21 вересня о 9.00 у приміщенні обласної Ради (каб. 301) відбудеться засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм.   21 вересня об 11.00 у сесійній залі обласної Ради відбудеться засідання президії обласної Ради

Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • Уряд подовжив адаптивний карантин до 31 жовтня

    Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив 26 серпня. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що документ передбачає посилення низки обмежувальних заходів. – Карантин в Україні подовжується до 31 жовтня 2020 року. Також посилюються обмежувальні заходи на території регіонів. Це пов’язано з різким зростанням кількості випа ....

  • Вінницька обласна Рада першою в Україні провела сесійне засідання з дотриманням усіх санітарних норм

    Вінницька обласна Рада 23 липня першою в Україні провела сесійне засідання з дотриманнях усіх санітарних норм, соціальної дистанції та застосуванням засобів індивідуального захисту. До того ж обласна Рада була першою в Україні, яка провела позачергову 43 сесію в період посиленого карантину у відеорежимі 16 квітня. – На сьогоднішню сесію вп ....

  • Продовжено карантинні обмеження допуску до приміщення обласної Ради

    Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на тери ....

Сектор міжнародної та міжрегіональної співпраці Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор міжнародної та міжрегіональної співпраці

 виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

1.1 Сектор міжнародної та міжрегіональної співпраці виконавчого апарату обласної Ради (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.3 У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Сектор утворюється з метою організації роботи, спрямованої на сприяння розвитку міжнародного, транскордонного та міжрегіонального співробітництва Вінницької області.

1.4 Робота сектора планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед сектором.

1.5 Положення про сектор затверджується розпорядженням голови обласної Ради.

1.6 Структура сектору, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Сектор утворюється у складі завідувача сектору, який його очолює, здійснює керівництво сектором і несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань. 

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників сектору здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Сектор підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

 

2. Основні завдання, обов’язки та права сектору

2.1 Забезпечує реалізацію політики економічного і соціального розвитку регіону шляхом сприяння розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва у галузі економіки, торгівлі, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму та інших сфер суспільного життя.

2.2 Здійснює заходи та сприяє створенню належних умов, спрямованих на розвиток та організацію транскордонного і прикордонного співробітництва області.

2.3 Сприяє розвитку міжнародних зв'язків Вінницької області.

2.4 Сприяє забезпеченню реалізації державної зовнішньоекономічної політики у сфері зовнішніх зносин і міжнародного торговельно-економічного співробітництва на регіональному рівні.

2.5 Сприяє реалізації євроінтеграційної політики України на регіональному рівні.

2.6 Сектор при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, підприємствами, установами, організаціями, що належать до спільної власності територіальних громад області, а також з департаментами, управліннями, відділами, службами Вінницької обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, митними та прикордонними органами, Посольствами України за кордоном, Посольствами та Консульствами іноземних держав, акредитованими в Україні.

 

3.Завідувач сектору

3.1 Організовує роботу, спрямовану на сприяння розвитку міжнародного, транскордонного та міжрегіонального співробітництва Вінницької області. Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції Сектору.

3.2 Розробляє пропозиції з питань міжнародного та міжрегіонального співробітництва області та регіональних аспектів євроінтеграції.

3.3 Розробляє пропозиції керівництву обласної Ради щодо складу офіційних делегацій обласної Ради, переліку офіційних осіб у складі делегацій.

3.4 Готує пропозиції щодо груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного, міжрегіонального співробітництва.

3.5 Підтримує робочі зв'язки з МЗС України щодо реалізації основних засад інвестиційної політики, євроінтеграційних намірів на регіональному рівні, а також постійні контакти з представництвами іноземних держав в Україні.

3.6 Розробляє проекти  програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується обласної Ради, готує протокольні заходи та проводить зустрічі, веде переговори з іноземними делегаціями у межах повноважень Сектору.

3.7 Взаємодіє з структурними підрозділами облдержадміністрації у сфері зовнішніх зносин, міжнародного економічного співробітництва, європейської інтеграції.

3.8 Здійснює підготовку проектів угод, меморандумів, протоколів зустрічей з міжнародної та міжрегіональної співпраці обласної Ради.

3.9 Сприяє формуванню позитивного іміджу Вінницької області на міжнародній арені.

3.10 Вивчає міжнародний досвід з питань місцевого самоврядування та готує керівництву інформації, довідки, пропозиції, з цих питань.

3.11 Сприяє взаємодії і зв'язкам обласної Ради з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн. Співпрацює з Генеральним Консульством Республіки Польща у місті Вінниця.

3.12 Забезпечує виконання в секторі  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку  згідно з порядком, затвердженим   відповідним розпорядженням голови обласної Ради:

- інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної Ради;

- публічної інформації для її реєстрації в  системі обліку публічної інформації;

- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.

3.13 Відповідає за обробку персональних даних у секторі.

3.14 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.

3.15 Сприяє вирішенню питань діяльності сектору в межах та порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

3.16 Завідувач сектору має право:

- за дорученням керівництва обласної Ради представляти сектор у структурних підрозділах органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції сектору;

- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади документи, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань;

- залучати спеціалістів структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради для підготовки проектів рішень та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, що проводяться сектором відповідно до покладених на нього обов'язків;

- за дорученням керівництва обласної Ради представляти обласну Раду в міжнародних структурах, дипломатичних установах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, в межах своєї компетенції;

- вносити на розгляд керівництва обласної Ради пропозиції щодо вдосконалення роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

3.17 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.18 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.19 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

4. Відповідальність

Сектор несе відповідальність за:

4.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

4.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на сектор.

4.3 Відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01
Оновлено: 15 липня 2019 року, 16:10
Переглядів: 549

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація