13 грудня о 10.00 в приміщенні обласної Ради (3-й поверх, кабінет 306) відбудться прес-конференція голови обласної Ради Анатолія Олійника

Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • Представників органів місцевого самоврядування привітали з професійним святом

    Сьогодні, 6 грудня, в приміщенні обласної Ради відбулися урочисті збори з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування. Депутатів обласної Ради, місцевих рад та посадових осіб представницьких органів області привітали голова обласної Ради Анатолій Олійник, голова облдержадміністрації Валерій Коровій, керуючий справами виконавчого комітету Вінниц ....

  • Соте засідання провела бюджетна комісія обласної Ради

    Сьогодні, 6 грудня, відбулося ювілейне 100-те засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм під головуванням Геннадія Мазура. Протягом її діяльності члени комісії розглянули майже 1000 питань, з яких 340 було винесено на пленарні засідання сесій обласної Ради. Комісія утворена відповідно до рішення 1 сесії обласної ....

  • На Вінниччині діятимуть нові тарифи на теплову енергію

    Під час засідання 36 позачергової сесії депутати обласної Ради 59 голосами підтримали проект рішення щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання для населення, бюджетних установ та організацій, госпрозрахункових споживачів та релігійних орга ....

Сектор міжнародної та міжрегіональної співпраці Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор міжнародної та міжрегіональної співпраці

 виконавчого апарату обласної Ради

 

1. Загальні положення

1.1 Сектор міжнародної та міжрегіональної співпраці виконавчого апарату обласної Ради (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.3 У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, положенням про виконавчий апарат обласної Ради та цим Положенням.

1.3 Сектор утворюється з метою організації роботи, спрямованої на сприяння розвитку міжнародного, транскордонного та прикордонного співробітництва Вінницької області.

1.4 Робота сектора планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед сектором.

1.5 Положення про сектор затверджується розпорядженням голови обласної Ради.

1.6 Структура сектору, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Сектор утворюється у складі завідувача сектору, який його очолює, здійснює керівництво сектором і несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань. 

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників сектору здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Сектор підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.10 Сектор при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими підрозділами виконавчого апарату обласної Ради, підприємствами, установами, організаціями, що належать до спільної власності територіальних громад області, а також з департаментами, управліннями, відділами, службами Вінницької обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, митними та прикордонними органами, Посольствами України за кордоном, Посольствами та Консульствами іноземних держав, акредитованими в Україні.

2. Основні завдання, обов’язки та права сектору

2.1 Забезпечує реалізацію політики економічного і соціального розвитку регіону шляхом сприяння розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва у галузі економіки, торгівлі, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму та інших сфер суспільного життя.

2.2 Здійснює заходи та сприяє створенню належних умов, спрямованих на розвиток та організацію транскордонного і прикордонного співробітництва області.

2.3 Сприяє розвитку міжнародних зв'язків Вінницької області.

2.4 Сприяє забезпеченню реалізації державної зовнішньоекономічної політики у сфері зовнішніх зносин і міжнародного торговельно-економічного співробітництва на регіональному рівні.

2.5 Сприяє реалізації євроінтеграційної політики України на регіональному рівні.

2.6 Взаємодіє з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади з міжнародних питань.

3.Завідувач сектору

3.1 Організовує роботу, спрямовану на сприяння розвитку міжнародного, транскордонного та прикордонного співробітництва Вінницької області. Збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції Сектору.

3.2 Здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи Сектору.

3.3 Розробляє пропозиції з питань міжнародного та міжрегіонального співробітництва області та регіональних аспектів євроінтеграції.

3.4 Розробляє пропозиції керівництву обласної Ради щодо складу офіційних делегацій обласної Ради, переліку офіційних осіб у складі делегацій.

3.5 Готує пропозиції щодо груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного, міжрегіонального співробітництва.

3.6 Підтримує робочі зв'язки з МЗС України щодо реалізації основних засад інвестиційної політики, євроінтеграційних намірів на регіональному рівні, а також постійні контакти з представництвами іноземних держав в Україні.

3.7 Розробляє проекти програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується обласної Ради, готує протокольні заходи та проводить зустрічі, веде переговори з іноземними делегаціями у межах повноважень Сектору.

3.8 Взаємодіє з структурними підрозділами облдержадміністрації у сфері зовнішніх зносин, міжнародного економічного співробітництва, європейської інтеграції.

3.9 Здійснює підготовку проектів угод, меморандумів, протоколів зустрічей з міжнародної та міжрегіональної співпраці обласної Ради.

3.10 Сприяє формуванню позитивного іміджу Вінницької області на міжнародній арені.

3.11 Вивчає міжнародний досвід з питань місцевого самоврядування та готує керівництву інформації, довідки, пропозиції, з цих питань.

3.12 Сприяє взаємодії і зв'язкам обласної Ради з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн. Співпрацює з Генеральним Консульством Республіки Польща у місті Вінниця.

3.13 Сприяє вирішенню питань діяльності сектору в межах та порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

3.14 Завідувач сектору має право:

- за дорученням керівництва обласної Ради представляти сектор у структурних підрозділах органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції сектору;

- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади документи, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань;

- залучати спеціалістів структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради для підготовки проектів рішень та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, що проводяться сектором відповідно до покладених на нього обов'язків;

- за дорученням керівництва обласної Ради представляти обласну Раду в міжнародних структурах, дипломатичних установах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, в межах своєї компетенції;

- вносити на розгляд керівництва обласної Ради пропозиції щодо вдосконалення роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

3.15 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.16 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.19 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

4. Відповідальність

Сектор несе відповідальність за:

4.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

4.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на сектор.

4.3 Відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01
Оновлено: 11 липня 2017 року, 16:56
Переглядів: 876

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація