Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • Вінницька обласна Рада оприлюднила інформацію щодо комунальних підприємств області

    Україна знаходиться на другому місці серед країн, що досягли найбільшого успіху у відкритті даних за останні чотири роки. Українські відкриті дані увійшли в європейський інформаційний простір і опубліковані на Європейському порталі відкритих даних europeandataportal.eu. ​Наразі Вінницька обласна Рада повністю виконала усі пункти постанови Кабіне ....

  • 15 мільйонів гривень виділено на закупівлю карет швидкої допомоги

    На пленарному засіданні 38 чергової сесії депутати підтримали проєкт рішення щодо внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік. Згідно з ним збільшується дохідна та видаткова частина обласного бюджету на 20 млн 149 тис. грн. Зокрема, збільшено видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного бюджету Департаменту охорони здоров’я облдер ....

  • Перелік переможців 16 Обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад

    Цьогоріч на конкурс проектів розвитку територіальних громад подано 749 проектів. У 2018-му – 735 разом з екологічними. Враховуючи, що екологічних було 347, таким чином 2019 року кількість поданих громадами проектів збільшилась удвічі. Лише 13 проектів не набрали прохідних 60 балів (у 2017-му таких проектів було 100). Цього року потреба у ....

Відділ інформаційних технологій Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційних технологій

виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

 

1.1 Відділ інформаційних технологій виконавчого апарату обласної Ради (надалі - відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради, Положення про офіційний веб-сайт обласної Ради та цим Положенням та цим Положенням.

1.3 Відділ утворюється з метою забезпечення стабільного функціонування інформаційної системи, роботи з розвитку і експлуатації мереж передачі даних та адміністрування загальносистемного програмного забезпечення, безперебійної роботи комп’ютерної мережі обласної Ради.

1.4 Положення про відділ затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.5 Відділ утворюється у складі: начальника відділу та завідувача сектору   з інформаційно-комунікаційних систем.

1.6  Призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.7 Відділ очолює начальник відділу, який здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

1.8 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.9 Відділ підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.10 На період тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на завідувача сектору.

 

2. Основні завдання та обов’язки  та права відділу

 

Основними завданнями відділу є:

2.1 Забезпечення роботи з розвитку та експлуатації мереж передачі даних та адміністрування загальносистемного програмного забезпечення та безперебійної роботи комп’ютерної мережі обласної Ради та її виконавчого апарату.

2.2 Виконання робіт із захисту інформації, експлуатації, обслуговування, підтримки працездатності та модернізації систем комп’ютерного та програмно-технічних комплексів забезпечення Ради.

2.3 Визначення заходів щодо розвитку інформаційних технологій, систем та мереж та безпеки передачі даних в обласній Раді та її виконавчому апараті.

2.4 Проведення тестування системи «Рада», оформлення акту технічної перевірки роботи системи «Рада» перед проведенням засідання Президії обласної Ради та пленарного засідання сесії обласної Ради.

2.5 Забезпечення роботи системи «Рада» під час проведення засідання Президіїобласної Ради та пленарного засідання сесії обласної Ради, зокрема голосування та висвітленнярезультатів поіменного голосування на екрани в сесійній залі.

2.6 Формування відео-архіву трансляції пленарних  засідань сесій обласної Ради.

2.7 Формування електронного архіву проектів рішень, оприлюднених на офіційному сайті обласної Ради, станом на день проведення пленарного засідання сесії обласної Ради.

2.8 Забезпечення озвучення, запису звукової стенограми засідань Президії обласної Ради, пленарних засідань сесії обласної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, інших засідань, нарад під головуванням голови, заступників голови обласної Ради, відео трансляції пленарного засідання сесії обласної Ради на офіційному вебсайті Ради в режимі онлайн.

2.9 Оприлюдненняна офіційному вебсайті обласної Ради звукової стенограми пленарного засідання сесії обласної Ради.

2.10 Технічне забезпечення роботи з електронними петиціями, адресованими  обласній Раді згідно з порядком, затвердженим розпорядженням голови обласної Ради.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

2.11 Здійснює планування та забезпечення розвитку комп’ютерного мережі обласної Ради та її виконавчого апарату.

2.12 Розробляє та впроваджує нові програмні продукти з метою підвищення якості роботи обласної Ради та проводить навчально-консультативну роботу з працівниками виконавчого апарату обласної Ради.

2.13 Надає методичну, консультаційну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування області з питань комп’ютеризації.

2.14 Здійснює технічне забезпечення функціонування офіційного веб-сайту обласної Ради, його модернізацію та наповнення інформацією.

2.15 Забезпечує доступ до інформації мережі Інтернет та Інтернет-середовища.

2.16 Забезпечує впровадження у виконавчому апараті інформаційних і телекомунікаційнихтехнологій,системімереж, програмно-апаратнихкомплексів,системибазданихзметою інформатизації діяльностівсіхструктурнихпідрозділів виконавчого апарату обласної Ради.

2.17 Визначає заходи збереження, обробки та передачі інформації.

2.18 Проводить поточний ремонт та обслуговує комп’ютерну техніку у виконавчому апараті обласної Ради.

2.19 Здійснює системні заходи щодо продовження терміну реєстрації доменного імені обласної Ради.

2.20 Здійснює контроль за роботою офіційної електронної пошти  «obl@vinrada.gov.ua».

2.21 Здійснює заходи по запровадженню та використанню електронного цифрового підпису керівництва та відповідальних працівників виконавчого апарату обласної Ради і поступовий перехід до електронного документообігу.

2.22 Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу проектів актів, з питань які віднесені до компетенції відділу.

2.23 Організовує роботу по захисту інформації, проектуванню, розробленню і модернізації комплексної системи захисту інформації.

2.24 Організовує заходи з охорони праці в обласній Раді.

 

Відділ має право:

2.25 Отримувати необхідну інформацію від керівництва, депутатів обласної ради, працівників виконавчого апарату обласної Ради, посадових осіб обласної державної адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу для виконання покладених на відділ завдань.

2.26 Бути присутнім на сесіях обласної Ради, зустрічах, семінарах, конференціях, круглих столах, нарадах, інших заходах, які відбуваються в області з питань, які відносяться до компетенції відділу.

2.27 Відділ, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

2.28  Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

2.29 Виконувати інші завдання за дорученням голови, заступників голови, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради в межах компетенції відділу.

 

3. Начальник відділу

 

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

3.2 Планує роботу відділу і забезпечує його виконання.

3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати їх роботи.

3.4 Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу проектів актів, з питань, які віднесені до компетенції відділу.

3.5 Координує роботу відділу з питань:

- забезпечення прозорості та публічності в роботі обласної Ради та її виконавчому апараті;

- забезпечення розвитку комп’ютерної мережі виконавчого апарату обласної Ради;

- впровадження нових програмних продуктів з метою підвищення якості роботи обласної Ради та проведення навчально-консультативної роботи з працівниками виконавчого апарату обласної ради;

- забезпечення організаційно-технічного функціонування офіційного веб-сайту обласної Ради, його модернізації, регулярного наповнення інформацією.

3.6 Забезпечує своєчасне розміщення на офіційному сайті обласної Ради  звітів у рубриці «Доступ до публічної інформації».

3.7 Своєчасно розміщує на офіційному сайті обласної Ради матеріали, оприлюднює документи, за поданням відповідальних осіб виконавчого апарату, згідно з затвердженим головою обласної Ради порядком розміщення інформації на офіційному вебсайті:

- проекти рішень обласної Ради;

- рішення обласної Ради;

- порядки денних пленарних засідань сесій обласної Ради;

- протоколи пленарних засідань сесій обласної Ради;

- реєстрацію, поіменне голосування депутатів обласної Ради;

- аудіо та відео записи пленарних засідань сесій обласної Ради;

- розпорядження голови обласної Ради;

- новини, заходи, інші інформаційні матеріали.

3.8 Створює електронний архів проектів рішень, прийнятих на сесії обласної Ради.

3.9 Забезпечує виконання у відділі  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку  згідно з порядком, затвердженим   відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.10  Відповідає за технічне обслуговування системи обліку публічної інформації на офіційному вебсайті обласної Ради, забезпечення безперебійного доступу  до неї, створення комплексної системи захисту інформації.

3.11 Забезпечує оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційному вебсайті обласної Ради та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

3.12  Здійснює технічне забезпечення роботи з електронними петиціями.

3.13  Відповідає за організацію процесу обробки персональних даних  в Автоматизованій  системі електронного документообігу Lotus Notes обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.14  Відповідає за здійснення обробки персональних даних у відділі.

3.15 Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ виконавчого апарату обласної Ради, в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для зберігання та передачі до державного архіву.

3.16 Є матеріально відповідальною особою за використання та збереження комп’ютерної техніки в обласній Раді та її виконавчому апараті.

3.17  Відповідає за організацію заходів з охорони праці в обласній Раді та її виконавчому апараті.

3.18 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.19 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.20  Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.21 Начальник відділу має право:

-  підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції;

- звертатися в оперативному порядку до голови, заступників голови, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради для отримання та узгодження інформації, яка необхідна для виконання службових обов’язків;

- брати участь у розробці та реалізації проектів рішень, розпоряджень  та інших документів з питань, що відносяться до компетенції відділу;

- перевіряти і контролювати у встановленому порядку дотримання вимог до експлуатації офісної комп'ютерної техніки;

- залучати у встановленому порядку посадових осіб органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, інших підприємств, організацій та установ  до вирішення питань, що відносяться до компетенції відділу;

- вносити керівництву обласної Ради пропозиції щодо встановлення, модернізації комп’ютерів, комп’ютерних мереж та програмно-технічних комплексів;

- вносити керівництву обласної Ради пропозиції щодо забезпечення заходів з інформаційної безпеки у підпорядкованих комп’ютерних системах обласної Ради.

 

4. Завідувач сектору з інформаційно-комунікаційних систем

 

Основним завданням завідувача сектору є:

4.1 Своєчасно оприлюднювати публічну інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання обласною Радою своїх обов’язків передбачених чинним законодавством, крім публічної інформації з обмеженим доступом.

4.2 Забезпечувати безперебійне функціонування локальної комп’ютерної мережі з відповідним програмним наповненням, персональних комп’ютерів працівників обласної Ради та її виконавчого апарату, перефірійного обладнання, роботи електронної пошти та мережі Інтернет.

4.3 Оприлюднювати та оновлювати інформацію про діяльність обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.4 Здійснювати  контроль за роботою системи електронної пошти  «obl@vinrada.gov.ua».

4.5 Здійснювати обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.6  Додержуватись  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.7 Дотримуватися вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.8 Забезпечувати виконання інших доручень начальника відділу.

4.9 На період тимчасової відсутності начальника відділу виконувати  його обов’язки.

 

5. Відповідальність

 

Відділ несе відповідальність за:

 

5.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

5.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.

5.3 Працівники відділу несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 21 грудня 2016 року, 11:01
Оновлено: 15 липня 2019 року, 16:00
Переглядів: 100

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація