14 листопада о 10.00 в приміщенні обласної Ради (каб.209) відбудеться засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм. 16 листопада о 14.00 в приміщенні обласної Ради (каб.303) відбудеться засідання постійної комісії з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадскістю.

Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • 2020 рік має стати ключовим для процесу децентралізації в Україні

    Делегація Вінницької області взяла участь у засіданні Ради регіонального розвитку. До її складу увійшло близько 70 осіб – це представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесу та підприємництва, депутати рад різних рівнів та журналісти. Серед них депутати обласної Ради – Лариса Білозір, Людмила Станіславенко, Ми ....

  • Розпочато громадське обговорення проектів рішень

    Вінницька обласна Рада оголошує проведення громадського обговорення проектів рішень «Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік» та «Про обласний бюджет на 2019 рік», внесеного обласною державною адміністрацією на розгляд позачергової сесії обласної Ради. Ознайомитись з проектами рішень ....

  • Штрафи за сміття збільшаться у десятки разів

    В рамках XIV Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства-2018» та XVI Міжнародної спеціалізованої виставки «КомунТех-2018» пройшло засідання круглого столу «Сфера управління побутовими відходами – європейський шлях розвитку». Від Вінницької обласно ....

Управління з загальних питань Роздрукувати

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з загальних питань

виконавчого апарату Вінницької обласної Ради

1. Загальні положення

1.1 Управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради (надалі - управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради.

1.2 Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та іншими чинними законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, Положенням про виконавчий апарат обласної Ради, рішеннями та Регламентом обласної Ради, розпорядженнями голови обласної Ради, а також цим Положенням.

1.3 Управління утворюється з метою забезпечення:

- єдиного порядку провадження діловодства, розроблення нормативно-правових документів з питань діловодства та контролю за додержанням їх вимог у виконавчому апараті обласної Ради;

- документального забезпечення сесійної діяльності обласної Ради;

організації контролю за строками проходження та виконанням документів у виконавчому апараті обласної Ради;

організації роботи із зверненнями громадян та особистого прийому громадян керівництвом обласної Ради;

здійснення експертизи цінності наявних документів і передачі їх на зберігання до обласного державного архіву, підготовки довідково-методичних матеріалів;

організації матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної Ради та здійснення публічних закупівель;

забезпечення організації роботи з інформаційними запитами в обласній Раді і її виконавчому апараті відповідно до вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації” та нормативних документів з цього питання;

 надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань діловодства.

1.4 Робота управління планується у відповідності до плану роботи обласної Ради та її виконавчого апарату обласної Ради, завдань, що поставлені перед управлінням.

1.5 Положення про управління затверджується розпорядженням голови обласної Ради, а посадові інструкції його працівників - керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.6 Структура управління, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом обласної Ради та її виконавчого апарату.

1.7 Управління утворюється у складі: начальника управління, двох заступників начальника управління, начальника відділу по роботі з розпорядчими документами та документального забезпечення; завідувача сектору з питань документального забезпечення; завідувача сектору з організації роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; завідувача   сектору з питань публічних закупівель Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.8 Призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління здійснюється головою обласної Ради відповідно до чинного законодавства України.

1.9 Управління підпорядковується голові обласної Ради, заступникам голови обласної Ради та керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради.

1.10 Управління, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, апарату облдержадміністрації, департаментами та управліннями, іншими підрозділами, з виконавчими апаратами районних, міських (міст обласного значення) рад, а також з обласними установами та організаціями.

1.11 Управління в своїй роботі використовує печатки та штампи.

2. Основні завдання, обов’язки та права управління

Основними завданнями управління є:

2.1 Забезпечення єдиного порядку документування діяльності обласної Ради та її виконавчого апарату, впровадження передових форм і методів обліку вхідних, вихідних та внутрішніх документів з допомогою сучасної електронної техніки, контролю за їх виконанням у виконавчому апараті обласної Ради на основі вимог державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію та Регламенту обласної Ради. Розроблення проектів нормативно-правових документів з питань діловодства. Здійснення експертизи цінності наявних документів, опрацювання їх і передача на зберігання до обласного державного архіву.

2.2 Забезпечення єдиного порядку ведення діловодства за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян у виконавчому апараті обласної Ради та з особистого прийому громадян керівництвом обласної Ради. Ведення статистичної звітності та аналітичної роботи з цього питання.

2.3 Забезпечення методичного керівництва щодо організації роботи з організаційно-розпорядчими документами обласної Ради, організація контролю за їх виконанням у виконавчому апараті Ради, департаментах, управліннях та інших підрозділах облдержадміністрації, обласних організаціях, установах, органах місцевого самоврядування області.

2.4 Забезпечення протоколювання, за допомогою програмно-технічного комплексу електронної системи голосування „Рада-В”, пленарних засідань сесій обласної Ради. Оформлення протоколів президії обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, нарад, що проводяться головою обласної Ради, його заступниками та організаційно-технічної підготовки цих заходів.

2.5 Друкування, тиражування і надсилання проектів документів для забезпечення пленарних засідань сесій обласної Ради, президії та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, оперативне доведення прийнятих ними рішень та інших документів до виконавців.

2.6 Здійснення комплексу заходів щодо матеріально-технічного забезпечення обласної Ради та її виконавчого апарату, організації ремонту обладнання і приміщень та підтримання їх в належному стані.

2.7 Додержання нормативно-правової бази щодо питань планування, надходжень, обліку, видачі, зберігання, списання та інвентаризації матеріальних цінностей.

2.8 Відповідальність за зберіганням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних матеріальних цінностей

2.9 Організація обліку складської та господарської діяльності виконавчого апарату обласної Ради.

2.10 Участь у підготовці і проведенні конкурсних торгів під час закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, відпрацювання документації до конкурсних торгів.

2.11 Відпрацювання проектів рішень сесій обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради та інших нормативно-правових документів щодо питань матеріально-технічного забезпечення обласної Ради та її виконавчого апарату, передачі та списання майна виконавчого апарату обласної Ради.

2.12 Проведення договірної роботи з постачальниками та пошук оптимальних за співвідношенням ціни і якості товарів, робіт та послуг для потреб обласної Ради та її виконавчого апарату. Участь (спільно з управлінням юридичним забезпечення та упрапвлінням фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради) у складанні проектів договорів та додаткових угод щодо питань матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної Ради.

2.13 Організація виконання заходів пожежної безпеки (сумісно з управлінням спільної комунальної власності територіальних громад області) в приміщеннях обласної Ради. Підтримання в справному стані вогнегасників, проведення інструктажів з працівниками виконавчого апарату обласної Ради.

2.14 Утримання в належному стані та підготовка сесійної зали до проведення сесій обласної Ради, засідань президії та постійних комісій обласної Ради.

2.15 Забезпечення організації роботи зі зверненнями громадян в обласній Раді і її виконавчому апараті відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та  роботи з інформаційними запитами в обласній Раді і її виконавчому апараті відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2.16 Відповідно до визначених завдань управління:

- розробляє Інструкцію з діловодства в обласній Раді та її виконавчому апараті та номенклатуру справ виконавчого апарату обласної Ради і подають їх на затвердження, відповідно, голові обласної Ради та заступнику керівника виконавчого апарату обласної Ради;

- здійснює прийом, попередній розгляд вхідних документів, їх реєстрацію та оформлення реєстраційно-контрольних карток на них;

- передає документи, розглянуті головою обласної Ради, у відповідності до резолюції, для виконання працівникам виконавчого апарату, головам постійних комісій обласної Ради, в департаменти, управління та інші підрозділи облдержадміністрації, а також в обласні організації, установи і забезпечує контроль за строками їх виконання;

- здійснює реєстрацію документів, що надійшли до виконавчого апарату з поміткою «Для службового користування» та контроль за їх проходженням і виконанням;

- забезпечує направлення повідомлень депутатам обласної Ради про час і місце проведення пленарних засідань сесій  обласної Ради та перелік питань, які вносяться на їх розгляд;

- забезпечує роботу пленарних засідань сесій обласної Ради,  президії, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради в частині, що входить до компетенції управління та проводить експертну оцінку проектів документів, що подаються на їх розгляд;

- здійснює розсилку проектів рішень, рішень сесій, інших  організаційно-розпорядчих документів адресатам, оформлення контрольних справ та реєстраційних карток на них, ведення щоденного реєстру на відправлену кореспонденцію;

- забезпечує оформлення, облік, належне зберігання протоколів пленарних засідань сесій, засідань президії обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради та інших службових документів виконавчого апарату обласної Ради;

- здійснює кількісний облік вхідних і вихідних документів та складає за встановленою формою, щомісячні звіти про об’єм документообігу у виконавчому апараті обласної Ради;

- розробляє на основі аналізу та забезпечує впровадження заходів, спрямованих на вдосконалення роботи щодо організації діловодства у виконавчому апараті обласної Ради;

- здійснює контроль за формуванням справ, у відповідності до номенклатури справ виконавчого апарату та готує їх для передачі на зберігання в обласний державний архів;

- забезпечує надання методичної та практичної допомоги районним, сільським, селищним, міським радам з питань діловодства та організації контролю за виконанням документів;

- бере участь у розробці та виданні методичних посібників, рекомендацій, довідників, необхідних для роботи в обласній, районних радах та інших органах місцевого самоврядування, підготовці проектів рішень сесій обласної Ради та інших нормативно-правових актів для розгляду на засіданнях постійних комісій, президії, пленарних засідань сесій обласної Ради.

- оформляє, веде облік і видає посвідчення депутатам обласної Ради;

- видає за клопотанням установ, організацій чи окремих службових осіб, з дозволу голови обласної Ради, копії архівних документів;

- організовує роботу електронного документообігу в виконавчому апараті обласної Ради;

- забезпечує вчасне друкування і оформлення протоколів пленарних засідань сесій, засідань президії обласної Ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради та розміщення їх на офіційному веб-сайті обласної Ради;     

- здійснює інформаційне  наповнення відповідних розділів офіційного веб-сайту обласної Ради.

2.17 Управління має право:

- перевіряти якість підготовки і оформлення  документів, що подаються на підпис голові обласної Ради;

- за погодженням з керуючим справами виконавчого апарату обласної Ради, повертати управлінням, відділам, іншим виконавцям документи, що підготовлені з порушенням вимог Регламенту обласної Ради та Інструкції з діловодства;

- надавати методичну та практичну допомогу в організації роботи з документами виконавчим апаратам районних, міських (міст обласного значення), сільським, селищним, міським радам.

3. Начальник управління

3.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління і особисто відповідає за належну організацію його роботи, за своєчасне і якісне виконання планів роботи та покладених на управління завдань, за порядок і стан трудової дисципліни серед працівників управління.

3.2 Зберігає державну таємницю відповідно до законодавства.

3.3 Розробляє посадові інструкції, проекти інших нормативно-правових актів, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками управління, аналізує результати роботи, сприяє підвищенню ефективності їх праці та ділової кваліфікації.

3.4 Вносить на розгляд керівництва Ради подання про заохочення працівників  або накладання стягнень.

3.5 Забезпечує організацію навчання та ознайомлення працівників виконавчого апарату, які прийняті на роботу, з Регламентом обласної Ради, іншими нормативними документами з питань ведення діловодства.

3.6 Забезпечує взаємодію управління з управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради та апаратом, департаментами, управліннями, іншими підрозділами облдержадміністрації.

3.7 З метою надання методичної та практичної допомоги в організації роботи з документами, організовує вивчення її стану у виконавчих апаратах районних, міських (міст обласного значення) рад, інших органах місцевого самоврядування.

3.8 Здійснює контроль за дотриманням у виконавчому апараті обласної Ради вимог нормативних документів щодо ведення діловодства.

3.9 Доповідає керуючому справами виконавчого апарату обласної Ради про стан роботи з документами у виконавчому апараті обласної Ради.  Попередньо ознайомлюється з  документами, що підлягають для подання на розгляд голові обласної Ради.

3.10 Забезпечує  організацію роботи із зверненнями громадян в обласній Раді і її виконавчому апараті відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та організацію  роботи з інформаційними запитами в обласній Раді і її виконавчому апараті відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.11 Проводить за дорученням голови обласної Ради, заступників голови обласної Ради, заступника керівника виконавчого апарату підготовку, спільно з іншими управліннями та відділами обласної Ради, проектів рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, довідок, інших документів з питань, що входять до компетенції управління.

3.12 Візує проекти рішень сесії обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради при відповідності їх оформлення до вимог нормативних документів та Регламенту обласної Ради.

3.13 У межах компетенції, забезпечує виконання заходів, пов’язаних з підготовкою пленарних засідань сесій обласної Ради, засідань  президії, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, нарад, які проводяться керівництвом обласної Ради.

3.14 Здійснює контроль за своєчасним наданням управліннями та відділами виконавчого апарату обласної Ради, департаментами, управліннями, відділами, іншими підрозділами облдержадміністрації проектів документів, що вносяться на розгляд сесії обласної Ради. Проводить їх експертизу, при необхідності, редагує їх тексти та повертає у відповідні підрозділи для доопрацювання чи усунення виявлених недоліків.

3.15 Організовує копіювання та тиражування документів до засідань сесій обласної Ради, її президії, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради та нарад, що проводяться керівництвом Ради і прийнятих на цих засіданнях документів для розсилки виконавцям.

3.16 Згідно з переліком питань, що пропонуються для розгляду на пленарних засіданнях сесій обласної Ради, забезпечує формування папок з проектами документів, для депутатів та запрошених і не пізніше, ніж за 5 днів до засідання сесії, забезпечує їх розсилку.

3.17 Організовує підготовку аналітичних довідок про характер, кількість рішень сесій Ради та розпоряджень голови обласної Ради .

3.18 Забезпечує організацію обліку, зберігання і контроль за використанням фірмових бланків та штампів обласної Ради, законність користування гербовою печаткою, печатками та штампами відділу.

3.19 Підписує і візує документи в межах своєї компетенції.

3.20 Повертає виконавцям документи і вимагає їх доопрацювання, в разі порушення встановлених Регламентом обласної Ради та нормативними документами вимог щодо їх оформлення.

3.21 Сприяє працівникам управління та керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату обласної Ради у впровадженні заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи з документами.

3.22 Додержується  вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

3.23 Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

3.24 Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань та функцій управління.

3.25 На період тимчасової відсутності начальника управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника управління.

4. Заступники начальника управління

4.1 Основним завданням заступника начальника управління є:

- забезпечення єдиного порядку, визначеного Регламентом обласної Ради, щодо підготовки, оформлення, візування проектів документів, що пропонуються на розгляд пленарних засідань сесій обласної Ради, її президії, оформлення протоколів пленарних засідань сесій, президії обласної Ради, засідань Координаційної ради, депутатських запитів, протокольних доручень сесій та президій обласної Ради, доручень голови обласної Ради та надійне зберігання зазначених документів;

-  на підставі переданих в управління проектів рішень, за погодженням із начальником управління, формує перелік питань, що пропонується для розгляду на пленарних засіданнях сесій, президії обласної Ради;

- згідно із переліком питань, що пропонується для розгляду на пленарних засіданнях сесій Ради, забезпечує формування та розсилку комплектів проектів рішень,  для депутатів та запрошених, відповідно до Регламенту обласної Ради.

4.2 Основним завданням заступника начальника управління з питань матеріально-технічного забезпечення є:

- здійснення практичного виконання завдань і функцій з питань логістики (матеріально-технічного забезпечення) обласної Ради та працівників виконавчого апарату обласної Ради, організації ремонту офісного обладнання,  приміщень будівлі обласної Ради та її інженерних комунікацій, підтримання їх в стані, що забезпечують стійку та комфортну діяльність депутатів та працівників виконавчого апарату обласної Ради;

- участь в закупівлі та обліку матеріальних цінностей, супроводжує питання щодо надходжень, обліку, видачі, зберігання та списання  матеріальних цінностей, надає пропозиції щодо мінімізації витрат та ефективного витрачання коштів, передбачених бюджетом на утримання виконавчого апарату обласної Ради;

- підготовка інформації щодо обліку, стану і місця знаходження (збереження) основних засобів інших необоротних матеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та запасів виконавчого апарату обласної Ради;

- участь у впровадженні сучасних технологій, зберігання та використання матеріальних цінностей, в проведенні інвентаризацій.

4.3 Заступник начальника управління з питань матеріально-технічного забезпечення є матеріально-відповідальною особою за збереження основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та запасів виконавчого апарату обласної Ради.

Заступники начальника управління:

4.4 Дотримуються вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

4.5 Дотримуються вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

4.6 Виконують інші завдання з питань роботи управління за дорученням начальника управління.

5. Начальник відділу по роботі з розпорядчими документами та документального забезпечення

Основними завданнями начальника відділу є:

5.1 Приймати вхідну кореспонденцію, реєструвати і передавати її за призначенням у день надходження. Здійснювати  контроль за проходженням документів.

5.2 Приймати, реєструвати і передавати за призначенням депутатські звернення та запити. Здійснювати контроль за їх проходження та зберіганням. Готувати відповідні проекти резолюцій голови обласної Ради.

5.3 Організовувати ознайомлення з документами осіб відповідно до доручень, зазначених у резолюціях керівництва обласної Ради у терміни, визначені Регламентом обласної Ради.

5.4 Здійснювати щоденний кількісний облік документів, на основі якого складається, за встановленою формою, місячний звіт про документообіг в виконавчому апараті обласної Ради.

5.5 Здійснювати оперативний організаційно-технічний контроль за проходженням документів. Готувати довідки про документи, що не повернуті виконавцями у визначені строки для інформування начальника управління.

5.6  Забезпечувати належний порядок обліку, зберігання і використання штампів та документів.

5.7 Здійснювати комп’ютерну (автоматизовану) обробку реєстраційно-контрольних даних на документи.

5.8 Перевіряти та редагувати документи, які виносяться на розгляд сесії обласної Ради.

5.9 Дотримуватися вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

5.10 Дотримуватися вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

5.11 Виконувати інші завдання з питань роботи управління за дорученням начальника управління.

6. Завідувач сектору з питань документального забезпечення

Основними завданнями завідувача сектору є:

6.1 Здійснювати попередній розгляд поданих на відправку вихідних документів, в ході якого перевіряти їх правильність оформлення, з'ясовувати, чи є ці документи ініціативними, чи вони підготовлені на виконання інших документів, перевіряти наявність зазначених у документах додатків до них, уточнювати, при необхідності, з виконавцями список адресатів, яким необхідно надіслати документи, склад виконавців та відповідальних за контроль, строки та форми реагування виконавців на ці документи.

6.2 Здійснювати реєстрацію вихідних документів шляхом введення необхідних даних до комп’ютерної програми обліку вихідних документів. Зазначати на вихідних документах їх реєстраційні індекси та дату реєстрації.

6.3 Оформляти та відправляти, при необхідності, кореспонденцію через урядовий  фельд’єгерський зв’язок при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації. Складати реєстри на кореспонденцію, що надсилається і під розписку передавати її у відділення зв’язку або працівникам урядового фельд’єгерського зв'язку при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

6.4 Надавати методичну допомогу працівникам виконавчого апарату з підготовки документів у відділах для передачі на зберігання до архіву обласної Ради.

6.5 Упорядковувати архівні документи постійного, тривалого і тимчасового зберігання, що передані на зберігання до архіву.

6.6 Дотримуватися вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

6.7 Дотримуватися вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

6.8 Виконувати інші завдання з питань роботи управління за дорученням начальника управління.

7. Завідувач сектору з організації роботи

 із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Основними завдання завідувача сектору є:

7.1 Забезпечення організації роботи із зверненнями громадян в обласній Раді та її виконавчому апараті відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян” та нормативних документів з цього питання.

7.2 Забезпечення організації особистого прийому громадян головою обласної Ради та його заступниками.

7.3 Організація прийому, реєстрації та обліку запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до обласної Ради, її виконавчого апарату або безпосередньо до управління з загальних питань, як суб'єкта відносин у сфері доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Вінницька обласна Рада та її виконавчий апарат, надання консультації під час оформлення запитів.

7.4 Здійснення контролю за наданням відповідей на запити на інформацію безпосереднім виконавцем в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

7.5 Надання консультації запитувачам інформації під час оформлення
запитів на інформацію. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, оформлення його на вимогу запитувача.

7.6 Здійснення аналізу та систематизації запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками. За результатами аналізу запитів на інформацію готувати звіт про кількість та характер запитів на інформацію, що надійшли до Вінницької обласної Ради та подавати їх для розміщення на офіційному сайті Вінницької обласної Ради.

7.7 Дотримуватися вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

7.8 Дотримуватися вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

7.9 Виконувати інші завдання з питань роботи управління за дорученням начальника управління.

8. Завідувач сектору з питань публічних закупівель

Основними завдання завідувача сектору є:

8.1 Здійснювати практичне виконання завдань і функцій з питань публічних закупівель виконавчого апарату обласної Ради у відповідності до протоколів і рішень комітету з конкурсних торгів обласної Ради. Спільно з управлінням фінансового забезпечення обласної Ради приймати участь в закупівлі матеріальних цінностей, супроводжувати питання щодо документації закупівель, надавати пропозиції щодо мінімізації витрат та ефективного витрачання коштів, передбачених бюджетом на утримання виконавчого апарату обласної Ради.

8.2 Аналізувати документацію до торгів, визначати шляхи реалізації закупівель, вживавати заходи для підвищення ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на закупівлю товарів, робіт та послуг для роботи виконавчого апарату обласної Ради.

8.3 Приймати участь у плануванні державних закупівель, володіти інформацією про стан  матеріально-технічного забезпечення обласної Ради та її виконавчого апарату, аналізувати пропозиції щодо оновлення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних матеріальних цінностей у відповідності до кошторисних призначень та планів закупівлі товарів, робіт та послуг для потреб обласної Ради та її виконавчого апарату.

8.4 В разі проведення конкурсних торгів висвітлювати на офіційному веб-сайті обласної Ради в розділі "Публічні закупівлі" Річний закупівельний план Вінницької обласної Ради, відомості щодо змін законодавства України з питань публічних закупівель, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця, відміни торгів, якщо закупівлі не відбулись або були відміненими замовником в разі відсутності потреби у відповідних закупівлях.

8.5 Здійснювати дотримання порядку оформлення документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг.

8.6 Дотримуватися вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені у виконавчому апараті обласної Ради.

8.7 Дотримуватися вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в приміщеннях обласної Ради.

8.8 Виконувати інші завдання з питань роботи управління за дорученням начальника управління.

9. Відповідальність

Управління несе відповідальність за:

9.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням.

9.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на управління.

9.3 Працівники управління несуть відповідальність за недотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату обласної Ради, за невиконання обов’язків та невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії частково або повністю.

Створено: 5 травня 2015 року, 17:01
Оновлено: 11 липня 2017 року, 16:38
Переглядів: 809

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація