Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Відділ супроводу постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ супроводу постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин
виконавчого апарату Вінницької обласної Ради

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення супроводу постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин. 
2. Організаційне та методичне забезпечення реалізації повноважень обласної Ради у галузях агропромислового комплексу, з питань лісового та мисливського господарства; з питань реалізації на території області земельної реформи, з питань землекористування, вирішення питань землеустрою; з питань  раціонального використання та охорони земель.
3. Проведення попереднього аналізу проєктів рішень та їх передача з відповідним висновком на розгляд постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин.
4. Підготовка пропозицій, висновків, проєктів рішень обласної Ради з питань: 
- землекористування, освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб; 
-збереження та відтворення родючості ґрунтів,  ефективної господарської діяльності на землі; 
- охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки;
- лісокористування та мисливського господарства, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області; 
- розгляду звітів про виконання рішень обласної Ради.
5. Організація роботи щодо проведення обласних конкурсів згідно з обласними програмами у відповідних галузях.

З метою виконання покладених на нього завдань відділ:

6. Проводить попередній аналіз поданих проєктів рішень і передає їх з відповідним висновком на розгляд постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних.
7. Вивчає та узагальнює документи, які надходять до обласної Ради і відносяться до компетенції відділу, за дорученням керівництва розробляє проєкти нормативно-правових актів та проводить експертизу проєктів таких актів, готує при необхідності аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали, що надходять до відділу і віднесені до його компетенції.
8. Вносить на розгляд керівництва обласної Ради проєкти планів, заходів, доповідних записок, інформацій з питань компетенції відділу та забезпечує їх виконання.
9. За дорученням керівництва обласної Ради здійснює опрацювання заяв, скарг і звернень громадян, вносить пропозиції щодо їх вирішення.
10. Організовує проведення нарад та семінарів, забезпечує підвищення кваліфікації відповідних категорій керівників і працівників місцевих рад з питань, віднесених до компетенції відділу.
11. Сприяє здійсненню контролю постійною комісією за виконанням обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною Радою повноважень. 
12. Сприяє постійній комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин у здійсненні контролю за виконанням рішень обласної Ради, довгострокових програм, затверджених рішеннями  обласної Ради.
13. Здійснює формування документів, відповідно до номенклатури справ відділу, та готує їх для передачі на зберігання до архіву обласної Ради.

14. Відділ має право:
- взаємодіяти з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;
- одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб обласної Ради та її виконавчого апарату інформацію, матеріали та пояснення, необхідні для здійснення покладених на відділ завдань.

                           _______________

Створено: 30 березня 2021 року, 09:20

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація