Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • У Вінниці обговорили цілі та завдання нової Стратегії розвитку Вінниччини до 2027 року

    Минулого тижня у форматі фокусгруп відбувалось обговорення цілей та завдань нової стратегії регіону до 2027 року. Це вже друга зустріч з цих питань, кажуть в Агенції регіонального розвитку Вінницької області, але цей процес є динамічним: надходять нові пропозиції, уточнення від низки структурних підрозділів і виникає потреба для їхнього узгоджен ....

  • 46 депутатів підтримали звернення до Президента України щодо неприпустимості прийняття «формули Штайнмайера»

    Вінницька обласна Рада стала дев’ятою в Україні, яка прийняла позитивне рішення щодо звернення депутатів до Президента України Володимира Зеленського із закликом відмовитися від реалізації, так званої, «формули Штайнмайера», згідно з якою українська влада повинна відвести свої війська на Донбасі й дати провести вибори на окуповани ....

  • Вінниччина налагоджує співпрацю з Пакистаном

    17 жовтня відбулася офіційна зустріч голови обласної Ради Анатолія Олійника та голови облдержадміністрації Владислава Скальського із Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Пакистан в Україні, Генерал-Майором у відставці Західом Мубаширом Шейхом та його заступником Зеб Алам Ханом. Також на зустрічі були присутні заступник Вінниць ....

Відділ аналізу обласних програм та координації роботи з учасниками АТО і членами їх сімей Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ аналізу обласних програм та координації роботи з учасниками АТО і членами їх сімей

виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

 

1.1 Відділ аналізу обласних програм та координації роботи з учасниками АТО і членами їх сімей виконавчого апарату обласної Ради (далі – відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних»,  «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Відділ утворюється з метою здійснення організаційного, аналітичного, інформаційного забезпечення діяльності обласної Ради з питань аналізу обласних програм, бюджету, фінансів та економіки, інвестиційної політики, розвитку малого і середнього бізнесу, координації роботи з учасниками АТО і членами їх сімей.

1.4 Робота відділу планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед відділом.

1.5 Положення про відділ затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Відділ утворюється у складі: начальника відділу, заступника начальника відділу,  завідувача сектору моніторингу обласних програм.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Відділ очолює начальник відділу, який здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

1.10 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою,  нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.11 Відділ підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та  керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.12 Відділ, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

 

2. Основні завдання, обов’язки та права відділу

 

2.1 Відділ здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної Ради, президії та депутатів обласної Ради з питань аналізу обласних програм, бюджету, фінансів та економіки, інвестиційної політики, розвитку малого і середнього бізнесу, координації діяльності з учасниками АТО і членами їх сімей, а також надає консультативно - методичну допомогу місцевим радам з цих питань.

2.2 В межах своєї компетенції надає допомогу депутатам та постійним комісіям обласної Ради у здійсненні ними своїх повноважень. Готує депутатам обласної Ради довідково - інформаційні та інші матеріали з питань, віднесених до компетенції відділу.

2.3 Готує пропозиції, висновки, рекомендації, проекти рішень обласної Ради та відповідних комісій, проекти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які стосуються компетенції відділу. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень та розпоряджень голови обласної Ради), проводить експертизу таких актів.

2.4 Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради, обласних програм та розпоряджень голови обласної Ради з питань фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку області, координіції роботи з учасниками АТО та членами їх сімей.

2.5 Спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та обласної державної адміністрації готує пропозиції про зміну діючих або скасування таких, що фактично втратили чинність, рішень обласної Ради, обласних програм, розпоряджень голови обласної Ради.

2.6 Перевіряє на відповідність вимогам законодавства проекти рішень, розпоряджень голови обласної Ради та інших документів, що відносяться до компетенції відділу і вносяться на розгляд обласної Ради, його виконавчого апарату, а також візує їх.

2.7 Бере участь у засіданнях президії та комісій обласної Ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться за участю обласної Ради з питань, які відносяться до компетенціїї відділу.

2.8 За дорученням голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної, районних, міських, селищних і сільських рад з питань, які відносяться до компетенції відділу.

2.9 Супроводжує роботу постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм і з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю.

2.10 Здійснює фінансово-економічний аналіз та контроль за виконанням обласних програм, затверджених обласною Радою.

2.11 Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали з питань, що відносяться до компетенції відділу.

2.12 Надає методичну і практичну допомогу в організації роботи відділів районних, міських рад, органів місцевого самоврядування, що стосуються компетенції відділу.

2.13 Одержує, аналізує та використовує в роботі інформацію, що надходить від обласної державної адміністрації, окремих обласних управлінь, структурних підрозділів обласної Ради, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств (незалежно від форм власності та господарювання) з питань економіки, фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку області, підтримки учасників АТО і членів їх сімей.

2.14 Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради забезпечує підготовку сесій обласної Ради, а також засідань постійних комісій обласної Ради, нарад та інших заходів.

2.15 За погодженням із керівництвом обласної Ради відділ залучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради до підготовки проектів документів.

Відділ має право:

2.16 Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб, структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування документи, довідки, розрахунки, інші матеріали,  з питань, що відносяться  до компетенції відділу, необхідних  для виконання покладених на нього завдань.

2.17 Інформувати голову обласної Ради, у разі покладення на відділ виконання завдань та функцій, що не належать чи виходять за межі компетенції відділу, а також у випадках ненадання інформації, необхідної для вирішення порушених питань.

2.18 Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до вирішення питань для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, проектів на залучення грантів, позабюджетних коштів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов'язків.

2.19 Брати участь у засіданнях сесій обласної Ради, колегії, постійних комісій, інших дорадчих і колегіальних органів Ради, нарадах, які проводяться в обласній Раді з питань, які відносяться до компетенціїї відділу .

2.20 Одержувати для виконання своїх обов’язків необхідні матеріально-технічні засоби, обладнання, сучасну офісну техніку та засоби зв’язку, доступ до мережі Інтернет.

 

3. Начальник відділу

 

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

3.2 Планує роботу відділу і забезпечує його виконання.

3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, аналізує результати їх роботи і  вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу. Сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників відділу.

3.4 Вносить на розгляд керівництва обласної Ради подання про приймання, переведення і звільнення працівників відділу, заохочення і накладання стягнень.

3.5 Забезпечує виконання працівниками відділу розпоряджень та доручень голови обласної Ради.

3.6 Аналізує результати роботи відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

3.7 Надає  практичну  допомогу депутатам обласної Ради, постійній комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм у здійсненні ними своїх повноважень.

3.8 Начальник відділу:

- за дорученням керівництва розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу проектів таких актів, що надходять у відділ і віднесені до його компетенції;

- готує аналітичні та інформаційні матеріали для голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради, заступника керівника виконавчого апарату обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради;

- бере участь у підготовці та роботі пленарних засідань сесії обласної Ради, засідань президії обласної Ради, нарад, семінарів;

- організовує підготовку необхідних матеріалів (проектів рішень, розпоряджень, листів, довідок) з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку області, інвестиційної політики, розвитку малого і середнього бізнесу, координації діяльності з учасниками АТО і членами їх сімей до пленарних засідань обласної Ради та засідань її постійних і тимчасових комісій;

- забезпечує надання методичної і практичної допомоги депутатам обласної Ради в організації їх діяльності, забезпеченні їх інформаційно-довідковими матеріалами з питань, що відносяться до компетенції відділу;

- бере участь у підготовці проектів обласних програм, перспективних і поточних планів роботи обласної Ради, проводить аналіз та здійснює контроль за їх виконанням, розробляє проекти нормативно-правових актів обласної Ради, проводить їх експертизу;

-  щомісячно здійснює аналіз виконання місцевих бюджетів та обласного бюджету;

- здійснює аналіз надходжень податків та інших обов’язкових платежів до обласного бюджету;

- організовує та вживає заходи щодо виконання відділами, іншими структурними підрозділами обласної Ради, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування рішень обласної Ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету області. Інформує голову обласної Ради, першого заступника голови, заступника голови обласної Ради, заступника керівника виконавчого апарату обласної Ради про стан виконання цієї роботи;

- підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

3.9 Начальник відділу має право:

- брати участь у пленарних засіданнях обласної Ради, засіданнях президії та постійних комісій обласної Ради, нарадах, що проводяться в інших структурних підрозділах обласної Ради та органах місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції відділу;

- знайомитись з рішеннями обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, обласними програмами, з питань, що відносяться до компетенції відділу, вносити пропозиції з цих питань, готувати проекти розпоряджень;

- одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів обласної Ради, обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції відділу;

- повертати на доопрацювання документи оформлені з порушенням регламенту обласної Ради 7 скликання та інструкції з діловодства;

- інформувати керівництво обласної Ради про факти порушень встановленого  регламентом роботи обласної ради 7 скликання, інструкцією з діловодства порядку оформлення документів працівниками виконавчого апарату обласної Ради, іншими службовими особами;

-  вносити пропозиції щодо усунення недоліків;

- представляти за дорученням керівництва обласної Ради інтереси підрозділу в інших органах місцевого самоврядування з питань його компетенції.

3.10 Забезпечує виконання у відділі  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку  згідно з порядком, затвердженим   відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в  системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.11 Відповідає за обробку персональних даних у відділі.

3.12 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.13 Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ виконавчого апарату обласної Ради, в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для зберігання та передачі до державного архіву.

3.14 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.15 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.16 Забезпечує  виконання  інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.17 На період  тимчасової  відсутності  начальника  відділу виконання його обов’язків покладається на заступника начальника відділу.

 

4. Заступник начальника відділу

 

4.1 Опрацьовує  документи, які надходять до обласної Ради та її виконавчого апарату і відносяться до компетенції відділу, готує статистичні, аналітичні звіти, довідкові та інші матеріали, розробляє проекти нормативно-правових актів.

4.2 Здійснює моніторинг та аналіз виконання обласних програм, затверджених  рішеннями  обласної Ради, підготовку  аналітичних  документів для врахування в роботі обласної Ради.

4.3 Бере  участь у підготовці пропозицій до проектів відповідних рішень обласної Ради.

4.4 Готує необхідні матеріали (проекти рішень, розпоряджень, листів, довідок) з  питань  бюджету,  фінансів, соціально-економічного розвитку області, інвестиційної політики, розвитку  малого і середнього бізнесу до засідань постійних і тимчасових комісій обласної Ради.

4.5 Отримує та використовує у роботі інформацію, яка надходить від   структурних підрозділів обласної Ради, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування.

4.6 За дорученням керівництва обласної Ради розглядає листи, заяви, звернення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, громадян.

4.7 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.8 Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у  виконавчому апараті  обласної  Ради.

4.9 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної  безпеки в  приміщеннях  обласної Ради.

4.10 Забезпечує  виконання інших доручень начальника відділу.

4.11 На період тимчасової відсутності начальника відділу виконує його обов’язки.

 

5. Завідувач сектору моніторингу обласних програм

5.1 Готує необхідні матеріали (проекти рішень, розпоряджень, листів, довідок) з питань координації діяльності з учасниками АТО і членами їх сімей до засідань постійної комісії обласної Ради.

5.2 Отримує та використовує у роботі інформацію, яка надходить від   структурних підрозділів обласної Ради, структурних підрозділів місцевих органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

5.3 Надає практичну та консультаційну  допомогу учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, депутатам обласної Ради, постійній комісії обласної Ради з питань учасників  АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю у здійсненні нею своїх повноважень.

5.4 Відповідає за підготовку та передачу публічної інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації.

5.5 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.6 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.7 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.8 Забезпечує виконання інших доручень начальника та заступника начальника відділу.

 

6. Відповідальність

 

Відділ несе відповідальність за:

 

6.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

6.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.

6.3 Працівники відділу несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01
Оновлено: 15 липня 2019 року, 17:28
Переглядів: 125

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація