Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління з питань персоналу Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань персоналу виконавчого апарату 
обласної Ради

Основними завданнями управління є:

Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи.
Документальне оформлення вступу на службу в органі місцевого самоврядування, її проходження та припинення. 
Забезпечення здійснення обласною Радою повноважень власника з питань трудових відносин із керівниками підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад області, відповідно до чинного законодавства, забезпечує підготовку проектів контрактів із зазначеними керівниками.
Планування та організація  роботи щодо підвищення кваліфікації працівників виконавчого апарату обласної Ради, проведення атестації та щорічної оцінки  виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань.
Вивчення поточної та перспективної потреби в кваліфікованих фахівцях на вакантні посади виконавчого апарату обласної Ради та внесення відповідних пропозицій керівництву.

З метою виконання покладених на нього завдань управління:

В межах своєї компетенції надає пропозиції до структури та штатної чисельності виконавчого апарату.
Надає методичну допомогу при розробленні положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної Ради. 
Розробляє та готує проєкти нормативно-правових актів з кадрових питань виконавчого апарату обласної Ради.
Здійснює розроблення проєктів рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради, в тому числі згідно з поданням голови обласної державної адміністрації, щодо призначення і звільнення керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад області.
Вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття вакантних посад. 
Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад, проводить перевірку документів, поданих кандидатами на відповідність  встановленим вимогам.
Організовує роботу щодо стажування посадових осіб виконавчого апарату обласної Ради та осіб, які претендують на зайняття вакантних посад.

Управління має право:

- взаємодіяти з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;
- одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб обласної Ради та її виконавчого апарату інформацію, матеріали та пояснення, необхідні для здійснення покладених на управління завдань;
- на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на управління повноважень.


___________________
 

Створено: 11 липня 2017 року, 16:54

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація