21 листопада, о 11.00 в приміщенні обласної Ради (209 кабінет) відбудеться засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм 

Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Олійника Анатолія Дмитровича

  • У Вінниці обговорили цілі та завдання нової Стратегії розвитку Вінниччини до 2027 року

    Минулого тижня у форматі фокусгруп відбувалось обговорення цілей та завдань нової стратегії регіону до 2027 року. Це вже друга зустріч з цих питань, кажуть в Агенції регіонального розвитку Вінницької області, але цей процес є динамічним: надходять нові пропозиції, уточнення від низки структурних підрозділів і виникає потреба для їхнього узгоджен ....

  • 46 депутатів підтримали звернення до Президента України щодо неприпустимості прийняття «формули Штайнмайера»

    Вінницька обласна Рада стала дев’ятою в Україні, яка прийняла позитивне рішення щодо звернення депутатів до Президента України Володимира Зеленського із закликом відмовитися від реалізації, так званої, «формули Штайнмайера», згідно з якою українська влада повинна відвести свої війська на Донбасі й дати провести вибори на окуповани ....

  • Вінниччина налагоджує співпрацю з Пакистаном

    17 жовтня відбулася офіційна зустріч голови обласної Ради Анатолія Олійника та голови облдержадміністрації Владислава Скальського із Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Пакистан в Україні, Генерал-Майором у відставці Західом Мубаширом Шейхом та його заступником Зеб Алам Ханом. Також на зустрічі були присутні заступник Вінниць ....

Звернення Громадських ради при Вінницьких облдержадміністрації та обласній раді до громадян України та Росії Роздрукувати


Ми, члени громадських організацій Вінницької області, що представлені в громадських радах при Вінницькій обласній державній адміністрації та обласній Раді,висловлюємо глибоке занепокоєння з приводу знаходження військовослужбовців Російської Федерації в Україні. Такі дії можна трактувати як порушення суверенітету та загрозу територіальної цілісності нашої держави України.

Нажаль, ми можемо наразі казати про зневагу до Будапештського Меморандуму 1994 року та інших міжнародних угод щодо гарантування суверенітету та безпеки України з боку Російської Федерації, що й викликало обурення українського народу та світової спільноти.

РФ втрутилось у внутрішні справи України для того, щоб реалізувати свій курс з одного боку на підтримку попереднього злочинного політичного режиму в Україні, з другого – проти українського народу та його історичного вибору жити в своєму державному утворенні та цивілізаційного вибору на розбудову демократії.

Український Майдан – багатомільйонне волевиявлення народного протесту проти узурпації влади, беззаконня, приниження честі та гідності громадян України. Євромайдани по всій Україні – це голос Совісті, Волі і Свободи. Це – революція гідності.

Ми закликаємо вінничан, а разом з ними усіх громадян України та Росії до усвідомлення суспільно-політичної ситуації в нашій державі, об’єктивної оцінки воєнної небезпеки з боку РФ, що спонукає (зобов’язує) нас до забезпечення належного суспільного порядку та готовності самовідданого захисту Вітчизни в будь-який спосіб.

Ми вимагаємо від президента РФ Путіна В.В. усвідомити небезпеку агресії проти України як таку, що спричинить непередбачені наслідки як для самої Росії, так і для Європи та світового співтовариства. Українці жертвенно відстоювали свободу і демократію проти влади «свого» жорстокого президента Януковича В.Ф. Без сумніву забезпечать захист своїх прав і свобод проти будь-якого іноземного агресора.

Проте найголовніше. Україна і Росія – держави-сусіди. Сучасний стан озброєнь при їх застосуванні безумовно призведе до великих жертв і руйнувань. Тому для збереження добросусідських відносин слід дуже чутливо ставитись до можливості провокацій на застосування сили та докласти усіх сил для видалення озброєних людей з вулиць міст та сіл.

Насправді, ми звертаємось до вас з закликом про те, що українці та росіяни – це братські народи, з спорідненою мовою, з єдиними історичними коренями. Нам нічого ділити ні в Україні, ні в Росії, ні на Сході ні на Заході.

Ми хочемо, щоб наші сини, брати, батьки, чоловіки забезпечували розвиток наших держав, замість того, щоб тримати в руках зброю один проти одного.

Ми просимо політичне керівництво обох наших держав повернутись до цивілізованого шляху вирішення питань шляхом переговорів на основі норм міжнародного законодавства.

Немислимо українців і росіян,братів по зброї в останніх світових війнахта локальних конфліктах,зводити в штучно створене протистояння одних проти інших.

Тільки в єдності наша сила. 

Громадські ради при
Вінницьких ОДА та обласній раді

Обращение
к гражданам Украины и России
г. Винница 03.03.2014 года
Друзья !
Мы, члены общественных организаций Винницкой области, представленые в общественных советах при Винницкой областной государственной администрации и областном Совете, выражаем глубокую обеспокоенность по поводу нахождения военнослужащих Российской Федерации в Украине. Такие действия можно трактовать как нарушение суверенитета и угрозу территориальной целостности нашего государства Украины .

К сожалению, мы можем сегодня говорить о пренебрежении к Будапештскому Меморандуму 1994 и другим международным соглашенимям по обеспечению суверенитета и безопасности Украины со стороны Российской Федерации, что и вызвало возмущение украинского народа и мирового сообщества.

РФ вмешалась во внутренние дела Украины для того, чтобы реализовать свой курс с одной стороны в поддержку предыдущего преступного политического режима в Украине, с другой - против украинского народа и его исторического выбора жить в своем государственном образовании и цивилизационного выбора на пути развития демократии.

Украинский Майдан - многомиллионное волеизъявления народного протеста против узурпации власти, беззаконие, унижение чести и достоинства граждан Украины. Евромайданы по всей Украине - это голос совести, Воли и Свободы. Это - революция достоинства.

Мы призываем винничан , а вместе с ними всех граждан Украины и России к осознанию общественно - политической ситуации в нашем государстве, объективной оценке военной опасности со стороны РФ, что побуждает (обязывает) нас к обеспечению надлежащего общественного порядка и готовности самоотверженного защиты Отечества в любой способ .

Мы требуем от президента РФ Путина В.В. осознать опасность агрессии против Украины как такую ​​, что повлечет непредсказуемые последствия как для самой России , так и для Европы и мирового сообщества . Украинцы, которые жертвенно отстаивали свободу и демократию против власти «своего» жестокого президента Януковача В.Ф., без сомнения обеспечат защиту своих прав и свобод против любого иностранного агрессора.

Однако главное в нашем обращении, что Украина и Россия - государства - соседи. Современное состояние вооружений при их применении безусловно приведет к большим жертвам и разрушениям. Поэтому для сохранения добрососедских отношений следует очень чутко относиться к возможности провокаций с применением давления и приложить все усилия для удаления вооруженных людей с улиц городов и сел.

На самом деле, мы обращаемся к вам с призывом о том , что украинцы и русские - братские народы, с родственным языком, с едиными историческими корнями. Нам нечего делить ни в Украине, ни в России , ни на Востоке, ни на Западе.

Мы хотим, чтобы наши сыновья, братья, отцы, мужья обеспечивали развитие наших государств , вместо того , чтобы держать в руках оружие друг против друга.

Мы просим политическое руководство обеих наших стран вернуться к цивилизованному пути решения вопросов путем переговоров на основе норм международного законодательства.

Немыслимо украинцев и русских , братьев по оружию в последних мировых войнах и локальных конфликтах, сводить в искусственно созданное противостояние одних против других .

Только в единстве наша сила .

Общественные советы при 
Винницкой обласной госадминистрации 
и областном совете.
 

Повернутись Створено: 6 березня 2014 року, 16:22 Переглядів: 670

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація