Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Управління по зв'язках з органами місцевого самоврядування, міжнародного та міжрегіонального співробітництва, проєктної діяльності та сприяння інвестиціям Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ
про управління по зв'язках з органами місцевого самоврядування, міжнародного та міжрегіонального співробітництва, 
проєктної діяльності та сприяння інвестиціям
виконавчого апарату обласної Ради

Управління здійснює організаційне, аналітичне, інформаційне забезпечення роботи обласної Ради з питань діяльності органів місцевого самоврядування, міжнародного та міжрегіонального співробітництва,  проєктів місцевого розвитку, а також питань щодо розвитку промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики.
Взаємодіє з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надання їм необхідної методичної та практичної допомоги з питань, що належать до компетенції управління.
В межах своєї компетенції надає допомогу депутатам та постійним комісіям обласної Ради у здійсненні ними своїх повноважень. Готує депутатам обласної Ради довідково - інформаційні та інші матеріали з питань, віднесених до компетенції управління.
Готує пропозиції, висновки, рекомендації, проєкти рішень обласної Ради та постійної комісії, проєкти розпоряджень голови обласної Ради з питань, які стосуються компетенції управління. 
Розробляє проєкти нормативно-правових актів (рішень та розпоряджень голови обласної Ради).
Здійснює контроль за виконанням рішень обласної Ради та розпоряджень голови обласної Ради з питань аналізу та реалізації проєктів місцевого розвитку та міжнародного співробітництва, стратегічного розвитку, інвестицій.
Спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та обласної державної адміністрації готує пропозиції про зміну діючих або скасування таких, що фактично втратили чинність, рішень обласної Ради, обласних програм, розпоряджень голови обласної Ради.
Перевіряє на відповідність вимогам законодавства проєкти рішень, розпоряджень голови обласної Ради та інших документів, що відносяться до компетенції управління і вносяться на розгляд обласної Ради, його виконавчого апарату, а також візує їх.
Бере участь у засіданнях постійних комісій обласної Ради, інших дорадчих і колегіальних органах, нарадах, які проводяться за участю обласної Ради з питань, що відносяться до компетенції управління.
За дорученням голови обласної Ради, першого заступника голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників та депутатів обласної Ради з питань, які відносяться до компетенції управління.
Забезпечує супровід постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування.
Проводить попередній аналіз проєктів рішень та їх передача з відповідним висновком на розгляд постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування.
Сприяє реалізації політики економічного й соціального розвитку регіону шляхом розвитку у галузях економіки, туризму та інших сфер суспільного життя.
Сприяє взаємодії і зв'язкам обласної Ради з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн; сприяє співробітництву із міжнародними організаціями, установами, підприємствами та іншими іноземними суб’єктами господарювання, торгово-економічними представництвами, інвестиційними фондами, посольствами та консульствами інших країн в Україні, іншими організаціями.
Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали з питань, що відносяться до компетенції управління.
Організація підготовки Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради та матеріалів, що вносяться на їх розгляд.
Одержує, аналізує та використовує в роботі інформацію, що надходить від обласної державної адміністрації, окремих обласних управлінь, департаментів, структурних підрозділів обласної Ради, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств (незалежно від форм власності та господарювання) з питань місцевого самоврядування, стратегічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Співпрацює з Агенцією регіонального розвитку та Вінницькою обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування з метою ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування області щодо сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку.
Вивчає і популяризує позитивний досвід реалізації інвестиційних проєктів в області, поширення інформаційних матеріалів про інвестиційний потенціал області.
Організовує забезпечення візитів офіційних делегацій до обласної Ради, а також представників обласної Ради до іноземних держав.
Сприяє розвитку місцевих громад шляхом надання інформаційної та методичної допомоги у залученні додаткових фінансових ресурсів, не заборонених чинним законодавством України, розробці та впровадженню програм та проєктів, спрямованих на розвиток і посилення спроможності територіальних громад.
Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради забезпечує підготовку засідань постійної комісії  обласної Ради з питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування, нарад та інших заходів.
За погодженням із керівництвом обласної Ради управління залучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради до підготовки проєктів документів.
Підготовка проєктів планів роботи обласної Ради на рік, заходів на місяць, на тиждень.
Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції управління.
Готує (в межах повноважень управління) інформаційні матеріали, які відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації.
Забезпечує виконання в управлінні вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому чисті підготовку згідно з порядком, затвердженим відповідним розпорядженням голови обласної Ради:
- інформації для оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради;
- публічної інформації для її реєстрації в системі обліку публічної інформації;
- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.
Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.
Управління має право:
Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб, структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних установ та організацій, органів місцевого самоврядування області документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, з питань, що відносяться до компетенції управління, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
Інформувати голову обласної Ради, у разі покладення на управління виконання завдань та функцій, що не належать чи виходять за межі компетенції управління, а також у випадках ненадання інформації, необхідної для вирішення порушених питань.
Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до вирішення питань щодо підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, проєктів на залучення грантів, позабюджетних коштів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків.
Брати участь у засіданнях сесій обласної Ради, колегій, постійних комісій, інших дорадчих і колегіальних органів Ради, нарадах, які проводяться в обласній Раді з питань, які відносяться до компетенції управління.
Одержувати для виконання своїх обов’язків необхідні матеріально-технічні засоби, обладнання, сучасну офісну техніку та засоби зв’язку, доступ до мережі Інтернет.

___________________
 

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація