Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

Виступ Голови на Зборах Громадської Ради 14.12.07 Роздрукувати

Шановні друзі!


Сучасний етап суспільно-політичного розвитку в Україні характерний тим, що громадяни дедалі більше відчувають силу свого реального впливу на політику держави, прагнуть брати активну участь в управлінні країною і на загальнодержавному, і на місцевому рівні.
Не помічати цих тенденцій неможливо.

В розвитку нашої Держави настав час, коли увесь український народ консолідується заради майбутнього України, створення дійсно демократичного, громадянського суспільства. Приклад в цьому нам надають представники усіх гілок влади міста, області, Держави. Завдяки перетворенням, що відбуваються у нашому суспільстві, позиція громадськості набуває вирішального значення у процесах державотворення в Україні, формування її сьогодення і майбутнього.

Громадські організації недаремно вважаються третім сектором у суспільстві. Вони зароджуються, створюються та діють в самій середині суспільства, підіймають і вирішують нагальні питання громадськості, є лакмусом економічного і політичного розвитку держави, дій влади і окремих посадовців. В кожній організації існують свої домінуючі напрямки, погляди, пропозиції і напрацювання, але усі ми єдині в одному - ми реалізуємо прагнення людей до кращого сьогодення і майбутнього.

Вінниччина завжди була і залишається загальнодержавним лідером конструктивної активності громадськості.

Минуло три роки, коли з ініціативи обласної Ради та активних лідерів громадськості була утворена Громадська Рада при Вінницькій обласній Раді 5 скликання.

За цей період зроблено багато гарних справ завдяки повному врахуванню пропозицій громадян, територіальних громад, громадських організацій та об'єднань при розгляді проектів суспільно-політичного, соціально-економічного, культурно-виховного, просвітницького, спортивного, медичного, екологічного та правового розвитку регіону. Ініціатором тут виступала Громадська рада.

На сьогодні – це потужна організаційна сила, що є своєрідним посередником у активізації роботи громадських організацій, донесенні проблем різних верств населення Вінницької області до влади як наслідок їх вирішення.

Представники громадських організацій неодноразово брали участь у засіданнях сесій обласної ради, громадських слуханнях, роботі Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради.

І я сьогодні хочу подякувати голові, керівникам секцій, членам Громадської ради за те що вони в міру своїх можливостей сприяють:

- створенню ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади;

- врахуванню громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

- впровадженню в життя розпорядчих, нормативних актів, документів, прийнятих на основі пропозицій або за згодою обласної Ради;


- співпрацюють з депутатами рад всіх рівнів з метою активізації їх діяльності.

Досвід нашої роботи за цей час підтвердив результативність такої співпраці між громадськістю і владою, здобув підтримку серед широких верств населення області. Ефективний контроль за діями влади і залучення зусиль громадськості до вирішення нагальних проблем суспільства дають позитивний результат.

Ми впевнені, і наш досвід це підтверджує, що подальше поглиблення співпраці між громадськими організаціями у форматі Громадської Ради при обласній Раді не тільки відповідає вимогам часу, але й дає змогу більш ефективно виконувати завдання і вирішувати наявні проблеми кожної громадської організації та кожного громадянина зокрема.

Зараз завершується створення аналогічних громадських рад при Радах всіх рівнів. Це дасть можливість координувати їх діяльність, проводити необхідне навчання активу, долучати до прийняття рішень більш широке коло громадськості.
Разом з тим відмічаючи, що в області зареєстровано більше 800 громадських організацій, ми констатуємо, що більшість з них ще досить пасивні в соціумі.
А тому основне наше завдання змінити ситуацію на краще і створити сприятливі умови для розвитку та активної діяльності громадських організацій області, підвищення їх ролі у подолані соціальних проблем регіону, побудові засад громадянського суспільства.
Адже це величезний інтелектуальний потенціал, потужна організуюча сила, що може і повинна вести за собою людей, постійно активізовувати їх на досягнення загального благополуччя.

Третій сектор є тією об’єднуючою силою, який здатен об’єднати на даному етапі найрізноманітніші верстви, цілі територіальні громади.

Громадською радою розроблені і прийняті на засіданні Основні перспективні напрямки співпраці органів державної влади та громадської ради при Вінницькій обласній раді, громадських організацій Вінниччини на 2007-2008 роки.
Влада повинна зрозуміти, що саме через громадські організації та їх об’єднання вона може відбудувати містки для конструктивного діалогу з громадськістю.
Як бачимо, участь громадськості в управлінні державою – це реальна потреба як сучасної держави в особі органів державної влади та місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, так і громадськості в особі громадських організацій та ініціатив.
Тобто, це спільний процес, який давно започаткований громадськістю. Важливо лише, щоб державні службовці та органи місцевого самоврядування віднайшли в собі час, сили, бажання та мужність підтримувати ці ініціативи та узаконити їх певними нормативними актами.
Але ми чудово знаємо і бачимо, що влада не завжди знаходить в собі цю мужність. Вона або взагалі не йде на зустріч громадськості, або це відбувається ситуативно чи просто для „галочки”.
Прикладів можна називати безліч. Це і недостатній рівень прозорості під час прийняття важливих рішень, і не завжди інформаційна відкритість та забезпечення доступу до інформації, і формальне ставлення до обговорення з громадськістю певних позицій і багато іншого.
Звичайно, такий стан справ не може задовольняти потребу суспільства в налагодженні співпраці громадськості й влади у формуванні системи ефективного прийняття рішень та здійснення ефективної державної політики.
Як свідчить прогресивний світовий досвід, оптимальним шляхом до консолідації суспільства є впровадження механізмів соціального партнерства.
Саме об’єднання зусиль влади, громадських організацій та бізнесу для подолання соціальних проблем, їх спільна діяльність у розбудові справедливого суспільства має стати стратегічним напрямком діяльності громадських об’єднань на перспективу.
А тому я б рекомендував Громадській раді, громадським організаціям області на основі реалізації Статутів та Положень:
• використовувати усі можливості щодо поширення інформації про свою діяльність та діяльність органів влади з найактуальніших питаь, впливати на процес прийняття рішень місцевими органами влади;
• сприяти навчанню представників об’єднань громадян;
• сприяти ефективному державному управлінню в підтримку сталого регіонального розвитку Вінниччини;
• брати активну участь у підвищенні авторитету Вінницької області в Україні та світі;
• вносити свої конкретні пропозиції та проекти до органів місцевої виконавчої влади та самоврядування щодо вирішення найболючіших питань розвитку області.
Ми хочемо бачити діяльність Громадської ради в найближчому періоді більш ефективною. Тим більше що умови для нормальної роботи створені.
Думаю що на часі вирішення спільно з управлінням з питань внутрішньої політики облдержадміністрації таких питань:
• видати довідник громадських організацій Вінниччини;
• створити аналогічний веб-сайт в Інтернеті;
• розробити та видати методичні рекомендації з питань розвитку соціального партнерства у Вінницькій області;
• розробити програми та провести тренінги з питань соціального партнерства для працівників органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян;
• забезпечити щомісячне виготовлення і своєчасне розповсюдження електронного бюлетеню «Можливості для розвитку об’єднань громадян Вінниччини».
Окрім цього у вересні 2007 року Європейська Комісія розпочала впровадження проекту "Місцевий розвиток орієнтований на громаду"
Цей проект погоджено Урядом України в рамках Національної програми. дій. Проект розрахований на 3,5 роки, його бюджет складає 13,3 млн. євро.
Основною місією проекту є формування самосвідомості та самодостатності громад шляхом діалогу між її членами, заохочення соціальної активності, визначення колективного бачення майбутнього та впровадження спільних ініціатив щодо розвитку громади.
Проект має на меті підтримати громади в усіх областях України стосовно вирішення найважливіших потреб їх розвитку шляхом самоорганізації, розбудови їх потенціалу та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив (міні-проектів) у наступних пріоритетних сферах:

• охорона здоров'я (підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів);
• навколишнє середовище (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів)
• енергозбереження (енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновних джерел енергії тощо)
• місцевий транспорт (подолання ізольованості у сільській місцевості)
Ми надамо інформаційну підтримку щодо реалізації даного проекту у Вінницькій області, а в виконанні організаційних функцій покладаємось на вас.
І останнє. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1035-р „Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства” обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено підготувати за участю інститутів громадянського суспільства та внести у місячний строк Мін’юсту пропозиції до проекту плану заходів на 2008 рік щодо реалізації Концепції.
Вважаю, що ви з повною мірою відповідальності візьмете участь у виконанні цього завдання.
На завершення хочу сказати що співробітництво й партнерство громадськості із владними структурами дає змогу знаходити нові ідеї, можливості та ресурси для розв’язання тих чи інших суспільно важливих проблем.
Наявність активного й потужного громадянського суспільства, що діє спільно із владою, посилює його демократичні засади, зміцнює роль громадськості у творенні та реалізації державної політики.
Однозначно, що започаткування такого процесу в області має дуже багато позитиву і може стати чудовою практикою. Наскільки це можливо - залежить від зацікавленості всіх сторін процесу. А також, від активності та бажання працювати самих учасників Громадської ради.


Створено: 14 грудня 2007 року, 18:25 Переглядів: 1273

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація