Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління інформаційних технологій Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ
про управління інформаційних технологій 
виконавчого апарату обласної Ради

Основними завданнями управління є: 

Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері електронного урядування, електронної демократії, технічного захисту інформації, протидії кіберзагрозам, формування та використання регіональних електронних ресурсів.
Забезпечення роботи з розвитку та експлуатації мереж передачі даних та адміністрування загальносистемного програмного забезпечення та безперебійної роботи комп’ютерної мережі обласної Ради та її виконавчого апарату.
Виконання робіт із захисту інформації; експлуатації, обслуговування, підтримки працездатності та модернізації систем комп’ютерного та програмно-технічних комплексів забезпечення Ради.
Визначення заходів щодо розвитку інформаційних технологій, систем та мереж, та безпеки передачі даних в обласній Раді та її виконавчому апараті.
 Технічне, організаційне та інформаційне забезпечення функціонування офіційного сайту обласної Ради.
Постійний моніторинг роботи офіційного вебсайту обласної Ради, внесення пропозицій керівництву стосовно його модернізації та удосконалення роботи, регулярне наповнення офіційного вебсайту обласної Ради 
Проведення тестування системи «Рада», оформлення акту технічної перевірки роботи системи «Рада» перед проведенням пленарного засідання сесії обласної Ради.
Забезпечення роботи системи «Рада» під час проведення пленарного засідання сесії обласної Ради, зокрема голосування та висвітлення  результатів поіменного голосування на екрани в сесійній залі.
 Забезпечення роботи системи електронного документообігу системи голосування «Рада».
Формування відео-архіву трансляції пленарних засідань сесій обласної Ради.
 Формування електронного архіву проєктів рішень, оприлюднених на офіційному сайті обласної Ради, станом на день проведення пленарного засідання сесії обласної Ради.
 Забезпечення озвучення, запису звукової стенограми, пленарних засідань сесії обласної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, інших засідань, нарад під головуванням голови, заступників голови обласної Ради, відео трансляції пленарного засідання сесії обласної Ради на офіційному вебсайті Ради в режимі онлайн.
Оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради звукової стенограми пленарного засідання сесії обласної Ради.
Технічне забезпечення роботи з електронними петиціями, адресованими  обласній Раді згідно з порядком, затвердженим розпорядженням голови обласної Ради.
Здійснення заходів  з інформатизації управлінської діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату.
Впровадження програмного забезпечення «Система електронного документообігу», з метою підвищення якості роботи у виконавчому апараті обласної Ради та обласної Ради, в цілому

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 Здійснює заходи з інформатизації управлінської діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату, планування та забезпечення розвитку комп’ютерної мережі обласної Ради та її виконавчого апарату.
 Впроваджує нові програмні продукти з метою підвищення якості роботи обласної Ради та проводить навчально-консультативну роботу з працівниками виконавчого апарату обласної Ради.
 Надає методичну, консультаційну та практичну допомогу депутатам обласної Ради, працівникам виконавчого апарату обласної Ради, працівникам органів місцевого самоврядування області з питань комп’ютеризації.
Здійснює технічне  та організаційне забезпечення функціонування офіційного вебсайту обласної Ради, його модернізацію та наповнення інформацією. 
Забезпечує доступ до інформації мережі Інтернет та Інтернет-середовища.
Забезпечує впровадження у виконавчому апараті інформаційних і телекомунікаційних  технологій,  систем  і  мереж, програмно-апаратних   комплексів,   системи   баз  даних  з  метою інформатизації діяльності  всіх  структурних  підрозділів виконавчого апарату обласної Ради.
Визначає заходи збереження, обробки та передачі інформації.
Проводить поточний ремонт та обслуговує комп’ютерну техніку у виконавчому апараті обласної Ради.
Здійснює системні заходи щодо продовження терміну реєстрації доменного імені обласної Ради.
Здійснює контроль за роботою офіційної електронної пошти  «obl@vinrada.gov.ua».
Забезпечує функціонування системи документообігу «Рада» на пленарних засідань Вінницької обласної Ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Вінницької обласної Ради (dep.vinrada.gov.ua).
Вживає заходів щодо вдосконалення інформаційної системи електронного документообігу «Рада».
Організовує інформаційно-технічну підтримку забезпечення пленарних засідань Вінницької обласної Ради.
Забезпечує роботу та технічне обслуговування телефонії у виконавчому апараті обласної Ради.
 Здійснює заходи по запровадженню та використанню електронного цифрового підпису керівництва та відповідальних працівників виконавчого апарату обласної Ради і поступовий перехід до електронного документообігу.
Забезпечує технічну підтримку відповідальної особи за оприлюднення обласною Радою наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному вебсайті обласної Ради та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та начальників управлінь, відділів,  інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради  щодо підготовки та оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних на офіційному вебсайті обласної Ради та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. 
 Розробляє проєкти нормативно-правових актів та проводить експертизу проєктів актів, з питань які віднесені до компетенції управління.
Організовує роботу по захисту інформації, проєктуванню, розробленню і модернізації комплексної системи захисту інформації.
Здійснює технічні заходи щодо роботи акаунта обласної Ради на порталі відкритих даних.

Управління має право:

Отримувати необхідну інформацію від керівництва, депутатів обласної Ради, працівників виконавчого апарату обласної Ради, посадових осіб обласної державної адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій з питань, які відносяться до компетенції управління для виконання покладених на управління завдань.
Бути присутнім на сесіях обласної Ради, зустрічах, семінарах, конференціях, круглих столах, нарадах, інших заходах, які відбуваються в області з питань, які відносяться до компетенції управління.
Управління, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.
Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління. 
Виконувати інші завдання за дорученням голови, заступників голови, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради в межах компетенції управління.

______________________
 

Створено: 21 грудня 2016 року, 11:01

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація