Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

  • Вінницька обласна Рада оголосила конкурс  «Комфортні громади»

    Сьогодні, 20 січня, обласна Рада дала старт конкурсу «Комфортні громади». Конкурс відбиратиме проєкти розвитку територіальних громад Вінниччини, і в подальшому реалізація прєктів-переможців фінансуватиметься за кошти обласного бюджету, бюджетів громад та з інших залучених джерел. – На завершальному етапі децентралізації на ....

  • Міст Ямпіль-Косеуць будуватимуть

    Питання будівництва мосту «Ямпіль-Косеуць» підняли, зокрема, на зустрічі Президента України Володимира Зеленського і новообраної Президентки Молдови Майї Санду, яка відбулася 12 січня. Будівництво цього мосту є надзвичайно важливим для Вінницької області, яка межує з Молдовою. Для України і Молдови – це стратегічний інфраструктурн ....

  • Вячеслав Соколовий: «Кожен житель навіть найвіддаленішого населеного пункту має отримувати якісні адміністративні, медичні та освітні послуги»

    Розпочалось засідання першої Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради 8 скликання. Обговорюють сьогодні питання організації та діяльності новообраних органів місцевого самоврядування територіальних громад і районів області. Роботу Координаційної ради розпочав голова обласної Ради Вячеслав Соколовий. Він при ....

Управління з загальних питань Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради

1. Загальні положення 

1.1 Управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради (далі - управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.
1.2 Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та іншими чинними законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, Положенням про виконавчий апарат обласної Ради, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, а також цим Положенням.
1.3 Управління утворюється з метою забезпечення:
- єдиного порядку провадження діловодства, розроблення нормативно-правових документів з питань діловодства та контролю за додержанням їх вимог у виконавчому апараті обласної Ради;
- документального забезпечення сесійної діяльності обласної Ради;
-    організації контролю за строками проходження та виконанням документів у виконавчому апараті обласної Ради;
-    організації роботи із зверненнями громадян та особистого прийому громадян керівництвом обласної Ради;
-    здійснення експертизи цінності наявних документів і передачі їх на зберігання до обласного державного архіву, підготовки довідково-методичних матеріалів;
-    організації матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної Ради та здійснення публічних закупівель;
-    забезпечення організації роботи з інформаційними запитами в обласній Раді і її виконавчому апараті відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та нормативних документів з цього питання; 
-     надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань діловодства.
1.4 Робота управління планується відповідно до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.
1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.
1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату. 
1.7 Управління утворюється у складі: начальника управління; двох заступників начальника управління; начальника відділу по роботі з розпорядчими документами та документального забезпечення; завідувача сектору реєстрації документів; головного спеціаліста сектору реєстрації документів; завідувача сектору з питань документального забезпечення; завідувача сектору з організації роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; завідувача сектору з питань публічних закупівель.  
1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.
1.9 Управління підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради. 
1.10 Управління, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, апаратом, департаментами та управліннями облдержадміністрації, з виконавчими апаратами районних, міських (міст обласного значення) рад, а також з обласними установами та організаціями.
1.11 Управління в своїй роботі використовує печатки та штампи обласної Ради та забезпечую їх облік і зберігання. 
1.12 Управління забезпечує організацію обліку, зберігання і контроль за використанням фірмових бланків. 

2. Основні завдання, обов’язки та права управління 


Основними завданнями управління є:
2.1 Забезпечення єдиного порядку документування діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату, впровадження передових форм і методів обліку вхідних, вихідних та внутрішніх документів за допомогою сучасної електронної техніки, контролю за їх виконанням у виконавчому апараті обласної Ради на основі вимог державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію,  Регламенту обласної Ради та Інструкції з діловодства у виконавчому апараті обласної Ради. Розроблення проектів нормативно-правових документів з питань діловодства. Здійснення експертизи цінності наявних документів, опрацювання їх і передача на зберігання до Державного архіву області.
2.2 Забезпечення єдиного порядку ведення діловодства за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян у виконавчому апараті обласної Ради та з особистого прийому громадян керівництвом обласної Ради. Ведення статистичної звітності та аналітичної роботи з цього питання.
2.3 Забезпечення методичного керівництва щодо організації роботи з організаційно-розпорядчими документами обласної Ради, організація контролю за їх виконанням у виконавчому апараті Ради, департаментах, управліннях та інших підрозділах облдержадміністрації, обласних організаціях, установах, органах місцевого самоврядування області.
2.4 Забезпечення протоколювання, за допомогою програмно-технічного комплексу електронної системи голосування «Рада-В», пленарних засідань сесій обласної Ради. Оформлення протоколів президії обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, нарад, що проводяться головою обласної Ради, його заступниками, та організаційно-технічної підготовки цих заходів.
2.5 Друкування та тиражування  проєктів документів для забезпечення пленарних засідань сесій обласної Ради, президії та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, оперативне доведення прийнятих ними рішень та інших документів до виконавців.
2.6 Підготовка за дорученням голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради, спільно з іншими управліннями та відділами обласної Ради, проєктів рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, довідок, інших документів з питань, що входять до компетенції управління. 
2.7 Забезпечення організації роботи зі зверненнями громадян в обласній Раді і її виконавчому апараті відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
2.8 Забезпечення роботи з електронними петиціями, адресованими обласній Раді.
2.9  Забезпечення роботи з інформаційними запитами в обласній Раді та її виконавчому апараті відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
2.10 Забезпечення інформаційного наповнення відповідних розділів офіційного вебсайту обласної Ради, Єдиного державного вебпорталу відкритих даних та системи обліку публічної інформації відповідно до порядку, затвердженого розпорядженням голови обласної Ради.
2.11 Забезпечення функціонування системи обліку публічної інформації, розпорядником якої є обласна Рада та її наповнення на офіційному сайті обласної Ради згідно з порядком, затвердженим розпорядженням голови обласної Ради.
2.12 Здійснення комплексу заходів щодо матеріально-технічного забезпечення обласної Ради та її виконавчого апарату, організації ремонту обладнання і приміщень та підтримання їх в належному стані. 
2.13 Додержання нормативно-правової бази щодо питань планування, надходжень, обліку, видачі, зберігання, списання та інвентаризації матеріальних цінностей. 
2.14 Зберігання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних матеріальних цінностей 
2.15 Організація обліку складської та господарської діяльності виконавчого апарату обласної Ради. 
2.16 Підготовка проведення конкурсних торгів під час закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, відпрацювання документації до конкурсних торгів.
2.17 Організація та проведення спрощених (допорогових) закупівель.
2.18 Відпрацювання проєктів рішень сесій обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради та інших нормативно-правових документів з питань матеріально-технічного забезпечення обласної Ради та її виконавчого апарату, передачі та списання майна виконавчого апарату обласної Ради.
2.19 Організація виконання заходів пожежної безпеки (сумісно з управлінням спільної комунальної власності територіальних громад області) в приміщеннях обласної Ради. Підтримання в справному стані вогнегасників, проведення інструктажів з працівниками обласної Ради та її виконавчого апарату. 
2.20 Утримання в належному стані та підготовка сесійної зали до проведення сесій обласної Ради, засідань президії та постійних комісій обласної Ради.
2.21 Відповідно до визначених завдань управління:
- розробляє Інструкцію з діловодства в обласній Раді та її виконавчому апараті та номенклатуру справ виконавчого апарату обласної Ради і подає їх на затвердження голові обласної Ради; 
- організовує роботу електронного документообігу в виконавчому апараті обласної Ради;
- здійснює прийом документів, які надійшли на адресу обласної Ради у паперовій та електронній формі засобами поштового зв’язку та електронною поштою;
- забезпечує попередній розгляд вхідних документів, їх реєстрацію та оформлення реєстраційно-контрольних карток на них;
- передає документи, розглянуті головою обласної Ради, у відповідності до резолюції, для виконання заступникам голови обласної Ради, працівникам виконавчого апарату, головам постійних комісій обласної Ради, в департаменти, управління та інші підрозділи облдержадміністрації, а також в обласні організації, установи і забезпечує контроль за строками їх виконання;
- здійснює відправлення документів електронною поштою з офіційної електронної адреси обласної Ради «obl@vinrada.gov.ua»;
- здійснює контроль за виконанням та проходженням документів у виконавчому апараті обласної Ради, кількісний облік вхідних і вихідних документів та складає за встановленою формою, щомісячні звіти про об’єм документообігу у виконавчому апараті обласної Ради;
- здійснює реєстрацію документів, що надійшли до виконавчого апарату з поміткою «Для службового користування» та контроль за їх проходженням і виконанням, забезпечує їх належне зберігання;
- здійснює контроль за формуванням справ, у відповідності до номенклатури справ виконавчого апарату та готує їх для передачі на зберігання в обласний державний архів;
- забезпечує направлення повідомлень депутатам обласної Ради про час і місце проведення пленарних засідань сесій  обласної Ради;
- готує для депутатів обласної Ради в друкованому вигляді перелік питань та проекти рішень, що вносяться на розгляд пленарного засідання сесії обласної Ради;
- забезпечує роботу пленарних засідань сесій обласної Ради,  президії, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради в частині, що входить до компетенції управління та проводить експертну оцінку проектів документів, що подаються на їх розгляд;
- здійснює розсилку рішень сесій обласної Ради, інших  організаційно-розпорядчих документів адресатам, оформлення контрольних справ та реєстраційних карток на них, ведення щоденного реєстру на відправлену кореспонденцію;
- готує на сесію інформацію щодо результатів розгляду депутатських запитів, звернень, виконання протокольних доручень сесій обласної Ради;
-    організовує забезпечення проведення засідань президії обласної Ради, пленарних засідань сесії обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, інших засідань, нарад під головуванням голови, заступників голови обласної Ради (прибирання залу,  ремонт меблів, кондиціювання залу);
-    забезпечує організацію аудіо- та відеотрасляції пленарних засідань сесії обласної Ради у вестибюлі приміщення, аудіотрасляції – перед приміщенням обласної Ради;
- оприлюднює на офіційному сайті обласної Ради, в день  проведення пленарного засідання сесії, результати поіменного голосування, реєстрації депутатів, порядок денний пленарного засідання сесії;
- оформляє протоколи сесій обласної Ради,  протокольні доручення сесії та голови обласної Ради. Оформляє примірник переліку проєктів рішень, оприлюднених на офіційному сайті обласної Ради, станом на день проведення пленарного засідання сесії обласної Ради (прошитий і пронумерований в установленому порядку);
- оприлюднює на офіційному сайті обласної Ради прийняті обласною Радою рішення,  протоколи президії обласної Ради, пленарних засідань сесій обласної Ради в строки, визначені законодавством України та Регламентом обласної Ради;
- забезпечує облік, належне зберігання проєктів рішень, рішень сесій, розпоряджень голови обласної Ради, протоколів пленарних засідань сесій, протоколів засідань президії обласної Ради, протоколів та рішень Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради та інших службових документів виконавчого апарату обласної Ради;
- бере участь у розробці та виданні методичних посібників, рекомендацій, довідників, необхідних для роботи в обласній, районних радах та інших органах місцевого самоврядування, підготовці проєктів рішень сесій обласної Ради та інших нормативно-правових актів для розгляду на засіданнях постійних комісій, президії, пленарних засідань сесій обласної Ради;
- здійснює інформаційне  наповнення відповідних розділів офіційного вебсайту обласної Ради, Єдиного державного вебпорталу відкритих даних та системи обліку публічної інформації відповідно до порядку, затвердженого розпорядженням голови обласної Ради;
- забезпечує  організацію роботи із зверненнями громадян в обласній Раді і її виконавчому апараті;
- забезпечує роботу з запитами на інформацію в обласній Раді та її виконавчому апараті, здійснює щоденний моніторинг та контроль за їх своєчасним розглядом; 
- забезпечує організацію роботи з електронними петиціями, адресованими обласній Раді, здійснює щоденний моніторинг та контроль за їх опрацюванням згідно з порядком, затвердженим розпорядженням голови обласної Ради;
- забезпечує функціонування системи обліку публічної інформації, розпорядником якої є обласна Рада та її наповнення на офіційному сайті обласної Ради згідно з порядком, затвердженим розпорядженням голови обласної Ради;
-   видає за клопотанням установ, організацій чи окремих службових осіб, з дозволу голови обласної Ради, копії архівних документів; 
-   оформляє, веде облік і видає посвідчення депутатам обласної Ради; 
- здійснює матеріально-технічне забезпечення обласної Ради та працівників виконавчого апарату обласної Ради;
-  здійснює функції з питань публічних закупівель виконавчого апарату обласної Ради.

2.22  Управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради є відповідальним структурним підрозділом:
- за забезпечення доступу до публічної інформації, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, контроль щодо дотримання термінів задоволення запитів на інформацію, надання консультацій під час оформлення запитів;
-  створення та підтримку в актуальному стані розділу «Доступ до публічної інформації» на офіційному вебсайті обласної Ради та на інформаційних стендах обласної Ради відповідно до вимог Закону;
- за організацію спеціального місця для роботи запитувачів з документами.

2.23 Управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради є відповідальним за забезпечення роботи офіційної електронної поштової скриньки   «dostup@vinrada.gov.ua».
2.24 Управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради забезпечує оприлюднення обласною Радою наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному вебсайті обласної Ради та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.
    2.25 Контролює та здійснює постійний моніторинг за своєчасним  оприлюдненням та оновленням наборів даних на офіційному  вебсайті обласної Ради та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних,  за дотриманням вимог та строків щодо оприлюднення, установлених Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, а також     порядком і переліком, що затверджені розпорядженням голови обласної Ради.
2.26 Готує, відповідно до вимог, строків та за формою, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами і доповненнями),  та забезпечує надсилання до 1 березня року, що настає за роком оцінки, Державному агентству з питань електронного урядування заповненої картки оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних обласною Радою. 

2.27 Управління має право:
- перевіряти якість підготовки і оформлення  документів, що подаються на підпис голові обласної Ради;
- за погодженням з керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради, повертати управлінням, відділам, іншим виконавцям документи, що підготовлені з порушенням вимог Регламенту обласної Ради та Інструкції з діловодства;
- надавати методичну та практичну допомогу в організації роботи з документами виконавчим апаратам районних, міських (міст обласного значення), сільським, селищним, міським радам.

3. Начальник управління 

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і особисто відповідає за належну організацію його роботи, за своєчасне і якісне виконання планів роботи та покладених на управління завдань, за порядок і стан трудової дисципліни серед працівників управління. 
3.2 Розробляє посадові інструкції, проєкти інших нормативно-правових актів, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками управління, аналізує результати роботи, сприяє підвищенню ефективності їх праці та ділової кваліфікації. 
3.3 Вносить на розгляд керівництва Ради подання про заохочення працівників  або накладання стягнень. 
3.4 Забезпечує організацію навчання та ознайомлення працівників виконавчого апарату, які прийняті на роботу, з Регламентом обласної Ради та Інструкцією з діловодства у Вінницькій обласній Раді та її виконавчому апараті, іншими нормативними документами з питань ведення діловодства. 
3.5 Забезпечує взаємодію управління з управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради та апаратом, департаментами, управліннями, іншими підрозділами облдержадміністрації. 
3.6 З метою надання методичної та практичної допомоги в організації роботи з документами, організовує вивчення її стану у виконавчих апаратах районних, міських (міст обласного значення) рад, інших органах місцевого самоврядування.
3.7 Здійснює контроль за дотриманням у виконавчому апараті обласної Ради вимог нормативних документів щодо ведення діловодства.
3.8 Доповідає керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради про стан роботи з документами у виконавчому апараті обласної Ради.  
3.9 Забезпечує  організацію роботи із зверненнями громадян в обласній Раді і її виконавчому апараті відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та організацію  роботи з інформаційними запитами в обласній Раді і її виконавчому апараті відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3.10 Здійснює організаційне забезпечення роботи з електронними петиціями, адресованими обласній Раді.
3.11  Інформує голову обласної Ради про результати реєстрації, розгляду, підтримки або не підтримки електронних петицій.
3.12 Проводить за дорученням голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради, заступника керівника виконавчого апарату обласної Ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної Ради підготовку, спільно з іншими управліннями та відділами обласної Ради, проєктів рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, довідок, інших документів з питань, що входять до компетенції управління. 
3.13 Візує проєкти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради при відповідності їх оформлення до вимог нормативних документів, Регламенту обласної Ради та Інструкції з діловодства у Вінницький обласній Раді та її виконавчому апараті.
3.14 Організовує:
- оформлення протоколів нарад під головуванням голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради; 
- формування переліку документів до протоколів пленарних засідань сесій обласної Ради відповідно до Регламенту обласної Ради;
- оформлення замовлень та контроль за вчасним  і якісним тиражуванням у необхідній кількості рішень, за картками розсилок, які надаються структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та облдержадміністрації, з ініціативи яких приймались рішення, забезпечення розсилки рішень виконавцям, у встановлені  строки;
- оформлення протокольних доручень сесії обласної Ради, голови обласної Ради;
- оформлення примірника переліку проєктів рішень обласної Ради, оприлюднених на офіційному сайті обласної Ради, станом на день проведення пленарного засідання сесії обласної Ради (прошитий і пронумерований);
- підготовку інформації щодо участі депутатів обласної Ради в пленарних засіданнях сесій обласної Ради, їх виступів, внесення проєктів рішень, змін і доповнень до проєктів рішень, тощо.
3.15 У межах компетенції, забезпечує виконання заходів, пов’язаних з підготовкою пленарних засідань сесій обласної Ради, засідань  президії, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, нарад, які проводяться керівництвом обласної Ради. 
3.16 Здійснює контроль за своєчасним наданням управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, департаментами, управліннями, відділами, іншими підрозділами облдержадміністрації проєктів документів, що виносяться на розгляд сесії обласної Ради. Проводить їх експертизу, при необхідності, редагує їх тексти та повертає у відповідні підрозділи для доопрацювання чи усунення виявлених недоліків. 
3.17 Забезпечує вичитку та редагування проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, інших документів обласної Ради. 
3.18 Організовує копіювання та тиражування документів до засідань сесій обласної Ради, її президії, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради та нарад, що проводяться керівництвом Ради і прийнятих на цих засіданнях документів для розсилки виконавцям. 
3.19 Згідно з переліком питань, що пропонуються для розгляду на пленарних засіданнях сесій обласної Ради, забезпечує формування папок з проєктами документів, для депутатів та запрошених. 
3.20 Організовує підготовку аналітичних довідок про характер, кількість рішень сесій Ради та розпоряджень голови обласної Ради.
3.21 Забезпечує оформлення, облік, належне зберігання проєктів рішень, рішень сесій, розпоряджень голови обласної Ради, засідань президії обласної Ради, протоколів пленарних засідань сесій обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради та інших службових документів виконавчого апарату обласної Ради.
3.22 Забезпечує організацію обліку, зберігання і контроль за використанням фірмових бланків, печаток та штампів обласної Ради, законність користування гербовою печаткою, печатками та штампами відділу. 
3.23 Підписує і візує документи в межах своєї компетенції.
3.24 Повертає виконавцям документи і вимагає їх доопрацювання, в разі порушення встановлених Регламентом обласної Ради, Інструкцією з діловодства у Вінницький обласній Раді та її виконавчому апараті та нормативними документами вимог щодо їх оформлення.
3.25 Сприяє працівникам управління та керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради у впровадженні заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи з документами.
3.26 Забезпечує виконання в управлінні  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі підготовку згідно з порядком, затвердженим   відповідним розпорядженням голови обласної Ради:
- інформації для її оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради;
- публічної інформації для її реєстрації в  системі обліку публічної інформації;
- наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних.
3.27 Відповідає за функціонування системи обліку публічної інформації, розпорядником якої є обласна Рада та її наповненням.
3.28 Контролює та здійснює постійний моніторинг за своєчасним оприлюдненням та оновленням наборів даних на офіційному вебсайті обласної Ради та на Єдиному державному порталі відкритих даних, за дотриманням вимог та строків щодо оприлюднення,  установлених Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, а також     порядком і переліком, що затверджені розпорядженням голови обласної Ради.
3.29 Відповідає за реєстрацію, ведення обліку, зберігання і використання  документів, що надійшли до виконавчого апарату обласної Ради з грифом «Для службового користування». 
3.30 Бере участь у розробці проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради.
3.31 Відповідає за обробку персональних даних в управлінні.
3.32 Забезпечує аналіз процесів обробки персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.
3.33 Дотримується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.
3.34 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.
3.35 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління. 
3.36 На період тимчасової відсутності начальника управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника управління.

4. Заступники начальника управління 

4.1 Основними завданнями заступника начальника управління є:
- забезпечення єдиного порядку, визначеного Регламентом обласної Ради, щодо підготовки, оформлення, візування проєктів документів, що пропонуються на розгляд президії, пленарних засідань сесій обласної Ради;
-  надання практичної та методичної допомоги працівникам виконавчого апарату, управлінь, відділів, інших підрозділів облдержадміністрації з питань підготовки та оформлення, відповідно до вимог Регламенту обласної Ради, Інструкції з діловодства у Вінницькій обласній Раді та її виконавчому апараті, проєктів розпорядчих документів обласної Ради та голови обласної Ради з питань діловодства та використання української ділової мови;
- проведення вичитки та редагування документів обласної Ради;
- виготовлення макетів проєктів рішень та рішень обласної Ради;
- замовлення і  контроль за своєчасним, і в необхідній кількості, тиражуванням проєктів рішень, що вносяться на розгляд сесій обласної Ради та її президії;
- забезпечення формування комплектів проєктів рішень для голови обласної Ради та заступників голови обласної Ради, голови обласної державної адміністрації, депутатів обласної Ради та запрошених, відповідно до Регламенту обласної Ради, згідно із переліком питань, що пропонується для розгляду на пленарних засіданнях сесій Ради;
- здійснення контролю за обов'язковим врахуванням змін та доповнень, внесених до проєктів документів під час обговорення на засіданнях президії та сесіях обласної Ради;
- забезпечення своєчасного оприлюднення на сайті обласної Ради протоколів пленарних засідань президій, сесій обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, рішень сесій обласної Ради, даних реєстрації депутатів на пленарних засіданнях сесій обласної Ради та  результатів відкритого поіменного голосування;
- забезпечення зберігання записаних на електронних носіях звукових стенограм пленарних засідань сесій обласної Ради;
- за дорученням начальника управління розроблення та підготовка проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, листів, довідок тощо;
- підготовка листів щодо повернення розробникам не прийнятих проєктів рішень;
- формування переліку документів до протоколів пленарних засідань сесій обласної Ради відповідно до Регламенту обласної Ради;
- оформлення замовлень та контроль за вчасним  і якісним тиражуванням у необхідній кількості рішень, за картками розсилок, які надаються структурними підрозділами виконавчого апарату обласної Ради та облдержадміністрації, з ініціативи яких приймались рішення, забезпечення розсилки рішень виконавцям, у встановлені  строки;
- оформлення протокольних доручень сесії обласної Ради, голови обласної Ради;
- оформлення примірника переліку проєктів рішень обласної Ради, оприлюднених на офіційному сайті обласної Ради, станом на день проведення пленарного засідання сесії обласної Ради (прошитий і пронумерований);
- підготовка інформації щодо участі депутатів обласної Ради в пленарних засіданнях сесій обласної Ради, їх виступів, внесення проєктів рішень, змін і доповнень до проєктів рішень, тощо;
- підготовка аналітичної довідки про кількість рішень, прийнятих на пленарних засіданнях сесій, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування;
- організація роботи з прийнятими на пленарних засіданнях сесій обласної Ради депутатськими зверненнями, запитами та протокольними дорученнями, підготовка аналітичної довідки з їх розгляду;  
- забезпечення належного зберігання протоколів та рішень засідань президій обласної Ради, протоколів пленарних засідань сесій та рішень сесій обласної Ради, проєктів рішень з матеріалами, протоколів та рішень засідань Координаційної ради при голові обласної Ради, депутатських запитів, протокольних доручень сесій обласної Ради.
4.2 Забезпечує оприлюднення наборів даних на офіційному вебсайті обласної Ради та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних  протягом одного робочого дня після їх отримання від Розпорядників інформації;
4.3 Готує, відповідно до вимог, строків та за формою, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами і доповненнями),  та забезпечує надсилання до 1 березня року, що настає за роком оцінки, Державному агентству з питань електронного урядування заповненої картки оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних обласною Радою. 
4.4  На період тимчасової відсутності начальника управління виконує його обов’язки.
4.5 На час відсутності  завідувача сектору з питань організації  роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради виконує його обов’язки і несе відповідальність за належне виконання  покладених обов’язків.

4.5 Основними завданнями заступника начальника управління з питань матеріально-технічного забезпечення є:
- виконання завдань і функцій з питань матеріально-технічного забезпечення обласної Ради та працівників виконавчого апарату обласної Ради, організації ремонту офісного обладнання,  приміщень будівлі обласної Ради та її інженерних комунікацій, підтримання їх в стані, що забезпечують стійку та комфортну діяльність депутатів та працівників виконавчого апарату обласної Ради;
- участь в закупівлі та обліку матеріальних цінностей, супровід надходжень, обліку, видачі, зберігання та списання  матеріальних цінностей; 
- підготовка інформації щодо обліку, стану і місця знаходження (збереження) основних засобів інших необоротних матеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та запасів виконавчого апарату обласної Ради;
- участь у плануванні публічних закупівель;
- участь у складанні звітності щодо проведення процедур з публічних закупівель обласної Ради через сайт Prozorro, передачі її в установлені строки до Державного казначейства та департаментів, що здійснюють контроль та обробку відомостей щодо публічних закупівель;
- контроль за оприлюдненням на офіційному вебсайті обласної Ради в розділі "Публічні закупівлі" Річного закупівельного плану Вінницької обласної Ради; Річного закупівельного плану уповноваженої особи відповідальної за організацію та проведення у виконавчому апараті Вінницької обласної Ради спрощених (допорогових) закупівель; відомостей щодо змін законодавства України з питань публічних закупівель; протоколів засідань комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця, відміни торгів, якщо закупівлі не відбулись або були відміненими замовником в разі відсутності потреби у відповідних закупівлях;
- участь у впровадженні сучасних технологій, зберігання та використання матеріальних цінностей, в проведенні інвентаризацій.

4.7 Заступник начальника управління з питань матеріально-технічного забезпечення є матеріально відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей обласної Ради та її виконавчого апарату, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та запасів виконавчого апарату обласної Ради. 
4.8 Заступник начальника управління з питань матеріально-технічного забезпечення виконує обов’язки секретаря тендерного комітету виконавчого апарату обласної Ради та уповноваженої особи відповідальної за організацію і проведення спрощених (допорогових) закупівель в разі її відсутності.
4.9 Заступник начальника управління з питань матеріально-технічного забезпечення здійснює практичне виконання завдань і функцій з питань публічних закупівель виконавчого апарату обласної Ради у відповідності до протоколів і рішень комітету з конкурсних торгів обласної Ради. 
4.10 Заступник начальника управління з питань матеріально-технічного забезпечення є відповідальною особою за організацію заходів протипожежної безпеки в службових приміщеннях обласної Ради.

4.11 Заступники начальника управління беруть участь у розробці проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, листів, довідок тощо.
4.12 Заступники начальника управління здійснюють обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.
4.13 Дотримуються вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.
4.14 Дотримуються вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.
4.15 Виконують інші завдання з питань роботи управління за дорученням начальника управління.

5. Начальник відділу по роботі з розпорядчими документами та документального забезпечення

Основними завдання є:
5.1  Отримання та друк документів, які надійшли електронною поштою, з офіційної електронної адреси обласної Ради  «obl@vinrada.gov.ua»,  поштовим зв’язком та нарочно.
5.2 Здійснення попереднього розгляду вхідних документів, в ході якого перевіряє їх правильність оформлення, наявність необхідних підписів, з’ясовує,  чи є ці документи ініціативними, чи вони підготовлені на виконання інших документів, перевіряє наявність зазначених у документах додатків до них. 
5.3 Реєстрація і передача за призначенням в день надходження вхідної кореспонденції, депутатських звернень та запитів. 
5.4 Організація передачі документів в електронному вигляді на виконання особам, зазначених у резолюціях голови обласної Ради та забезпечення висвітлення на офіційному сайті обласної Ради проєктів рішень обласної Ради. Здійснення комп’ютерної (автоматизованої) обробки реєстраційно-контрольних карток на документи.
5.5 При отриманні документів після їх виконання, забезпечення контролю за якістю оформлення та повнотою відповіді на поставлені у документі питання та на доручення, зазначені у резолюції голови, заступників голови обласної Ради. 
5.6 Здійснення щоденного кількісного обліку документів, на підставі якого складає, за встановленою формою, місячний звіт про документообіг у виконавчому апараті обласної Ради. 
5.7 Здійснення щоденного контролю за дотриманням вимог та термінів розгляду документів. 
5.8 Оформлення зняття з контролю вхідних документів, шляхом внесення відповідних даних в комп’ютерну  програму  обліку документів, формування у справи, відповідно до номенклатури справ, забезпечення їх надійного зберігання і користування ними до передачі в архівний підрозділ виконавчого апарату обласної Ради.
5.9 Кожного четверга підготовка та передача начальнику управління довідки, підготовленої за допомогою комп’ютерної програми обліку документів, про стан дотримання строків виконання вхідних документів. 
5.10 Участь в роботі по підготовці до пленарних засідань сесії обласної Ради. 
5.11 Надання методичної допомоги з питань підготовки та оформлення, відповідно до вимог Регламенту обласної Ради, Інструкції з діловодства у Вінницькій обласній Раді та її виконавчому апараті, проєктів розпорядчих  документів обласної Ради та голови обласної Ради. 

Начальник відділу по роботі з розпорядчими документами та документального забезпечення:
5.12  Відповідає за зберігання штампів і правильність їх використання.
5.13 Бере участь у розробці нормативно-правових актів.
5.14 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.
5.15 Бере участь у заходах з підвищення кваліфікації з питань діловодства працівників апарату обласної Ради.
5.16 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.
5.17 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.
5.18  В межах повноважень виконує інші доручення керівництва обласної Ради.
5.19 На час відсутності завідувача сектору реєстрації документів управління виконує його обов’язки і несе відповідальність за належне їх виконання.  

6. Завідувач сектору реєстрації документів

Основними завданнями завідувача сектору реєстрації документів є:

6.1 Передача  за призначенням, після реєстрації, у день надходження вхідної кореспонденції, депутатських звернень та запитів. 
6.2 Здійснення реєстрації документів центральних органів влади та законодавчих актів для ознайомлення.
6.3. Здійснення  передачі документів в електронному вигляді на виконання особам, відповідно до доручень, зазначених у резолюціях голови обласної Ради у терміни, визначені Регламентом обласної Ради та Інструкцією з діловодства.
6.4 Забезпечення оперативного організаційно-технічного контролю за щотижневим проходженням документів з дотриманням вимог та термінів розгляду. Підготовка інформації про документи, що не повернуті виконавцями у визначені строки для інформування начальника управління. 
6.5 Здійснення контрою за якістю оформлення та повнотою відповіді на поставлені у документі питання та доручення, зазначені у резолюції голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради.
6.6  Забезпечення друкування і копіювання службових документів.
6.7 Забезпечення своєчасного надання інформації та звітності, встановленої для сектору.
6.8 Здійснення комп’ютерної (автоматизованої) обробки реєстраційно-контрольних даних на документи.
6.9 Формування  у справи знятих з контролю документів, відповідно до номенклатури справ, забезпечення їх надійного зберігання і користування ними до передачі в архів та передачі в архівний підрозділ виконавчого апарату обласної Ради.
Завідувач сектору реєстрації документів:
6.10 Бере участь у розробці нормативно-правових актів.
6.11 Бере участь в роботі по підготовці до пленарних засідань сесії обласної Ради.
6.12 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.
6.13  Виконує інші доручення начальника управління.
6.14 Виконує Правила внутрішнього трудового  розпорядку обласної Ради.
6.15 Дотримується правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки.
6.16 На час відсутності начальника відділу по роботі з розпорядчими документами та документального забезпечення управління виконує його обов’язки і несе відповідальність за належне виконання покладених обов’язків.  

7. Головний спеціаліст сектору реєстрації документів

Основними завданнями головного спеціаліста сектору є:

7.1 Здійснення реєстрації вихідних документів шляхом введення необхідних даних до комп’ютерної програми обліку вихідних документів. Зазначення на вихідних документах їх реєстраційних індексів та дати реєстрації та надсилання їх в електронному та паперовому варіантах адресатам.
7.2 Відправлення документів електронною поштою з офіційної електронної адреси  обласної Ради «obl@vinrada.gov.ua».
7.3 Здійснення комп’ютерної (автоматизованої) обробки реєстраційно-контрольних даних на документи.
7.4 Формування у справи знятих з контролю документів, відповідно до номенклатури справ, забезпечення їх надійного зберігання  і користування ними до передачі в архівний підрозділ виконавчого апарату обласної Ради.
7.5 Складання реєстрів на кореспонденцію, що надсилається і під розписку передавати її на відправку.
7.6 Забезпечення друкування і копіювання службових документів.
7.7 Забезпечення своєчасної розсилки вітальних листівок з державними святами визначеній категорії осіб.      


Головний спеціаліст сектору:
7.8  Бере участь у розробці нормативно-правових актів.                                                                                                                                                                                                             
7.9 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.
7.10 Бере участь в роботі по підготовці до пленарних засідань сесії обласної Ради.
7.11 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.
7.12 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.
7.13 В межах повноважень виконує інші доручення керівництва обласної Ради.
7.14 Бере участь у заходах з підвищення кваліфікації з питань діловодства працівників апарату обласної Ради.
7.15 На час відсутності завідувача сектору з питань документального забезпечення виконує його обов’язки і несе відповідальність за належне виконання покладених обов’язків.  

8. Завідувач сектору з питань документального забезпечення

Основними завданнями завідувача сектору з питань документального забезпечення є:
8.1 Здійснення попереднього розгляду поданих на відправку вихідних документів, в ході якого перевіряє їх правильність оформлення та наявність зазначених у документах додатків до них, уточнює, при необхідності, з виконавцями список адресатів, яким необхідно надіслати документи, склад виконавців та відповідальних за контроль, строки та форми реагування виконавців на ці документи.
8.2 Здійснення реєстрації вихідних документів шляхом введення необхідних даних до комп’ютерної програми обліку вихідних документів. Зазначення на вихідних документах їх реєстраційні індекси та дату реєстрації та надсилання їх в електронному та паперовому варіантах адресатам.
8.3 Відправлення документів електронною поштою з офіційної електронної адреси  обласної Ради «obl@vinrada.gov.ua».
8.4 Оформлення та відправлення, при необхідності, кореспонденції через урядовий  фельд’єгерський зв’язок при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації. Складання реєстрів на кореспонденцію, що надсилається, і під розпис передача її у відділення зв’язку або працівникам урядового фельд’єгерського зв'язку при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.
8.5 Надання методичної допомоги працівникам виконавчого апарату з підготовки документів в управліннях та відділах для передачі на зберігання до архіву обласної Ради.
8.6 Забезпечення та  контроль своєчасної, відповідно до графіку, передачі управліннями та відділами виконавчого апарату документів, визначених номенклатурою справ, на зберігання до архівного підрозділу виконавчого апарату обласної Ради та передачі їх на постійне зберігання  до Державного архіву області.
8.7 Розроблення проєкту номенклатури справ виконавчого апарату обласної Ради та подання, за погодженням із начальником управління з загальних питань, для затвердження заступником голови  обласної Ради.

Завідувач сектору з питань документального забезпечення:
8.8 Обліковує та несе персональну відповідальність за комплектування, зберігання та використання архівних документів та забезпечує надійне зберігання прийнятих справ.
8.9 Приймає  від  управлінь та відділів  виконавчого апарату обласної  Ради справи постійного, тривалого і тимчасового зберігання, підготовлені належним чином.
8.10 Упорядковує архівні документи постійного, тривалого і тимчасового зберігання, що передані на зберігання до Державного архіву.
8.11 Бере участь у роботі експертної комісії та проведенні експертизи цінності документів, за результатами якої складає довідкову інформацію, описи справ, що підлягають зберіганню, акти про вилучення для знищення документів, терміни зберігання яких закінчились.
8.12 Бере участь у розробці нормативно-правових актів.
8.13 Бере участь в роботі по підготовці до пленарних засідань сесії обласної Ради.
8.14 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.
8.15 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.
8.16 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.
8.17 Виконує інші завдання з питань роботи управління за дорученням начальника управління.
8.18 На  час  відсутності  головного спеціаліста сектору реєстрації документів управління виконує його обов’язки і несе відповідальність за належне виконання покладених обов’язків.  

9. Завідувач сектору з організації роботи
 із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Основними завдання завідувача сектору з організації роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації є:
9.1 Забезпечення кваліфікованого, об’єктивного і своєчасного розгляду заяв, скарг, пропозицій громадян в обласній Раді та її виконавчому апараті.
9.2 Забезпечення неухильного дотримання графіка та належної  організації особистого  прийому громадян головою обласної Ради та його заступниками.
9.3 Забезпечення організації роботи з запитами на інформацію в обласній Раді та її виконавчому апараті. 
9.4 Забезпечення організації роботи з електронними петиціями, адресованими обласній Раді, здійснення щоденного моніторингу та контролю за порядком їх надходження в Єдиній системі місцевих петицій. 
9.5 Проведення консультацій та надання роз’яснень громадянам, які виявили бажання звернутись на особистий прийом до голови обласної Ради та його заступників.
9.6 Здійснення  попереднього  розгляду  письмових звернень громадян та підготовка проєктів резолюцій голови обласної Ради та його заступників.  
9.7 Своєчасна передача звернення громадян в електронному вигляді на виконання особам, які зазначені в резолюціях голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради.
9.8 Проведення реєстрації та оформлення реєстраційно-контрольних карток, за допомогою комп’ютерної програми, виконання роботи з введення необхідних облікових даних на звернення громадян, що надійшли до обласної Ради.

Завідувач сектору з організації роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації:
9.9 Перевіряє правомірність, обґрунтованість та повноту відповідей щодо результатів розгляду звернень громадян і подає їх на списання керівництву обласної Ради.
9.10 Формує справи зі зверненнями громадян, та запитами на публічну інформацію, забезпечує їх зберігання до здачі в архівний підрозділ виконавчого апарату обласної Ради. 
9.11 Інформує начальника управління з загальних питань про факти порушення виконавцями строків розгляду звернень громадян для вжиття відповідних заходів реагування.
9.12 Готує аналітичні довідки, службові записки та інформації щодо роботи зі зверненнями громадян у виконавчому апараті обласної Ради та органах місцевого самоврядування і доводить їх в установленому порядку до керівництва обласної Ради.
9.13 Організовує прийом, реєстрацію та облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до обласної Ради та її виконавчого апарату або безпосередньо до управління з загальних питань, як суб’єкта відносин у сфері доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Вінницька обласна Рада та її виконавчий апарат. 
  9.14 Є відповідальною особою за забезпечення роботи офіційної електронної поштової скриньки   «dostup@vinrada.gov.ua».
9.15 Здійснює контроль за наданням відповідей на запити безпосередніми виконавцями у визначені строки.  
9.16 Надає консультації запитувачам інформації під час оформлення
запитів на інформацію. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, оформляє його на вимогу запитувача.
9.17 Здійснює аналіз та систематизує запити на інформацію за галузевою та іншими ознаками. За результатами аналізу запитів на інформацію готує звіт про кількість та характер запитів на інформацію, що надійшли до обласної Ради та подає їх для розміщення на офіційному сайті обласної Ради. 
9.18 Вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи із зверненнями громадян та запитами на інформацію.
9.19 Готує та візує проєкти розпоряджень голови обласної Ради  з питань звернення громадян та доступу до публічної інформації.
9.20 Здійснює функції адміністратора Реєстру обліку публічної інформації, розпорядником якої є обласна Рада, забезпечує контроль за провадженням (веденням) електронного реєстру обліку публічної інформації:
- вносить в Реєстр інформацію про документи, які знаходяться у володінні обласної Ради згідно облікової картки;
- контролює надходження інформації в електронному вигляді від структурних підрозділів обласної Ради в терміни, визначені чинним законодавством;
- контролює надходження інформації в електронному вигляді від структурних підрозділів обласної Ради щодо виправлень та змін у разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної раніше.
9.21 Бере участь у розробці нормативно-правових актів.
9.22 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.
9.23 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.
9.24 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.
9.25 Виконує інші завдання з питань роботи управління за дорученням начальника управління.
9.26 На час відсутності завідувача сектору з питань документального забезпечення управління виконує його обов’язки і несе відповідальність за належне виконання покладених обов’язків.

10. Завідувач сектору з питань публічних закупівель 

Завідувач сектору з питань публічних закупівель виконує обов’язки секретаря тендерного комітету виконавчого апарату обласної Ради (далі – секретар тендерного комітету) та уповноваженої особи відповідальної за організацію та проведення у виконавчому апараті Вінницької обласної Ради спрощених (допорогових) закупівель (далі – уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення спрощених (допорогових) закупівель).
Основними завданнями завідувача сектору з питань публічних закупівель управління, як секретаря тендерного комітету є:
10.1 Здійснення практичного виконання завдань і функцій з питань публічних закупівель виконавчого апарату обласної Ради у відповідності до протоколів і рішень тендерного комітету обласної Ради. 
10.2 Здійснення аналізу документації до торгів, визначення шляхів  реалізації закупівель, вжиття заходів для підвищення ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на закупівлю товарів, робіт та послуг для роботи виконавчого апарату обласної Ради.
10.3 Участь у плануванні публічних закупівель, володіння інформацією про стан  матеріально-технічного забезпечення обласної Ради та її виконавчого апарату, здійснення аналізу пропозицій щодо оновлення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних матеріальних цінностей у відповідності до кошторисних призначень та планів закупівлі товарів, робіт та послуг для потреб обласної Ради та її виконавчого апарату.
10.4 Оприлюднення в електронній системі закупівель «ProZorro» протягом 5 робочих днів та на офіційному вебсайті обласної Ради в розділі «Публічні закупівлі» річного закупівельного плану Вінницької обласної Ради; змін до закупівельного плану; відомостей щодо змін законодавства України з питань публічних закупівель; протоколів засідань тендерного комітету щодо визначення переможця, відміни торгів, якщо закупівлі не відбулись або були відміненими замовником в разі відсутності потреби у відповідних закупівлях.
10.5 Забезпечення дотримання встановленого законодавством порядку оформлення документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг.
10.6 Забезпечення: ведення, оформлення та зберігання протоколів засідань, рішень комітету; планування закупівель та формування проєкту річного плану закупівель; оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності; за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи; зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель; дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами; розміщення інформації про публічні закупівлі на вебпорталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики; виконання інших повноважень відповідно до законодавства.
10.7 Секретар тендерного комітету відповідає за повноту та достовірність інформації, про діяльність  тендерного комітету, що оприлюднюється на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

Основними завданнями завідувача сектору з питань публічних закупівель управління, як уповноваженої особи відповідальної за організацію та проведення спрощених (допорогових) закупівель є:

10.8 Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель; здійснення вибору процедури закупівель; проведення процедури закупівель/спрощені закупівлі.
10.9 Забезпечення: рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»; оприлюднення в електронній системі  закупівель інформації необхідної для виконання  вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
10.10 Представлення інтересів замовника з питань, пов’язаних із проведенням процедур закупівель/спрощені закупівлі, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових  справ; надання в установлений строк необхідних документів та відповідних пояснень; аналіз  виконання договорів, укладених згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».
10.11 Організація та проведення спрощених (допорогових) закупівель.
10.12 Оформлення рішень, протоколів уповноваженої особи.

Завідувач сектору з питань публічних закупівель:
10.13 Бере участь в роботі по підготовці до пленарних засідань сесії обласної Ради.
10.14 Забезпечує контроль та постійний моніторинг за своєчасним оприлюдненням та оновленням наборів даних розпорядниками інформації на вебсайті обласної Ради та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.
10.15 Бере участь у розробці проєктів рішень обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради.
10.16 Здійснює обробку персональних даних осіб, що звертаються до обласної Ради та її виконавчого апарату.
10.17 Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.
10.18 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.
10.19 Виконує інші завдання з питань роботи управління за дорученням начальника управління.
10.20 На час відсутності заступника начальника управління з питань матеріально-технічного забезпечення виконує його обов’язки та несе персональну відповідальність за належне їх виконання.

11. Відповідальність

Управління несе відповідальність за:

11.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.
11.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.
11.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.
 

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01 Переглядів: 197

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація