООС і членами їх сімей виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

1.1 Управління аналізу обласних програм та координації роботи з учасниками АТО/ООС і членами їх сімей виконавчого апарату обласної Ради (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних»,  «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою здійснення організаційного, аналітичного, інформаційного забезпечення діяльності обласної Ради з питань аналізу обласних програм, бюджету, фінансів та економіки, інвестиційної політики, результатів фінансово-господарської діяльності обласних комунальних підприємств, координації роботи з учасниками АТО/ООС і членами їх сімей.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради, завдань, що поставлені перед відділом.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі: начальника управління, заступника начальника управління,  начальника відділу координації роботи з учасниками АТО/ООС і членами їх сімей.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою,  нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.11 Управління підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та  керуючому справами  виконавчого апарату обласної Ради.

1.12 Управління, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

 

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

 

2.1 Управління здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної Ради, президії та депутатів обласної Ради з питань аналізу обласних програм, бюджету, фінансів та економіки, інвестиційної політики, розвитку малого і середнього бізнесу, координації роботи з учасниками АТО/ООС і членами їх сімей, а також надає консультативно - методичну допомогу місцевим радам з цих питань.

2.2 В межах своєї компетенції надає допомогу депутатам та постійним комісіям обласної Ради у здійсненні ними своїх повноважень. Готує депутатам обласної Ради довідково - інформаційні та інші матеріали з питань, віднесених до компетенції управління.

2.3 Готує пропозиції, висновки, рекомендації, проекти рішень обласної Ради та відповідних комісій, проекти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які стосуються компетенції управління. Розробляє проєкти нормативно-правових актів (рішень та розпоряджень голови обласної Ради), проводить експертизу таких актів.

2.4 Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради, обласних програм та розпоряджень голови обласної Ради з питань фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку області, координіції роботи з учасниками АТО/ООС та членами їх сімей.

2.5 Здійснює моніторинг та аналіз стану виконання заходів обласних програм, з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.

2.6 Організовує роботу щодо укладання договорів про передачу субвенцій між місцевими бюджетами.

2.7 Спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та обласної державної адміністрації готує пропозиції про зміну діючих або скасування таких, що фактично втратили чинність, рішень обласної Ради, обласних програм, розпоряджень голови обласної Ради.

2.8 Перевіряє на відповідність вимогам законодавства проєкти рішень, розпоряджень голови обласної Ради та інших документів, що відносяться до компетенції управління і вносяться на розгляд обласної Ради, його виконавчого апарату, а також візує їх.

2.9 Проводить аналіз проєктів рішень, розпоряджень та інших документів з питань, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.

2.10 Бере участь у засіданнях президії, постійних комісій та комісій обласної Ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться за участю обласної Ради з питань, які відносяться до компетенції управління.

2.11 За дорученням голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради та керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад з питань, які відносяться до компетенції управління.

2.12 Супроводжує роботу постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм і з питань учасників АТО/ООС, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю.

2.13 Здійснює фінансово-економічний аналіз та контроль за виконанням обласних програм, затверджених обласною Радою.

2.14 Здійснює контроль за обов’язковим наданням обласними комунальними підприємствами, що входять до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до обласної Ради на затвердження річних фінансових планів.

2.15 Надає пропозиції щодо затвердження зазначених фінансових планів  голові обласної Ради, голові постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм.

2.16 Моніторить та контролює щоквартальне звітування обласними комунальними підприємствами, що входять до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області щодо виконання показників фінансових планів.

2.17 Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали з питань, що відносяться до компетенції управління.

2.18 Надає методичну і практичну допомогу районним, міським радам з питань, що стосуються компетенції управління.

2.19 Одержує, аналізує та використовує в роботі інформацію, що надходить від обласної державної адміністрації, окремих обласних управлінь, структурних підрозділів обласної Ради, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств (незалежно від форм власності та господарювання) з питань економіки, фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку області, підтримки учасників АТО/ООС і членів їх сімей.

2.20 Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради забезпечує підготовку сесій обласної Ради, а також засідань постійних комісій обласної Ради, нарад та інших заходів.

2.21 За погодженням із керівництвом обласної Ради управління залучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради до підготовки проєктів документів.

 

Управління має право:

2.22 Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб, структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування документи, довідки, розрахунки, інші матеріали,  з питань, що відносяться  до компетенції управління, необхідних  для виконання покладених на нього завдань.

2.23 Інформувати голову обласної Ради, у разі покладення на управління виконання завдань та функцій, що не належать чи виходять за межі компетенції управління, а також у випадках ненадання інформації, необхідної для вирішення порушених питань.

2.24 Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до вирішення питань для підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, проєктів на залучення грантів, позабюджетних коштів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням  відповідно до покладених на нього обов'язків.

2.25 Одержувати для виконання своїх обов’язків необхідні матеріально-технічні засоби, обладнання, сучасну офісну техніку та засоби зв’язку, доступ до мережі Інтернет.

 

3. Начальник управління

 

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

3.2 Планує роботу управління і забезпечує його виконання.

3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками управління, аналізує результати їх роботи і  вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності управління. Сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників управління.

3.4 Вносить на розгляд керівництва обласної Ради подання про приймання, переведення і звільнення працівників управління, заохочення і накладання стягнень.

3.5 Забезпечує виконання працівниками управління розпоряджень та доручень голови обласної Ради.

3.6 Аналізує результати роботи управління, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

3.7 Надає  практичну  допомогу депутатам обласної Ради, постійним комісіям обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм та з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю у здійсненні ними своїх повноважень.

3.8 Начальник управління:

- за дорученням керівництва розробляє проєкти нормативно-правових актів та проводить експертизу проєктів таких актів, що надходять в управління і віднесені до його компетенції;

- готує аналітичні та інформаційні матеріали для голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради;

- бере участь у підготовці та роботі пленарних засідань сесії обласної Ради, засідань президії обласної Ради, нарад, семінарів;

- організовує підготовку необхідних матеріалів (проєктів рішень, розпоряджень, листів, довідок) з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку області, інвестиційної політики, розвитку малого і середнього бізнесу, координації діяльності з учасниками АТО/ООС і членами їх сімей до пленарних засідань обласної Ради та засідань її постійних і тимчасових комісій;

- забезпечує надання методичної і практичної допомоги депутатам обласної Ради в організації їх діяльності, забезпеченні їх інформаційно-довідковими матеріалами з питань, що відносяться до компетенції управління;

- бере участь у підготовці проєктів обласних програм, перспективних і поточних планів роботи обласної Ради, проводить аналіз та здійснює контроль за їх виконанням, розробляє проекти нормативно-правових актів обласної Ради, проводить їх експертизу;

-  щомісячно здійснює аналіз виконання місцевих бюджетів та обласного бюджету;

- здійснює аналіз надходжень податків та інших обов’язкових платежів до обласного бюджету;

- організовує роботу та вживає заходи спільно з галузевими департаментами обласної державної адміністрації, щодо перевірки та аналізу фінансових планів комунальних підприємств з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської  діяльності за минулий та поточний роки. За результатами перевірки та проведеного аналізу разом, з  наданим висновком відповідного департаменту облдержадміністрації, подає перевірені фінансові плани на затвердження постійній комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм;

- організовує роботу та вживає заходи щодо виконання управлінням, іншими структурними підрозділами обласної Ради, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішень обласної Ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету області. Інформує голову обласної Ради, першого заступника голови, заступника голови обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради про стан виконання цієї роботи;

- підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

 

3.9 Має право:

- брати участь у пленарних засіданнях обласної Ради, засіданнях президії та постійних комісій обласної Ради, нарадах, що проводяться в інших структурних підрозділах обласної Ради та органах місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції управління;

- знайомитись з рішеннями обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, обласними програмами, з питань, що відносяться до компетенції управління, вносити пропозиції з цих питань, готувати проєкти розпоряджень;

- одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів обласної Ради, обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції управління;

- повертати на доопрацювання документи оформлені з порушенням Регламенту обласної Ради 7 скликання та інструкції з діловодства;

- інформувати керівництво обласної Ради про факти порушень встановленого  Регламентом роботи обласної Ради 7 скликання, інструкцією з діловодства порядку оформлення документів працівниками виконавчого апарату обласної Ради, іншими службовими особами;

-  вносити пропозиції щодо усунення недоліків;

- представляти за дорученням керівництва обласної Ради інтереси управління в інших органах місцевого самоврядування з питань його компетенції.

3.10 Забезпечує виконання в управлінні вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку  згідно з порядком, затвердженим   відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в  системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.11 Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.12 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.13 Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ виконавчого апарату обласної Ради, в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для зберігання та передачі до державного архіву.

3.14 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.15 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.16 Забезпечує  виконання  інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.17 На період  тимчасової  відсутності  начальника  управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника управління.

 

4. Заступник начальника управління

 

4.1 Опрацьовує  документи, які надходять до обласної Ради та її виконавчого апарату і відносяться до компетенції управління, готує статистичні, аналітичні звіти, довідкові та інші матеріали, розробляє проекти нормативно-правових актів.

4.2 Здійснює моніторинг та аналіз виконання обласних програм, затверджених  рішеннями  обласної Ради, підготовку  аналітичних  документів для врахування в роботі обласної Ради, стан виконання заходів обласних програм, з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та заходів, а також для виявлення факторів, які можуть перешкоджати цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів.

4.3 Бере  участь у підготовці пропозицій до проектів відповідних рішень обласної Ради.

4.4 Готує необхідні матеріали (проекти рішень, розпоряджень, листів, довідок) з  питань  бюджету,  фінансів, соціально-економічного розвитку області, інвестиційної політики, розвитку  малого і середнього бізнесу до засідань постійних і тимчасових комісій обласної Ради.

4.5 Отримує та використовує у роботі інформацію, яка надходить від   структурних підрозділів обласної Ради, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування.

4.6 За дорученням керівництва обласної Ради, начальника управління розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян.

4.7 Відпрацьовує питання, пов’язані із запитами на інформацію, які відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації.

4.8 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.9 Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у  виконавчому апараті  обласної  Ради.

4.10 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної  безпеки в  приміщеннях  обласної Ради.

4.11 Забезпечує  виконання інших доручень начальника управління.

4.12 На період тимчасової відсутності начальника управління, начальника відділу координації роботи з часниками АТО/ООС і членами їх сімей управління виконує їх обов’язки.

 

5. Начальник відділу координації роботи з учасниками АТО/ООС

і членами їх сімей

 

5.1 Готує необхідні матеріали (проєкти рішень, розпоряджень, листів, довідок) з питань координації діяльності з учасниками АТО/ООС і членами їх сімей до засідань постійної комісії обласної Ради.

5.2 Отримує та використовує в роботі інформацію, яка надходить від   структурних підрозділів обласної Ради, структурних підрозділів місцевих органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

5.3 Надає практичну та консультаційну допомогу учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, депутатам обласної Ради, постійній комісії обласної Ради з питань учасників  АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю у здійсненні нею своїх повноважень.

5.4 Організовує роботу щодо укладання договорів про передачу субвенцій між місцевими бюджетами.

5.5 Здійснює моніторинг та контроль за щоквартальним звітуванням обласними комунальними підприємствами, що входять до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області щодо виконання показників фінансових планів.

5.6 Здійснює контроль за обов’язковим наданням обласними комунальними підприємствами, що входять до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до обласної Ради на затвердження річних фінансових планів.

5.7 Надає пропозиції щодо затвердження зазначених фінансових планів  голові обласної Ради, голові постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, начальнику управління.

5.8 Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

5.9 Відповідає за підготовку та передачу публічної інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації.

5.10 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.11 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.12 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.13 Забезпечує виконання інших доручень начальника та заступника начальника управління.

5.14 На період тимчасової відсутності заступника начальника управління виконує його обов’язки.

 

6. Відповідальність

Управління несе відповідальність за:

6.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

6.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

6.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01 Переглядів: 415

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація