Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

  • Вінницька обласна Рада оголосила конкурс  «Комфортні громади»

    Сьогодні, 20 січня, обласна Рада дала старт конкурсу «Комфортні громади». Конкурс відбиратиме проєкти розвитку територіальних громад Вінниччини, і в подальшому реалізація прєктів-переможців фінансуватиметься за кошти обласного бюджету, бюджетів громад та з інших залучених джерел. – На завершальному етапі децентралізації на ....

  • Міст Ямпіль-Косеуць будуватимуть

    Питання будівництва мосту «Ямпіль-Косеуць» підняли, зокрема, на зустрічі Президента України Володимира Зеленського і новообраної Президентки Молдови Майї Санду, яка відбулася 12 січня. Будівництво цього мосту є надзвичайно важливим для Вінницької області, яка межує з Молдовою. Для України і Молдови – це стратегічний інфраструктурн ....

  • Вячеслав Соколовий: «Кожен житель навіть найвіддаленішого населеного пункту має отримувати якісні адміністративні, медичні та освітні послуги»

    Розпочалось засідання першої Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради 8 скликання. Обговорюють сьогодні питання організації та діяльності новообраних органів місцевого самоврядування територіальних громад і районів області. Роботу Координаційної ради розпочав голова обласної Ради Вячеслав Соколовий. Він при ....

Управління з питань контролю та запобігання корупції Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань контролю та запобігання корупції

виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

 

 1.1 Управління з питань контролю  та запобігання корупції виконавчого апарату обласної Ради (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою здійснення контролю за виконанням розпоряджень голови обласної Ради, доручень, протокольних доручень голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради та впровадження і реалізації заходів щодо запобігання та виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією в обласній Раді та її виконавчому апараті.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі начальника управління, заступника начальника управління – уповноваженої особи з питань запобігання корупції та консультанта. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління очолює начальник управління, який здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

1.10 Управління підпорядковується голові обласної Ради, заступнику голови обласної Ради відповідно до розподілу обов’язків, керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.11 Обласна Рада створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет.

1.12 Управління, при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, управліннями, департаментами, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.

 

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

 

Основними завданнями управління є:

2.1 Розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій з питань удосконалення організації та здійснення контролю за станом виконання розпоряджень голови обласної Ради, протокольних доручень, доручень голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради.

2.2 Проведення випереджувального моніторингу строків виконання документів в обласній Раді та її виконавчому апараті та своєчасне інформування з цих питань голови обласної Ради.

2.3 Здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції».

2.4 Внесення пропозицій щодо заслуховування на сесіях обласної Ради, засіданнях президії обласної Ради, нарадах питань, що стосуються контролю за виконанням рішень обласної Ради.

 

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.5 Готує проєкти рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради з питань, що відносяться до компетенції управління.

2.6  Здійснює контроль за виконанням документів в обласній Раді та її виконавчому апараті.

2.7 Здійснює контроль за виконанням доручень, розпоряджень, протокольних доручень, тощо.

2.8 Вносить пропозиції про зняття з контролю чи продовження термінів виконання документів обласної Ради.

2.9 Здійснює контроль за підготовкою необхідних матеріалів та документів для голови обласної Ради.

2.10 Готує інформаційно-аналітичні та інші матеріали з питань виконання документів та інформує голову обласної Ради про стан виконання документів.

2.11 Розробляє план заходів щодо запобігання корупції та здійснює контроль за їх виконанням.

2.12 Проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

2.13 Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.

2.14 Надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства працівникам виконавчого апарату та депутатам обласної Ради.

2.15 Організовує зустрічі голови обласної Ради з громадськістю, посадовими особами інших органів.

2.16 Взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, постійними комісіями, органами місцевого самоврядування, департаментами, управліннями, відділами органів виконавчої влади з питань, що відносяться до компетенції управління.

2.17 Бере участь у роботі сесій обласної Ради, засіданнях постійних комісій обласної Ради, робочих групах, дорадчих органах, нарадах та інших заходах, що проводяться за участю голови обласної Ради, сесіях місцевих рад всіх рівнів.

2.18 Виконує інші завдання і доручення голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради.

2.19 Працівники управління мають право:

- користуватися правами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України.

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

- на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоюється, досвіду та стажу роботи.

- на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи.

- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

- на соціальний і правовий захист.

- на отримання в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків.

- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватись з іншими документами, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення.

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних  звинувачень або підозри щодо них.

- захищати свої законні права та інтереси в органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

 

3. Начальник управління

 

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

3.2 Планує роботу управління і забезпечує його виконання.

3.3 Забезпечує контроль за своєчасним і якісним виконанням доручень голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради; підготовку матеріалів та документів, які подаються на розгляд голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради з питань відповідно до компетенції; взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та постійними комісіями обласної Ради.

3.4 Приймає від управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради зареєстровані документи для розгляду головою обласної Ради та готує проєкти резолюцій голови обласної Ради.

3.5 Бере участь в розробці проєктів нормативно-правових актів, рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, а також в проведенні експертизи проєктів таких актів.

3.6 За погодженням з головою обласної Ради уточнює план його щоденної роботи.

3.7 Організовує контроль за виконанням доручень за підсумками нарад, які проводять голова обласної Ради та заступники голови обласної Ради.

3.8 Разом з консультантом управління бере участь в організації прийому громадян, депутатських прийомів головою обласної Ради та заступниками голови обласної Ради, зустрічей з трудовими колективами, громадськістю.

3.9 За дорученням голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради співпрацює з структурними підрозділами виконавчого апарату і постійними комісіями обласної Ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в межах  компетенції управління.

3.10 Взаємодіє з органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень при розгляді питань, що стосуються компетенції управління.

3.11 Забезпечує виконання в управлінні  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку  згідно з порядком, затвердженим  відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

-  інформації для її оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації;

-  наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.12 Вносить на розгляд голови обласної Ради пропозиції щодо вдосконалення роботи управління з питань, що стосуються його діяльності.

3.13 Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.

3.14 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.15 За дорученням голови обласної Ради організовує розгляд заяв, скарг та пропозицій громадян щодо діяльності органів місцевого самоврядування, підзвітних установ і організацій, здійснювати контроль за їх реалізацією.

3.16 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.17 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.18 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

 

4. Заступник  начальника  управління

уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

4.1 Здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції».

4.2 Розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції в обласній Раді та її виконавчому апараті.

4.3 Організовує роботу з оцінки корупційних ризиків в обласній Раді та її виконавчому апараті, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить голові обласної Ради пропозиції щодо таких заходів.

4.4 Забезпечує підготовку антикорупційної програми в обласній Раді, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання.

4.5 Здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду.

4.6 Надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

4.7 Вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує голову обласної Ради та Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

4.8 Проводить перевірку факту подання декларацій, депутатами обласної Ради, працівниками (колишніми працівниками) виконавчого апарату, керівниками підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад області, членами конкурсної комісії утвореної обласною Радою та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.

4.9 Надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

4.10 Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації.

4.11 Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.

4.12 Надає депутатам обласної Ради, працівникам виконавчого апарату обласної Ради, керівникам підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад області, членам конкурсної комісії утвореної обласною Радою, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань.

4.13 Здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом.

4.14 Інформує голову обласної Ради, Національне агентство, інші спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками виконавчого апарату обласної Ради.

4.15 У разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення депутатами обласної Ради, працівниками виконавчого апарату, керівниками підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад області корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом.

4.16 Повідомляє у письмовій формі голову обласної Ради про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог працівниками виконавчого апарату, керівниками підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад області корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією з метою забезпечення дотримання відповідальним суб’єктом вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 65 Закону.

4.17 Інформує Національне агентство у разі не направлення відділом з питань персоналу виконавчого апарату  обласної Ради завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

4.18 Організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства.

4.19 Веде облік осіб притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

4.20 Візує проєкти рішень, розпоряджень голови обласної Ради з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти розпоряджень з кадрових питань.

4.21 Щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до статті 20 Закону.

4.22 Взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

4.23 Веде облік працівників виконавчого апарату, депутатів обласної Ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

4.24 Бере участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, рішень сесій обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, а також в проведенні експертиз з питань, що відносяться до компетенції управління.

4.25 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

4.26 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.27 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.28  Виконує обов’язки начальника управління у разі його відсутності.
 

5. Консультант управління

 

5.1 Здійснює моніторинг за дотриманням строків при опрацюванні проєктів рішень,  документів що надходять до виконавчого апарату обласної Ради.

5.2 Бере участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, рішень сесій обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, а також в проведенні експертиз з питань, що відносяться до компетенції управління.

5.3 Готує інформаційно-аналітичні та інші матеріали з питань строків виконання документів в обласній Раді та її виконавчому апараті та інформує про це начальника управління.

5.4 Забезпечує своєчасне та якісне виконання доручень начальника управління, підготовку матеріалів та документів для голови обласної Ради.

5.5 Здійснює організаційне забезпечення та підготовку участі голови обласної Ради у виїзних засіданнях, робочих зустрічах, прийомі відвідувачів та міжнародних делегацій.

5.6 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

5.7 Бере участь у проведенні прийому громадян головою обласної Ради, вносить пропозиції щодо вирішення порушених питань.

5.8 Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.9 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.10 Виконує інші завдання за дорученням начальника управління.

 

6. Відповідальність

 

Управління несе відповідальність за:

6.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

6.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

6.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

 

 

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01 Переглядів: 362

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація