28 травня о 12.00 у приміщенні обласної Ради відбудеться засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження

Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • Розглянуто 80 інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за кошти ДФРР

    Депутати обласної Ради Геннадій Мазур і Лариса Білозір 23 травня взяли участь у засіданні регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 2019 року. Засідання проходил ....

  • Конкурсна рада визначила переможців 16 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад

    22 травня члени Конкурсної ради під головуванням очільника обласної Ради Анатолія Олійника підбили підсумки 16 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад. – Цьогоріч на конкурс подано 749 проектів, – повідомив Анатолій Дмитрович. – У 2018-му – 735 разом з екологічними. Враховуючи, що екологічних було 347, ....

  • У Вінниці відкрили першу «вуличну бібліотеку»

    23 квітня, у Всесвітній день книги, депутат обласної Ради Дмитро Чаленко разом із депутатом Вінницької міської ради Аллою Власюк на вулиці Волошковій у Вінниці відкрили «вуличну бібліотеку». Про це депутати написали на сторінці у соціальній мережі Facebook. – Тут можна взяти книгу і почитати сидячи на затишній алеї, або ж взяти ....

Відділ інформаційних технологій Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційних технологій

виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

1.1 Відділ інформаційних технологій виконавчого апарату обласної Ради (надалі - відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради, Положення про офіційний веб-сайт обласної Ради та цим Положенням та цим Положенням.

1.3 Відділ утворюється з метою забезпечення стабільного функціонування інформаційної системи, роботи з розвитку і експлуатації мереж передачі даних та адміністрування загальносистемного програмного забезпечення, безперебійної роботи комп’ютерної мережі обласної Ради.

1.4 Робота відділу планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед відділом.

1.5 Положення про відділ затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Відділ утворюється у складі: начальника відділу, завідувача сектору   з інформаційно-комунікаційних систем.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Відділ очолює начальник відділу, який здійснює керівництво відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

1.10 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.11 Відділ підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.12 Відділ, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

2. Основні завдання та обов’язки  та права відділу

Основними завданнями відділу є:

2.1 Забезпечення роботи з розвитку та експлуатації мереж передачі даних та адміністрування загальносистемного програмного забезпечення та безперебійної роботи комп’ютерної мережі обласної Ради та її виконавчого апарату.

2.2 Виконання робіт із захисту інформації, експлуатації, обслуговування, підтримки працездатності та модернізації систем комп’ютерного та програмно-технічних комплексів забезпечення Ради.

2.3 Визначення заходів щодо розвитку інформаційних технологій, систем та мереж та безпеки передачі даних в обласній Раді та її виконавчому апараті.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.4 Здійснює планування та забезпечення розвитку комп’ютерного мережі обласної Ради та її виконавчого апарату.

2.5 Розробляє та впроваджує нові програмні продукти з метою підвищення якості роботи обласної Ради та проводить навчально-консультативну роботу з працівниками виконавчого апарату обласної Ради.

2.6 Надає методичну, консультаційну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування області з питань комп’ютеризації.

2.7 Здійснює технічне забезпечення функціонування офіційного веб-сайту обласної Ради, його модернізацію та наповнення інформацією.

 2.8 Забезпечує доступ до інформації мережі Інтернет та Інтернет-середовища.

2.9 Забезпечує впровадження у виконавчому апараті інформаційних і телекомунікаційних  технологій,  систем  і  мереж, програмно-апаратних   комплексів,   системи   баз  даних  з  метою інформатизації діяльності  всіх  структурних  підрозділів виконавчого апарату обласної Ради.

2.10 Визначає заходи збереження, обробки та передачі інформації.

2.11 Проводить поточний ремонт та обслуговує комп’ютерну техніку у виконавчому апараті обласної Ради.

2.12 Здійснює системні заходи щодо продовження терміну реєстрації доменного імені обласної Ради.

2.13 Отримує та відправляє електронну пошту.

2.14 Здійснює контроль за роботою офіційної електронної пошти  «obl@vinrada.gov.ua».

2.15 Здійснює заходи по запровадженню та використанню електронного цифрового підпису керівництва та відповідальних працівників виконавчого апарату обласної Ради і поступовий перехід до електронного документообігу.

2.16 Забезпечує проведення онлайн трансляцій пленарних засідань Ради.

2.17 Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу проектів актів, з питань які віднесені до компетенції відділу.

2.18 Організовує роботу по захисту інформації, проектуванню, розробленню і модернізації комплексної системи захисту інформації.

2.19 Забезпечує безперебійну та ефективну роботу в сесійній залі електронної системи голосування „Рада-В” під час пленарних засідань сесії обласної Ради та президії.

Відділ має право:

2.20 Отримувати необхідну інформацію від керівництва, депутатів обласної ради, працівників виконавчого апарату обласної Ради, посадових осіб обласної державної адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу для виконання покладених на відділ завдань.

2.21 Бути присутнім на сесіях обласної Ради, зустрічах, семінарах, конференціях, круглих столах, нарадах, інших заходах, які відбуваються в області з питань, які відносяться до компетенції відділу.

2.22  Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

2.23 Виконувати інші завдання за дорученням голови, заступників голови, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради в межах компетенції відділу.

3. Начальник відділу

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

3.2 Планує роботу відділу і забезпечує його виконання.

3.3 Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати їх роботи.

3.4 Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу проектів актів, з питань, які віднесені до компетенції відділу.

3.5 Координує роботу відділу з питань:

- забезпечення прозорості та публічності в роботі обласної Ради та її виконавчому апараті;

- забезпечення розвитку комп’ютерної мережі виконавчого апарату обласної Ради;

- впровадження нових програмних продуктів з метою підвищення якості роботи обласної Ради та проведення навчально-консультативної роботи з працівниками виконавчого апарату обласної ради;

- забезпечення організаційно-технічного функціонування офіційного веб-сайту Вінницької обласної Ради, його модернізації, регулярного наповнення інформацією;

3.6 Забезпечує своєчасне розміщення на офіційному сайті обласної Ради  звітів у рубриці «Доступ до публічної інформації».

3.7 Своєчасне розміщення на офіційному сайті обласної Ради матеріалів, оприлюднення документів, за поданням відповідальних осіб виконавчого апарату, згідно з затвердженим головою обласної Ради порядком розміщення інформації на офіційному веб-сайті:

- проектів рішень обласної Ради;

- рішень обласної Ради;

- порядків денних пленарних засідань сесій обласної Ради;

- протоколів пленарних засідань сесій обласної Ради;

- реєстрацій, поіменних голосувань депутатів обласної Ради;

- аудіо та відео записів пленарних засідань сесій обласної Ради;

- розпоряджень голови обласної Ради;

- новин;

- заходів;

- інших інформаційних матеріалів.

3.8 Подає, згідно з чинним законодавством, пропозиції керівництву обласної Ради про призначення, звільнення, преміювання працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

3.9 Здійснює контроль за станом трудової та виконавської дисципліни у відділі.

3.10 Здійснює контроль за дотриманням посадовими особами відділу антикорупційного законодавства.

3.11 Представляє відділ в установах, підприємствах та закладах області.

3.12 Бере участь у нарадах, які проводяться керівництвом обласної Ради.

3.13 Забезпечує дотримання в обласній Раді та її виконавчому апараті правил та норм охорони праці.

3.14 Начальник відділу має право:

-  підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції;

- звертатися в оперативному порядку до голови, заступників голови, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради для отримання та узгодження інформації, яка необхідна для виконання службових обов’язків;

- брати участь у розробці та реалізації проектів рішень, розпоряджень  та інших документів з питань, що відносяться до компетенції відділу;

- перевіряти і контролювати у встановленому порядку дотримання вимог до експлуатації офісної комп'ютерної техніки;

- залучати у встановленому порядку посадових осіб органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, інших підприємств, організацій та установ  до вирішення питань, що відносяться до компетенції відділу;

- вносити керівництву обласної Ради пропозиції щодо встановлення, модернізації комп’ютерів, комп’ютерних мереж та програмно-технічних комплексів;

- вносити керівництву обласної Ради пропозиції щодо забезпечення заходів з інформаційної безпеки у підпорядкованих комп’ютерних системах обласної Ради.

3.15 Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою справ виконавчого апарату обласної Ради, в управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради для зберігання та передачі до державного архіву.

3.16 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.17 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.18 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.19 На період тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на завідувача сектору.

4. Завідувач сектору з інформаційно-комунікаційних систем

Основним завданням завідувача сектору є:

4.1 Своєчасне оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена  в процесі виконання обласною Радою своїх обов’язків передбачених чинним законодавством, крім публічної інформації з обмеженим доступом.

4.2 Забезпечення безперебійного функціонування локальної комп’ютерної мережі з відповідним програмним наповненням, персональних комп’ютерів працівників обласної Ради та її виконавчого апарату, перефірійного обладнання, роботи електронної пошти та мережі Інтернет.

4.3 Оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.4 Отримує та відправляє електронну пошту.

4.5 Здійснює контроль за роботою системи електронної пошти  «obl@vinrada.gov.ua».

Завідувач сектору:

4.6 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.7 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.8 Забезпечує виконання інших доручень начальника відділу.

5. Відповідальність

Відділ несе відповідальність за:

5.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

5.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.

5.3 Працівники відділу несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 21 грудня 2016 року, 11:01
Оновлено: 11 липня 2017 року, 16:51
Переглядів: 1437

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація