Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

  • Обласна Рада створила сім постійних комісій

    Впродовж роботи першої сесії обласної Ради депутати розглянули та прийняли 65 голосами питання про утворення та склад постійних комісій. Постійні комісії є органами Ради та обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії Ради діють відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту та н ....

  • Вячеслава Соколового обрано головою обласної Ради 8 скликання

    Під час засідання першої сесії обласної Ради 8 скликання до бюлетеня для таємного голосування з виборів голови обласної Ради були включені кандидатури від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» Вячеслав Соколовий та від політичної партії «Європейська солідарність» Андрій Гижко. За результатами таємного голосув ....

  • Прийнято новий Регламент обласної Ради 8 скликання

    На першій сесії обласної Ради 8 скликання депутати розглянули та затвердили новий Регламент обласної Ради. Пропозицію щодо нової редакції вніс депутат Володимир Кістіон. Перед присутніми виступив депутат Владислав Скальський. – Новий регламент збільшує частоту проведення сесій – депутатам доведеться працювати більше. Підвищується які ....

Відділ інформаційних технологій Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інформаційних технологій виконавчого апарату обласної Ради


1. Загальні положення

1.1 Відділ інформаційних технологій виконавчого апарату обласної Ради (надалі - відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.
1.2 У своїй  діяльності відділ керується  Конституцією  України,  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законами України,  указами  Президента  України,  постановами  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями  та  Регламентом  обласної  Ради,  розпорядженнями голови обласної  Ради,  положенням  про  виконавчий апарат обласної Ради, Положення про офіційний веб-сайт обласної Ради та цим Положенням.
1.3 Відділ утворюється з метою забезпечення стабільного функціонування інформаційної системи, роботи з розвитку і експлуатації мереж передачі даних та адміністрування загальносистемного програмного забезпечення, безперебійної роботи комп’ютерної мережі обласної Ради.
1.4 Робота відділу планується у відповідності до плану роботи обласної Ради, завдань, поставлені перед відділом.
1.5 Положення про відділ затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.
1.6 Відділ утворюється у складі: начальника відділу, завідувача сектору   з інформаційно-комунікаційних систем, завідувача сектору інформатизації.
1.7 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.
1.8 Відділ очолює начальник відділу, який здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
1.9 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.
1.10 Відділ підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.
1.11 На період тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на завідувача сектору з інформаційно-комунікаційних систем.

2. Основні завдання та обов’язки  та права відділу

Основними завданнями відділу є: 
2.1    Забезпечення роботи з розвитку та експлуатації мереж передачі даних та адміністрування загальносистемного програмного забезпечення та безперебійної роботи комп’ютерної мережі обласної Ради та її виконавчого апарату.
2.2     Виконання робіт із захисту інформації; експлуатації, обслуговування, підтримки працездатності та модернізації систем комп’ютерного та програмно-технічних комплексів забезпечення Ради.
2.3     Визначення заходів щодо розвитку інформаційних технологій, систем та мереж, та безпеки передачі даних в обласній Раді та її виконавчому апараті.
2.4     Технічне забезпечення функціонування офіційного сайту обласної Ради.
2.5     Проведення тестування системи «Рада», оформлення акту технічної перевірки роботи системи «Рада» перед проведенням засідання Президії обласної Ради та пленарного засідання сесії обласної Ради.
2.6    Забезпечення роботи системи «Рада» під час проведення засідання Президії  обласної Ради та пленарного засідання сесії обласної Ради, зокрема голосування та висвітлення  результатів поіменного голосування на екрани в сесійній залі.
2.7     Забезпечення роботи системи електронного документообігу системи голосування «Рада».
2.8     Формування відео-архіву трансляції пленарних засідань сесій обласної Ради.
2.9     Формування електронного архіву проєктів рішень, оприлюднених на офіційному сайті обласної Ради, станом на день проведення пленарного засідання сесії обласної Ради.
2.10     Забезпечення озвучення, запису звукової стенограми засідань Президії обласної Ради, пленарних засідань сесії обласної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, інших засідань, нарад під головуванням голови, заступників голови обласної Ради, відео трансляції пленарного засідання сесії обласної Ради на офіційному вебсайті Ради в режимі онлайн.
Оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради звукової стенограми пленарного засідання сесії обласної Ради.
2.11    Технічне забезпечення роботи з електронними петиціями, адресованими  обласній Раді згідно з порядком, затвердженим розпорядженням голови обласної Ради.
2.12    Організація виконання заходів з охорони праці в обласній Раді та її виконавчому апараті.
2.13    Здійснення заходів  з інформатизації управлінської діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.14     Здійснює заходи з інформатизації управлінської діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату, планування та забезпечення розвитку комп’ютерної мережі обласної Ради та її виконавчого апарату.
2.15     Розробляє та впроваджує нові програмні продукти з метою підвищення якості роботи обласної Ради та проводить навчально-консультативну роботу з працівниками виконавчого апарату обласної Ради.
2.16     Надає методичну, консультаційну та практичну допомогу депутатам обласної Ради, працівникам виконавчого апарату обласної Ради, працівникам органів місцевого самоврядування області з питань комп’ютеризації.
2.17     Здійснює технічне забезпечення функціонування офіційного вебсайту обласної Ради, його модернізацію та наповнення інформацією. 
2.18    Забезпечує доступ до інформації мережі Інтернет та Інтернет-середовища.
2.19    Забезпечує впровадження у виконавчому апараті інформаційних і телекомунікаційних  технологій,  систем  і  мереж, програмно-апаратних   комплексів,   системи   баз  даних  з  метою інформатизації діяльності  всіх  структурних  підрозділів виконавчого апарату обласної Ради.
2.20    Визначає заходи збереження, обробки та передачі інформації.
2.21    Проводить поточний ремонт та обслуговує комп’ютерну техніку у виконавчому апараті обласної Ради.
2.22    Здійснює системні заходи щодо продовження терміну реєстрації доменного імені обласної Ради.
2.23    Здійснює контроль за роботою офіційної електронної пошти  «obl@vinrada.gov.ua».
2.24    Забезпечує функціонування системи документообігу «Рада» на пленарних засідань Вінницької обласної Ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Вінницької обласної Ради (dep.vinrada.gov.ua).

2.25    Вживає заходів щодо вдосконалення інформаційної системи електронного документообігу «Рада».
2.26    Організовує інформаційно-технічну підтримку забезпечення пленарних засідань Вінницької обласної Ради та засідань президій Вінницької обласної Ради.
2.27     Здійснює заходи по запровадженню та використанню електронного цифрового підпису керівництва та відповідальних працівників виконавчого апарату обласної Ради і поступовий перехід до електронного документообігу.
2.29    Забезпечує технічну підтримку відповідальної особи за оприлюднення обласною Радою наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному вебсайті обласної Ради та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та начальників управлінь, відділів,  інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради  щодо підготовки та оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних на офіційному вебсайті обласної Ради та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. 
2.30     Розробляє проєкти нормативно-правових актів та проводить експертизу проєктів актів, з питань які віднесені до компетенції відділу.
2.31  Організовує роботу по захисту інформації, проєктуванню, розробленню і модернізації комплексної системи захисту інформації.
2.32    Здійснює технічні заходи щодо роботи акаунта обласної Ради на порталі відкритих даних.
2.33    Організовує заходи з охорони праці в обласній Раді.

Відділ має право:
2.34 Отримувати необхідну інформацію від керівництва, депутатів обласної Ради, працівників виконавчого апарату обласної Ради, посадових осіб обласної державної адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу для виконання покладених на відділ завдань.
2.35 Бути присутнім на сесіях обласної Ради, зустрічах, семінарах, конференціях, круглих столах, нарадах, інших заходах, які відбуваються в області з питань, які відносяться до компетенції відділу.
2.36 Відділ, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.
2.37  Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу. 
2.38 Виконувати інші завдання за дорученням голови, заступників голови, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради в межах компетенції відділу.

3. Начальник відділу

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
3.2 Планує роботу відділу і забезпечує його виконання.
3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати їх роботи. 
3.4 Розробляє проєкти нормативно-правових актів та проводить експертизу проєктів актів, з питань, які віднесені до компетенції відділу.
3.5 Організовує та контролює роботу відділу з питань:
- здійснення заходів  з інформатизації управлінської діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату;
- забезпечення прозорості та публічності в роботі обласної Ради та її виконавчому апараті;
- забезпечення розвитку комп’ютерної мережі виконавчого апарату обласної Ради;
- впровадження нових програмних продуктів з метою підвищення якості роботи обласної Ради та проведення навчально-консультативної роботи з працівниками виконавчого апарату обласної ради;
- забезпечення організаційно-технічного функціонування офіційного вебсайту обласної Ради, його модернізації, регулярного наповнення інформацією.
3.6 Забезпечує своєчасне розміщення на офіційному сайті обласної Ради  звітів у рубриці «Доступ до публічної інформації».
3.7 Своєчасно розміщує на офіційному сайті обласної Ради матеріали, оприлюднює документи, за поданням відповідальних осіб виконавчого апарату, згідно з затвердженим головою обласної Ради порядком розміщення інформації на офіційному вебсайті:
- проєкти рішень обласної Ради;
- рішення обласної Ради;
- порядки денних пленарних засідань сесій обласної Ради;
- протоколи пленарних засідань сесій обласної Ради;
- реєстрацію, поіменне голосування депутатів обласної Ради;
- аудіо та відео записи пленарних засідань сесій обласної Ради;
- розпорядження голови обласної Ради;
- новини, заходи, інші інформаційні матеріали.
3.8 Створює електронний архів проєктів рішень, прийнятих на сесії обласної Ради.
3.9 Забезпечує виконання у відділі  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку згідно з порядком, затвердженим  розпорядженням голови обласної Ради:
- інформації для її оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради;
- публічної інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації;
- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.
3.10  Відповідає за технічне обслуговування системи обліку публічної інформації на офіційному вебсайті обласної Ради, забезпечення безперебійного доступу  до неї, створення комплексної системи захисту інформації.
3.11 Забезпечує технічну підтримку відповідальної особи за оприлюднення обласною Радою наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному вебсайті обласної Ради та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та начальників управлінь, відділів,  інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради  щодо підготовки та оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних на офіційному вебсайті обласної Ради та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. 
3.12  Здійснює технічне забезпечення роботи з електронними петиціями.
3.13  Відповідає за організацію процесу обробки персональних даних  в Автоматизованій  системі електронного документообігу Lotus Notes обласної Ради та її виконавчого апарату.
3.14  Відповідає за здійснення обробки персональних даних у відділі.
3.15 Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ виконавчого апарату обласної Ради, в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для зберігання та передачі до архіву.
3.16 Є матеріально відповідальною особою за використання та збереження комп’ютерної техніки в обласній Раді та її виконавчому апараті. 
3.17 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.
3.18 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.
3.19  Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління. 
3.20 Організовує заходи з охорони праці в обласній Раді та її виконавчому апараті.
3.21 Начальник відділу має право:

-  підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції;
- звертатися в оперативному порядку до голови, заступників голови, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради для отримання та узгодження інформації, яка необхідна для виконання службових обов’язків;
- брати участь у розробці та реалізації проектів рішень, розпоряджень  та інших документів з питань, що відносяться до компетенції відділу;
- перевіряти і контролювати у встановленому порядку дотримання вимог до експлуатації офісної комп'ютерної техніки;
- залучати у встановленому порядку посадових осіб органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, інших підприємств, організацій та установ  до вирішення питань, що відносяться до компетенції відділу;
- вносити керівництву обласної Ради пропозиції щодо встановлення, модернізації комп’ютерів, комп’ютерних мереж та програмно-технічних комплексів;
- вносити керівництву обласної Ради пропозиції щодо забезпечення заходів з інформаційної безпеки у підпорядкованих комп’ютерних системах обласної Ради.

4. Завідувач сектору з інформаційно-комунікаційних систем

Основним завданням завідувача сектору є:

4.1 Забезпечення стабільного функціонування інформаційної системи в обласній Раді.
4.2 Оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання обласною Радою своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні обласної Ради, крім публічної інформації з обмеженим доступом
4.3 Забезпечення безперебійного функціонування локальної комп’ютерної мережі з відповідним програмним наповненням, робочих персональних комп’ютерів працівників виконавчого апарату обласної Ради, периферійного обладнання, роботу електронної пошти та мережі Інтернет; здійснює адміністрування спеціалізованих програмних продуктів, оновлення програмних продуктів та архівацію баз даних.
4.4 Здійснення контролю за роботою системи електронної пошти  «obl@vinrada.gov.ua».
4.5 Забезпечення постійного підключення комп'ютерів працівників виконавчого апарату обласної Ради до глобальної мережі «Інтернет».
4.6 Забезпечення своєчасного розміщення на сайті обласної Ради проектів рішень обласної Ради, рішень сесій обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, новин, заходів, звітів у рубриці «Доступ до публічної інформації». 
4.7 Забезпечення оперативного оприлюднення і оновлення інформації про діяльність Вінницької обласної Ради та її виконавчого апарату.

Завідувач сектору:

4.8 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.
4.9 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.
4.10 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.
4.11 В межах повноважень виконує інші доручення керівництва обласної Ради.
4.12 На період тимчасової відсутності начальника відділу виконує його обов’язки.
4.13 На період тимчасової відсутності завідувача сектору з інформатизації виконує його обов’язки.

5. Завідувач сектору з інформатизації 

Основним завданням завідувача сектору є:

5.1 Забезпечення функціонування системи документообігу «Рада» на пленарних засіданнях обласної Ради в режимі реального часу на офіційному веб-сайті обласної Ради (dep.vinrada.gov.ua).
5.2 Здійснення заходів  з інформатизації управлінської діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату.
5.3 Надання методичної та консультативної допомоги депутатам обласної Ради з питань інформаційної системи електронного документообігу «Рада».
5.4 Надання методичної та консультативної працівникам обласної Ради та її виконавчого апарату з питань користування комп'ютерною технікою.
5.5 Забезпечення стабільного функціонування інформаційної системи електронного документообігу «Рада в міжсесійний період.
5.6 Забезпечення своєчасного оприлюднення на сайті обласної Ради проєктів рішень обласної Ради, змін і доповнень до проєктів рішень, рішень сесій обласної Ради, новин, заходів, звітів та оновлення інших рубрик порталу.
5.7 Формування папок з електронними копіями проєктів рішень і супровідними до них документами для надсилання депутатам обласної Ради.
5.8 Участь у впровадженні системи електронного документообігу.
5.9 Здійснення заходів щодо вдосконалення інформаційної системи електронного документообігу «Рада».
5.10 Організація та забезпечення заходів з охорони праці в обласній Раді та її виконавчому апараті.
5.11 Забезпечення інформаційно-технічної підтримки під час проведення пленарних засідань обласної Ради, засідань президії обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради. постійних комісій обласної Ради. 

Завідувач сектору:
5.12 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.
5.13 Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.
5.14 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.
5.15 В межах повноважень виконує інші доручення керівництва обласної Ради.
5.16 На період тимчасової відсутності завідувача сектору з інформаційно-комунікаційних систем виконує його обов’язки.
5.17 Виконує оперативні завдання та інші доручення начальника відділу.


6. Відповідальність

Відділ несе відповідальність за:

6.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.
6.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.
6.3 Працівники відділу несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю. 

Створено: 21 грудня 2016 року, 11:01
Оновлено: 4 листопада 2020 року, 14:21
Переглядів: 47

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація