Голова Вінницької обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

Звіт за 2022 рік Роздрукувати

Інформація про роботу із зверненнями громадян у

Вінницькій обласній Раді протягом І кварталу 2022 року

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян» та Указу Президента України від                     7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» постійно вживаються заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

В умовах дії воєнного стану особистий прийом громадян у приймальні Вінницької обласної Ради тимчасово припинено.

 Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” забезпечується можливість громадян одержати детальну інформацію щодо оформлення письмового звернення з порушених у зверненні питань, вишукуються конкретні шляхи вирішення їх проблем та готуються своєчасні аргументовані відповіді та роз’яснення.

Протягом І кварталу 2022 року до обласної Ради надійшло                             126 звернень, що на 56 менше, ніж за відповідний період 2021 року. Також майже 85 звернень про надання матеріальної допомоги до керівництва обласної Ради та більше  звернень до депутатів обласної Ради, що подані до відділу по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації, опрацьовані начальником відділу та передані депутатам по електронній пошті чи особисто.

Із них: 1 звернення – повторне, за відповідний період минулого року було 7 звернень. Серед усіх звернень 1 скарга. За результатами розгляду: 85 звернень вирішено позитивно, на 27 – дано роз’яснення, 14 звернень надіслані за належністю.

12 звернень надійшли поштою та електронною поштою, 114 - прийнято начальником відділом по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.

Зареєстровано 12 колективних звернення (9,5%), за підписом громадянина - 819.

Найбільше звернень надійшло від жителів м. Вінниці (49 звернень) та  Вінницького (17 звернень) району.

Серед усіх категорій населення, які зазначили свій соціальний статус, до обласної Ради найчастіше зверталися пенсіонери (21), військовослужбовці (6), працівники бюджетної сфери (3).

Аналіз заяв, пропозицій та скарг свідчить, що громадянами області порушуються питання різної тематики, але домінуючими є проблеми соціального захисту (85  звернення), а саме: надання матеріальної допомоги, забезпечення соціальних виплат, субсидії. Відтак, для вирішення питання про надання матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення протягом І кварталу поточного року із фонду депутатів обласної Ради використано коштів на загальну суму більше 1,8 млн. грн. за зверненнями більше 700 громадян області.

На другому місці питання комунального господарства (9 звернень), а саме: неправомірні тарифи, розрахунки за комунальні послуги.

Досить часто піднімаються охорони здоров’я (9 звернень). Це питання щодо проведення безкоштовного лікування в медичних закладах, встановлення групи інвалідності, діяльності працівників медичних установ.

Актуальними залишаються питання транспорту та зв’язку 3 звернення.

Протягом І кварталу 2022 року до обласної Ради надійшло 4 звернення, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема, скарги жителів громад на правомірність дій та рішень посадових осіб відповідних рад.

Питання роботи із зверненнями громадян, організації їх особистого прийому є одним із пріоритетних напрямів діяльності Вінницької обласної Ради і знаходиться під постійним контролем керівництва Вінницької обласної Ради. Усі  пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до обласної Ради, розглянуті згідно з чинним законодавством.  За результатами розгляду звернень, громадянам надавались роз’яснення працівниками виконавчого апарату обласної Ради. Діяльність обласної Ради щодо розгляду звернень громадян постійно висвітлюється на офіційному вебсайті обласної Ради.

 

Інформація про роботу із зверненнями громадян у

Вінницькій обласній Раді за 2 квартал 2022 року

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян» та Указу Президента України від                     7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» Вінницькою обласною Радою вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

В умовах дії воєнного стану, за можливості, уникати особистого відвідування обласної Ради.  Тимчасово прийом звернень громадян, запитів на інформацію та листування відбуватиметься виключно у паперовій та електронній формах. Надання консультацій з приводу звернень громадян та запитів на інформацію проводиться у телефонному режимі в робочий час начальником відділу по роботі зі зверненнями та доступу до публічної інформації громадян управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради.

Протягом 2 кварталу 2022 року до обласної Ради надійшло 147 звернення, що на 184 звернення менше, ніж за відповідний період 2021 року. Із них звернень: повторних - 2, поштою – 45, відділом – 102, що становить 69%  від загальної кількості.

Зареєстровано 5 колективних звернень (3%) за підписом                     громадян 2618. Серед усіх звернень лише 2 скарги.

За результатами розгляду: 55 звернень вирішено позитивно, на 32 – дано роз’яснення, 60 звернень  надіслано за належністю. Основною причиною надходження звернень, що в подальшому пересилаються обласною Радою за належністю, є необізнаність громадян у сфері функціональних повноважень та завдань органів місцевого самоврядування.

Згідно даних, щодо звернень громадян, у розрізі територіальних громад області свідчить, що зберігається тенденція надходження їх найбільшої  частини з м. Вінниця – 109 звернень (74%), Жмеринського 56 – 38,1% району.

Серед усіх категорій населення, які зазначили свій соціальний статус, до обласної Ради найчастіше зверталися пенсіонери (23), учасники бойових дій (4), держслужбовці (3).

Аналіз заяв, пропозицій та скарг, свідчить, що громадяни області порушують різні питання, але домінуючими є проблеми соціального захисту населення – 115 (78%). Більшість громадян скаржились на неналежний рівень пенсійного забезпечення, вимагали встановити соціальну справедливість у розмірах пенсій. Проблемними є питання щодо надання матеріальної допомоги, здебільшого на лікування, придбання ліків, тощо.

Для вирішення питань з надання матеріальної допомоги населенню до депутатів обласної Ради за 1 півріччя 2022 року з заявами звернулось 1850 громадян області. З фонду депутатів обласної Ради було використано 5253,3  млн.

В 2 кварталі 2022 року надійшло 13 звернень (8,8%) з питань комунального господарства. Звернення з цих питань посідають друге місце. Це, зокрема, утримання і ремонт державного та комунального житлового фонду, плата за комунальні послуги, забезпечення електроенергією. 

Питання роботи із зверненнями громадян, організації їх особистого прийому є одним із пріоритетних напрямів діяльності Вінницької обласної Ради і знаходиться під постійним контролем керівництва Вінницької обласної Ради. Звернення, які знаходились на контролі в обласній Раді розглянуто і проінформовано про їх розгляд без порушення термінів згідно з чинним законодавством.  Діяльність обласної Ради щодо розгляду звернень громадян постійно висвітлюється на офіційному вебсайті обласної Ради.

 

Інформація про роботу із зверненнями громадян у

Вінницькій обласній Раді за 3 квартал 2022 року

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» Вінницькою обласною Радою вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

В умовах дії воєнного стану, за можливості, уникати особистого відвідування обласної Ради. Надання консультацій з приводу звернень громадян проводиться у телефонному режимі в робочий час начальником відділу по роботі зі зверненнями та доступу до публічної інформації громадян управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради.

Згідно із затвердженим графіком особистого прийому громадян в 3 кварталі 2022 року головою обласної Ради проведено 1 виїзний прийоми громадян в Жмеринському районі, під час якого звернувся 21 громадянин. Забезпечується можливість громадян одержати детальну інформацію щодо оформлення письмового звернення або відповідних роз'яснень з порушеного у зверненні питання, вишукуються конкретні шляхи вирішення їх проблем та готуються своєчасні аргументовані відповіді та роз’яснення.

Протягом 3 кварталу 2022 року до обласної Ради надійшло 244 звернення, що на 74 звернення більше, ніж за відповідний період 2021 року. Із них звернень: повторних - 11, поштою – 104, відділом – 129, що становить 53% від загальної кількості. А також начальником відділу прийнято більше 200 заяв від громадян, що звертаються до депутатів обласної Ради з заявами.

Зареєстровано 12 колективних звернень (5%) за підписом громадян 1139. На жаль, багато проблем громадян не вирішуються сільськими, селищними, районними та міськими радами, до компетенції яких вони належать, тому громадяни звертаються до керівництва обласної Ради.

За результатами розгляду: 149 звернень вирішено позитивно, на 28 – дано роз’яснення, 67 звернень надіслано за належністю. Основною причиною надходження звернень, що в подальшому пересилаються обласною Радою за належністю, є необізнаність громадян у сфері функціональних повноважень та завдань органів місцевого самоврядування.

Серед усіх категорій населення, які зазначили свій соціальний статус, до обласної Ради найчастіше зверталися пенсіонери (21), працівники бюджетної сфери (7), учасники бойових дій (2).

Аналіз заяв, пропозицій та скарг, свідчить, що громадяни області порушують різні питання, але домінуючими є проблеми соціального захисту населення – 146 (60%). Піднімались питання перерахунку пенсій. Проблемними є питання щодо надання матеріальної допомоги, здебільшого на лікування, придбання ліків, тощо.

Для вирішення питань з надання матеріальної допомоги населенню до депутатів обласної Ради за 9 місяців 2022 року з заявами звернулось 2598 громадян області. З фонду депутатів обласної Ради було використано майже 7,3 млн.

В 3 кварталі 2022 року надійшло 11 звернень (4,5%) з питань комунального господарства. Звернення з цих питань посідають друге місце. Це, зокрема, утримання і ремонт державного та комунального житлового фонду, плата за комунальні послуги, неправомірні тарифи.

Також до обласної Ради надійшло 10 звернень, що стосуються житлової політики. Зокрема, щодо забезпечення житлом громадян, які мають на це право, будівництва соціального житла для малозабезпечених верств населення, а також надання житла учасникам АТО.

Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини надійшло 8 звернень щодо закриття церков УПЦ московського патріархату.

Питання роботи із зверненнями громадян, організації їх особистого прийому є одним із пріоритетних напрямів діяльності Вінницької обласної Ради і знаходиться під постійним контролем керівництва Вінницької обласної Ради. Звернення, які знаходились на контролі в обласній Раді розглянуто і проінформовано про їх розгляд без порушення термінів згідно з чинним законодавством. Діяльність обласної Ради щодо розгляду звернень громадян постійно висвітлюється на офіційному веб сайті обласної Ради.

 

Інформація про роботу із зверненнями громадян у

Вінницькій обласній Раді за 2022 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Вінницькою обласною Радою вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

В умовах воєнного стану організація та проведення особистого прийому громадян може мати певні особливості, що зумовлені застосуванням визначених у ст. 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” заходів правового режиму воєнного стану. Отже, на можливість, а також особливості проведення особистого прийому можуть впливати різні об’єктивні та суб’єктивні чинники, які не завжди можуть залежати від волі посадових осіб місцевого самоврядування.

Таким чином, впровадження в Україні заходів правового режиму воєнного стану може тимчасово або частково обмежувати (ускладнювати реалізацію), однак не виключати можливість реалізації права громадян на особистий прийом посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Згідно із затвердженим графіком особистого прийому громадян в  2022 році головою обласної Ради проведено 3 виїзних прийоми громадян в Жмеринському районі, під час яких звернулось 113 громадян (20 звернень).  

Також начальником відділу по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної Ради постійно забезпечується можливість громадян одержати детальну інформацію щодо оформлення письмового звернення або відповідних роз'яснень з порушеного у зверненні питання, вишукуються конкретні шляхи вирішення їх проблем та готуються своєчасні аргументовані відповіді та роз’яснення.

Протягом 2022 року до обласної Ради надійшло 632 звернення, що на 211  звернень менше, ніж за відповідний період 2021 року (843 звернення). Із них звернень: повторних - 14 (2%), поштою – 612, що становить 97%  від загальної кількості, анонімних – 1.

Зареєстровано 37 колективних звернень (6%) за підписом                     2496 громадян. На жаль, багато проблем громадян не вирішуються сільськими, селищними, районними та міськими радами, до компетенції яких вони належать, тому громадяни звертаються до керівництва обласної Ради.

Серед усіх звернень лише 10 скарг.

За результатами розгляду: 362 звернення вирішено позитивно, на 30 – дано роз’яснення, 180 звернень  надіслано за належністю. Основною причиною надходження звернень, що в подальшому пересилаються обласною Радою за належністю, є необізнаність громадян у сфері функціональних повноважень та завдань органів місцевого самоврядування.

Серед усіх категорій населення, які зазначили свій соціальний статус, до обласної Ради найчастіше зверталися пенсіонери (93 звернення), селяни (11 звернень), працівники бюджетної сфери (9 звернень), військовослужбовці (7 звернення).

Аналіз заяв, пропозицій та скарг, свідчить, що громадяни області порушують різні питання, але домінуючими є проблеми соціального захисту населення - 413 (65,3%). Більшість громадян скаржились на неналежний рівень пенсійного забезпечення, вимагали встановити соціальну справедливість у розмірах пенсій. Проблемними є питання щодо надання матеріальної допомоги, здебільшого на лікування, на оплату навчання дітей, ремонт житла тощо.

Для вирішення питань з надання матеріальної допомоги населенню до депутатів обласної Ради в 2022 році з заявами звернулось 3973 громадян області. З фонду депутатів обласної Ради було використано 11 млн. 592 тис.грн.

В 2022 році надійшло 26 звернень (4%) з питань комунального господарства. Звернення з цих питань посідають друге місце. Це, зокрема, утримання і ремонт державного та комунального житлового фонду, плата за комунальні послуги, неправомірні тарифи, забезпечення електроенергією. 

Також до обласної Ради надійшло 22 звернень, що стосуються житлової політики. Зокрема, щодо забезпечення житлом громадян, які мають на це право, будівництва соціального житла для малозабезпечених верств населення.

Протягом 2021 року до обласної Ради надійшло 12 звернень, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема, скарги жителів сіл та селищ на правомірність дій та рішень посадових осіб сільських, селищних, міських та районних рад.

Серед порушених у зверненнях питань 12 (2%) звернень - питання охорони здоров’я . Це питання щодо проведення безкоштовного лікування в медичних закладах, встановлення групи інвалідності, діяльності працівників медичних установ.

Робота із зверненнями громадян, організація їх особистого прийому є одним із пріоритетних напрямів діяльності Вінницької обласної Ради і знаходиться під постійним контролем керівництва Вінницької обласної Ради. Звернення, які знаходились на контролі в обласній Раді, розглянуто і проінформовано про їх розгляд без порушення термінів згідно з чинним законодавством.  Діяльність обласної Ради 8 скликання щодо розгляду звернень громадян постійно висвітлюється на офіційному вебсайті обласної Ради.

 

Відділ по роботі зі зверненнями громадян та доступу до

публічної інформації  управління з

загальних питань виконавчого апарату обласної Ради

 

 

 

Створено: 15 липня 2022 року, 13:43

Логін: *

Пароль: *

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація